woensdag 12 oktober 2011

16 oktober 2011

Welkom bij Wat lezen we deze week!


Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE

16 oktober 2011 is de 5e zondag van de herfst en de 17e na Trinitatis. Het is de sterfdag van de Italiaanse lekebroeder Gerardus Majella (1726 - 1755) een rooms-katholiek volksheilige. Hij werd geboren als zoon van een kleermaker. Op zijn 23ste werd hij lekenbroeder en deed eenvoudig (liefdadigheids) werk. De Heilige Gerardus Majella had vele visioenen, was op meerdere plekken tegelijk aanwezig, genas mensen en kon zelfs brood vermenigvuldigingen. Er is een bedevaartsoord in Wittem (Redemptoristenklooster) en in Overdinkel en Barger-Oosterveld vindt elk jaar een processie ter ere van Gerardus Majella plaats. Bron Wikipedia. Zie ook isidorusweb

NB In het Redemptoristenklooster in Wittem zijn extra vieringen en een processie op 16okt2011 Link kloosterwittem


De Bach cantates voor deze zondag zijn "Bringet dem Herrn Ehre seines Namens” (BWV 148), "Ach lieben Christen, seid getrost” (Koraalcantate BWV 114) en "Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden'' (BWV 47). Deze cantates horen bij Lucas 14:1-11 de genezing van de waterzuchtige op de Sabbat.

Op You Tube: JS Bach, "Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden'', Cantate BWV 47 door Nikolaus Harnoncourt, Wiener Saenger Knaben (6m12) Link youtube

of

Op You Tube: JS Bach Cantata BWV 47-1 Chorus “Wer sich selbst erhöhet”. Door La Petite Bande. Sigiswald Kuijken, dirigent; Gerlinde Sämann, sopraan; Petra Noskaiova, alt; Jens Weber, tenor; Jan Van der Crabben, bas. Zpl of datum. (5m34). Link youtube

of kijk op dit blog op 26sept2010 naar J.S. Bach Cantata 148 "Bringet dem Hern Ehre seines Namens" door het Gächinger Kantorei Stuttgart, Bach- Collegium Stuttgart en Helmuth Rilling, Dirigent 1 van 2 (10m42)

Concert tip

Om 11:30uur in de Carolus Borromeuskerk, Hendrik Conscienceplein, Antwerpen Belgie. Door 'artiesten', de koormis 'Missa in Honorem Angelorum' van Lodewijk de Vocht. De hele dag zijn er koormuziek activiteiten in Antwerpen. Kinderen gratis, niet leden Koorenstem 25 euro. De hele dag workshops en een avondconcert. Link koorenstem


TEKSTEN

De zondag wordt naar de Mattheus tekst ook wel 'de zondag van God en de keizer' genoemd. Maar we lezen over meer vorsten deze week: Kores in Jesaja die door God wordt uitverkoren en een naamloze keizer die tegen Jezus wordt ingezet. Maar Jezus zegt ''geef aan de keizer wat van de keizers is en aan God wat van God is.” In de psalm lof en vooral zing en in 1 Thessalonicenzen 1 roept Paulus op de gelovigen voorbeeldig te zijn.

Jesaja 45:1-7

Psalm 96

1e brief aan de Thessalonicenzen 1:1-10

Mattheus 22:15-22

Tussentijds 37


JESAJA

Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de grote profeten van het oude Testament maar eigenlijk zijn het meerdere profeten. De 1e Jesaja die boekrollen 1-39 schreef. De Jesaja die we vandaag lezen, de deutero of 2e Jesaja die de boekrollen 40-55 schreef tussen 550 en 540 voor Chr, tijdens de Babylonische ballingschap. En dan zijn er nog de verschilende profeten die de boekrollen 56-66 schreven 'in de Geest' van Jesaja.

De 2e Jesaja herhaalt alsmaar letterlijk “God zegt”, van boekrol 40 tot ons stukje maar liefst 13x. (Ook) Ons stukje begint met “Dit zegt de Heer tegen koning Kores”. Kores was Cyrus de koning der Perzen, de veroveraar van Babylon. Hij was waarschijnlijk aanhanger van Zarathustra en politiek 'verdraagzaam'. Hij stond de joodse ballingen toe om naar Jeruzalem terug te keren en het vaatwerk van de tempel mee te nemen. Jesaja is dan ook vol lof. Bron Elseviers encyclopedie van de Bijbel.

Opvallend vind ik dat Jesaja in r4 verwijst naar het feit dat Kores vast nog nooit van God gehoord heeft (maar toch uitverkoren wordt). NB Regel 8 die in de GNB bij dit stukje hoort is hier weggelaten door de leesrooster samenstellers.

