dinsdag 4 september 2012

9 september 2012, 12e van de zomer

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vindt je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
9 september 2012, 12e van de zomer of de 14e na Trinitatis, drie-eenheid. De meeste gemeenten van de Protestantse Kerk houden in september 2012 hun Startzondag: de start van de activiteiten voor het nieuwe kerkelijke seizoen. Die startzondagen zijn feestelijk, inspirerend en extra uitnodigend voor geïnteresseerde (nog) niet gemeenteleden. Hier vind u een overzicht van aangemelde startzondagen, maar googelen op startzondag en de naam van een plaats levert veel hits op.

Kunst tip: Omdat ik het via een vriendin net ontdekt heb en erg mooi vind: Canto Ostinato het koppige lied van Simon ten Holt uit 1976. Voor 2 piano's en 2 marimbas met foto's van Klaas Tomei. (1h37m) Link youtube of met 4 piano's (3uur) youtube.


De Bach cantates voor deze zondag zijn “Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe” (BWV 25), Lucas 17: 11-19; genezing van tien melaatsen. “Jesu, der du meine Seele” (Koraalcantate BWV 78) en “Wer Dank opfert, der preiset mich” (BWV 17, deel voor en na preek). De teksten horen bij Lucas 17:11-19 over de genezing van tien melaatsen.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) "Jesu, der du meine Seele" (BWV 78) Aria van de sopraan en alt (countertenor) Teresa Stich-Randall en D. Hermann. Koor en Orkest van het Bach Gilde, gedirigeerd door Felix Prohaska, Wenen. Opname uit 1954. (5m11). Link youtube

Tekst: Wir eilen mit schwachen, doch emsigen Schritten,
O Jesu, o Meister, zu helfen zu dir.
Du suchest die Kranken und Irrenden treulich.
Ach höre, wie wir
Die Stimmen erheben, um Hülfe zu bitten!
Es sei uns dein gnädiges Antlitz erfreulich!

Concert tip
zo9 sept12 om 10.30uur in de Lutherse Kerk, Spoorwegstraat 8, Arnhem. JS Bach cantate "Jesu, der du meine Seele" (BWV 78) door Susanne Paulsen en het Bachensemble Arnhem. Link Stichting Lutherse Kerk Arnhem Bachcantate


TEKSTEN
Deze week gaat het over het beeld van God en namen voor Jezus. In Deuteronomium benadrukt Mozes het 1e gebod om geen afgodsbeelden te maken. In gebed/lofpsalm 54:8 looft David de naam van God en in Marcus vraagt zijn leerlingen Jezus “wie denken de mensen dat ik ben?” en krijgt hij namen te horen: Johannes de Doper en Elia maar ook labels: een profeet en de Messias.

In de brief/verhandeling van Jakobus, de broer van Jezus komt al het goede van boven en de prima raad goed te luisteren en langzaam te antwoorden. Maar goed luisteren betekent ook het goede doen.

Deuteronomium 4:1-2 en 9-20
Psalm 54
(Jakobus 1:17-27)
Marcus 8:27-9:1
Gezang 290
5e couplet:
Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden 't land zien van ons hart,
dat 't hemels licht bescheen.


DEUTERONOMIUM
Deuteronomium is het 5e boek van het Oude Testament en het is het laatste deel van de Joodse Torah. Het bevat 5 delen en in het deel dat wij lezen wordt door Mozes een blik vooruit gegeven en aanwijzingen voor het leven (in Kanaan). Ook in het stuk dat wij deze week lezen wordt het belang van de 10 geboden (r13), de wetten en de regels benadrukt. En wel het 1e gebod om geen afgodsbeeld(en) te maken en aanbidden in r16-19. God verscheen niet voor niets als vuur op de berg Horeb, r12 zodat hij niet te zien was.

In r2 Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf en doe er niets van af. Houd u aan de geboden die ik u geef; het zijn de geboden van de HEER, uw God.

Als dit voorschrift nu eens werd nageleefd, naleefbaar was... Iedereen leest de bijbel nu eenmaal op haar/zijn manier en als ontvanger die beïnvloed is van haar/zijn tijd, omgeving en achtergrond. Ik dus ook, elke week op mijn manier. Ik interpreteer en voeg daardoor toe, ik mis dingen en negeer ze daardoor.

Ook opvallend r19, de zon, maan en sterren zijn voor andere volken om te aanbidden. Inderdaad Ra/Re in Egypte en ook de Assyriërs en Babyloniërs hadden hemel/weergoden. Opvallend in dit verband is dat in de tekst van Jakobus brief r17 wordt God ook de Vader van de hemellichten genoemd.

