dinsdag 4 oktober 2011

9 oktober 2011

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE

Zondag 9 oktober 2011 is de 4e zondag van de herfst en de 16e na Trinitatis. Het is de dag van de Heilige Dionysus en zijn gezellen in de Rooms Katholieke kerk. Sint Dionysus, Saint Denis is de beschermheilige van Parijs en Frankrijk. Hij was een missionair (in Lutetia) en de eerste bisschop van Parijs die in 286 werd vermoord. Bron: Wikipedia St Denis de Paris

Kunst tip: Beeld van Dionysius van Parijs, kalkstenen beeld uit ca. 1460-1470. Een 'cefalofoor' (cefaal=met betrekking tot het hoofd/hersenen): Dionysus draagt zijn afgehakte hoofd in zijn handen. Nu in het Bode Museum Berlijn, Duitsland. Link Saint Denis

Zaterdag 8 oktober is het Jom Kipoer of Grote Verzoendag voor Joden. De Heiligste dag van het jaar waarin (praktiserende) joden 24 uur vasten en er is een speciale 'Kol Nidré' gebedsdienst. In het gebed wordt spijt betuigd over de verkeerde daden die mensen in het voorgaande jaar hebben gedaan, de zonden ten aanzien van de Schepper. Kol Nidre betekent letterlijk: alle eden: men bezint zich ook over alle eden en beloftes waarin men tekortgeschoten is en spreekt de wens uit in het gebed dat waar dit het geval is, dit tenietgedaan mag worden. Het besef en bekennen van het eigen falen staan tijdens Jom Kipoer centraal. Bron Wikipedia


De Bach cantates voor deze zondag zijn De Bach cantates voor deze zondag zijn "Komm, du süße Todesstunde” (BWV 161), “Christus, der ist mein Leben” (BWV 95), '”Liebster Gott, wenn werd ich sterben” (Koraalcantate BWV 8) en 'Wer weiß, wie nahe mir mein Ende' (BWV 27). Deze cantates horen bij Lucas 7:11-17 over de opwekking van de jongeman uit Naïn.

Op You Tube: JS Bach Cantate BWV 161, (1) Aria: “Komm, du susse Todesstunde” door Jurgen Jürgens (1925-1994) & Hamburg en het Monteverdi Choir. Link youtube De tekst op: webdocs

Of kijk op dit blog op 19sept2010 naar Koraalcantate BWV 8 'Liebster Gott, wenn werd ich sterben' met de tekst. gezongen door jongens/countertenor, zonder bronvermelding (6m43). Op www.bach-cantates.com de complete tekst en vertaling Link bach-cantatas

Concert tip:

Op zo9okt2010 om 19.30uur in de Petruskerk, Schependomlaan 85, Nijmegen. JS Bach BWV 8 “Liebster Gott, wenn werd ich sterben” (Koraalcantate) door Wouter van Haaften en het koor en orkest Nijmeegse Bachcantates Link bach-cantate-nijmegen


TEKSTEN

Het thema (on)dankbaarheid van hen die het begrijpen en bevatten en hen die dat niet doen. Jesaja is een 'danklied', de bekende en veel gelezen psalm 23 natuurlijk ook. In Fillipenzen zegt Paulus “volg mij na” en niet de 'buikvolgers' wier schande hun glorie is en zich zinnen op aardse zaken. (Want) ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook als redder de Heer, Jezus Christus, verwachten.... In Mattheus de vergelijking van de koninklijke uitnodiging: velen zijn geroepen maar slechts weinigen uitverkoren.


Jesaja 25:1-9

Psalm 23

(Filippenzen 3:17-21)

Matteüs 22:1-14

Gezang 27


JESAJA

Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de grote profeten die profeteerde van 750 tot 700 voor Christus. Eigenlijk zijn er 3 Jesaja's, de schrijver van boekrol 1-39, de deutero of tweede Jesaja boekrol 40-55 en diverse schrijvers in de geest van Jesaja: boekrol 56-66.

Wij lezen uit de boekrollen van de eerste Jesaja in boekrol 25 'een danklied' een grote sprong na Jesaja 1 vorige week, maar ook een lied, een danklied. Er zijn 3 dankliederen in Jesaja: 12:1-6 (de Heer behoud mij), hier in Jesaja 25 (dank voor de vernietiging van vreemde onderdrukkers) en in Jesaja 38:9-20 Hizkia's danklied (voor genezing).

