dinsdag 18 oktober 2011

23 oktober 2011

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE

23 oktober 2011 is de 6e zondag van de herfst en de 18e na Trinitatis. Volgens James Ussher, Anglicaans aartsbisschop (1581-1656) van het Ierse Armagh is het de dag van de schepping van de aarde in het jaar 4004 v.Chr. een zondag, om 9 uur 's avonds, alhoewel de tijdzone onbekend is Bron: Wikipedia. Interessant is de wiki pagina over de leeftijd van de aarde en de religieuze benaderingen:Leeftijd van de aarde. Ussher blijkt een typische vertegenwoordiger van de Reformatie waarin men probeerde op grond van de Bijbelse tijdlijn de ouderdom van de Aarde te berekenen. Hiervoor gebruikte men de familielijsten (geslachtsregisters) uit Genesis. De schattingen van verschillende theologen liepen tientallen jaren uiteen, maar men kwam in die tijd (rond 1550) op een ouderdom van ongeveer 5500 jaar.

In een aantal kerken heet de zondag 'van het grote gebod' naar de tekst uit Mattheus 22. Kunst tip: 'Twee Farizeers vragen Christus naar het grootste gebod. Door de verluchter van het 'Holkham Bible Picture Book', Engeland, circa 1320-30. Nu in de British Library, London VK. Link biblical-art


De Bach cantates voor deze zondag zijn 'Herr Christ, der einge Gottessohn” (Koraalcantate BWV 96) en 'Gott soll allein mein Herze haben” (Koraalcantate BWV 169). De cantates horen bij Mattheüs 22: 34-46. Proefstelling van de Farizeeën: liefde tot God en de naaste. De evangelietekst van vandaag!

Tekst van de koraal van “Gott soll allein mein Herze haben”, (BWV 169)

Du süße Liebe, schenk uns deine Gunst,
Lass uns empfinden der Liebe Brunst,
Dass wir uns von Herzen einander lieben
Und in Friede auf einem Sinn bleiben.
Kyrie eleis.

Op You Tube: Choral "Du süße Liebe" BWV 169-7 door Eline De Neef, sopraan; Inge Broeckaert, alt; Brecht-Oscar Leus, tenor en Mathieu Piens, bas. Gezongen in de St. Anna Kirche in Bottelare (Belgie) op 14juli2007. Link youtube

Of kijk op dit blog op 3okt2010 naar J.S. Bach Cantata BWV 96 gedirigeerd door Nikolaus Harnoncourt, deel 1 van 3 (8m42).

Zie ook de preek bij Deuteronomium van ds Margreet Klokke voor de Kloosterkerk in Den Haag op 26sept2010 over Mattheus 22:34-46 en JS Bach cantate BWV 96.

Concert tips

Zo23 okt11, om 19.00 uur in de Laurenskerk Grotekerkplein 27, Rotterdam, 'Herr Christ, der einge Gottessohn” (Koraalcantate BWV 96) door Wiecher Mandemaker en de Laurenscantorij & -Bachorkest. Link Laurenscantorij

Zo23okt11, om 19.15 uur in de grote Kerk Apeldoorn, Loolaan 1, Apeldoorn ook 'Herr Christ, der einge Gottessohn” (Koraalcantate BWV 96) Cantatedienst met ds.G.J.Schüssler, met medewerking van het Gelders Bach Collegium Link grotekerkapeldoorn


TEKSTEN

Deze week lezen we over het belang van de regels in Deuteronomium, hoe ze in te prenten en 'cue exposure' op zijn Thora's. Waar 'het kaf van het koren scheiden' vandaan komt (psalm 1). In Mattheus wat eigenlijk het belangrijkste, grootste gebod is. Waar 1 Thessalonicenzen 2:1-8 overgaat? Tsja ik kon er ook geen Nederlandse preek over vinden.....