Kunst tip: Raam aan de noordzijde van de synagoge van Mutterstadt, Duitsland. Een reconstructie door Micheal Kunz naar schetsen van Werner Dellheim, uit Ocalla, Florida,USA (2003). Mozes presenteert de 10 geboden. Link judeninmutterstadt

Deuteronomium 4:1-2 en 9-20
1 Luister dus, Israël, naar de wetten en de regels waarin ik u onderwijs en kom ze na. Dan blijft u in leven en kunt u het land in bezit nemen dat de HEER, de God van uw voorouders, u zal geven. 2 Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf en doe er niets van af. Houd u aan de geboden die ik u geef; het zijn de geboden van de HEER, uw God.
...
9 Wees gewaarschuwd en neem u zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u met eigen ogen hebt gezien, maar de herinnering daaraan levendig houdt en alles aan uw kinderen en kleinkinderen doorvertelt. 10 Vertel ze hoe u bij de Horeb voor de HEER, uw God, verscheen, nadat hij tegen mij had gezegd: ‘Roep het volk bijeen, dan maak ik hun mijn geboden bekend. Dan leren ze ontzag voor mij te hebben zolang ze leven, en brengen ze dat ook hun kinderen bij.’ 11 Op die dag kwam u schoorvoetend naar de voet van de berg, waaruit vuur hemelhoog opvlamde, te midden van duisternis en dreigende, donkere wolken. 12 Toen sprak de HEER tot u vanuit het vuur. U hoorde een stem spreken, maar een gedaante zag u niet; er was alleen die stem. 13 Hij maakte de regels van het verbond bekend, de tien geboden. Hij schreef ze op twee stenen platen en eiste dat u zich eraan zou houden. 14 Mij droeg de HEER toen op om u de wetten en regels te leren die u moet nakomen in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. 15 Maar aangezien u geen gedaante hebt gezien toen de HEER u op de Horeb vanuit het vuur toesprak, moet u zich zorgvuldig in acht nemen: 16 misdraag u niet door een godenbeeld te maken, een afbeelding van welk wezen dan ook, man of vrouw, 17 of van een dier dat op het land leeft of van de vogels in de lucht, 18 van kruipende dieren of van vissen in het water onder de aarde. 19 En als u omhoog kijkt en de zon, de maan en de sterren ziet, al die lichten aan de hemel, laat u er dan niet toe verleiden daarvoor neer te knielen en te vereren wat de HEER, uw God, voor de andere volken op aarde heeft bestemd. 20 Want u bent door de HEER uitgekozen en uit de smeltoven van Egypte weggehaald om hem als zijn eigen volk toe te behoren, zoals nu het geval is.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst Deuteronomium 4:1-2

Liever luisteren?
Jeltien Kraaijeveld - Wouters uit Hilversum op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Deuteronomium is het 5e boek van het Oude Testament en het laatste deel van de Joodse Torah.

Liever live?
Protestantse Gemeente Didam, Torenstraat 10, Didam. Tijd: 10-11uur, Mw ds A U Melzer. Dienst van Tafel&Schrift... Vertrouwen en belofte gaan hand in hand. Voorop staat dat je God niet verbeeldt, beeld je God niet in. God is zo sterk én zo kwetsbaar als ‘een woord dat gaat’ (zoals we het in een lied zingen).... Link sowdidam Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. H. Drost (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Houten) voor Haren en Grijpskerk (27dec98) en Overschild en Onnen op 3jan99) op over Deuteronomium 1-20. Link prekendiespreken

Op Vimeo: in het Engels een videoproject van David Kimball en zijn vrienden voor a Bible project. IPU Idols peeve (annoy) us (off) over het 1e gebod. Creative Commons License (26m). Link vimeo


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 54. NB De psalm staat voor zaterdag op het (zelf) bijbelleesrooster. In het Latijn heet de psalm “Confitebimur tibi”. Het verhaal waar de psalm naar verwijst staat in 1 Samuel 23:19-28.

De psalm is een gebed (r4) en ene lofpsalm. David smeekt om hulp tegen zijn belagers r7 en dank God voor hun val (r9) In de Groot Nieuws Bijbel is de regel vertaald met U hebt me uit diepe ellende bevrijd,met eigen ogen zag ik mijn vijanden vallen.

Foto's: van de Zif woestijn, de woestijn rond de stad Zif in Juda, Israël. Link Bijbelse plaatsen Psalm in de woestijn

PSALM 54
1 Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een kunstig lied van David, 2 toen de inwoners van Zif aan Saul waren gaan zeggen: ‘Weet u niet dat David zich bij ons schuilhoudt?

3 God, bevrijd mij door uw naam,
verschaf mij recht door uw macht.
4 God, luister naar mijn gebed,
hoor de woorden van mijn mond.

5 Vreemden vallen mij aan,
zij staan mij met geweld naar het leven,
zij houden God niet voor ogen. sela

6 Zie, God is mijn helper,
de Heer is het die mijn leven draagt.
7 Laat het kwaad zich keren tegen mijn belagers,
toon uw trouw en breng hen tot zwijgen.

