maandag 26 november 2012

2 december 2012, 1e zondag van Advent


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Deze zondag beginnen de kerken aan het A-leesrooster met teksten uit het Oude Testament, een psalm, brieven van Paulus of apostelen en dit jaar weer van de evangelist Lucas en soms Johannes. Meer over het Oecumenisch leesrooster op de site van de raadvankerken. Het leesrooster voor dit jaar (pdf) raadvankerken


PERIODE
2 december is de 1e zondag van Advent. Advent noemen we de vier weken dat we aftellen naar Kerst. Advent(us) is Latijn en betekent komst. De zondagen en het aftellen worden gesymboliseerd door de 4 Adventskaarsen in de kerk of thuis die een voor een worden -op de zondagen- aangestoken. Voor kinderen is er een Adventskalender (die meestal 1 december begint) met op elke dag een snoepje of cadeautje.

In de kerk wordt tijdens Advent (en in de periode voor Pasen, de 40dagentijd) de kleur paars die van boete en inkeer gebruikt voor bijvoorbeeld de kleding van de voorgangers. Behalve de derde zondag die feestelijk is, dan wordt roze gebruikt.

Levavi
De eerste Adventszondag heet Levavi naar het Gregoriaanse gezang 'Ad te levavi..." 'Tot U heb ik mijn ziel opgeheven, mijn God, op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden. Laten mijn vijanden mij niet bespotten, want al wie U verwacht, zal niet worden teleurgesteld. Wijs mij, Heer Uw wegen en leer mij Uw paden kennen'.

Op You Tube: Ad te levavi - Dominica Avvento gezongen door vrouwen, helaas zonder de uitvoerenden (3m25). Link youtube
of
Ad te levavi - Dominica I Adventus gezongen door de seminaristen van Tiltenberg (3m08). Link youtube

Knutsel tip: 30 zelfgemaakte Adventkalenders op 30-of-the-best-advent-calendars uitleg in het Engels. Leukste voorbeeld op whipup.net

(1)Kaarsschikking aan de hand van het komend leesrooster op de websiet symbolisch schikken van de Raad van Kerken. Schikkingen-voor-het-c-jaar


De Bach cantates voor deze zondag zijn 'Schwingt freudig euch empor' ('Verhef u vol blijdschap' BWV36), 'Nun komm, der Heiden Heiland' I (BWV 61) en 'Nun komm, der Heiden Heiland' II (BWV 62) De teksten horen bij Mattheüs 21: 1-9 over de Intocht in Jerusalem. Dat lezen wij niet

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 'Nun komm, der Heiden Heiland' II (BWV 62) De aria's van de tenor Christoph Pregardien 'Bewundert, o Menschen, dies große Geheimnis' het recitatief door de bas Peter Kooy 'So geht aus Gottes Herrlichkeit und Thron en Streite, siege, starker Held!'. Het recitatief van de sopraan Sibylla Rubens en de alt Sarah Connolly 'Wir ehren diese Herrlichkeit' en het Koraal: Lob sei Gott dem Vater'. Het Collegium Vocale onder leiding van Philippe Herreweghe (18m46) Link youtube

Kijk op dit blog op 28nov2010 naar Ian Bostridge 'Der Heiland ist gekommen' (1) JS Bach (BWV 61.2) met het Concentus Musicus Vienna en het Arnold Schoenberg Choir en Nikolaus Harnoncourt, dirigent (1m38) en 'Amen, Amen' het koraal 61.4 (1m)
of
Op dit blog op 27nov2011 naar "Swingt freudig euch empor" (BWV 36:7) de aria: "Auch mit gedämpften" met de tekst in het Engels en poesjes onde rhte motto 'Bach is always better with kittens' (?) zonder de uitvoerenden helaas (6m56) en "Swingt freudig euch empor" (BWV 36:1 coro) ook zonder de uitvoerenden te noemen en met Hieronimus Bosch schilderij de Tuin der Lusten, nu in het Prado Museum in Madrid, Spanje (4m02).

