maandag 12 november 2012

18 november 2012, 2e zondag van de Voleinding

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
november is de e zondag van de herfst volgens het Oecumenisch leesrooster. De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar'' en de Evangelisch Luthersen tellen door met de 2e zondag van de Voleinding dat aftelt naar Advent, de 4 zondagen voor Kerstmis.

De Preek van de Leek
De Preek van de Leek is een initiatief van Abeltje Hoogenkamp, stadspredikant voor de Protestantse Kerk Amsterdam “Vroeger waren dominees opiniemakers, die rol is nu overgenomen door columnisten, cabaretiers, schrijvers, journalisten, politici en wetenschappers. Zij ontmaskeren, houden de boel bij elkaar en zeggen hoe het zit”. Daarom vraagt Hoogenkamp mensen met ‘bewezen preekpotentie’ een kansel in een kerk te beklimmen.

Deze keer Sywert van Lienden student, politiek commentator en oprichter van de G500 een initiatief om 500 jongeren te organiseren om gericht invloed uit te oefenen op politieke partijen. Het werden er 1000 en hun campagnes trokken veel aandacht van de media, maar sinds de verkiezingen is het erg stil muv een bericht over het cancelen van de langstudeerdersboete.  
Plaats Singelkerk, Singel 452, Amsterdam (centrum tram 1,2,5, en 11). Startdatum & tijd 18 november om 17uur.De Bach cantates voor deze zondag zijn “O Ewigkeit, du Donner-wort” (BWV 60) en Ach wie flüchtig, ach wie nichtig” (Koraalcantate BWV 26). De teksten horen bij Mattheüs 9: 18-26; opwekking van het dochtertje van Jaïrus.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 4e deel (recitatief en aria) van cantata BWV 60 "O Ewigkeit, du Donnerwort" uitgevoerd door de J. S. Bach Foundation van Sankt Gallen onder leiding van Rudolf Lutz. (5m41) Er is een DVD van Bachstiftung Link youtube

of kijk op dit blog op 14nov10 naar "Ach wie flüchtig, ach wie nichtig", de Koraal cantate BWV 26 op een windharmonium door Klaas Hoek (2m05) Link youtube

Concert tip
zo18nov12 om 10.30uur in de Lutherse Kerk, Spoorwegstraat 8-10, Arnhem. “Ach wie flüchtig, ach wie nichtig” (Koraalcantate BWV 26) door Susanne Paulsen en het Bachensemble Arnhem Link Bachcantate
zo 18nov12 om 19.15 uur in de Grote Kerk, Loolaan 16, Apeldoorn. “Ach wie flüchtig, ach wie nichtig” (Koraalcantate BWV 26) door Wolfgang Lange en het Gelders Bach Collegium. Link GeldersBachcollegium
zo 18nov12 om 17uur Evensong een gezongen koorvesper volgens Anglicaanse traditie in de Stadskerk St.Cathrien Catharinaplein 1 /Stratumseind 2, Eindhoven Link koorvespers of binnenstadsparochie
zo18nov12 om 15uur in de (Middeleeuwse) Kerk in Garmerwolde, Doprsweg 69 Garmerwolde. Een Psalmconcert van Kamerkoor Peize olv Cees Leurs met psalmmelodieën van oude en eigentijdse componisten. Met werken van Heinrich Schütz psalm 100), Cyrillus Kreek, Felix Mendelssohn Bartholdy, Thomas Tallis, Alessandro Scarlatti en Jan Pieterszoon Sweelinck. Kaarten 10 euro inclusief koffie/thee en cake. Reserveren: kerkvangarmerwolde@gmail.com. Of via www.kamerkoorpeize.nl Link Kamerkoor Peize


TEKSTEN
Deze week gaat het over de waarde van geld. In Exodus is een halve sjekel genoeg als 'losgeld voor een leven' bij een volkstelling en meteen een kerkelijke belasting voor het onderhoud van de offertent. In de psalm wordt God bejubelt die het lot in handen heeft. In Marcus waarschuwt Jezus voor de schriftgeleerden die zich verrijken ten koste van weduwen en prijst de gift van 2 muntjes van een arme vrouw voor de offferkist. Het kost haar veel meer dan de giften van rijke mensen. Maar de gift is ook zinloos door de komende verwoesting van de tempel....

