dinsdag 28 juni 2011

3 juli 2011, 3e van de zomer, 2e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen
lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een
leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal,
maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De zomer is een rustige periode in de kerk, deze week niet voor de
Maria vereerders die op 2 juli Maria Visitatie vieren (Het bezoek
aan haar nicht Elisabeth die zwanger is van Johannes de Doper).
Johannes wordt 6 maanden voor Jezus geboren (24 juni).

Bach schreef voor de Visitatie (op basis van een Adventscantate)
een erg mooie cantate en het is een populair thema in de kunst.
Bachcantate BWV 147 Coro:
Herz und Mund und Tat und Leben
Muss von Christo Zeugnis geben
Ohne Furcht und Heuchelei,
Dass er Gott und Heiland sei.
Tekst webdocs

Op You Tube: J.S. Bach Koor van Cantata 147 “Herz und Mund
und Tat und Leben”. De uitvoerenden/uitvoering wordt niet
genoemd. Met in het engels de tekst en uitgebreide toelichting
(11m33) . Link youtube
of
Op You Tube: J.S. Bach - Cantata BWV 147 (opname uit 1950)
van pianist Dinu Lipatti in Geneve (9m45) Link youtube
of
Op You Tube: in a capella, maar tekstloze jazz versie door The
Swingle Singers, Cantata BWV 147 uit 1968. (3m28) Link youtube

Kunst tip: Rogier van der Weyden (1399/1400 – 1464) De
Visitatie, olieverf op paneel uit ca. 1445 nu in het Museum der
Bildenden Künste, Leipzig. Link statenvertaling.net
of
Een van de vele mooie verluchtingen in getijdenboeken in een
Historiebijbel, folio 468r (MMW 10 B 23) In het Meermanno
Westreenianum, Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
NB Type Visiatie in de search optie voor 9 andere Visitaties.

De Bach cantates voor deze zondag zijnDie Himmel erzählen
die Ehre Gottes' (BWV 76, deel voor en na preek) en “Ach Gott,
von Himmel sieh darein” (Koraalcantate BWV 2). Deze cantates
horen bij Lucas 14:16-24 met de gelijkenis van het grote feestmaal.

Op You Tube: J.S. Bach "Ach Gott, vom Himmel sieh darein"
(BWV 2) zonder de uitvoerende maar met de tekst (3m43).

Concert tip
17juli2011 om 11.30 uur in de Kooger Kerk, Koog 30 in
Zuidscharwoude tijdens een cantatedienst JS Bach's Cantate 76
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes” door Gerard Leegwater
en het Collegium Vocale Camerata en Pieter Rijnja op het orgel.

Heiligdomsvaart Maastricht 30/6-10/7
De 'Heiligdomsvaart' wordt elke zeven jaar gehouden. Duizenden
pelgrims komen naar Maastricht om het graf van de eerste bisschop
van Maastricht, Sint Servatius te bezoeken. Sint Servatius, Armeniër
van geboorte, leefde in Maastricht van circa 375 tot 384 n.C. Hij had
door zijn leefwijze zo’n diepe indruk achtergelaten dat direct na zijn
dood mensen al naar zijn graf kwamen 'pelgrimeren'.

TEKSTEN
In Zacharia de profetie van de Messias die op een ezel (Jeruzalem)
inkomt, een uitbundige psalm 145, in Romeinen het eeuwige leven
voor rechtvaardigen en in Mattheus looft Jezus zijn Vader 'die dingen
verborgen hield voor wijzen en verstandigen, maar aan eenvoudige
mensen heeft onthuld'.

Zacharia 9:9-12
Psalm 145:1-12
(Romeinen 6:16-23)
Mattheüs 11:(16)25-30

ZACHARIA 9
Zacharia is het 38e boek van het Oude Testament. De profeet
'profeteerde' maar 2 jaar van 520 tot 518 voor Christus. Hij vond
de herbouw van de tempel belangrijk als begin van het 'vrederijk
op aarde' na de komst van de Messias en het begin van de eindtijd.
Het stuk van vandaag oogt en klinkt als een lied (tot Zacharia 11:3).

Zacharias heeft 8 visioenen (Zacharias 1-8) en profeteert in de
9e boekrol over Jeruzalem's nieuwe koning en zijn komst op een
ezel in r9. De komst van de Messias op een ezel wordt in alle 4
evangelies beschreven: Matth 21:1-7, Marcus 11:1-7, Lucas
19:28-36 en in Johannes 12:14-16. Uiteraard veel afgebeeld:
Zie de kunsttip bij Mattheus op dit blog 17april2011 Giotto.

