maandag 5 november 2012

11 november 2012, 1e zondag van de Voleinding

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
11 november is de 8e zondag van de herfst volgens het Oecumenisch leesrooster. De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar'' en de Evangelisch Luthersen noemen deze zondag de 1e van de Voleinding en tellen af naar Advent dat weer aftelt naar Kerst. Advent, de 4 zondagen voor Kerst, is ook de start van het kerkelijk jaar. Op de site van de protestantsegemeentevorden de indeling van het kerkelijk jaar. De Oud Katholieken noemen dit de Zondag van het grote Gebod vanwege Marcus 12:30 heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” 31 Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.”

Op 11 november is het Sint-Maarten, het feest van de in Nederland sinds de Middeleeuwen populaire heilige die zijn mantel door midden sneed voor een bedelaar. Martinus van Tours was soldaat en kon daarom slechts de helft van de mantel weggegeven, de andere helft was eigendom van Rome.

Sint-Maarten is als feest niet op zijn retour, maar wordt juist steeds vaker gevierd, maar niet overal op dezelfde manier. Soms zijn er optochten, vreugdevuren vaak zijn er lampionnentocht voor kinderen. Zij gaan de verlichtte lampionnen langs de deuren, zingen Sint-Maartensliedjes en krijgen in ruil snoep of fruit. Bron Wikipedia

Kunst tip: ''Lampionnenbos'''een typisch kleurige naïeve in de Vrije School stijl verbeelding op het blog van Linda Tuk blog.mijnhemeltje zonder auteurvermelding. Link lampionnenbos


De Preek van de Leek
De Preek van de Leek is een initiatief van Abeltje Hoogenkamp, stadspredikant voor Protestantse Kerk Amsterdam “Vroeger waren dominees opiniemakers, die rol is nu overgenomen door columnisten, cabaretiers, schrijvers, journalisten, politici en wetenschappers. Zij ontmaskeren, houden de boel bij elkaar en zeggen hoe het zit”. Daarom vraagt Hoogenkamp mensen met ‘bewezen preekpotentie’ een kansel in een kerk te beklimmen.

Deze keer Stine Jensen Filosoof, programmamaker voor HUMAN en columnist bij Trouw, NRC en NRC-Next. Zij publiceerde 'Échte vrienden: Intimiteit in tijden van Facebook, GeenStijl en Wikileaks' zie haar essay op Trouw. De begrippen privé en publiek zijn dringend aan vernieuwing toe, vindt Stine Jensen. Meer preekvandeleek


De Bach cantates voor deze zondag zijn “Nur jedem das seine” (BWV 163), “Wohl dem, der sich auf seinen Gott” (Koraalcantate BWV 139) en “Falsche Welt, dir trau ich nicht” (cantate voor sopraansolo BWV 52). De teksten horen bij Mattheüs 22: 15-22 over de vraag van de Farizeeërs over belasting betalen. Die lezen wij niet wel over een andere (strik)vraag later in hetzelfde stukje.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) aria 4 van cantata BWV 139 "Wohl dem, der sich auf seinen Gott" door de J. S. Bach Foundation van St Gallen Zwitserland dirigent Rudolf Lutz. Meer op de bachstiftung (5m10) Link youtube

Of beluister op de website van Eduard van den Hengel “Falsche Welt, dir trau ich nicht” (cantate voor sopraansolo BWV 52) door Leusink Link eduardvh

of kijk op dit blog op 7nov2010 naar J.S.Bach "Nur jedem das seine" BWV 163:4-6 met tekst. Dirigent Harnoncourt met het Tölzer Knabenchor Concentus musicus Wenen circa 1985 (6m54). Op You Tube: J.S.Bach - Cantata BWV163 (4-6 met tekst) "Nur jedem das seine". Dirigent Harnoncourt met het Tölzer Knabenchor Concentus musicus Wenen circa 1985 (6m54). Link youtube En op de website van Eduard van den Hengel BWV 52 door Leusink Link eduardvh

Concert tip
zo11nov12 om 19.30 uur in de Petruskerk, Schependomlaan 85 (Hees) in Nijmegen. “Wohl dem, der sich auf seinen Gott” (Koraalcantate BWV 139) door het Koor en orkest van de Nijmeegse Bachcantates onder leiding van Wouter van Haaften Link Nijmeegse Bachcantates


TEKSTEN
Het thema deze week is samenleven, praktische leefregels afgeleid van de 10 geboden over het eigen gedrag en gedetailleerd voor de omgang met armen, vreemdelingen en gehandicapten. In Leviticus heel concreet, in de Halleluja psalm bezongen en in Marcus het grootste gebod: heb uw naaste lief. Omdat we Leviticus lezen zijn het soms regels voor de priesters over rechtspraak en offeren, maar dat loopt mooi door in Hebreeën over Jezus (bloed)offer.

