dinsdag 4 december 2012

9 december 2012, 2e zondag van Advent

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
9 december is de 2e zondag van Advent en heet 'Populus Sion' naar het gebed:

Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes:
et auditam faciet Dominus gloriam vocis suae,
in laetitia cordis vestri.
Qui regis Israel, intende: qui deducis velut ovem Ioseph.

Volk van Sion, ziet! De heer zal komen om alle naties te redden:
en de Heer zal u de heerlijkheid van zijn stem laten horen,
tot vreugde uwer harten.
O, herder van Israël, verhoor ons, Gij die Jozef leidt gelijk een kudde
(vertaling van wikipedia zonder bronvermelding)

Op You Tube: Het Bachkoor BWV uit Middelburg, onder (het examen) koordirectie van Seyong Oh op 5Juni12 in de Nieuwe Kerk-Middelburg. Met John Post, Aleida Post, Marian v.d. Hooft-Bimmel, Hanneke van Eenennaam, Marjan Gabrielse, Petra Wagemaker, Jenny Heijstek, Elly Prinse, Henriette Klompe, Anneke Duvekot-Bimmel, Dineke Mersie, Kees den Hollander, Vincent Willems, Willem den Herder, Koos van Schijndel, Ko Arendse, Bram van Moolenbroek, Ger Kaland, Sonja den Hollander en Patrick Vaessen Meer op bachkoorbwv (4m57) Link youtube


De (enige) Bach cantate voor deze zondag is "Wachtet! betet! Betet! wachtet. Deze cantate BWV 70a hoort bij Lucas 21:25-33, de Rede over het eind der tijden, maar dat lazen wij al op 2dec2012 De cantate is uit 1716, maar in 1723 voegde Bach recitatieven toe (vandaar de afwijkende nummering 'a'). De tekst staat op: webdocs.cs.ualberta

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) "Wachtet! betet! Betet! Wachtet. 1: koor en 2:recitatief van BWV 70a in de Harnoncourt-Leonhardt cycle. Bespreking van de cantate (inclusief de geschiedenis) op kloosterkerk Link youtube

of kijk op dit blog op 4dec2011 naar John Elliot Gardiner (13e cd van de serie Bach Pelgrimage). Een stevige, swingende BWV 70 “Wachet, Betet, betet wachet” (3m41).

Of 5dec2010 naar BWV 70a 'Wachet betet betet wachet' ook zonder vermelding van de uitvoerenden geanimeerd met mooie beelden van o.a. de Annunciatie, de verkondiging door aartsengel Gabriel (van de geboorte van Jezus) aan Maria. (4m11)

Concert tips
Zo 9dec12 om 15.30 uur in De Grote Kerk, Grote Molenstraat 2, Elst. Een adventscantateconcert van het St maartenskerkkoor met Koormotet Gezang 24, G.de Marez Oyens Adventsmotet naar Psalm 24, A.Hammerschmidt; Psalm 24 Let the Lord enter, A.Calabresek; Orgel Praeludium Lift up your heads, A.Guilmant; 2 tenor aria's uit Messiah, G.F.Händel; uit BWV 62 "Nun komm'der Heiden Heiland", 2 koralen en de Adventscantate JS Bach; en Machet die Tore Weit, G.Ph.Telemann. Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van het koor. Met medewerking van Claudia Wijers sopraan, Daniël van Kessel tenor, Jan Douwes bas, Dirk Luijmes orgel en het Flair begeleidingsorkest uit Arnhem. Algehele leiding: Arno Vree. Toegang 10 euro Link pg-elst
Zo 9dec12 om 17-18uur in de Maranathekerk, 2e Sweelinckstraat 156, Den Haag Concert door het kamerkoor Ad Novum uit Voorburg onder leiding van Peter van der Leeuw en harpiste Michelle. Werken van Sweelinck, kerstmuziek van Benjamin Britten en 'wintermuziek' van Edward Elgar. Toegang gratis, collecte bij de uitgang. Link Maranathakerkdenhaag


TEKSTEN
Deze week de komst van Johannes de Doper voor Jezus uit in Maleachi en Lucas. Ook weer een huiveringwekkende Dag van de Heer in Maleachi, maar een belonings/oogstdag van Christus in Fillipenzen.
In de pelgrims en lofpsalm (126) de prachtige zinnen de HEER had voor ons iets groots verricht, we waren vol vreugde en: zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich.
In Filippenzen 1:3-11 Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, 11 vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.
In Lucas wordt het begin van het optreden van Johannes de Doper eerst nadrukkelijk gedateerd en dan beschreven.