Kunst tip: Naar r2 een foto van de ruines van Babylon (zonder datering van de resten) door Ferrel Jenkins op zijn site met Bijbelse archeologie. Nb De verwoesting van Babylon profeteert Jesaja in boekrol 14: 22-23 (Babel). Link ferrelljenkins repairing-the-ruins-of-ancient-babylon

Leestip: een (308p.) boek over het Bijbelboek Jesaja door Ger de Koning op www.oudesporen.nl een site voor Bijbelstudie. 'Jesaja is wel de evangelist van het Oude Testament genoemd. Het grote onderwerp van het profetisch woord, de Messias, de Heer Jezus, staat in zijn boek centraal. (..) Zijn profetie wordt meer dan enig ander boek van het Oude Testament in het Nieuwe Testament aangehaald, wel meer dan 150 maal. Link oudesporen


JESAJA 25:1-9

1 Ene, mijn God zijt gij, u zal ik verheffen, uw naam loven,
want gij hebt wonderlijks gedaan,

raadsbesluiten van verre in waarheid en trouw,
2 want gij hebt een stad tot een steenhoop gemaakt,
een versterkte vesting tot een bouwval,
het paleis van vreemdelingen is weg uit de stad,
in eeuwigheid wordt het niet herbouwd!

3 Daarom zullen ze u verheerlijken, een sterke gemeenschap, een vesting van tirannieke volkeren, zij zullen u vrezen.
4 Want gij zijt voor de geringe een sterkte geweest,
een sterkte voor de arme in zijn benauwing,
een toevlucht tegen een stortbui,

schaduw tegen de zomerhitte,
want het blazen van tirannen

is als een stortbui in de winter,
5 als zomerhitte over uitgedroogd land;
het daveren van vreemdelingen onderdrukt gij,

als zomerhitte door de schaduw van een wolk
zal hij de muziek van tirannen onderdrukken.

6 Maken zal de Ene, de Omschaarde,
voor alle gemeenschappen, op deze berg,
een feestdronk met olierijke spijzen,
een feestdronk van lang-bewaarde wijnen, vetrijke spijzen vol merg, glasheldere lang-bewaarde wijnen.
7 Laten slijten zal hij, op deze berg, het aanschijn van de sluier
waarmee zijn omsluierd alle gemeenschappen, en de bedekking waarmee zijn overdekt alle volkeren.

8 Verslinden zal hij de dood, voor immer,
en afwissen zal mijn Heer, de Ene,

de tranen van elks aanschijn;
de smaad van zijn gemeente

zal hij wegdoen van over heel de aarde,

zo heeft de Ene gesproken!

9 Zeggen zal men te dien dage: zie, deze is onze God,

wij hebben gehoopt op hem en hij heeft ons bevrijd,
dit is de Ene, wij hebben gehoopt op hem,
laten wij juichen en verheugd zijn
om de bevrijding die hij heeft gebracht!

In de www.naardensebijbel.nl vertaling Zoek Jesaja 25

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Henk Janssen ofm uit Arnhem, Deken & supervisor NBV 'Omdat ik het belangrijk vind' op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het OT.

Liever live?

Kerk van Ammerstol, Kerkplein 4 Ammerstol. Tijd: 10uur, voorganger Ds. H.G. Haandrikman, Oostvoorne. Een oogstdienst met Jesaja 25:1-9 en Mattheus 22:1-14 Link kerkvanammerstol Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. de Graaf voor de Samen Op Weg Kerk te Ronse, Belgie 'De Heer heeft gesproken: volhard!' (Jesaja 25:1-9 en Mattheus 221-14) Link kerken

Op You Tube: Arabisch anti-Amerikaans journaal item over de verwoesting van de ruines van Babylon tijdens de 'bezetting' (3m01). Link youtube


PSALM

Psalmen is het 19e boek van het Nieuwe Testament en bevat 150 liederen en gedichten. Psalm 23 is populair, ook bij de samenstellers van het oecumenisch leesrooster, dit jaar lazen we de psalm op 3 april en 15 mei en vorig jaar kwamen we deze psalm tegen op 9okt2010.

In het latijn heet de psalm: 'Dominus regit me'. De heer stuurt of leidt me. Ook heel mooi in het engels r1 'The Lord is my shepherd, I shall not want'.

Kunst tip: Naar regel 6 Het huis van de Ene, De Pechersk Lavra in Kiev, Oekraine, een van de mooiste (71) kerken van Europa op stedentripper.nl. Link pechersk-lavra


PSALM 23 Een musiceerstuk van David.