Leviticus 19:1-2.9-18
Psalm 146
(Hebreeën 9:11-14)
Marcus 12:28-34

Gezang 280
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eind'lijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.
Liedboek voor de Kerken 1973


LEVITICUS
Leviticus is het 3e boek van het Oude Testament. Het is het boek voor de priesters, de zonen van Levi maar het bevat ook leefregels voor de erediensten, rechtschapen leven en dus samenleven.

In het stukje dat we deze week lezen leefregels die lijken op de 10 geboden (r 3-8 zijn weggelaten en bevatten die ook), maar vooral praktische (samen) leefregels voor de zorg voor armen, werknemers, doven, blinden en naasten.
Lieg niet, want laster brengt het leven van mensen in gevaar: de Facebook moord op Winsie Hau, of zoals bij Tim Ribberink door zelfdoding. Laster en onwaarheden spreken ondermijnen de rechtspraak. Wees niet haatdragend en eerlijk. Als de priesters rechtspreken moeten zij eerlijk zijn en niemand voortrekken (Chipshol).

Kunst tip: Naar r10 Vincent van Gogh (1853-1890) 'De Rode wijngaard' (oogst) uit 1888 Link jpg Vincent van Gogh

LEVITICUS 19:1-2 en 9-18
1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de gemeenschap van Israël: “Wees heilig, want ik, de HEER, jullie God, ben heilig.

9 Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. 10 En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie God.

11 Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet.
12 Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de HEER.
13 Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit.
14 Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de HEER.
15 Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt. Trek onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten.
16 Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de HEER.
17 Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je
18 door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Chantal van der Putten (1984) uit Rotterdam op voorleesbijbel.
Of ga naar downloadbijbel Leviticus is het 3e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente te Didam, Torenstraat 10, Didam, Tijd 10-11uur, voorganger mw. ds. A.U. Melzer. Dienst van Schrift en Tafel met lezingen Leviticus 19:1-2 en 9-18 en Marcus 12:28-34 Link sowdidam Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. A. Broersma, emerituspredikant van de NGK/CGK in Lelystad voor de IDO (Diakonale) zondag op 15 februari 2009 over Leviticus 19:9-10. Luisterend Dienen is een strenge tak binnen de Protestantse Kerk van Nederland. Link luisterenddienen

Op Salt & Light TV: In het Engels en in het Frans Fr Thomas Rosica lenten voor de St. Peter’s Cathedral Basilica in London, Ontario USA 'Be holy as I am holy' Leviticus 19:1-2 (21m) met de complete tekst van de preek. Link saltandlighttv


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 146. In het Latijn heet de psalm Lauda, anima mea en lauda: prijs/loof zegt het al: het is een lofpsalm. Volgens 'uit onverwachte hoek' zelfs een Halleluja psalm (zie Preek).

Psalmen worden ingedeeld naar:
gebedsvorm: lofpsalm, smeekpsalm, dankpsalm, vloekpsalm; of
inhoud: koningspsalm, wijsheidspsalm, wetspsalm, sionspsalm; en
setting: bedevaartspsalm, processiepsalm, intochtspsalm. 
 
Ook op Wikipedia staat dat de Hebreeuwse psalm 147 in de Griekse bijbel gesplitst is in 2 psalmen 146 en 147, te zien in de NBV vertaling op Psalmen 147 de verdwenen 11 regel staat hier in de 2e en 3e kolom (Vulgaat en Clementina): Psalmen 146.

In de psalm gaat het net als in Leviticus over de zorg voor armen en vreemdelingen, blinden en dat de Heer rechtvaardigen liefheeft.

Kunst tip: Hertaling van psalm 146 door Jan Mul Zing mijn ziel voor God de Here, hier alleen het 4e couplet:
Eeuwig zal Gods trouw omgeven
wie onschuldig wordt verdrukt,
wie geen brood heeft om te leven,
onder moeiten gaat gebukt.
Blinden zien het heerlijk licht
en wie valt wordt opgericht.
Op gedichtensite

Beluister
de Psalm 146 als antifoon voor het Vesper voor de Maagd Lauda anima mea Dominum door Stephen Cleobury, dirigent en het Men Of King's College Choir EMI cd (3m26) Link player.qobuz

PSALM 146
1 Halleluja!
Loof de HEER, mijn ziel.
2 De HEER wil ik loven, zolang ik leef,
mijn God bezingen zolang ik besta.

3 Vertrouw niet op mensen met macht,
op een sterveling bij wie geen redding is.
4 Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.

5 Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
6 die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft,

hij die trouw is tot in eeuwigheid,
7 recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.
De HEER bevrijdt de gevangenen,
8 de HEER opent de ogen van blinden,
de HEER richt de gebogenen op,

de HEER heeft de rechtvaardigen lief,
9 de HEER beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt hij,
maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.

10 De HEER is koning tot in eeuwigheid,
je God, Sion, van geslacht op geslacht.
Halleluja!
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Lenie Troost uit Strijen op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Kerkdienst van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Hoek, Tramstraat 1, Hoek Tijd: 11.30uur, voorganger ds. Johan Harmanny Link zvk of hoek.gkv Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van Niels de Jong dominee in Rotterdam (de Samaritaan en betrokken bij de Noorderlicht gemeente) op zijn blog uitonverwachtehoek over psalm 146 Link Waarom-zou-je-god-prijzen?

