maandag 20 februari 2012

26 februari 2012, 1e van de 40 dagen

Welkom bij Wat lezen we deze week!


Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE

26 februari 2012 is de 1e zondag van de 40dagentijd (Protestant) of de Vasten (Rooms Katholiek) voor Pasen (dit jaar op 8 april). Het zijn eigenlijk 46 dagen, maar de zondagen worden niet meegeteld. Het is een mentale en fysieke voorbereiding op de kruisiging en de wederopstanding van Jezus en de ´verlossing´ die hij daarmee bewerkstelligde. Daarom lezen we deze week teksten over deze thema's: 40dagen, beproeving, vergeving, beloften en verlossing.

De Kerken zijn gehuld in het paars, als teken van inkeer boete en rouw. Vaak wordt een ''verbeelding'' van de 40dagentijd gemaakt dat bij het altaar staat of er wordt een hongerdoek opgehangen. Een voorbeeld van een 40dagenverbeelding: kerktytsjerk 40dagen2006. Een voorbeeld van een hongerdoek (oorspronkelijk een doek voor het altaar later met onrechtsymbolen versierd) met een uitleg op: heiligegeestparochie hongerdoeken

De voorbereiding kent vele varianten: sober eten of leven (geen TV), geen alcohol, geen snoep (kinderen bewaren het in een trommeltje), soms zelfs 'ontslakken' met een groente- en fruitsap dieet of heel modern: niet internetten, pc spelletjes doen of op social media. Een vaste engels cartoon grap is: fasting doesn't mean eating fast food for 40 days. Cartoon: Loesje over vasten: Link Loesje


De 1e zondag van de 40dagentijd heet: Invocabit, dat is Latijn en verwijst naar vers 15 van psalm 91 en het formele openingslied op deze zondag. Het is latijn voor 'Roept hij Mij aan'.

"Invocabit me et exaudiam eum cum ipso ero in tribulatione eruam eum et glorificabo longitudine dierum implebo illum et ostendam ei alutare meum".

" Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik, is hij in angst en vreze, dan kom Ik nog dat ogenblik om hem nabij te wezen."

Op You Tube: ''Invocabit Me'' Concerto Chiesa di San Bevignate, Dirigent Franco Radicchia (Perugia, Italie) op 21Maart2009 (3m06) Link youtube

Er is geen Bach cantate voor deze 1e en nog 3 vastenzondagen omdat de vastentijd in Leipzig muzikale 'tempus clausum' of 'gesloten tijd' was, waarin er in kerken geen concertante muziek was toegestaan. Bron: Bach site van Eduard van den Hengel. Link eduardvh


Concert tip

26feb12 17uur, Hervormde kerk, Slachtedijk 1, Ryptsjerk. Gregoriaanse vesper (avondgebed) met de Schola Cantorum Campensis, onder leiding van Ditty van den Berg-Krijger. Het is een half protestants, half katholiek koor. Gregoriaanse muziek is Middeleeuwse kerkmuziek die geintroduceerd werd door de monniken die de Lage Landen kwamen kerstenen. Ook veel protestantse psalmwijzen en gezangen zijn door het gregoriaans beïnvloed. De vesper zal in het teken staan van het begin van de veertig dagen voor Pasen. De voorganger is prof. dr. Riemer Roukema, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen. Link heiligbonifatius


TEKSTEN

Deze week zijn er meer motieven gekoppeld aan de voorbereiding op Pasen: Jezus 40dagen in de woestijn en zijn beproeving in Marcus, maar ook in de brief van Petrus, waarin staat dat de Christenen beproefd, vervolgd worden. In de brief van Petrus gaat het ook over redding: de Christenen zijn gered door Jezus kruisiging net als de verdronken mensen van de zondvloed die Jezus bezoekt tijdens de 3 dagen voor de wederopstanding. De doop is vergelijkbaar met het schonwassen zoals de zondvloed dat deed. Over de zondvloed lezen we in Genesis en het verbond, de belofte van God om nooit meer een zondvloed te sturen. De psalm is een smeekbede om de juiste weg te gaan en vergeving van (jeugd)zonden.