Concert tip
zo2dec12 om 10.30 uur in de Ruïnekerk, Raadhuisstraat1, Bergen (Noord Holland) BWV 62 Der Heiland ist gekommen Ellen Verburgt / Cantatekoor & Camerata Bergen met Marjan Smit, sopraan, Maria Delver, alt, Robert Buckland, tenor en Nico Sevenhuysen, bas Link Stichting Bachcantate Bergen Kosten? De site van de kerk is niet bijgewerkt.
Zo2dec12 om 10.30 uur, in de (Evangelisch Lutherse) Augustanakerk, Erasmusgracht 24 in Amsterdam. BWV 62 Der Heiland ist gekommen in een Bach in Bos & Lommer-cantatedienst. Met een projectkoor, ondersteund door professionele instrumentale en vocale solisten onder leiding van cantor-organist Matthias Havinga. Link luthersamsterdam
Zo2dec12 van 17-18.5uur in de Open Hof, Schildmanstraat 72a, Hendrik Ido Ambacht. Samen zingen! het ‘Lied voor Jezus' (M. den Toom), ’Leven in zijn licht!' (A. van Vliet), en ‘An Advent Credo’ en 3 delen uit ‘The Winter Rose’ (J.M.Martin). Zowel de koor als samenzang zal in het teken staan van de Adventstijd. Door projectkoor “ Oriolus “ uit Baarn onder leiding van de dirigent André van Vliet en is bekend van uitzendingen van Nederland Zingt van de Evangelische Omroep. OP het orgel Adri Poortvliet uit Puttershoek. Link christelijkeconcertagenda


TEKSTEN
Het thema deze week is voortekenen op aarde en in de hemel voor de komst van de Goddelijke koning, de Mensenzoon. In Zacharia eerst net als vorige week grote verwoesting maar dan zal God r8 zijn land beschermen en is het tijd voor gejuich, want Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege.
In de psalm een aankondiging van God die gaat spreken en 2 Uit Sion, stad van volmaakte pracht, verschijnt (God) in stralend licht. Ook hier voorafgegaan door 3r laaiend vuur en een wervelende storm.
In 1 Tessalonicenzen 3:9-13 wil Paulus wil die stad graag opnieuw bezoeken om de tekorten in het geloof aan (te) vullen.
In Lucas 21:25-31 Het stukje dat 'de komst van de Mensenzoon' voorspelt. Ook hier komen eerst hemelstekenen en een bulderende zee die paniek veroorzaakt onder de mensen. Dan komt de Mensenzoon op de wolken.

Zacharia 14:4-9
Psalm 50:1-6
1 Tessalonicenzen 3:9-13
Lucas 21:25-31

Tussentijds 133
'De nacht loopt ten einde
de dag komt naderbij
Het volk dat woont in duisternis
zal weten wie zijn Heiland is'
In de Kerstnachtliturgie van de Protestantse Gemeente Doorn (pdf) protestantsegemeentedoornZACHARIA
Zacharia is het 36ste en een na laatste boek van het Oude Testament. Net voor de 7 Deuterokanonieke boeken die voor het nieuwe Testament komen en die niet door Protestanten 'erkend' worden, maar wel door de Rooms Katholieke kerk. Ze worden ook wel 'apocrief' genoemd. In Nederlandse Bijbels die door Katholieken en Protestanten samen worden uitgegeven worden ze gewoon opgenomen. Meer op Statenvertaling/apocriefen

Zachari profeteerde slechts 2 jaar: van 520 tot 518 voor Christus. dus redelijk kort (ongeveer 20 jaar) na de terugkeer uit de Babylonische Ballingschap en tijdens de herbouw van de tempel. Hij is een latere tijdgenoot van Hagai, de profeet van het 37ste boek van het Oude Testament. Zij beiden zetten zich in voor deze herbouw, die echter nog tientallen jaren zou duren tot Nehemia komt (het 16e boek van het Oude Testament).

Kunst tip: Foto van een Maquette van de 2e tempel in Jeruzalem in het Israël Museum, Tel Aviv in Israël. NB Wat dichterbij in het Bijbels museum in Amsterdam staan ook een aantal maquettes. Link ferrelljenkins

In de de regels die we deze week lezen worden we eerst afgeschrikt door grote verwoesting r4 de Heer zal de stad in bezit nemen ... Gaza zal beven van angst (!) maar dan zal God r8 de wacht betrekken en zijn land beschermennu waak ik er met eigen ogen over'.

Dan is het tijd voor gejuich enr9 Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel,
op een hengstveulen, het jong van een ezelin.
Een voorspelling die uitkomt bij de aankomst van de zwangere Maria bij Betlehem voor de komende geboorte als de aankomst van Jezus in Jeruzalem met Palmpasen.