Kunst tip: Cyrus, (in Jesaja Kores) de koning der Perzen, maakt een eind aan de Babylonische ballingschap. Franse Bijbel uit 1250-1300. Nu in het Meermanno Westreenianum. Den Haag, MMW, 10 E 35 217r Link mnemosyne

of (zoek de verschillen)

Kunst tip: Cyrus, koning der Perzen beveelt de bouw van een tempel in Jeruzalem. In een Bijbel uit Parijs, verwant aan de verluchters van het Aurifaber-atelier. Circa 1275-1300. Nu in het Meermanno Westreenianum. Den Haag, MMW, 10 E 36 218r Link mnemosyne2

in het zelfde boek: 'De Marteling van Jesaja'. NB Dit gebeurt pas in Jesaja 50:6-7 en wordt gezien als een vooraankondiging van de marteling (en de kruisdood) van Jezus. Meermanno Westreenianum. Den Haag, MMW, 10 E 36 342v Link mnemosyne3


JESAJA 45:1-7

Zo heeft gezegd de Ene tot zijn gezalfde,
tot Koresj,
die ik bij de rechterhand heb gevat
om voor zijn aanschijn
uit volkeren neer te stoten
zodat ik ontgord lendenen van koningen,

om voor zijn aanschijn uit deuren te openen
en poorten die niet meer worden gesloten:

2 ík ga voor jouw aanschijn uit
en maak obstakels effen

bronzen deuren zal ik verbreken,
ijzeren grendels houw ik af!

3 geven zal ik jou de schatten van het duister,
voorraden die verborgen waren,

opdat je zult erkennen
dat ik, de Ene, het ben
die je roept bij je naam, de God van Israël!

4 omwille van mijn dienaar, Jakob,
Israël, mijn verkorene,

riep ik je bij je naam,
noemde ik je apart, al kende jij mij niet!

5 ik ben de Ene en anders geen,
buiten mij is niemand God;
ik gordde jou, al kende jij mij niet!

6 opdat ze zullen erkennen
van het gloren der zon
tot waar het avond wordt
dat er niets buiten mij om is:
ik ben de Ene en anders geen,

7 de formeerder van licht
en de schepper van duister,
de maker van vrede
en de schepper van kwaad,

ik, de Ene, ben de maker van dit alles!
••
8 Dauwt, hemelen van omhoog,
dat wolkenmassa's
gerechtigheid laten stromen,

de aarde zich opene
en hun vrucht van heil zal zijn,
en gerechtigheid ontspruite tezamen,

ik, de Ene, heb hen geschapen!

In de naardensebijbel vertaling Zoek Jesaja > 45

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Cobi Noordhoff Jesaja 44:24-Jesaja 46 op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het OT.


Liever live?

RK Drachten, De Goddelijke Verlosser Pier Panderstraat 1, Drachten Tijd 10.15 uur, celebrant pastor M. Tiesinga. Parochiekoor. Kinderwoorddienst met Jesaja en Mattheus Link rkparochiedrachten Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van Marianne Vonkeman op haar site sporenvangod over Jesaja Cyrus en Mattheus Link een-vreemde-koning


Op Vimeo: Sermon door Tom Bhartel: 'God's Promise Prevails Over Politics, Regardless of who's in charge He works history for his church. In het engels over Jesaja 45:1-7 op 22aug2010 voor Christ Evangelical Lutheran Church in Baxter, Mn, VS (20min) Link vimeo


PSALM

Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. Deze psalm, 96, Zing een lied voor de Heer, is een lofpsalm. In r3 het belang van missionair werk en in r11-12, ook de natuur juicht mee over de schoonheid van de Schepping.

Kunst tip: Petrus Comestor, Bible historiale (vertaling uit het Latijn door Guyars des Moulins) Parijs, Raoulet d'Orléans (kopiist), Jean Bondol, Eerste Meester van de Bijbel van Jean de Sy, en andere verluchters. Bijbel uit 1372. Nu in het Meermanno Westreenianum, Koninklijke Bibliotheek Den Haag. Catalogus nr 10 B 23, folio 302v. Link mnemosyne


PSALM 96 Cantate Domino.

1 Zingt voor de Ene een nieuw gezang,
zingt voor de Ene, heel de aarde!
2 Zingt voor de Ene, zegent zijn naam, zijn heil!

3 Vertelt bij de volkeren zijn glorie, zijn wonderen
bij alle gemeenschappen!

Want groot is de Ene en zeer te loven,
te vrezen is hij boven alle goden.