Genesis 9:8-17

Psalm 25:1-10

1 Petrus 3:18-22

Marcus 1:12-15

Tussentijds 63


GENESIS

Genesis is het 1e boek van het Oude Testament, het bevat het verhaal van de Schepping van de wereld en het bekende verhaal van de zondvloed en de ark van Noach. Ons stukje begint aan het einde daarvan: God belooft Noach, de mensen en alle levende wezens nooit meer een zondvloed te sturen. En als teken van die belofte, dat verbond, zal hij af en toe een regenboog aan de hemel plaatsen. We komen deze zondvloed, maar dan de mensen die niet luisterden weer tegen bij de 1e brief van Petrus.

Foto tips: Het regenboogmuseum en andere regenbogen op: lheurebleue.blogspot.com Als-je-wel-eens-op-regenbogen-jaagt of een nieuwsfoto van een regenboog boven de resten van een afgebrand huis bij Reno, Nevada USA op 20jan2012. Een felle brand verwoeste 26 huizen, maar de meeste van de duizenden gevluchte mensen konden weer naar hun huis terugkeren (foto REUTERS/Max Whittaker) Link news.yahoo photos

GENESIS 9:8-17

8 Dan zegt God tot Noach

9 ik van mijn kant,

hier ben ik, ik breng tot stand:

een verbond van mij met u,

en met uw zaad na u

10 met alle levende ziel die met u is,

met de vogels en het vee en al wat in het wild

op aarde met u leeft,

met allen die zijn weggetrokken uit de ark,

met al wat leeft op aarde

11 gestand doen zal ik mijn verbond met u,

niet nog eens zal alle vlees

worden weggemaaid

door de wateren van de vloed,

niet nog eens kome er zo'n vloed

om de aarde te verderven!

12 Dan zegt God:

dit is het teken van het verbond dat ik geef

tussen mij en u

en alle levende ziel die met u is,

voor de generaties, een eeuwigheid lang;

13 mijn boog

heb ik gegeven in de wolken:

hij zal worden tot een teken van het verbond

tussen mij en de aarde;

14 het zal geschieden:

als ik wolken welf over de aarde,

en de boog in de wolken zichtbaar wordt,

15 zal ik gedenken mijn verbond

tussen u en mij

en alle levende ziel, alle vlees:

niet nog eens zal het water

worden tot een vloed

om alle vlees te verderven;

16 zal de boog daar wezen in de wolken,

dan zal ik haar aanzien

om te gedenken het verbond voor eeuwig

tussen God

en alle ziel die leeft

en alle vlees op aarde!

17 Dan zegt God tot Noach:

dit is het teken van het verbond dat ik

tot stand heb gebracht

tussen mij

en alle vlees op aarde!

In de naardensebijbel vertaling Zoek Genesis → 9

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Theo Smit uit Rotterdam leest Genesis 6 tot en met 9-26 op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Genesis is het 1e boek van het Oude Testament.


Liever live?

Protestantse Gemeente Bloemendaal, Kerkplein 1, Bloemendaal. Tijd: uur, voorganger ds Otto Sondorp Link pkn-bloemendaal-overveen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van Ite Pijp, Oudste in de Christengemeente Soest en spreker/voorganger in kerkdiensten van verschillende Evangelische, Pinkster- en Baptistengemeenten. Over regenbogen in de bijbel: God is liefde - ondanks Zijn oordeel. Link preek-online


Op You Tube: in het engels met mooie muziek zonder bronvermelding. Rainbows in the sky, a promise you can trust door dr Goodgreens met de tekst in en onder het beeld. (3m38) Link youtube


PSALM

Psalmen is het 19e boek van het Nieuwe Testament en bevat 150 liederen en gedichten. Het is een psalm van David en heet in het Latijn: Ad te, Domine, levavi. Wijs mij de juiste weg Heer. We zien weer het 'spot en schaamte' argument in r2. Ook r7 Let niet op mijn zonden, op de fouten uit mijn jeugd. Nb We lazen deze regels ook op 25sept2011 en het 2e deel r11-22vorige week.

Kunst tip: Alessandro Scarlatti (1660-1725): Ad Te Domine levavi animam meam. Door het Ensemble Vocale Phoné uit Vicenza, gedirigeerd door Luigi Ceola. Link youtube

PSALM 25

1 Aan u, o Ene, geef ik mijn zaligheid en ziel!

2 Bij u, mijn God, wist ik mij veilig:
maak mij niet beschaamd,
laten mijn vijanden niet over mij lachen!

3 Dat ook al wie hopen op u niet worden beschaamd,
beschaamd worden die achteloos
ontrouw zijn.
4 En Ene, maak mij bekend met uw wegen,
uw paden, wil mij die leren!