Deuteronomium 6:1-9

Psalm 1

1 Tessalonicenzen 2:1-8

Mattheus 22:34-46

Tussentijds 62 of Gezang 62


DEUTERONOMIUM

Deuteronomium is het vijfde en laatste boek van het Oude Testament. Het bevat de wetten en regels nogmaals, letterlijk betekent deutero tweede en (Mozes) herhaalt hier de wetten uit Exodus zoals de tien geboden in Deuteronomium 5: 6-21 vlak voor dit stukje. De regels worden ook verder toegelicht. In de Groot Nieuws Bijbel heet dit stukje 'waarschuwing tegen ontrouw'. Heel modern is de cue exposure tip in r8 en 9, draag mijn woorden op uw arm en voorhoofd en op uw deurposten.

Minder fraai is Deuteronomium 7:2 waarin staat dat Israel zich niet met vreemde volken moet inlaten 'spaar hen niet' of 7:16 'Vernietig alle volken die hij in jullie macht geeft; je hoeft er geentraan om te laten. Het voornaamste (en de reden hiervoor) is: aanbid hun goden niet! Dat zal je ondergang worden'.

We lazen Deuteronomium 6 al eerder: op 2mei2010 en 6maart2011lazen we ook over het op de arm dragen en het aan de deurpost spijkeren van de wetten in Deuteronomium 11:18(-28).

Kunst tip: Naar Deut 6:8 'draag ze (mijn woorden) als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd". Dat gebeurt door gebedsriemen, leren banden om het voorhoofd en de armen te winden met een doosje. In het doosje op perkamenten papiertjes bijbelteksten met daarop o.a. het Sjema (belangrijk ochtend- en avondgebed). Link: mariovdven1 op Link: mariovdven2 en

Kunst tip: Naar Deuteronomium 6:9 een Mezoeza, een kokertje met daarop de Hebreeuwse letters: 'Sjaddai', ‘Almachtige’, één van de namen van God. Het houdertje is gevuld met twee stukjes perkament, met teksten uit de Tora. Het kokertje is bevestigd aan de rechterdeurpost van de voordeur bij Joodse mensen thuis. Link solmortel of dit blog 2mei2010.

Deuteronomium 6:1-9

1 Dit zijn het gebod, de inzettingen en de rechtsregels
welke de Ene, uw God, heeft geboden u te leren,

om ze te doen in het land waarheen ge gaat oversteken
om het te beërven;

2 opdat je de Ene, God-over-jou, zult vrezen,
door al zijn inzettingen en zijn geboden
te bewaken die ik je gebied:
jij, je zoon en de zoon van je zoon,
al de dagen van je leven;
opdat ze verlengd worden, je dagen!

3 Horen zul je, Israël en waakzaam zijn
om te doen wat goed voor je is,
en waardoor ge zeer talrijk zult worden,
zoals de Ene, de God van je vaderen,

je heeft toegezegd:
in een land dat overvloeit van melk en honing!

4 Hoor, Israël!

de Ene is onze God, de Ene alleen!

5 Liefhebben zul je de Ene, je God,

met heel je hart, met heel je ziel,
en met al je macht!

6 Wezen moeten deze woorden,
die ik je heden gebied, op je hart!

7 Herhalen zul je ze voor je zonen-en-dochters
en over ze spreken,

als je zit in je huis en als je gaat over de weg,
als je je neerlegt en als je opstaat!

Binden zul je ze tot een teken op je hand,

wezen zullen ze tot merkteken tussen je ogen!

9 Schrijven zul je ze op de posten van je huis
en in je poorten!


In de www.naardensebijbel.nl vertaling Zoek Deuteronomium > 6

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Mijn oud collega Dick van Dijk op voorleesbijbel en voorleesbijbel vervolg de tekst is namelijk wat vreemd opgeknipt in 4:44-6:3 en 6:4-25. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Deuteronomium is het 5e boek van het OT.


Liever live?