1 De Ene is mijn herder, mij zal niets ontbreken;

2 In weiden vol groen vlijt hij mij neer,

hij voert mij mee naar wateren van rust;

3 mijn ziel keert door hem in mij terug,

hij leidt mij in sporen van gerechtigheid

omwille van zijn naam!

4 Ook als ik moet gaan door een dal vol schaduw van dood,-

kwaad zal ik niet vrezen, want gij zijt bij mij;

uw staf en uw stok, die zullen mij vertroosten.

5 Gij bereidt voor mijn aanschijn een tafel tegenover mijn

benauwers; gij zult mijn hoofd betten met olie,

mijn beker is overvol!

6 Mij achtervolgen slechts goedheid en vriendschap,

al de dagen van mijn leven;

terugkeren mag ik in het huis van de Ene in lengte van dagen!


De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Leendert de Jong, van Zendtijd voor Kerken op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst. Of ga naar downloadbijbel

Liever live?

Mariakerk, Rijksstraatweg 355, Haarlem, Parochie Schoten Tijd: 10 uur, voorganger Pastor Fons Captijn een Woord- en Communieviering met Te Deum, Zum Gloria, Deutsche Messe Schubert, Psalm 23 door J. Valkestijn en het Ave Maria door J. Arcadelt Link parochieschoten en Vieringen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt'

Preek van Protestants Sittard uit 2008, een 'Taize' overdenking. Link protestants-sittard

Op You Tube: Franz Schubert (1797 - 1828)Psalm 23 door de The Ohio State University, Women's Glee Club op 31mei09 (4m54). Link: youtube

of Op You Tube: Psalm 23, een 'vertrouwenspsalm' meditatiemoment. De tekst met muziekpiano en viool door Francien van Beek in 'Ik groet het licht' De psalmen uit hun schaduw. De muziek is 'Serenade tot Spring Secret Garden' (3m30). Link youtube

of The Choirboys (450.000 views)(3m01) Link youtube

of Cliff Richard(171000 views) Link youtube

NB Er staan 6550 video's op You Tube met psalm 23 en ruim 3300 met Psalm 23 song.


FILLIPENZEN

Fillipenzen is het 11e boek van het Nieuwe Testament. Het is eigenlijk een brief van Paulus aan de gemeente in Fillipi. We hebben een sprong gemaakt na vorige week en in het begin van deze boekrol / brief in r3 vertelt Paulus over zijn verleden als Farizeer en Christen vervolger. In dit stukje dat 'recht op het doel af' heet in de Groot Nieuws Bijbel, zegt hij (toch) r17 'volg mij na en richt u op hen die zó wandelen als gij ons tot voorbeeld hebt' in de NBV 'kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben'.

Kunst tip: Duccio di Buoninsegna, Italiaans Renaissance schilder (1255-1319). Nav Fillipenzen 3:3 waarin Paulus vertelt dat hij Farizeer was. 'De Farizeeers beschuldigen Christus' (1308-1311), tempera op houtpaneel, nu in het Museo dell'Opera del Duomo, Siena, Italie. Link Farizeeen_beschuldigen_Christus-Duccio_di_Buoninsegna


FILLIPENZEN 3:17-21

17 Wordt mijn mede-navolgers, broeders-en-zusters,

en richt u op hen die zó wandelen als gij ons tot voorbeeld hebt.

18 Want er wandelen velen van wie ik u veelvuldig heb gezegd,

en nu zeg ik het ook wenend,

dat zij de vijanden zijn van het kruis van de Christus;

19 hun einde is ondergang, hun god is de buik

en hun glorie ligt in hun schande;

zij zinnen op de aardse zaken.

20 Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij

ook als redder de Heer, Jezus Christus, verwachten,

21 die ons vernederd lichaam zal veranderen

en gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam,

overeenkomstig de werkzaamheid waarmee hij machtig is

om alles ook aan zich te onderschikken.


In de Naardensebijbel vertaling Zoek Fillipenzen 3

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Marloes Keller IKON op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Fillipenzen is het 11e boek van het NT.

Liever live?