5 Want alle goden der gemeenschappen zijn ijdel vertoon,
de Ene is de maker van de hemel.

6 Lichtglans en luister zijn voor zijn aanschijn,
kracht en sieraad
in zijn heiligdom!

7 Brengt aan de Ene, families van gemeenschappen,
brengt aan de Ene glorie en sterkte;

8 brengt aan de Ene de glorie van zijn naam,
heft op uw broodgift en komt in zijn voorhoven.

9 Buigt voor de Ene in heilige luister,
beeft voor zijn aanschijn, allen op aarde!

10 Zegt bij de volkeren: de Ene werd koning,
vast staat nu de wereld, zij wankelt niet,
hij oordeelt gemeenschappen met rechte maten!

11 Laat verheugd zijn de hemelen,

laat juichen de aarde,
laat donderen de zee
en wat hem vervult!

12 Laat jubelen het veld en al wat daarop is,
eens zullen juichen alle bomen van het woud!

13 voor het aanschijn van de Ene, want hij komt,
want hij komt om te richten de aarde,
hij zal de wereld in gerechtigheid richten,
gemeenschappen met zijn trouw!

In de www.naardensebijbel.nl vertaling Zoek Psalmen > 96

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Janneke Almekinders uit Rotterdam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.


Liever live? Niet gevonden, kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van ds J de Jong voor de Protestantse kerk in Waddinxveen op 22sept2010 '1,2,3,vier!' over psalm 96 en Leviticus 23. Link waddinxveen


Op You Tube: Jans P. Sweelinck, "Chantez a Dieu" naar Psalm 96. Uitgevoerd door het Canticum Novum, een Welsh Chamber Chorale op 7jan11. (2m02) Link youtube


1 THESSALONICENZEN 1

Thessalonicenzen is het 13e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van Paulus aan de gemeente in Thessaloniki (nu Saloniki) dan de hoofdstad van de Romeinse provincie Macedonie. Zijn leerling Timoteus is er achter gebleven en stuurt Paulus een brief. De brief aan de gemeente in Thessalonicenzen is een antwoord aan allen maar begint gek genoeg met van Paulus en Timoteus.

Paulus verwijst in r7 naar Macedonie en Achaje, dat is de provincie waarvan Korinte de hoofdstad is. Paulus sticht ook daar een gemeente en schrijft ze brieven (7e boek NT).

Kunst tip: Paulus met zwaard in de brief aan de Thessalonicenzen. Bijbel uit Parijs, verwant aan het Aurifaber-atelier (verluchters); c. 1275-1300. 90 gehistorieerde initialen (hoofdletters), penwerk-versiering door het hele handschrift. Koninklijke Bibliotheek, Meermano westreenianum, Den Haag (MMW, 10 E 36). Link mnemosyne


1e (brief aan de) Thessalonicenzen 1:1-10

1Paulus en Silvanus en Timoteüs
aan de vergadering
van Tessalonicenzen
in eenheid met God de Vader
en de Heer, Jezus Christus:
genade voor u en vrede!
2 Altijd brengen wij God dank voor u allen,
u gedenkend in onze gebeden, niet aflatend

3 indachtig uw arbeidzaam geloof,
uw onvermoeibare liefde,
en uw volhardende hoop

op onze Heer, Jezus Christus,
voor het aanschijn van onze God en Vader,

4 wetend, door God geliefde broeders-en-zusters,

aan uw uitverkiezing,

5 dat onze verkondiging niet alleen in woord
aan u geweest is,
maar ook in kracht en in heilige Geest en
in grote volheid, zoals ge wel weet hoe wij om u
onder u zijn geweest.

6 En gij zijt navolgers geworden
van ons en van de Heer;
ge hebt het woord ontvangen in grote verdrukking
maar met vreugde vanuit de heilige Geest,

7 zodat gij een voorbeeld zijt geworden
voor allen die geloven in Macedonië en in Achaje.

8 Want van u uit is het woord van de Heer
naar buiten gaan klinken;
niet alleen in Macedonië en Achaje
maar op elke plek is uw geloof,
dat gericht is op God, naar buiten gekomen,
zodat het niet nodig is dat wij iets uitspreken.

9 Want zelf verkondigen zij over ons
wat een toegang wij hebben gehad
tot u, en hoe ge u tot God hebt gekeerd,

van de afgoden af
om dienstbaar te zijn aan een
levende en waarachtige God,

10 en uit de hemelen zijn zoon te verbeiden
welke hij heeft opgewekt uit de doden, Jezus,
die ons ontrukt aan de toorn die komt.

In de Naardensebijbel vertaling Zoek 1 Thessalonicenzen > 1

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij 'Liever luisteren'.


Liever luisteren?

Nel Rijneveld-Verhoef uit Valkenburg op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Thessalonicenzen is het 13e boek van het NT.


Liever live?

