maandag 27 augustus 2012

2 september 2012, 11e van de zomer


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
2 september is de 11e zondag van de zomer in het oecumenisch leesrooster. NDe Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar'' en de Evangelisch Luthersen tellen door na Trinitatis, drie-vuldigheid of Drie-eenheid (God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. 
 

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Du sollt Gott, deinen Herren, lieben” (BWV 77), "Allein zu dir, Herr Jesu Christ” (BWV 33) en "Ihr, die ihr euch von Christo nennet” (BWV 164) De teksten horen eigenlijk bij de Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10:23-27).

Op You Tube: J.S. Bach deel 3 uit "Ihr, die ihr euch von Christo nennet” (BWV 164). Zonder de uitvoerenden zoals de meeste uploads van de Gravicimbalo . (5m06) Link youtube

Op You Tube: J.S. Bach. “Mein Gott ich liebe dich” aria uit BWV 77: "Du sollt Gott, deinen Herren, lieben" door Olga Nazaykinskaya en het MSU Chamber Orchestra (musical director Alexander Konstantinov) op 3 Juni 2010, Moskou, Rusland. (4m25) Link youtube

Tekst
Mein Gott, ich liebe dich von Herzen,
Mein ganzes Leben hangt dir an.
Laß mich doch dein Gebot erkennen
Und in Liebe so entbrennen,
Dass ich dich ewig lieben kann.
Link youtube

Of kijk op dit blog op 29aug2010 naar JS Bach- Cantata No. 33 "Wie furchtsam wankten meine Schritte" Aria: "Wie furchtsam wankten meine Schritte" door Lorraine Hunt-Lieberson, Mezzo Sopraan, dirigent John Harbison en het Orchestra of Emmanuel Music- Boston. (19Feb1995) Still (10m43).

Concert
Zo 2sept12 om 19.30 uur in de Geertekerk, Geertekerkhof Utrecht start van de Utrechtse Bachcantatediensten met 'Allein zu dir, Herr Jesu Christ' (BWV 33). Solisten: n Olga Werner (sopraan), Eric Jansen (tenor) en Erks Jan Dekker (bas). Koor en orkest onder leiding van Gerrit Maas. Een toelichting op deze cantate vindt u op de website van Eduard van Hengel. Ttoegang is gratis, na afloop is er een collecte. Lees meer over Meedoen of Bijwonen.


TEKSTEN
Deze week is er voor mij geen duidelijk thema behalve genezen van blindheid en misschien ziende blind zijn. In Zacharia zien de mensen (eigenlijk hebben ze gehoord) dat een Joodse man met God is. In psalm 34 is David niet blind voor problemen (etsel). Paulus waarschuwt de gelovigen voor de duivel en kwade machten en de kwade dag. In Marcus geneest Jezus een blinde man in Betsaida aan het meer van Tiberias.

Zacharia 8:4-8 en 20-23
Psalm 34:12-23
(Efeziërs 6:10-20)
Marcus 8:22-26
Gezang 432

Gezang 432:2
Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
als God mij leidt
kan ik de tijd
van duisternis verdragen:
ik zal zijn licht zien dagen.
Liedboek voor de kerken 1973


ZACHARIA
Zacharia is het 38ste boek van het Oude Testament of de 11e van de 12 profeten in het Oude Testament. Zacharia is een van de profeten die het duidelijkst de komst van de Messias voorspeld hebben. Zacharia werkte rond 520 voor Chr. in Jeruzalem dus na de terugkeer uit de Babylonische Ballingschap (na 538 voor Chr.).

In het stukje dat wij deze week lezen wordt een nieuwe bloeitijd voor Jeruzalem voorspeld en in r23 de komst van een Joodse man waarvan ze (we) ''hebben gehoord dat God bij u is''.