In r11 'ik zal jullie alles dubbel vergoeden (aan de ballingen)',
maar in r13 gaat God veel oorlogvoeren tegen de Grieken.

Kunst tip: Jan van Eyck bovenpaneel op de achterkant van de
linkerdeur van het het altaarstuk 'De Aanbidding van het Lam
Gods: de Profeet Zacharias (1432) in de Sint Jan in Gent, Belgie.

Kennis tip: Gert van de Weerd schreef een bijbelverklarend
boek over 'De profeet Zacharia' 480 pagina's dat wel. (In de
BNV bijbel 13 pagina's inclusief de toelichting. depelgrim

ZACHARIA 9:9-12
9 Jubel luide, dochter Sion, schal het uit, dochter Jeruzalem: zie
je koning komt naar je toe, een rechtvaardige, een bevrijder is hij,
een ootmoedige, rijdend op een ezel, op een veulen, het jong
van een ezelin.

10 'Wegvagen zal ik de strijdwagens uit Efraïm,
de paarden uit Jeruzalem,
weggevaagd wordt dan de oorlogsboog,
en tot de volkeren zal hij van vrede spreken!'
Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee,
en van de Rivier tot aan de einden der aarde.

11 En ook jij: om het bloed van je verbond
laat ik je gebondenen los uit de put
waarin geen water is;
12 keert terug naar de vesting, gebondenen die hoop koestert;
en ook geldt:
heden meld ik dat ik met het dubbele naar jou terugkeer;

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel > Zacharia > 9

Liever luisteren?
Lydia Stoop uit Dirksland, op voorleesbijbel.nl
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst Zacharia 9-14.
of ga naar downloadbijbel Zacharia is het 38ste boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Kerk Venlo en omstreken
Joriskerk, St. Jorisstraat 16 Venlo
Tijd: 10 uur, voorganger ds. F.J. Hirs
Link pkvenlo
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Marc Christiaens o.p.- Schilde 'Het juk van de prestatie
maatschappij' op zijn preekvandeweek site over Mattheus 11 (intro
verwijst naar r29) en Zacharias 9:9-10. Link preken

Op You Tube: Randall Niles bespreekt 40 (van de 300!)
profetieën uit de Joodse Schrift (het Oude Testament) over een
komende Messias. Met uitgebreide toelichting en verwijzingen
op de you tube pagina. (4m22). Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat
liederen en gedichten. De lofpsalm begrijpt het belang van
herhaling 'eeuwig en altijd' in r1 en 2 en public relationr r4-7.

Net niet meer in onze teskstgedeelte maar wel erg mooi r14:
'Pal staat de ENE voor ál wie vállen,
voor alle gekromden is híj het díe hen ópricht'.

Kunst tip: Naar r14 Het meest linksepaneel,van 'De zeven werken
van barmhartigheid' in een zevenluik voor de Sint Laurenskerk te
Alkmaar, nu in het Rijksmuseum Amsterdam. De kunstenaar is
onbekend (uit Alkmaar). De werken zijn: het spijzigen van de
hongerigen, het laven van de dorstigen, het kleden van de naakten,
het begraven van de doden, het herbergen van de reizigers, het
bezoeken van de zieken en het vertroosten van de gevangenen.
Naar Mattheus 25:35 en 36. Link rijksmuseum Groot rijksmuseum

PSALM 145
Lofzang, van David 'Exaltabo te, Deus'

1 Als Hoogste zal ik u, mijn God en kóning, éren,
uw naam zal ik zegenen, voor éeuwig én áltijd!
2 Barmhartige, u zal ik zegenen te állen dáge,
uw naam loven, voor éeuwig én áltijd.
3 Groot is de ENE, te loven bóvenmáte,
zijn gróotheid is niet té dóorgronden!

4 Daarom zal geslacht na geslacht uw dáden róemen,
zullen ze uw héldendáden mélden.
5 En ik spreek uit: de luister, de glórie van uw gláns,
de woorden van uw wónderen zál ik spéllen.
6 Fel, krachtig zijt gij, zullen ze zeggen,- óntzagwékkend,
uw grote dáden zál ik vertéllen.
7 't Gedenken van uw goedheid overvloedig
verbréiden zij uitbúndig, uw gerechtigheid júbelén zij úit.