ZACHARIA
4 maar de Heer zal de stad in bezit nemen, haar rijkdom in zee storten, en de stad zelf gaat in vlammen op. 5 Wanneer Askelon dat ziet, zal het schrikken, en Gaza zal beven van angst. Zo ook Ekron, dat zijn hoop in rook ziet opgaan. Uit Gaza verdwijnt de koning, Askelon raakt ontvolkt, 6 en in Asdod woont nog slechts een onzuiver volk. Zo zal ik de hoogmoed van de Filistijnen breken. 7 Vlees waar nog bloed in zit zal ik hun uit de mond rukken, en ook het andere voedsel dat ik verafschuw. Maar een deel van hen zal gespaard worden, en ook zij zullen toebehoren aan onze God. Ze zullen in Juda worden opgenomen, en Ekron zal met ons verbonden zijn zoals de Jebusieten. 8 Ik zal de wacht betrekken en mijn land beschermen tegen doortrekkende legers. Geen tiran zal het nog binnenvallen, want nu waak ik er met eigen ogen over.
9 Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!
Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege.
Nederig komt hij aanrijden op een ezel,
op een hengstveulen, het jong van een ezelin.
 
(10 Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen
en de paarden uit Jeruzalem;
de bogen worden gebroken.
Hij zal vrede stichten tussen de volken.
Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee,
van de Rivier tot de einden der aarde.)
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Burgemeester Servaas Stoop & Lydia Stoop, zijn dochter uit Dirksland op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Zacharia is het 37ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
(Katholieke) Kerk van Zoeterwoude, met in de Sint Jan (Onthoofding,) Zuidbuurtseweg 14 een Woord en Communieviering m.m.v. het Shantykoor en voorganger Margreet Onderwater en in de Emmauskapel een Eucharistieviering met voorganger Pastor Overmeer, beiden in Zoeterwoude. Tijd: 9.30uur. De eerste zondag van advent... Deze zondag lezen we uit Zacharia 14: 4-9 en Lucas 21: 25-31. Aan deze lezingen merken wij dat de sfeer van de laatste zondagen in het kerkelijk jaar nog niet helemaal verdwenen zijn op de eerste zondagen van Advent: dwars door de dreiging van natuurverschijnselen heen, breekt niet de ondergang van de wereld baan, zoals zoveel onheilsberichten in de media willen, maar juist de toekomst van de Heer en de daarmee onlosmakelijk verbonden toekomst van de menselijke samenleving. Link kerkvanzoeterwoude Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Dubbink voor Hervorm Zeist op 3dec06 over Zacharia en Lucas. Vanwaar, van wie, uit welke richting, hebben wij iets te verwachten? Dat is de vraag van Advent. Het antwoord is al bekend – Advent, zult u zeggen, dat verhaal komt uit bij Bethlehem, dáár is het nieuwe begin van Godswege gemaakt. Dat is waar. Maar om daar terecht te komen hebben wij een bepaalde weg te gaan. Link hervormdzeist

Op You Tube: In het Engels een verhandeling over de naam van Jezus in Zacharia op basis van woordgebruik in het Oude Testament. (4m24) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 50 In het Latijn heet de psalm Deus deorum, God der goden. Op de Latijnse titel vind ik geen een gezongen variant, dat is uitzonderlijk. Ik vond alleen een Orthodoxe psalmzang van het klooster op de berg Atos Link youtube (Ik weet niet zeker of dit ' onze' psalm 50 is of psalm 49 vanwege de hernummering zie daanadmiraal)

Psalm 50 is een psalm van Asaf, de priester verantwoordelijk voor de tempelzang. Het is een aankondiging van God die gaat spreken en 2 Uit Sion, stad van volmaakte pracht, verschijnt God in stralend licht. Ook hier voorafgegaan door 3r laaiend vuur en een wervelende storm.

Kunst tip: Psalm 49 (vanwege de hernummering zie daanadmiraal) in het Utrechts Psalter uit de negende eeuw. Het is genoemd naar de bezitter, de Universiteitsbibliotheek, maar gemaakt in Frankrijk en een topstuk van de handschriftenproductie van de Karolingers, Franse Koningen. In het psalter of psalmboek staan de psalmen en 16 andere liederen, kantieken uit de Bijbel, die in de middeleeuwen vaak aan het psalter werden toegevoegd. Het hele psalter staat op library.uu.nl op de werkelijke pagina 56. Link library.uu.nl/FOL28V

Kennis tip studie over de 1e 6 regels van psalm 50 door Jan Weststrate in juni 2003 door St. De Gihonbron uit Middelbrug (pdf, pag 28) Link theologienet

PSALM 50
1 Een psalm van Asaf.