Op You Tube: Roland of Orlande de Lassus (1532 (30?) - 1594) Frans Vlaams componist van late Renaissance muziek. Met Palestrina wordt hij beschouwd als belangrijk vertegenwoordiger van de ontwikkelde polyfonie. Uitgevoerd door Currende & I Fiamminghi, dirigent Erik Van Nevel. (2m39) Link youtube


HEBREEËN
Hebreeën is het 19e boek van het Nieuwe Testament. De boekrol (volgens de kerktraditie toegeschreven aan Paulus) begint niet met een begroeting, maar eindigt wel met een slotgroet. Het is niet zeker wie de schrijver is en of het een brief is. De boekrol leest als een verklaring of homilie, een onderricht. (Wikipedia)

In het stukje dat wij deze week lezen wordt in r13 verwezen naar reinigingsrituelen uit Leviticus 4 waar door het (rein) slachten en verbranden van dieren-zonder-gebrek mensen weer rein worden. Jezus offer met zijn eigen bloed maakt hem tot de Hogepriester voor de mensen.

Kunst tip: Het offer van de Joden, Rechterluik van een drieluik uit 1460-1470 van de 'Meester van het manna wonder'. Nu in het museum Booijmans van Beuningen in Rotterdam. Link Wikimedia Meister des Manna Wunders''

HEBREEËN 9:11-14
11 Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht: hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent – die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping – 12 voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. 13 Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe, 14 hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God?
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Hennie Schuurman-Treels uit Renswoude op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Hebreeen is het 19e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Oud-Katholieke Parochie van de H. Maria Magdalena, Pauluskerk, Boschdijk 354, Eindhoven (ingang en parkeren Jan Duikerlaan). Tijd: 10.30 uur, voorganger niet bekend. Link pdf okk-ehv Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. P. Houtman (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Twijzel-Kollumerzwaag) over Hebreeën 9: 1-12 en 24 over 'De enige weg naar God toe. Link prekendiespreken

Op You Tube: in het Engels een uitleg van Hebreeën 9:11-14 door focusfeedshare.com focus on the light of Jesus Christ, feed on the spirit of the word of God & share the good news door Sheryll Ann die ook te boeken is voor preken, begrafenissen, dopen etc. (14m37) Link youtube


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Mathues 22:34-40 (kernachtig ingekort' en in Lucas 10:25-28. Die versie wordt direct gevolgd door het bekende verhaal van de Barmharige Samaritaan die alleen in de boek voorkomt. Het is de illustratie van het 'grote gebod':

29b De Heer, onze God, is de enige Heer; 30 heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” 31 Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.”

Kunst tip: 'De Barmhartige Samaritaan' door Freek Roerdink (1958) in particulier bezit. Link Praed Public Relations Art Education & Design

MARCUS 12:28-34
Het belangrijkste gebod
28 Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ 29 Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; 30 heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” 31 Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’ 32 De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere God dan hij, 33 en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.’ 34 Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’ En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Ria Beijes-Boogaard uit Bunschoten-Spakenburg op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kerk Beusichem Zoelmond, dienst 11nov Markt Beusichem. Tijd: 10uur, voorganger drs. H.J. Boon uit Zelhem: De verstandige man Jezus praat met een Schriftgeleerde over het belangrijkste gebod: Heb God lief en je naaste. Dat is een belangrijk gebod, maar ook heel mooi, want wat is het fijn om anderen lief te hebben en ook als anderen jouw lief hebben. Dan voel je je gelukkig.  Link kerkbeusichemzoelmond Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Bob Verlackt vrijwilliger bij een Katholieke kerk en werkzaam bij de Katholieke Radio Pes te Brussel, België over Marcus 12:28-34: de kwaliteit van onze liefde tot God Link preken.be (Katholiek preken archief).

Op Mefeedia.com: het grote gebod naar Mattheus door Dave (?) eg de Grote verandering (evangelische gemeente Heemskerk?) (54m41) Link efeedia


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed van Orlando Bottenbley van de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten.

Wij willen:Elkaar liefhebben, zoals Jezus ons liefheeft
Elkaar vergeven zoals Jezus ons vergeeft
Elkaar aanvaarden zoals Jezus ons aanvaardt
Elkaar verdragen zoals Jezus ons verdraagt
Voor elkaar zorgdragen zoals Jezus voor ons zorgt
Elkaar opbouwen zoals Jezus ons opbouwt
Elkaar bevestigen zoals Jezus ons bevestigt
Elkaar eer bewijzen zoals Jezus ons eer bewijst
Bron 'Orlando Bottenbley; de wijde poorten van de Bethel' door Gerko Last opgenomen door gemeentedetoevlucht uit Wolvega


VOLGENDE WEEK
18 november 2012, 9e van de herfst na Trinitatis

Exodus 30:11-16
Psalm 16
Marcus 12:38-13,2
Gezang 301

Geen opmerkingen:

Een reactie posten