5 Voer mij voort in trouw aan u en leer mij,
want gij zijt de God van mijn bevrijding,
op u ben ik blijven hopen heel de dag!

6 Gedenk, Ene, uw ontferming en uw vriendschap,
want die zijn er van eeuwig!

7 Houd niet in gedachten de zonden van mijn jeugd
en wat ik overtrad, gij, gedenk mij naar uw vriendschap,
Ene, omwille van uw goedheid!

8 In-goed en rechtuit is de Ene, daarom onderwijst hij
zondaars op de weg.
9 Ja, voert gebukten langs de weg van zijn recht,
leert armen waar zijn weg is.

10 Komen wil de Ene langs de paden
van vriendschap en trouw
voor wie zijn verbond en zijn overeenkomsten houden.

In de www.naardensebijbel.nl vertaling zoek psalm → 25

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling Psalmen 25 of bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Marleen van Veelen-van Voorden op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar www.downloadbijbel.nl. Psalmen is het 19e boek van het OT.


Liever live?

Oud Katholieke Sint Martinusparochie, Witte de Withstraat 2, Groningen Tijd: 11uur, voorganger Pastor Victor Scheijde Link groningen.okkn Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt


Beluister de Preek (MP3) van J.J. Ekhart voor Chananja in Nieuw Buinen Drente op 12feb12over psalm 25: Leer mij uw weg. Link chananja


Op You Tube: De tekst van psalm 25 door ThuisbijThuis met rustige achtergrond muziek (3m45) Link youtube


1 PETRUS 3

1 Petrus is een brief van Petrus en het 21ste boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van de apostel Petrus rond 60 na Chr of van iemand anders/anderen eind van de eerste eeuw. De brief is gericht aan niet Joodse Christenen in Klein Azie, ruwweg Turkije. Specifiek in Pontus (Noord West Turkije), Galatië (iets westelijker, een Romeinse landstreek ten noorden van Ankara), Cappadocië, Asia (de Romeinse (kust) provincie in West Turkije, Anatolie) en Bitnyië (naast Pontus bij de doorgang naar de Zwarte Zee.

Kunst tip: Kaart van Turkije uit de 15e eeuw in Wikipedia met oa Bitnyie, Pontus, Galatie etc.Link 15th_century_map_of_Turkey_region

Kunst tip: Naar r19 Jezus daalt af ter helle in les tres riche heures de Jean Duc de Berry 14e eeuw Nu in Msee Conde Chantilly, Frankrijk. Link Harrowing of hell


1 PETRUS 3:18-22

18 Omdat ook Christus éénmaal

voor zonden is gestorven,

een rechtvaardige voor onrechtvaardigen,

opdat hij u tot God zou leiden,

hij die door* vlees-en-bloed gedood is

maar levendgemaakt is

door* de Geest.

19 In kracht daarvan is hij

heengegaan en heeft hij ook

gepredikt tot de geesten in de gevangenis,

20 zij die eens

zich niet lieten overtuigen,

toen de lankmoedigheid van God

bleef wachten, in de dagen

dat Noach de ark

in gereedheid bracht,

waarin weinigen, dat is acht zielen,

door het water heen werden gered.

21 Als tegenbeeld daarvan

redt nu een onderdompeling ook u;

die is niet

een aflegging van vuil dat op vlees zit,

maar een bede tot God

om een goed geweten,

door de opstanding van Jezus Christus,

22 die aan de rechterhand van God is,

heengegaan ten hemel

aan hem onderschikken zich

engelen en machten en krachten.

* worden niet toegelicht In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt regel 18 zo vertaald: Naar het lichaam werd hij gedood, maar naar de geest tot leven gewekt. In de Statenvertaling Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest;

In de Naardensebijbel vertaling Zoek 1 Petrus → 3

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Nannie Tempelman op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel 1 Petrus is het 21ste boek van het NT.


Liever live?