De God der goden, de HEER,
gaat spreken en roept de aarde bijeen
van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat.
2 Uit Sion, stad van volmaakte pracht,
verschijnt God in stralend licht.
3 Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen!
Laaiend vuur raast voor hem uit,
rondom hem wervelt een storm.

4 Hij roept de hemel op, daar boven,
en ook de aarde, bij het oordeel over zijn volk:
5 ‘Breng mijn getrouwen vóór mij,
die zich met offers aan mij verbinden.’
6 De hemel verkondigt Gods gerechtigheid,
hijzelf treedt op als rechter. sela
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Emmy Steen-van Harten uit Krimpen a/d IJssel op voorleesbijbel
Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Schoonghoven, Willinge en Langerak, De Hoeksteen, Albert Schweitzerlaan 2, Schoonhoven. Tijd: 10uur ds PC Koole en 18.30uur mw. A. Roding-Schilt. Zacharia 14, psalm 50 en Lucas 21. Link (pfd) pg-dehoeksteen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Jan Kronenberg, voor de Protestantse Gemeente in Stadskanaal op 25sept88 over psalm 50:1-6 'God spreekt recht'. Link dsjkc.weebly NB Er is ook een preek over psalm 50: 14-15 'Breng God een dankoffer en doe wat je de Allerhoogste belooft. 15 Roep mij te hulp in tijden van nood, ik zal je redden, en je zult mij eren.' Link dsjkc

Op You Tube: Het Choir of King's College uit Cambridge zingt Thomas Attwood's setting van psalm 50: "The Lord, even the most mighty God, hath spoken". (6m42) Link youtube


Paulus brief aan de TESSALONICENZEN
De 1e brief van Paulus aan de Tessalonicenzen is het 13e boek van het Nieuwe Testament. Paulus heeft de gemeente gesticht op zijn 2e zendingsreis in Tessalonika (nu Saloniki) de toenmalige hoofdstad van de Romeinse provincie Macedonië. Het is het oudste geschrift van het Nieuwe Testament en wordt gedateerd in 51 na Christus.

De brief is een reactie op het verslag van een bezoek van zijn leerling Timoteus aan Tessalonika. Ook Paulus wil de stad opnieuw bezoeken, het is de titel die gegeven is aan het stukje dat wij deze week lezen. Hij wil bij dat weerzien r 10 de tekorten in het geloof aanvullen (Groot Nieuws Bijbel) en in de NBV wat er nog aan uw geloof ontbreekt In de Statenvertaling is het vervolmaken en in de Leidse voltooien dus laten we er van uitgaan dat het gaat om het beantwoorden van vragen over het (nieuwe) Christelijke geloof. In boekrol 4 staan eerst 'Aansporingen', maar daarna gaat het over 'Het lot van de doden'.

Kunst tip: Ik hoop dat het toch Paulus is, bij de miniatuur staat Matheus maar online vond ik andere miniaturen met zijn symbool (mens, engel). In de Peresopnytsia Gospels nu in de Oekraïne gemaakt tussen 15 August 1556 en 29 August 1561 in het Klooster van de Heilige Drieenheid in Iziaslave en het Klooster van de Moeder Gods in Peresopnytsia, Volyn'. Meer over dit manuscript op Peresopnytsia Gospel Link wikipedia

TESSALONICENZEN 3:9-13
Kunnen we God ooit genoeg voor u danken? Kunnen we hem ooit genoeg danken voor de vreugde die hij ons met u geschonken heeft? 10 Wij bidden dag en nacht met volle overgave dat we u weer zullen zien en kunnen aanvullen wat er nog aan uw geloof ontbreekt. 11 Mogen God, onze Vader, en onze Heer Jezus ons pad naar u leiden. 12 Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u. 13 Moge de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan wanneer onze Heer Jezus komt met al zijn engelen. Amen.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Nel Rijneveld-Verhoef uit Valkenburg op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel (1) Tessalonicenzen is het 13e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Haren, Kerkstraat 14, Haren. Tijd: 10 uur, voorganger M. de Jager. Zacharia 14:4-91, Tessalonicenzen 3:9-13 en Lucas 21:25-31. Link pkn-haren Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van onbekende uploader (klant 61) op Protestantsekerk.net op 30okt11 over Tessalonicenzen 3:4-8. 'Paulus is blij met de gang van zaken in Tessalonika, maar maakt zich toch zorgen en kan het niet laten om Timoteüs erop af te sturen. Dat is welbeschouwd toch een merkwaardige tegenstelling: Paulus is heel dankbaar dat het in Tessalonika zo goed gaat, maar blijkt zich tegelijkertijd af te vragen of het wel goed zal blijven gaan'. Link (pdf) Protestantsekerk.net/Preek