Dorpskerk, Protestantse Gemeente Bathmen, Kerkplein 3, Bathmen. Tijd: 10uur, voorganger ds A.H. Van den Bor Link pgbathmen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Luister naar de Preek van Raf Hertogs voor de Christengemeente Berchem, Belgie op 5juni2010 over 'Een voorbeeld voor alle gelovigen'. Link christengemeenteberchem


Op You Tube: In het engels, preek l van 5 over 1 Thessalonians 1:1-3, door pastor Mitch Kruse (10m34). Kruse heeft een wekelijks TV programma op Christelijke stations en ABC en NBC. Hij is auteur van “The Restoration Road with Mitch Kruse”. Hij organiseerde autoveilingen en shows, bouwde het op een na grootste museum in de VS achter het Smithsonian en ging toen theologie studeren. Link youtube


MATTHEUS

Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. We lezen verder waar we vorige week waren gebleven. De Farizeeers broeden -als antwoordop de bruiloft parabel- op een strikvraag voor Jezus, maar hij trapt er niet in. Integendeel het is de voedingsbodem geworden voor het roemruchte 'geef de keizer wat des keizers is' en het ondermijnt het idee dat Jezus anti-Romeins revolutionair was. Dit stukje komt ook voor bij Marcus 12:13-17 en Lucas 20:20-26. In dat stukje eindigt het met een nogal dubbelzinnig 'in het bijzijn van het volk konden hem (Jezus) nergens op betrappen' (GNB).

Kunst tip: een munt van Tiberias Ceasar, de 'triestigste aller mensen' en heerser van Romeinse rijk tijdens Jezus leven en mogelijk de munt die Jezus zag. Bron wikipedia Link firstlutheranbp.wordpress


MATTHEUS 22:15-22

15 Dan gaan de farizeeërs verder
en houden beraad
hoe zij hem in een woord kunnen verstrikken.

16 Ze zenden tot hem hun leerlingen,
samen met de herodianen, om te zeggen:
leermeester,
we weten dat u waarheidlievend bent
en de weg Gods in waarachtigheid leert:
u bekommert u om niemand,
nee, u kijkt niet
naar het aanschijn van de mensen;

17 zeg ons dan wat u ervan denkt:
mogen wij Caesar cijnsgeld geven of niet?

18 Maar Jezus herkent hun boze opzet en zegt:
waarom stelt ge mij op de proef,
schijnheiligen?

19 toont mij de munt van de accijns!
Ze brengen hem een dinar.

20 Hij zegt tot hen:
wiens beeld en opschrift is dat?

21 Ze zeggen: van Caesar?
Daarop zegt hij tot hen:
geeft dan wat van Ceasar is aan Ceasar
en wat van God is aan God!

22 Als ze dat horen zijn ze vol verwondering;
ze laten hem met rust en gaan weg.

In de www.Naardensebijbel.nl vertaling Zoek Mattheus 22 > 15-22

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Els Wouters uit Tilburg op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Mattheus is het 1e boek van het NT.


Liever live?

De Protestantse Oude Kerk Voorburg, Herenstraat 77, Voorburg. Tijd: 10uur, voorganger G. Bosma uit Breda en Tijd 19uur, voorganger mevr drs R Stoop. Mattheus en 2 Thessalonicenzen Link oudekerkvoorburg Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van ds Gabe Hoekema op 20okt2002 voor Doopsgezind Aalsmeer over Jesaja 45, Psalm 96 en Mattheus 22:15-22 'Vraag daarom maar aan degene die naast je zit: help me alsjeblieft in die keuze, help me te ontdekken wie de keizer is en wie God, help me te geloven' (slotzin). Link dgaalsmeer of pdf


Op You Tube: Apologetix, een Amerikaanse rockband 'So render (to Ceaser)' met de engelse tekst naar Mattheus 22:15-22 (4m53). Link youtube


GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een openingsgebed, een gebed waarmee een dienst wordt geopend. Gekozen vanwege de deutero Jesaja die teksten zo vaak met 'God zegt' begint.

OPENINGSGEBED

God van mensen,

niet waar Uw naam veelvuldig wordt genoemd,

maar waar liefde is van mens tot mens,

komt Gij tot leven.

Doordring ons van Uw liefde voor mensen

zodat begrip en goedheid het winnen

van vooroordeel en misverstand.

Amen.


Bron Parochie H. Lambertus Udenhout \ Openingsgebeden 27okt1996


VOLGENDE WEEK

23 oktober 2010, 6e van de herfst en 18e na Trinitatis.


Deuteronomium 6:1-9

Psalm 1

1 Tessalonicenzen 2:1-8

Mattheus 22:34-46

Tussentijds 62 of Gezang 62Geen opmerkingen:

Een reactie posten