Kunst tips:
Jan van Eyck (1380-1441) en zijn oudere broer schilderden in hun beroemde altaarstuk voor de St Bavokathedraal in Gent dat de Aanbidding van het Lam God's wordt genoemd (1432) de profeet Zacharia aan de buitenkant van het rechter deurpaneel. Link de-aanbidding-van-het-lam-gods-zacharias

Michelangelo Buonarrotti (1475-1564) op de het plafond van de Sixtijnse kapel (Vaticaan, Rome) een fresco van de profeet Zacharai uit 15080-1512. Op Statenvertaling.net maar alleen als e-card (klein) Link profeet_Zacharia

ZACHARIA 8:4-8 en 20-23
4 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mensen zitten, steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd, 5 en de straten zullen krioelen van de spelende kinderen. 6 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ook al lijkt het jullie, die van dit volk nog over zijn, nu onmogelijk, waarom zou het voor mij onmogelijk zijn? – spreekt de HEER van de hemelse machten. 7 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik zal mijn volk bevrijden uit het land waar de zon opkomt en het land waar de zon ondergaat 8 en hen naar Jeruzalem brengen. Daar zullen ze wonen. Zij zullen mijn volk zijn en ik hun God, in onwankelbare trouw.
...
20 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Er zullen opnieuw mensen komen uit allerlei landen en steden. 21 De inwoners van de ene stad zullen naar de volgende stad gaan en zeggen: “Ga met ons mee. Wij zijn op weg om eer te bewijzen aan de HEER van de hemelse machten en zijn gunst af te smeken.” 22 Grote en machtige volken zullen naar Jeruzalem komen om daar de HEER van de hemelse machten te vereren en zijn gunst af te smeken. 23 En dit zegt de HEER van de hemelse machten: Als die tijd is gekomen, zullen tien mannen uit volken met verschillende talen een Joodse man bij de slip van zijn mantel grijpen met de woorden: “Wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is.”’
In de Nieuwe Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Rudolf Houweling uit Nieuwerkerk aan den IJssel op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Zacharia is het 38ste boek van het Oude Testament. Of het op een na laatste boek voor de deuterocannonieke boeken.

Beluister de Preek van de Protestantse (rock)dominee Jan Andries de Boer ''Shift of Consiousness'' over Zacharia 8:20-23 en Marcus 8:22-26. Link janandriesdeboer of mp3


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen de laatste 12 elf regels van psalm 34, in het latijn heet de psalm Benedicam Domino naar r2: ''De HEER wil ik prijzen''. NB 12 augustus j.l. lazen we het eerste deel van de psalm waarin David God bedankt voor zijn ontsnapping door verjaging uit het paleis van Abimelech/Achisch.

De psalm heeft als inleiding 1 Van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg. Het verhaal staat in 1 Samuel 21:11-16 en kort in 1 Samuel 27:2-3. Abimelech (een koninklijke titel) wordt ook Achish genoemd en is de koning van Gath. Gath was de woonplaats van Goliath die David met zijn versloeg.
Bronnen: NBV, bible-history en mens-en-samenleving In de laatste bron benadrukt de auteur dat David niet blind voor problemen is. Hij heeft net als elk mens angst. Dat sluit mooi aan bij het thema van deze week: blindheid en ziend worden.

Mooi vind ik 20 Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de HEER zal hem steeds weer bevrijden.
Kunst tip: Maciejowski, Morgan, Kruisvaarders of Louis IX Bijbel. Waarschijnlijk gemaakt in Noord Frankrijk rond 1250. NB Mn verhalen en veldslagen uit het Oude Testament. Verluchting: David bekrast d emuren en misleidt Abimelek, Achisch op vel 32 Link maciejowski bible Vel 32 medievaltymes

Kunst tip: Moderne verluchte psalm 34 door Adam Rhine in het Hebreews: link hebrewart

Psalm 34
12 Kom, kinderen, luister naar mij,
ik leer je ontzag voor de HEER.
13 Hebben jullie het leven lief,
wil je goede jaren genieten?

14 Behoed dan je tong voor het kwaad,
je lippen voor woorden van bedrog.
15 Mijd het kwade, doe wat goed is,
streef naar vrede, jaag die na.

16 Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen,
zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.
17 Toornig ziet de HEER wie kwaad doen aan,
hij wist hun namen op aarde uit.

18 De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen,
hij bevrijdt hen uit de nood,
19 gebroken mensen is de HEER nabij,
hij redt wie zwaar wordt getroffen.

20 Al blijft de rechtvaardige niets bespaard,
de HEER zal hem steeds weer bevrijden.
21 Hij waakt zelfs over zijn beenderen,
niet één ervan wordt verbrijzeld.

22 Een slecht mens komt om door eigen kwaad,
wie een rechtvaardige haat zal boeten,
23 de HEER redt het leven van zijn dienaren,
nooit zal boeten wie schuilt bij hem.
In de Nieuwe Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst voorleesbijbel

Liever luisteren?
Pastor Piet van Veelen uit Heemstede op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.