Exodus 30:11-16
Psalm 16
Marcus 12:38-13:2
Gezang 301
2 Hij schenkt de levensadem, Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade is Hij nabij geweest,
Liedboek voor de Kerken 1973


EXODUS
Exodus is het 2e boek van het Oude Testament. De boekrollen 25 tot 31 bevatten Voorschriften voor heiligdom en eredienst (GNB) en gaan net vooraf aan het bekende verhaal over het gouden kalf. Boekrol 30 gaat over het wierookaltaar (GNB) of Het reukofferaltaar zoals het in de Nieuwe Bijbelvertaling heet.

Het stukje dat we deze week lezen komt voor mij nogal uit de lucht vallen want het gaat opeens over 'losgeld' voor de volkstelling die meteen een kerkelijk belasting of inkomstenbron voor de tempel inhoudt en misschien wel het begin van de aflaten handel voor de reformatie.... Nb Je wordt pas meegeteld en hoeft pas te betalen als je 20 bent. In de You Tube video wordt gesteld dat het alleen gaat over mannen. 12 ‘Als je onder de Israëlieten een telling houdt, moeten allen die geregistreerd worden de HEER losgeld betalen voor hun leven, om te voorkomen dat de telling hun noodlottig wordt.

Volgens de website Joods leven zijn de (ingeleverde) munten die geteld worden, in plaats van de mensen. En het stukje bevat lessen zoals dat het tellen van de munten ons eraan herinnert dat mensen niet beschouwd moeten worden als alleen maar nummers in een kasboek. Verder dat rijk en arm hetzelfde bedrag betalen, omdat zij gelijke waarde hebben. 15 Rijken dragen als losprijs voor hun leven niet meer af dan een halve sjekel, armen niet minder. Bron joodsleven

Op 30sept12 lazen we nog in Numeri 11:21 dat er 600.000 mannen, vrouwen en kinderen in de Sinaï verbleven na de uittocht uit Egypte dus de eerste kerkelijke belasting leverde heel wat op. Er was alleen niets te koop....

Kunst tip: Met dank aan bijbelencultuur De Volkstelling door Mozes ineen Utrechtste Historiebijbel rond 1435. Door de Meesters van Otto van Moerdrecht (MMW 10a18 folio 84r). Nu in de Koninklijke Bibliotheek Meermanno Westreenianum Den Haag. Link mnemosyne.org

EXODUS
De heffing bij de registratie
11 De HEER zei tegen Mozes: 12 ‘Als je onder de Israëlieten een telling houdt, moeten allen die geregistreerd worden de HEER losgeld betalen voor hun leven, om te voorkomen dat de telling hun noodlottig wordt. 13 Ieder die meegeteld wordt moet een halve sjekel betalen, volgens het ijkgewicht van het heiligdom, twintig gera per sjekel; de heffing voor de HEER bedraagt de helft daarvan. 14 Ieder die meegeteld wordt, iedereen van twintig jaar of ouder, moet deze heffing voor de HEER betalen. 15 Rijken dragen als losprijs voor hun leven niet meer af dan een halve sjekel, armen niet minder. 16 Het losgeld dat je van de Israëlieten in ontvangst neemt, moet gebruikt worden voor de dienst in de ontmoetingstent. De losprijs die de Israëlieten voor hun leven betalen, zal ervoor zorgen dat de HEER hen niet vergeet.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Rob Lijesen pastor uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Exodus is het 2e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Venlo en Omstreken, Joriskerk Sint Jorisstraat 16, Venlo. Tijd 10uur, voorganger: ds. F.J. Hirs. Lezingen: Exodus 30:11-16 en 9-18 en Marcus 12:38-13:2 Link joriskerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Dr K.A. Deurloo voor de Hervormde Thomaskerk in Zeist op 15nov09 over de volkstellign en het penninkske van de weduwe (Marcus 12). Link hervormdzeist