Oud Katholiek Groningen, Jorwerd en Middelbert (tijdelijk). Jorwert, Sluytwermanwei (er is één kerk in Jorwert die uit de verte zichtbaar is) Zaterdag 22okt 19-20.30uur, pastor Victor Scheijde (?) Of Middelbert: Engelberterweg 39 Engelbert op Zondag 23okt 11-12.30 uur, pastor Victor Scheijde (?). Zondag van het grootste gebod (19e zondag na Pinksteren, 25e in de reeks) Lezingen: Deuteronomium 6, 1-9 1 Tessalonicenzen 2, 1-8 Matteüs 22, 34-46Zondag van het grootste gebod (19e zondag na Pinksteren, 25e in de reeks) Lezingen: Deuteronomium 6, 1-9 1 Tessalonicenzen 2, 1-8 Matteüs 22, 34-46. Link groningen.okkn

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van ds Margo Trapman voor de Kogerkerk in Koog aan de Zaan op 22 mei 2011 Link kogerkerk


Op You Tube: het Shema Yisrael gebed, Shema Yisroel = Luister/Hoor Israel (in de betekenis van het volk van Israel) 'Adonai' =? Heer Eloheinu = Onze God Echad Een, Ene door Jossi Azulai (43sec). Link youtube


PSALM

Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. Psalm 1 lazen we ook al eerder 5sept2010. Regel 1 verwijst naar het thema van deze week, de regels en geboden. De psalm heet ook Beatus Vir, naar de beginregel in het Latijn. Link newadvent

Kunst tip: PSALM 1, 'Qui au conseil des malins na esté' op CD II, Derde boek der Psalmen Davids voor het Sweelickmonument. Link jpsweelinck Luisteren sweelinck.radio4


PSALM 1 Beatus vir

1 Welzalig is de man
die niet meeging in het beraad van bozen,
op de weg van zondaars
niet is blijven staan,
op de zetel van de protsers
niet ging zitten!
2 Nee, in de Wet van de Ene
heeft hij behagen, diens Wet spelt hij,
de dag door en de nacht.
3 Wezen zal hij
als een boom geplant aan beken water,

die zijn vrucht geeft op zijn tijd
en zijn blad valt niet af:
al wat hij doet zal hem gelukken.

4 Niet zo gaat het de bozen!
nee, als met kaf:
een windvlaag blaast het weg!

5 Zo houden ook bozen
niet stánd in het gericht, noch zondaars
in de bijeenkomst van oprechten.

6 Want van de weg der oprechten

wil de Ene wel weten,
en de weg van bozen gaat teloor.


In de naardensebijbel vertaling Zoek > Psalmen 1

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Mijn oude baas Haaije Feenstra op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.


Liever live?

Doopsgezind Krommenie, Vermaning: Noorderhoofdstraat 46 |, Krommenie Tijd: niet bekend Liturgendienst met Nel Spijkerman en Leen Wilbrink met lezingen: Deuteronomium 6: 1-9, Psalm 1, 1 Tessalonicenzen 2: 1-8 en Mattheus 22: 34-46. Link dgkrommenie Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt'


Preek van ds Wim Geuze voor Hervormd 's Gravendeel op 1aug2010. Link hervormdsgravendeel


Op You Tube: Kim Hill zing 'Blessed is he' gebaseerd op Psalm 1 (2m57). Link youtube


TESSALONICENZEN

(brief aan de) Tessalonicenzen is het 13e boek van het Nieuwe Testament. We lezen opeens dat Paulus verwijst naar het lijden en de mishandeling in Fillipi, waar wij eerder niets over gelezen hebben. Het staat nl in Handelingen (van de apostelen) 16:19-24. Na een 'wonder' de gevangenis muren vallen om en omdat ze Romeins burgers zijn, worden ze vrijgelaten en krijgen keurig uitgeleide. In Filippi zijn ze 'zacht' opgetreden.