Op You Tube: In het Engels een interview met Paulus over zijn brieven aan de Tessalonicenzen door Nathan Berg en Daniel Burris voor een (high) schoolproject Sophomore year 2010 (8m49) Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 24:29-35.

Het is een stukje uit een deel dat 'de komst van de Mensenzoon' heet en de terugkomst van de Mensenzoon voorspelt. Ook hier komen hemelstekenen en zelfs een bulderende zee die paniek veroorzaakt onder de mensen. Dan komt de Mensenzoon op de wolken: de bevrijding (in de Groot Nieuws Bijbel: verlossing) is dichtbij.

De mensen zullen de wederkomst aanvoelen: het stukje wordt gevolgd door een vergelijking van de vijgenboom die uitloopt als voorteken van de komende zomer. Begrijpelijk weggelaten door de leesrooster commissie is regel 32 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt. Mooi -en wel uitgekomen- is de volgende: Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Kunst tip: De pagina botanica uit een familiebijbel (Bible with apocryphia) uit 1882 van Bradley & Garretsen. Op de rarebibles pagina van www.mobia.org, the Museum of Biblical Art in New York. (Exhibition Books of Life). Link rarebiblesatmobia.org/book-of-life


LUCAS
De komst van de Mensenzoon
25 Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; 26 de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. 27 Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. 28 Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’

29 Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. 30 Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. 31 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Jouke van Winden uit Capelle aan den IJssel op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestante Gemeente Oosterhesselen, Geserweg 2, Oosterhesselen. Tijd: 10 uur, voorganger Ds. Hetty Cohen Stuart-Fens. Het nieuwe kerkelijk jaar begint op de eerste Advent. We beginnen dan ook met een nieuw evangelie: Lucas is weer aan de beurt. We volgen in de kerk een driejaren-cyclus, waarbij de eerste drie evangeliën elkaar steeds afwisselen. Het vierde evangelie, naar Johannes, komt ieder jaar af en toe aan de orde. We beginnen niet met de vertrouwde verhalen over de zwangerschappen van Maria en Elisabeth, maar het oecumenisch leesrooster geeft aan: Zacharia 14:4-9 en Lucas 21:25-31, met de vraag 'Hoe moeten we de verschijnselen van de tijd verstaan?' Link oosterhesselen-pkn.nl Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Pastoor N.A.M. van der Peet voor de Lucas Parochie in Amsterdam voor nov003 Advent en de lezingen uit Zacharia en Lucas. Einde en nieuw begin. Die twee uitersten bepalen de sfeer van de eerste zondag van de Advent. De komende drie adventszondagen zien uit naar de viering van de geboorte van Jezus in Bethlehem, zijn zogeheten eerste komst. Maar deze eerste zondag van de Advent spreekt over zijn tweede, laatste komst. Link lucasparochieamsterdam

Op You Tube: In het Engels Gast Preker: Pastor Prentiss Sorrells, Harvest Seventh-Day Adventist Church voor de OKC First Church of the Nazarenein Oklahoma, Oklahoma USA. Op 21 sept11 over Luke 21:25-31 in een serie over Living on the Edge of Eternity. (68m). Link livestream


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer geen gebed maar de wens van Paulus aan de Tessalonicenzen 3:11-13 aan het slot van de tekst voor deze week.

11 Mogen God, onze Vader, en onze Heer Jezus ons pad naar u leiden.
12 Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u.
13 Moge de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan wanneer onze Heer Jezus komt met al zijn engelen.
Amen.


VOLGENDE WEEK
9 december 2012, 2e zondag van Advent

Maleachi 3:1-4
Psalm 126
Filippenzen 1:3-11
Lucas 3:1-6
Gezang 46

Geen opmerkingen:

Een reactie posten