Maleachi 3:1-4
Psalm 126
Filippenzen 1:3-11
Lucas 3:1-6

Gezang 46
Het gezang begint met de komst van Johannes de Doper, net als de tekst uit Lucas.

5 (Doper) wat moeten
wij doen totdat Hij komt?
In hoop en vrees doet boete,
gelooft in zijn verbond.
(Doper) wat moeten
wij doen totdat Hij komt?

Deelt met elkander
het brood van alledag,
opdat in u de ander
Gods heil aanschouwen mag.
Deelt met elkander
het brood van deze dag.
Liedboek voor de Kerken 1973

MALEACHI
Malaechai is het laatste boek van het Oude Testament. Maleachi is een profeet die leefde na de Babylonische ballingschap in de 5e eeuw voor Christus. Hij meende dat (in) zijn eeuw de eindtijd was door direct ingrijpen van God.

Hij komt eerst met goed nieuws in het stukje dat wij lezen: r1 1 Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Daarna wordt het minder aantrekkelijk: r2 Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een wolwasser.

Kunst tip: Maleachi in de (Ulrich) Leive bibel. Leive is een hedendaags Duitse kunstenaar van christelijke kunst waaronder honderden verbeeldingen van de Bijbel leivebibel NB In het zoeksysteem op naam ontbreekt Maleachi en als laatste verbeelding van het Oude Testament kon ik Maleachi niet vinden. Link leivebibel/maleachi Op you tube: en video van de 48 verbeeldingen van de profeten door Leive met als laatste Maleachi (5m16). Link youtube

MALEACHI 3:1-4
1 Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij – zegt de HEER van de hemelse machten. 2 Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een wolwasser. 3 Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de HEER. 4 De offers van Juda en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals in de dagen van weleer.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Gerrit van Meijeren, Predikant uit Dirksland op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Maleechi is het laatste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Dorpskerk Zoeterwoude, Dorpstraat 17, Zoeterwoude. Tijd: 10uur, voorganger ds. E.J. de Wijer. (We) zullen zowel de profeet Maleachi als het evangelie volgens Lucas ons voorbereiden op de komst van de bode des Heren: Johannes de Doper. Link kerkvanzoeterwoude Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Beluister of lees de Preek van Ds. K.T. de Jonge voor de Nederlands Gereformeerde Kerk en Christelijke Gereformeerde Kerk in Nieuwegein op 28nov04 over Maleachi en Jesaja 40 (de bron cvoor Lucas "God komt. En hoe!" Link zendtijdvoorkerken

Op Vimeo: In het Engels een poppenspel met vuureffect van Maleachi 3:1-4 (1m19) Link vimeo


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 126, een pelgrimslied op lied van de opgangen, want pelgrimages gaan in Israël heuvelopwaarts. In het Latijn heet de psalm  In convertendo dat levert meteen mooie muziek op.

De mooiste en tijdens diensten veel gebruikte zin is r3 Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht, we waren vol vreugde. Ook de 5e (en 6e) regels zijn zegswijzen geworden: 5 Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. 6 Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven.

Kunst tip: In convertendo Dominus (When the Lord turned the captivity of Zion), is een compositie uit 1926 voor koor en orgel van Jules van Nuffel op basis van psalm 126 (zijn opus 32). Bron: wikipedia/In convertendo Dominus. Uitboering door het koor en orkest van het Lemmensinstituut, Leuven, België. (10m09) Link youtube

PSALM 126
Een pelgrimslied.

Toen de HEER het lot* van Sion keerde,
was het of wij droomden,
2 een lach vulde onze mond,
onze tong brak uit in gejuich.

Toen zeiden alle volken:
De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’
3 Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht,
we waren vol vreugde.

4 Keer ook nu ons lot, HEER,
zoals u water doet weerkeren in de woestijn.
5 Zij die in tranen zaaien,
zullen oogsten met gejuich.

6 Wie in tranen op weg gaat,
dragend de buidel met zaad,
zal thuiskomen met gejuich,
dragend de volle schoven.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV
* In de Naardense Bijbel wordt lot vertaald met kerkering

Liever luisteren?
Maria Holt-Butzelaar uit Aerdenhout op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse kerk Ruinerwold, Blijdestein3, Ruinerwold Tijd: 10uur, voorganger ds. H. Vrielink. Maleachi 3: 1-4, Psalm 126, Filippenzen 1: 3-11, Lucas 3: 1-6. De tweede advent horen we van Maleachi dat er een bode zal komen die de weg vrijmaakt voor de Heer. Hij roept de mensen op om tot inkeer te komen. Dat is hoe de evangelisten het werk van Johannes de Doper beschrijven. Een voorloper voor iemand die nog komen moet. 
Link hervormde-gemeente-ruinerwold Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Betoog van (ds) N.M. Tramper gepubliceerd in het tijdschrift Vrede over Israël nov03 over psalm 126:5 Geen zaaiers, maar boeren Link kerkenisrael