Paulus Brief aan de Efeziërs
De brief aan de Efeziërs is het 10e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef zijn brief aan de Christenen in Efeze aan de Zuid-Westelijke kust van Turkije. Paulus bezocht Efeze tweemaal, een keer kort en een keer 2 jaar, maar zat ook daar gevangen.

Het is een algemene brief, ook wel een rondzendbrief voor alle gemeenten met algemene uitleg en aanwijzingen. Paulus schreef de brief uit gevangenschap, maar onduidelijk is welke en waar. In het stukje dat wij lezen wordt de gevangenschap nadrukkelijk genoemd (r20).

De brief bevat bemoedigingen: r11 om stand te houden tegen de duivel hemelse vorsten, de heersers en machtshebbers van de duisternis r12 de dag van het kwaad r13. Beeldend zijn de regels 14-17: de waarheid als gordel om uw heupen, gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet van het evangelie als sandalen aan uw voeten en het geloof als schild. Als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen God's woorden.

Poster: Armor of God link: allposters

Efeziërs  6: 10-24
Houd stand
10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. 14 Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15 de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16 en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. 17 Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.

18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. 19 Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie 20 waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is.

In de Nieuwe Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Hannie van Dijk uit Baarn op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl is het 8e boek van het Nieuwe Testament.

Video: over the ''armor of God'' met naast Efeziërs ook Jesaja 40, Mattheus 4, Hebreeen 4 en Openbaringen 19. (3min) Link theworkofthepeople


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders.

Dit verhaal over Jezus die een blinde geneest staat alleen in Marcus. NB In Johannes 9:1-12 staat ook een verhaal over de genezing van een blindgeborene (die geen ogen heeft?). Ook hier gebruikt hij zijn speeksel (en modder) om de blinde te genezen. Het lijkt echter plaats te vinden in Jeruzalem (Joh 8) en dit speelt aan de Zee van Galilea ofwel het meer van Tiberias. Ook is er nog ene genezing van 2 blinde mannen bij Jericho in Mattheus 9:27-31.

Kunst tip: Uit een Brabants Psalter uit het eind van de 13 eeuw waarschijnlijk voor een vrouw/Begijn (af te leiden aan de gebeden) Ook Franse gebeden. Als verluchting bij psalm 26 een randversiering van Jezus die een blinde geneest initiaal 'D' voor 'Dominus illuminatio mea' (De Heer is mijn licht)  Nu in de British Library London VK. Link bl.uk groot BIG manuscript informatie illuminatedmanuscripts

Genezing van een blinde
22 Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij hem gebracht, en men smeekte hem om de man aan te raken. 23 Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ‘Ziet u iets?’ 24 Hij begon weer te zien en zei: ‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.’ 25 Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder. 26 Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing: ‘Ga het dorp niet in!’

Liever luisteren?
Cees Zomer uit krimpen aan den IJssel op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.

Op You Tube: Uit de Messiah van later bijna blinde Georg Friedrich Handel (1685-1759) 'the eyes of the blind shall be opened' door Hila Baggio; sopraan, Shira Raz; mezzo-sopraan en het The Herzliya Chamber Orchestra o.l.v Harvey Bordowitz. Herzliya Performing Arts Center in Herzliya, Israel op 8Mei2010 (5m27). link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het verhaal en gebed van Ananias voor de door blindheid getroffen Saulus (later Paulus) uit Handelingen 9.

10 In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: ‘Ananias!’ Hij antwoordde: ‘Ik luister, Heer.’ 11 Daarop zei de Heer: ‘Ga naar de Rechte Straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden, 12 en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet, binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien.’ 13 Ananias antwoordde: ‘Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. 14 Bovendien heeft hij toestemming van de hogepriesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan.’ 15 Maar de Heer zei: ‘Ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. 16 Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam.’ 17 Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei:

Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest.’

18 Meteen was het alsof er schellen van Saulus’ ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen, 19 en nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Bron: biblija.net Handelingen 9


VOLGENDE WEEK
9 september 2012, 12e van de zomer

Deuteronomium 4:1-2 en 9-20
Psalm 54
Jakobus 1:17-27
Marcus 8:27-9:1

Geen opmerkingen:

Een reactie posten