Kunst tip: Petrus Comestor, Bible historiale (vertaling uit het Latijn door Guyars des Moulins) Parijs, door Raoulet d'Orléans (kopiist), Jean Bondol, Eerste Meester van de Bijbel van Jean de Sy, en andere verluchters. Uit 1372. Paulus schrijft de brief aan de Tessalonicenzen. Nu in het Meermanno Westreenianum, Koninklijke Bibliotheek Den Haag. (10 b 23 folio 547r). Link mnemosyne


1 TESSALONICENZEN 2:1-8

1 Want zelf weet ge, broeders-en-zusters,
van onze toegang tot u,

dat die niet ijdel is geweest;

2 nee, hoewel we eerder in Filippi
te lijden hadden en mishandeld zijn,
zoals ge weet, hebben wij toch
de vrijmoedigheid gekregen
in eenheid met onze God
de verkondiging van God
in veel strijd tot u uit te spreken.

3 Want onze bemoediging is niet uit dwaling,
niet uit onzuivere bedoeling en niet uit bedrog,

4 maar zoals wij door God
waardig zijn gekeurd om
de verkondiging aan toe te vertrouwen,
zo spreken wij, niet om mensen te behagen

maar God, die onze harten keurt.
5 Want nooit zijn wij opgetreden
met vleiende praat, zoals ge weet,
noch met een voorwendsel vol geldzucht,
God is getuige!
6 noch hebben we glorie bij mensen gezocht,
noch door u noch door anderen,

7 terwijl we gewicht in de schaal konden leggen
als apostelen van Christus;
maar wij zijn in uw midden zacht opgetreden,
als een voedster die haar kinderen koestert.

8 We waren u zo genegen
dat het ons behaagd zou hebben
u niet alleen Gods verkondiging
te geven, maar ook onze eigen levens;
zo lief zijt ge ons geworden.


In de Naardensebijbel vertaling Zoek 1 Tessalonicenzen > 2

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij 'Liever luisteren'.


Liever luisteren?

Nel Rijneveld-Verhoef uit Valkenburg op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Tessalonicenzen is het 13e boek van het NT.


Liever live?

Oud Katholiek Groningen, Jorwerd en Middelbert (tijdelijk). Jorwert, Sluytwermanwei (er is één kerk in Jorwert die uit de verte zichtbaar is) Zaterdag 22okt 19-20.30uur, pastor Victor Scheijde (?) Of Middelbert: Engelberterweg 39 Engelbert op Zondag 23okt 11-12.30 uur, pastor Victor Scheijde (?). Zondag van het grootste gebod (19e zondag na Pinksteren, 25e in de reeks) Lezingen: Deuteronomium 6, 1-9 1 Tessalonicenzen 2, 1-8 Matteüs 22, 34-46Zondag van het grootste gebod (19e zondag na Pinksteren, 25e in de reeks) Lezingen: Deuteronomium 6, 1-9 1 Tessalonicenzen 2, 1-8 Matteüs 22, 34-46 Link groningen.okkn

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek in het engels Rev. Bruce Goettsche, 'LIVING STRAIGHT IN A CROOKED WORLD' voor de de Union Churchvan 21mei06. Link unionchurch


Op You Tube: in het engels 'Bold in Affliction' over 1 Thessalonians 2:1-8 door Justvisitinghere2 (8m21). Link youtube


MATTHEUS

Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Vandaag lezen we een heel mooi stukje dat ook wel 'het grote gebod' wordt genoemd. Jezus is nog steeds in discussie met de Farizeeers die weer een nieuwe vraag voor hem hebben bedacht. Deze keer is het vraag en het antwoord. Het stukje staat ook in Marcus 12:28-34 en Lucas 10:25-28. In Marcus met iets meer uitleg en in Lucas met als voorbeeld het bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan. De vraag is namelijk wat is het belangrijkste gebod?.