8 Hij, de ENE, is genádig, ontférmend, lankmóedig,
gróot in vríendschap.
9 Jegens allen is de ÉNE góed, zijn ontferming
is óver ál zijn máaksels.
10 Kome het, ENE, dat al uw máaksels u dánken,
uw vríenden u zúllen zégenen;
11 loven mogen zij van uw kóninkrijk de glórie,
zullen van úw heldháftigheid spréken.
12 Mensenzonen mogen zij zijn héldendaden doen wéten,
zijn glorie, van zijn kóninkríjk de lúister!

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel > Psalmen > 145

Liever luisteren?
Corry Kalkhuis uit Spijkenisse op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Lippenhuizen Hemrik
K Molweg 19, Jubbega
Tijd: 10 uur, voorganger ds. A.J. Jonker
Een Openluchtdienst en Gezamenlijke dienst
Link kerklippenhuizenhemrik
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van ds. Bas van der Graaf op 30 september (2010?) voor
de Jeruzalem kerk in Amsterdam-West. (Praise & Worshipdienst)
Link graafwerk

Op You Tube: Applegate Psalms Project: Psalm 145 Worship
Video met de tekst in het engels, 'motivational video' (5m49).
Link youtube

ROMEINEN
Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Het is een
brief van Paulus aan de gemeente in Rome. In de GoedNieuwsBijbel
heet dit stuk 'in dienst van God of in dienst van de zonde'. Dienst
aan de zonde betekent sterven, dienst aan gerechtigheid het
eeuwige leven.

In andere bijbelvertalingen zegt Jezus in Romeinen 6:19 'Ik druk me
zo gewoon/menselijk/begrijplijk uit ...omdat u het anders niet begrijpt

Kunst tip: Joachim Bueckelaer 'De welvoorziene keuken', met
op de achtergrond Jezus bij Martha en Maria (uit 1566) Nu in het
Rijksmuseum Amsterdam. Dit naar de 'dienstkeuze' van Martha
en Maria, ook wel de personificatie van de werkende (Martha)
en de biddende orde (dit is 'een' Maria niet de zondares/voormalig
prostituee) In Lucas 10:38-42.Link rijksmuseum
Klik op bijbeltekst voor de tekst in Lucas 10.

ROMEINEN 6:16-23
16 Weet ge dat niet:
als ge uzelf aan iemand ter beschikking stelt als dienstknechten
en onderhorig wilt zijn,
dat ge dan dienstknechten zijt van hem aan wie ge onderhorig zijt?
óf van zonde, wat leidt tot dood, óf van gehoorzaamheid,
wat leidt tot gerechtigheid!

17 Maar God zij dank: gij waart dienstknechten van de zonde,
maar zijt van harte gehoorzaam geworden
aan het voorbeeld van onderricht waaraan ge u hebt overgegeven;
18 vrijgemaakt van de zonde zijt ge dienstbaar geworden
aan de gerechtigheid.

19 Ik zeg het menselijk vanwege de zwakheid van uw vlees.
Want zoals gij uw leden dienstbaar hebt gesteld
aan de onreinheid en aan de on-wettigheid
tot nog meer on-wettigheid,
zo hebt ge nu uw leden dienstbaar gesteld aan de gerechtigheid
tot heiligmaking.

20 Want toen ge dienstknechten waart van de zonde,
waart ge vrij van de gerechtigheid.
21 Welke vrucht dan hebt ge toen gehad?-
dingen waarover ge u nu schaamt!
Want het einde van die dingen is: dood.

22 Maar nu, vrijgemaakt van de zonde
en dienstbaar geworden aan God
hebt ge uw vrucht tot heiligmaking,
en als het einde: eeuwig leven.

23 Want de bezoldiging* der zonde is: dood,
maar de begenadiging door God is: eeuwig leven
in Christus Jezus, onze Heer.

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.
* betaling, salaris

Link naar complete tekst naardensebijbel > Romeinen > 6

Liever luisteren?
Constanse Bergeijk uit Hoogvliet op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
Of ga naar downloadbijbel Romeinen is het 6e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Vierpolders, Dijckpotingen 1, Vierpolders.
Tijd 9.30 uur, voorganger ds. D.G. van Noordennen
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Richard Amssoms voor de gemeente-van-christus
zonder datum of plaats over 'Vrijheid'. Link Amssoms