Op You Tube: In convertendo, grand motet uit 1718 van Jean-Philippe Rameau (1683-1764) 1. 'In convertendo', 2. 'Tunc repletum est gaudio os nostrum' en 3. 'Magnificavit Dominus'. Door Nicolas Rivenq, Sophie Daneman, Jeffrey Thompson, Olga Pitarch en Les Arts Florissants (orkest et koor) William Christie, dirigent. (9m30) Link youtube


Paulus Brief aan de FILIPPENZEN
Paulus brief aan de Filippenzen is het 11e boek van het Nieuwe Testament. Hij schreef uit gevangenschap (onbekende welke en waar) aan de eerste gemeente op het Europese vasteland (Handelingen 16:11-40). Filippi lag in het toenmalige Macedonië.

Ook Paulus verwijst naar de Dag van de Heer: maar dan als r6 de dag van Christus Jezus. Opvallend vind ik het doel van het gebed van Paulus voor de Filippenzen in r4: Dan zult u .. zuiver en onberispelijk zijn, 11 vol van de vruchten van de gerechtigheid .. omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie.

Kunst tip: Paulus in gevangenschap door Rembrandt van Rijn (1606 of 1607-1669) Nu in een privé collectie. Link St. Paul in Prison Rembrandt van Rijn

FILIPPENZEN 1:3-11
3 Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, 4 telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, 5 omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. 6 Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.

7 Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers allen deel aan de genade die mij geschonken is, of ik nu gevangen zit of de waarheid van het evangelie verdedig. 8 God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van Christus Jezus. 9 En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, 10 zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, 11 vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren? Ina Buist IKON, op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Filippenzen is het 11e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Oud Katholieke Kerk Groningen Sint Martinus, locatie Engelberterweg 41, Engelbert. Tijd: 11-12.15uur, voorganger Drs ing V.P. Scheijde (?). NB Hun eerste lezing is Baruch 5:1-9 daarna Filippenzen 1:3-11 en Lucas 3:1-6. Link groningen.okkn Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van Ds. Rob Vreugdenhil voor cd ereformeerde kerk Vrijgemaakt Lelystad (De Lichtbron) op 3jan10 over Filippenzen 3:1-4 Samenvatting: Durf te kiezen, durf te verliezen. Keuzestress: de angst om te verliezen. Kiezen = verliezen. Wat je niet kiest, raak je kwijt. Onze meerkeuzemaatschappij geeft vaak keuzestress. Ook omdat de boodschap is: maak de goede keuzes, want je bepaalt zelf de kwaliteit van je leven. Je bent verantwoordelijk voor je eigen leven. Dan staat kiezen = verliezen onder zware druk. Geloof in Christus in plaats van alles zelf te doen. Fil.3 gaat niet over keuzestress. Wel over: je best doen om zelf iets van je eeuwigheid te maken.
Paulus leerde Christus kennen: niet meer zelf verdienen, maar overgave aan Christus, geloven, vertrouwen. Vertrouw op de Heer in plaats van keuzestress. Op dezelfde manier mogen wij nu leren: niet zelf (door goede keuzes) iets van je leven maken, maar overgave aan de Heer, vertrouwen dat het goed is zoals hij voor je kiest. Je leven uit handen geven. Dat gaat dwars tegen je eigen gevoel in. (Geloven is veel vaker: dwars zijn.) Zo kun je ontspannen keuzes maken. Durf te verliezen omdat je rijk bent. Paulus verloor allerlei dingen waar hij zich sterk in voelde. Hij durfde dat, omdat het kennen van Christus veel rijker maakt. De Heer is je vreugde (3:1, 4:4): blij en rijk met Christus, dan durf je te kiezen en te verliezen. Vertrouw op winst als je móet kiezen. Keuzes die God van je vraagt. Wees gehoorzaam, verlies misschien veel, maar vertrouw dat de Heer het je uitbetaalt. Link pauwenburg

Op You Tube: In het Engels ''the 3 R's of avoiding a self centered life door Brian Gaughan (13m51 ) Het doel een self less life leiden a work in progress. Gebaseerd op Filippenzen 1:3-11. Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders.