Veel kerken kiezen voor psalm 91, ´invocabit´ bovendien is psalm 25 de intochtpsalm voor de 2e zondag van de 40dagentijd Reminiscere naar Gedenk mij in uw barmhartigheid (Psalm 25:6). 4 maart 2012 Protestantse Gemeente Bathmen, Rietakker 22, Bathmen Tijd: 10uur, voorganger ds A.H. Van den Bor. Link pgbathmen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Toelichting van Dries van den Akker sj voor beeldmeditaties bij een plafondfresco van Jezus Nederdaling ter Helle in de voormalige kerk van de HeiligeVerlosser in Chora, Istanbul, Turkije. Uit 1320, foto Dries van den Akker s.j. 2010. Brontekst: Mattheus 27:52-53 en 1 Petrus 3:18-19. Link beeldmeditaties Meer op gotquestions waar was Jezus tijdens de drie dagen na de kruisiging?


Op You Tube: in het engels, bijbelcitaten over de The Harrowing of Hell begeleid door lied van Matt Redman Oh you never let go lyrics you-never-let-go-lyrics-matt-redman Link youtube


MARCUS

Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelieen met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelieën komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook -en uitgebreider- voor bij Mattheus 4:1-11 en in Lucas 4:1-12. Gedreven door de Geest net na zijn doop door Johannes de Doper gaat Jezus 40dagen naar de woestijn waar hij op de proef wordt gesteld.

Kunst tip: Kapiteelsculptuur (zuilbekroning) aan de St-Andoche basiliek in Saulieu, Frankrijk. Circa 1125. Foto Dries van den Akker s.j. In 2007. Link beeldmeditaties Op de site staat een heel programma met beeldmeditaties voor deze vasten: beeldmeditaties vasten 2012.

MARCUS 1:12-15

12 En meteen drijft de Geest hem uit,

de woestijn in.

13 Hij wordt in de woestijn

veertig dagen lang beproefd door de satan,

en is daar bij de wilde dieren,

maar ook hebben de aankondig-engelen

hem bediend.

14 Nadat Johannes is overgeleverd

en Jezus is aangekomen in Galilea,

predikt hij de aankondiging van God

15 en zegt hij: de tijd is vervuld,

en genaderd is het koningschap van God!

bekeert u, en gelooft en hebt vertrouwen

in deze aankondiging!

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Marcus > 1

Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Josephine Baak uit Tilburg op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.


Liever live?

(Protestantse) Bergkerk, Dr. Abraham Kuyperlaan 2, Amersfoort (vlakbij CS) Tijd: 9.30 en 10.30 uur, voorganger prof Henk Roest Nb Men volgt verder het alternatieve leesrooster met de profeet Ezechiel. Link bergkerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van J Andersen, Belgische (Vlaamse) Dominicaan op 1 maart 2009 (?) over Genesis 9:8-17 en Marcus 1:12-15. Link preken.awardspace


Op You Tube: George Smyttan '40 days and 40 nights' (1871) uit het Scottish Psalter bij Marcus 1:12-15 Link youtube

Forty days and forty nights
Thou wast fasting in the wild;
Forty days and forty nights
Tempted, and yet undefiled.

Shall not we Thy sorrow share,

And from earthly joys abstain,
Fasting with unceasing prayer,
Glad with Thee to suffer pain?

And if Satan vexing sore,

Flesh or spirit should assail,
Thou, his Vanquisher before,
Grant we may not faint or fail.

So shall we have peace divine;

Holier gladness ours shall be;
Round us, too, shall angels shine,
Such as minister'd to Thee.

Keep, O keep us, Saviour dear,

Ever constant by Thy side;
That with Thee we may appear
At th' eternal Eastertide.


GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Predikant Coen Wessel en theologe Berthe van Soest hebben gebeden gemaakt voor de zondagen in de 40dagentijd. Deze keer een gebed bij Marcus 1:12-15 'Jezus in de woestijn':

s Nachts komen de wilde dieren:
‘Opschepper’
‘Leugenaar’
‘Mislukkeling’
en er is niemand die bij me is of met me bidt.

Soms denk ik: dit is een test,
ik moet hier gewoon doorheen.
Straks zal ik sterker zijn, evenwichtiger, volwassen.

Mijn God,
houd het nog een tijdje uit met mij.
Geef mij vertrouwen
leiding
geduld.
In de naam van Jezus Christus,

amen

Coen Wessel bron www.coenwessel.nl


VOLGENDE WEEK

4 maart 2012, 2e zondag van de 40 dagen

1 Koningen 19:9-18

Psalm 16

2 Petrus 1:16-21

Marcus 9:2-10

Tussentijds 148


Geen opmerkingen:

Een reactie posten