8 Van harte zal ik u offers brengen
en uw naam loven, HEER, want hij is goed:
9 hij heeft mij uit de nood gered,
onbevreesd zie ik mijn vijanden aan.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: Psalm 54

Liever luisteren?
Pim Verboom uit Ede op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente De Hoeksteen, Albert Schweitzerlaan 2, Schoonhoven. Tijd: 9.30 en om 16uur, voorganger ds C.P. Koole. Link pdf pg-dehoeksteen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Meditatie van Dr. H. F. Kohlbrugge, predikant bij de Nederlands-Gereformeerde (nu Protestantse) Gemeente te Elberfeld uit 1965. Over r8 psalm 54 de naam van God. P125-127. Link pdf theologienet Psalm 54

Of op Holyhome (zoek toelichting psalm 54)
“Ik ben mijn vijanden ontkomen, met vreugde zie ik op hen neer.” Stel, dat u dat vandaag in de kerk moet zingen. Kunt u dat? Kunt u het met al uw gedachten erbij? ‘Heb uw vijanden lief’, zegt Jezus.
Zie je dan hier niet een tegenstelling tussen Oud en Nieuw Testament?  Die tegenstelling is er. Of liever een onderscheid. Nergens klinkt het gebod van de liefde zo sterk als uit de mond van Jezus. Toch zegt die psalm ons best wel iets. Het was natuurlijk heel lelijk van die Ziffieten, dat zij David verraadden aan Saul. Wat werden zij daar zelf nu beter van? Voelt u zich wel eens verraden? Wat doet u dan met dat gevoel? Spreekt u het ook uit tegenover God? Of maakt het u niet uit, hoe Hij daarop reageert? Verwacht u eigenlijk wel iets van Hem?

Op You Tube: Uitvoering van het Psalmen Choir van Psalm 54 (Psalter 147 uit 1912) Titel "Our Savior (CD "Fitting Praises Volume 8). A capella compositie van Lowell Mason. (2m13)

1. O save me by Thy Name
And judge me in Thy might;
O God, now grant my urgent claim,
Acceptance in Thy sight.

2. Strong foes against me rise,
Oppressors seek my soul,
Who set not God before their eyes,
Nor own His just control.

3. Lo, God my helper is,
The Lord, my mighty friend;
He shall requite my enemies,
Their just destruction send.

4. My sacrifice of praise
To Thee I freely bring;
My thanks, O Lord, to Thee I raise
And of Thy goodness sing.

5. From troubles and from woes
Thou hast delivered me,
The overthrow of all my foes
Hast given me to see.
Link
youtube


(Verhandeling van) JAKOBUS
(De verhandeling van) Jakobus is het 20e boek van het Nieuwe Testament. Jakobus (de rechtvaardige, de minderen of de jongere) wordt de broer van Jezus genoemd. Hij wordt genoemd in Galaten 1:19 Maar van de overige apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jakobus, de broer van de Heer. Paulus gaat bij hem op bezoek in Handelingen 21:18.

Op r17 is de uitdrukking Al het goede komt van boven gebaseerd.

r19 ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken … 22 Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. r26 Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite.

Kunst tip: Jakobus (helemaal links) op een Picardische, Franse steensculptuur voor een altaar retabel voor de Chapelle Notre Dame de la Houssaye. Foto door Dries van den Akker s.j. (15aug2007) op Link beeldmeditaties met uitgebreide toelichting. (op de site meer dan 257 beeldmeditaties).

Jakobus 1:17-27
17 elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. 18 Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in zijn schepping.

Geloven en doen
19 Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. 20 Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. 21 Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. 22 Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. 23 Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: 24 hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. 25 Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. 26 Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. 27 Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: Jakobus 1:17-27

Liever luisteren?
Gerrie de Jong uit Dordrecht op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Jakobus brief is het 20ste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Grote Kerk Almelo, Kerkplein, Almelo. Tijd: 10uur, voorganger ds. E. van Houwelingen uit Hengelo. Link grote-kerk-almelo Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Samenvatting van Bijbeluitleg voor Bijbelavonden in de PKN Hoogeland (Gr) Uithuizermeeden op 15april12 over Jakobus 1 (en ander delen op de site) Link pdf debijbelopen

Op You Tube: Song James 1:17-20, artist: ScriptureSongs.com door Freely Distributed at Godlychristianmusic (2m51) Link youtube


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Deze 2 verhalen komen ook voor bij Mattheus 16:-13-28 en Lucas 9:18-27.

Wie zeggen de mensen dat ik ben?, een naam voor Jezus in r27 dat is toch ook zoiets als een tot de verbeelding sprekend label? Jezus afbeelden mag echter wel maar gebeurt vaak samen met zijn Vader (als Oude man of Lichtstraal) en de Heilige Geest (als duif). En … wie ben ik volgens jullie? wordt meteen gevolgd door vertel het aan niemand!