Dit verhaal over het optreden van Johannes de Doper komt ook voor bij Mattheus 3:1-12, Marcus 1:1-8 (in omgekeerde volgorde met eerst de profetie van Jesaja en dan Johannes de Doper) en in Johannes 1:1-9-28. NB Er zijn veel minder parallellen in de evangelies waarbij ook Johannes het verhaal vertelt.

In het stukje van deze week uit Lucas lezen we dus over Johannes die gaat dopen om mensen te reinigen van hun zonden en in zowel Mattheus, Marcus als Lucas wordt verwezen naar de aangekondigd van Johannes door Jesaja (40:3 ev). Johannes uiterlijk en leefwijze als sprinkhanen etende woestijn kluizenaar wordt in Lucas wat minder uitgebreid beschreven, dan in de andere evangelies. Wel dat Johanes zijn hele leven in de woestijn woonde. (Lucas 1:80)

Lucas is de enige die de verassingszwangerschap van Johannes moeder Elisabet beschrijft (Lucas 14-24), de ontmoeting van de zwangere Maria en Elisabeth (Lucas 1:39-56) en de geboorte van Johannes (Lucas 1:57-80).

Opvallend is dat het optreden van Johannes nadrukkelijk wordt gedateerd: In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, 2 en toen Annas en Kajafas hogepriester waren
 
Kennis tip: Meer over dateringen in de Bijbel van Jezus en zijn sterfdatum op een zeer deskundig onderbouwde, maar anoniem blog: Jezus van Nazaret

Kunst tip: Het uiterlijk van Johannes in zijn kameelharen jas was opvallend en dankbare bron voor verbeelding waardoor Johannes de Doper ook makkelijk te herkennen is. Hij is de meest rechtse figuur op het linkerpaneel met het lam op het Wilton Diptych (een draagbaar altaarstuk, misschien een drieluik zonder middenpaneel. Dit is het rechter binnenpaneel. Circa 1395-1359, Engels of Frans door anomieme schilders voor King Richard II van Engeland 1377-1399. National Gallery, London UK. Link nationalgallery

LUCAS
Optreden van Johannes
In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, 2 en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. 3 Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen, 4 zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja:

‘Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!
5 Iedere kloof zal worden gedicht,
elke berg en heuvel geslecht,
kromme wegen recht gemaakt,
hobbelige wegen geëffend;
6 en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Bas Plaisier, voormalig scriba van de Protestanse Kerk in Nederland, op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Kerk Zutphen in de Walburgiskerk, Kerkhof 3 met ds. C. van Bochanen en De Wijngaard, Wilhelminalaan 3 met ds. S. Sluis, S&T. Tijd: beiden 10uur. Maleachi 3:1-4 en Lucas 3:1-6. Maleachi vertelt hoe God rechtspreekt en het opneemt voor degenen die in de knel zitten. Het is tevens een oproep om tot inkeer te komen en rechtvaardig te handelen. Diezelfde oproep horen we in de evangelielezing deze zondag uit de mond van Johannes de Doper Link Protestantse Gemeente Zutphen
NB er is die dag in De Wijngaard om 15uur ook een bijzondere dienst voor en met mensen met een verstandelijke beperking. Met als thema "Duurt het nog lang?" Voorganger ds. Deddie van Alphen en medewerking door de bewoners van De Benring in Voorst, een koor of muziek. Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds KW Jong voor de wijkgemeente Leidsche Rijn-Oost, onderdeel van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern-Leidsche Rijn-Oost op 2e zondag van Advent 2010 over Lucas 3”1-6 thema Thema: Roepende in de woestijn Link jong9304. NB Ds de Jong heeft ook een preek over Lucas 3:1-6 geschreven en het dopen in de kerk Lucas 3:1-6 en de brief aan de Romeinen 6:3-11.

Op You Tube: In het Engels "Wilderness" (deel 1) Preek van James Sledge voor Boulevard Presbyterian Church in Coumbus Ohio naar Lucas 3:1-6, op 6dec09, 2e zondag van Advent. John has nothing Chrismassy to say Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het gebed van Paulus uit Filippenzen voor de gemeente (in Fillipi) maar natuurlijk ook prima geschikt voor persoonlijk gebruik door uw en dan zult u te veranderen in mijn en dat ik … ben etc etc.

ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid,
zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt.

Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn,
vol van de vruchten van de gerechtigheid,
die u dankt aan Jezus Christus,
tot lof en eer van God.
VOLGENDE WEEK
16 december 2012, 3e zondag van Advent

Sefanja 3:14-20
Psalm 85
Filippenzen 4:4-9
Lucas 3:7-18
Gezang 98

Geen opmerkingen:

Een reactie posten