Op You Tube: Gospel Magic Romans 6:23 door Iain Bailey
(1m04).Link youtube
of
Op You Tube: schematisch op flip-over in het engels 'The story
of the Man and God' through the explanation of one Bible verse.
(7m09). Link youtube Het kan ook in anderhalve minuut:youtube

MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Boekrol 11
gaat over de betekenis van Johannes en ongeloof door tijdgenoten.
Johannes stuurt zijn leerlingen naar Jezus (hij zit in de gevangenis)
en Jezus pocht in r5 tegen hen over zijn wonderen (nogal in strijd
met het zogenoemde 'Messias geheim' en 'gelukkig is degene die aan
mij geen aanstoot neemt'. Maar bij het vertrek van de leerlingen zegt
Jezus in r10 over (het belang van) Johannes “Let op, ik zend mijn
bode voor jullie uit, hij zal een weg voor je banen”.

Het slot van de boekrol is echter gekozen als tekst voor vandaag
R 27 'Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de
Vader weet wie de Zoon is en wie de Vader is weet alleen de Zoon
en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren...'.gevolgd door
r29 … ik (Jezus) ben nederig van hart....

Kunst tip: Johannes hier als oogverblindende concurrent van Jezus
ipv merkwaardige woestijnheilige in dierenvel door Leonardo da Vinci
Geschilderd rond 1513-1516, olieverf op hout, nu in het Louvre, Parijs


MATTHEUS 11:(16-17) 25-30
16 Waarmee zal ik deze generatie vergelijken?
- want ze lijkt op jongetjes die op de markten zitten
en naar de anderen dit gezegde roepen:
17 we speelden fluit voor jullie en jullie dansten niet;
toen zongen we een klaagliedje en jullie treurden niet!
...
25 In die tijd antwoordt Jezus en zegt: ik ben u dankbaar, Vader,
Heer des hemels en der aarde, dat gij dit alles hebt verborgen
voor wijzen en verstandigen en het hebt onthuld aan onmondigen;
26 ja, Vader, dat het zó voor u welbehaaglijk is geweest!

27 Alles is aan mij overgegeven door mijn Vader,
en niemand behalve de Vader kent de Zoon,
en niemand behalve de Zoon en aan wie de Zoon het wil onthullen
kent de Vader!

28 Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijt,
en ik zal u rust geven!
29 Neemt mijn juk op u en leert van mij
dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart,
en ge zult rust vinden voor uw zielen (Jeremia 6,16)
30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht!

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel > Mattheus > 11

Jeremia 6:16
Zo heeft gezegd de Ene: staat stil op de wegen en ziet,
vraagt naar de paden van eeuwig, waar toch een goede weg is,
en wandelt daarop en vindt rust voor uw ziel!
maar zij zeiden: wij bewandelen die niet!
NB Het week-gezang 171 gaat over een wandelende Jezus.

Liever luisteren?
Marnix van Bruggen op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbel Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Martinuskerk Raadhuisplein 7 Horn
Tijd 11uur, voorganger pastoor Constantijn Dieteren (?)
Lector Mw. Magnée, met gregoriaanse zang(!).
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van ds Axel Wicke op 6 juli 2008 voor de Bethelkapel in
Den Haag. Link bethelkapel

Op You Tube: 'Rustplaats' Matthew 11:28 in het engels, een
animatie van sketchball09 (1m59). Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed
en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed
dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gedicht over Nederigheid

Nederigheid.
Dat betekent: ik moet minder worden
opdat Hij Die in mij woont meer kan worden.
Ik moet mij ontledigen van mijzelf.
Want waar ik ben, kan Hij niet zijn.
Hij kan alleen maar in Zijn volheid en heerlijkheid
in mij zijn, wanneer ik niet ben.
Wanneer mijn ik ophoud te bestaan
is Hij aanwezig.
Hij spreekt door mijn mond die Zijn mond is,
kijkt door mijn ogen die Zijn ogen zijn,
luistert door mijn oren die Zijn oren zijn,
handelt door mijn handen die Zijn handen zijn.
Hij en ik zijn één,
zoals Hij één is met de Vader.
Ik ben er niet meer; er is alleen Hij.

Bron: Vrije Katholieke kerk (meer op: vkk)
Link Nederigheid

VOLGENDE WEEK
4e van de zomer, 3e na Trinitatis

Jesaja 55:6-13
Psalm 65
(Romeinen 7:21-8,6)
Mattheüs 13:1-9.18-23

Geen opmerkingen:

Een reactie posten