Kunst tip: naar Lucas versie van het grote gebod met de parabel van de Barmhartige Samaritaan een doek van Georg Friedrich Watts (1817-1904) zonder datum. Nu in de Watts Gallery in Compton, de eerste galerie/museum in engeland voor een kunstenaar. Link wikipedia

Op de site van de BBC 18 Barmhartige Samaritanen geschilderd door engelse schilders, maar ook door Rembrandt, Delacoix, Daumier etc. Link bbc yourpaintings


MATTHEUS 22:34-46

34 Als de farizeeërs horen dat hij de sadduceeërs
tot zwijgen heeft gebracht stromen ze bij hem samen;

35 één uit hen, een wetgeleerde, stelt een vraag
om hem op de proef te stellen:
36 leermeester, wat is in de Wet het grote gebod?
37 Hij verklaart hem:

'liefhebben zul je de Heer, je God
met heel je hart en heel je ziel
en heel je verstand' (Deut. 6,5)
38 dat is het grote en eerste gebod;

39 het tweede, daaraan gelijk:
'liefhebben zul je je naaste als jezelf' (Lev. 19,18)

40 aan deze twee geboden
hangt heel de Wet en de profeten!

41 Nu de farizeeërs samengestroomd zijn
stelt Jezus een vraag aan hén

42 en zegt: wat denkt ú over de Christus?

wiens zoon is hij?
Ze zeggen tot hem: van David!

43 Hij zegt tot hen:
hoe kan het dan dat David
door de Geest gedreven
hem 'heer' noemt, als hij zegt

44 'de Heer zegt tot mijn heer:
zetel aan mijn rechterhand,
totdat ik je vijanden heb gelegd
onder je voeten'? (Ps. 110,1)

45 Als David hem dus 'heer' noemt,
hóe is hij dan zijn zoon?

46 Niemand is bij machte geweest
hem een woord te antwoorden,
en men durfde vanaf die dag
hem niet meer zo'n vraag te stellen


In de Naardensebijbel vertaling Zoek Mattheus > 22

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Els Wouters uit Tilburg op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar www.downloadbijbel.nl 1 Thessalonicenzen is het 13e boek van het NT.


Liever live?

Protestantse Kerk Voorschoten, Dorpskerk: Kerkplein 2, locatie Kruispunt: Schoolstraat 2, locatie Ontmoeting: Jan Evertsenlaan 2, locatie Tijd: 10.00 uur Dorpskerk voorganger: ds. H.J. van Laren, predikant te Den Haag. Kruispuntkerk, voorganger ds CH Koetsier, de Ontmoeting ds J.A. Smit. Hier Gospelrockformatie “Dawwagiem” zingen. Allen lezen Mattheus 22:34-46 ‘Houd van God en elkaar’ Iemand vraagt aan Jezus wat het belangrijkste gebod in de wet is. Jezus antwoordt dat je moet houden van God en van elkaar. Link voorschoten.protestantsekerk

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek Margreet Klokke voor de Kloosterkerk in Den Haag op 26sept2010 over Deuteronomium en JS Bach cantate 96. Link kloosterkerk

Op Vimeo: De "No Strings Attached Puppeteers of the Smyrna Presbyterian Church, Waynesboro, VA." (1m51).

Link vimeo


GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed Rob Giebers een van de Gebedsbroeders


Heer, geef mij het hart van de barmhartige Samaritaan.

Stem mijn hart en gedachten af op Uw hart en Uw gedachten.

Ik zeg u alle medewerking toe.

Ik ben helemaal beschikbaar voor U vandaag, dus leid mij door uw Geest.

Bid je met me mee? Goede week!


Bron: gebedsbroeders


VOLGENDE WEEK

30okt2011, 7e van de herfst 19e na Trinitatis


Spreuken 9:1-18

Psalm 43

1 Tessalonicenzen 2:9-13

Mattheus 25:1-13

Gezang 262


Leesrooster voor 1nov2011 'Allerheiligen'

Jesaja 60:1-11.17-22

Psalm 138

Openbaring 7:2-4, 9-17

Mattheus 5:1-12

Gezang 299Geen opmerkingen:

Een reactie posten