Paradijskerk, Oud Katholieke Parochie van Paulus en Petrus, Nieuwe Binnenweg 35 Rotterdam Tijd 9.30uur, celebrant em. deken Spaans op 'de zondag van de koninkijke bruiloft.' Link paradijskerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Pastor Butti 'preek 29' Fillipenzen en Lucas voor de RK Sint Stephanus Parochie Hardenberg. Lin pastorbutti

Op Vimeo: In het engels door Pinelake Church op 15nov2009 'Philippans 3:17-21, 'Direction' de preek heet The Pursuit of Happines oa over de 16e eeuwse schrijver John Bunyan The Pilgrim's progress. (42m) Link vimeo


MATTHEUS

Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. In dit stukje vertelt Jezus een parabel van het koninklijke bruiloftsfeest. Niemand wil komen, zij vinden het niet belangrijk en de dienaren die de gasten uitnodigen worden zelfs mishandeld of gedood. Dan wordt 'iedereen', bozen en goeden, maar uitgenodigd. Ook deze mensen (h)erkennen de waarde van de uitnodiging niet en een gast kleedt zich niet voor het grote feest. De koning wordt zo boos dat hij de gast in de gevangenis laat gooien. Want (NBV) r14 'velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren'

Kunst tip: Snoeptafel voor je bruiloft op theperfectwedding een portal om van je bruiloft een perfect feest te maken. Link snoeptafel-als-bruiloft-dessert


MATTHEUS 21:1-14

1 Ten antwoord zegt Jezus het hun weer in gelijkenissen,

hij zegt:

2 te vergelijken is het koninkrijk der hemelen met een mens,

een koning, die de bruiloftsdagen aanricht voor zijn zoon;

3 hij zendt zijn dienaars uit

om de genodigden uit te nodigen voor de bruiloft,

en ze hebben niet willen komen!
4 Weer zendt hij de dienaars uit, andere, zeggend:

zegt tot de genodigden: zie, mijn middagmaal heb ik bereid,
mijn stieren en het mestvee zijn geslacht, alles is gereed! komt tot de bruiloft!
5 Maar zij vinden het niet belangrijk en gaan weg,
de een naar de eigen akker, de ander naar zijn handel;
6 de overigen grijpen zijn dienaars, mishandelen hen en doden hen.

7 De koning ontsteekt in toorn; hij stuurt zijn troepen,
laat die moordenaars ombrengen en hun stad steekt hij in brand.

8 Dan zegt hij tot zijn dienaars: het bruiloftsmaal is gereed maar de genodigden zijn het niet waard;

9 trekt dan uit over de kruispunten van de wegen,
en zovelen ge maar vindt: nodigt ze voor de bruiloft!

10 Als die dienaars de stad uitkomen, de wegen op,
brengen ze bijeen allen die ze vinden, bozen zowel als goeden;
zo wordt de trouwzaal vol met aanliggers!

11 Als de koning binnenkomt om wie aanliggen te aanschouwen,
ziet hij daar een mens die niet gekleed is in een bruiloftskleed,

12 en hij zegt tot hem: makker, hoe kom je zo binnen,
zonder bruiloftskleed? Hij moet er het zwijgen toe doen.
13 Dan zegt de koning tot de bedienden:
bindt hem aan handen en voeten
en werpt hem uit, de buitenste duisternis in!
daar zal het geween zijn en het knarsen van de tanden!
14 Want met velen zijn de genodigden,

met weinigen de uitgelezenen!


In de Naardensebijbel vertaling Zoek Mattheus 22

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Els Wouters op voorleesbijbel (aan het eind). In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?

Protestantse Gemeente Amsterdam ZuidOost in De Nieuwe Stad Luthullistraat 11, ds. Atze van de Broek. en De Drie Stromen, Renswoudestraat 75, ds A.Fox Tijd 10uur, Dienst van Schrift en Tafel met Jesaja 25:1-9 Link pgzo

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek over Mattheus 22:1-14 op 13 maart 2007 in de Dominicuskerk in Amsterdam, blog van theoloog en presentator Ferdinand Borger. Link tradere

Op You Tube: Stripverhaal over Matheus 22:1-14, gemaakt tijdens het Open Huis in Casa Livingstone op 11mei2011 (2m29). Link youtube


GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed van Ad den Besten (1902-1965, dus niet de A. den Besten van het Liedboek voor de Kerken).

Klein Danklied

Gij hebt, o God, dit broze
bestaan gewild,
hebt boven ’t nameloze
mij uitgetild, -

laat mij dan dankbaar leven
de volle tijd,
geborgen in de beven-
de zekerheid,

dat ik niet uit dit smal en
onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen
dan in uw hand.

Bron: kerknet


VOLGENDE WEEK

16oktober2011, 5e zondag van de herfst, 17e zondag na Trinitatis

Jesaja 45:1-7

Psalm 96

Mattheus 22:15-22

Tussentijds 37


Geen opmerkingen:

Een reactie posten