Opvallend is de term de oudsten van het volk in r31, die 20x in het Oude Testament voorkomt, 10x in de Deuterocanonieke_boeken en 10x in het Nieuwe Testament, mn de evangelies, maar niet in het Johannes evangelie.

De aankondiging van de kruisiging r31 wekt weerstand bij Petrus waarop Jezus hem Satan noemt r33! Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’
En wat te denken van r9:1 Verder zei hij ook nog: ‘Ik verzeker jullie: sommigen die hier aanwezig zijn zullen niet sterven voordat ze de komst van het koninkrijk van God in al zijn kracht hebben meegemaakt.’ Dat geldt voor de Opstanding na de kruisiging, maar dat is toch niet het Koninkrijk van God?

Kunst tip: In Georg Friedrich Handel Messiah (1741) chorus: For unto us a Child is born (11) wordt Jesaja 9:5 geciteerd waarin hij de namen aan de Messias geeft. Zonder uitvoerenden helaas. (4m30). Link youtube

For unto Us a Child is born, For unto Us a Child is born, unto Us a Son is given: and the government shall be upon His shoulder: and His name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace.

Marcus 8:27-9:1
Wie is Jezus?
27 Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ 28 Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent.’ 29 Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de messias' 30 Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken.
31 Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan; 32 hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. 33 Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’
34 Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. 35 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. 36 Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? 37 Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? 38 Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader.’
9: 1 Verder zei hij ook nog: ‘Ik verzeker jullie: sommigen die hier aanwezig zijn zullen niet sterven voordat ze de komst van het koninkrijk van God in al zijn kracht hebben meegemaakt.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: Marcus 8:27-9:1

Liever luisteren?
Cees Zomer uit Krimpen aan de IJssel op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Studentenkerk (Radbouduniversiteit) Nijmegen  Erasmuslaan 9 (a), Nijmegen. Tijd: 11 uur, voorganger John Hacking Link studentenkerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds de Graaf voor de Samen op Weg kerk in Ronse, België op over r17 wie zeggen de mensen dat ik ben? Uit de preek: Het is gemakkelijk om een opsomming te maken van de denkbeelden die er zijn omtrent Jezus. Maar Jezus wil weten hoe ik Hem zie. Hoe u Hem ziet. Welke plaats krijgt Jezus in uw leven? Link kerken

Op You Tube: In het Engels een kort tekenfilmpje over deze tekst zonder beschrijving (1m48). Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed van Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer (1906-1945, in een concentratiekamp) was een vooraanstaand Duits kerkleider, theoloog, verzetsstrijder tegen het nazisme en schrijver van christelijke boeken.
Wie ben ik?
Ze zeggen mij vaak dat ik uit mijn cel treed
gelaten, opgewekt, vast als een hereboer uit zijn slot.

Wie ben ik?
Ze zeggen mij vaak dat ik met mijn bewakers spreek
vrij, vriendelijk, helder als gaf ik bevelen.

Wie ben ik?
Ze zeggen mij ook dat ik de dagen van mijn ongeluk draag
gelijkmoedig, glimlachend, trots als iemand gewend te winnen.

Ben ik dat werkelijk wat anderen van mij zeggen?
Of ben ik slechts wat ik weet van mijzelf?
Onrustig, verlangend, ziek als een vogel in een kooi,
smachtend naar levensadem, alsof iemand mijn keel wurgt,
hongerend naar kleuren, bloemen, naar vogelstemmen,
dorstend naar goede woorden, naar menselijke nabijheid,
bevend van toorn over willekeur en de minste krenking,
opgejaagd door wachten op grote dingen,
machteloos bezorgd om vrienden eindeloos ver,
te moe en te leeg om te bidden, denken, werken,
mat en bereid van alles afscheid te nemen?

Wie ben ik?
Deze of gene?
Ben ik dan vandaag deze en morgen een ander?
Ben ik beiden tegelijk?
Voor mensen een huichelaar
en voor mijzelf een verachtelijk klagende slappeling?
Of lijkt wat in mij nog rest
een verslagen leger dat wanordelijk wijkt bij een reeds gewonnen slag?

Wie ben ik?
Eenzaam vragen drijft de spot met mij.
Wie ik ook ben, Gij kent mij.
U behoor ik toe, o God!
Dietrich Bonhoeffer. Uit: Tot de nacht voorbij is, Ten Have Bron god-en-gebed.blogspot NB De vertaling link werkt niet meer.

VOLGENDE WEEK
16 september 2012, 13e van de zomer

Jesaja 45:20-25
Psalm 116:1-9
(Jakobus 2:1-18)
Marcus 9:(9)14-29
Tussentijds 214

Geen opmerkingen:

Een reactie posten