Op You Tube: In het Engels door Netanel Barak over Ki-Tissa (naar de beginwoorden) over Exodus 30:11-34:35). Hij gaat dus helemaal door tot en met het gouden kalf. (7m04) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 16: Behoed mij of Waak over mij
In het Latijn heet de psalm Conserva me, Domine. Het is r1 'Een stil gebed van David'.

Dat betekent dat in de vertalers hebben gekozen voor stil gebed als vertaling van miktam want eigenlijk is de betekenis hiervan onbekend, net zoals van het woord sela dat als muzikale aanduiding wordt gezien. In de Statenvertaling stond kleinood als vertaling. Omdat miktam alleen in 6 (klaag)psalmen (56-60) voorkomt, is gekozen voor deze interpretatie. Onze psalm voor deze week is echter geen pure klaagpsalm, want: r9 Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. In de preek van Jos Douma meer hierover. In de preek van Aresto ligt de nadruk meer op het afzweren van allerlei vormen van afgoden en de keuze voor God met als beloning het Eeuwige leven later.

Kunst tip: Marc Antoine Charpentier (1643–1704) psalm 16 Conserva me Domine, H. 230 | Le Parlement de Musique onder leiding van Martin Gester zonder de uitvoerenden. (10m45) Meer over Marc-Antoine_Charpentier op Wikipedia. Beluister ander werk van leparlementdemusique Link youtube

PSALM 16
1 Een stil gebed van David.
Behoed mij, God, ik schuil bij u.

2 Ik zeg
tot de HEER: ‘U bent mijn Heer,
mijn geluk, niemand gaat u te boven.’
3 Maar tot de goden in dit land,
de machten die ik vereerd heb, zeg ik:
4 ‘Wie u volgt, wacht veel verdriet.’
Ik pleng voor hen geen bloed meer,
niet langer ligt hun naam op mijn lippen.

5 HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker,
u houdt mijn lot in handen.
6 Een lieflijk land is voor mij uitgemeten,
ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld.

7 Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft,
zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.
8 Steeds houd ik de HEER voor ogen,
met hem aan mijn zijde wankel ik niet.

9 Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel,
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.
10 U levert mij niet over aan het dodenrijk
en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.
11 U wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Marja Zomer-Hordijk uit Hoogland op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Hofkerk, Diepenheimseweg 2, Goor. Tijd: uur, voorganger ds Wim de Jong. In de lezingen van vanmorgen gaat het over onze bijdrage aan de kerk. In Exodus horen we over een soort van kerkbalans, ieder lid van het volk boven de twintig jaar moet een bijdrage betalen voor de tent van samenkomst. En in Marcus horen we hoe mensen geld werpen in de offerkist bij de ingang van de tempel. Ieder geeft naar vermogen, maar Jezus is vol lof over een arme weduwe die weliswaar een heel klein bedrag geeft, maar wat eigenlijk meer is dan zij kan missen. Ieder geeft naar vermogen, ieder zet zich in voor de gemeenschap naar vermogen. Veel van ons hebben het druk, met ons werk, ons gezin, maar het kleine beetje van onze spaarzame vrije tijd wat we geven is genoeg. Link Hofkerkgoor. Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van Jos Douma predikant in de Fonteinkerk in Haarlem. De preek is een handleiding voor het toepassen van psalm 16. Link pdf Hoegaathetmetjeziel?
of
Preek van Aresko (behagen): site voor persoonlijke geloofsopbouw over psalm 16 een blijden toon en is Is iedereen altijd even gelukkig? Link Aresko

Op You Tube: Impressie bij psalm 16 (in het Frans Taize?) met de tekst in het Frans en Nederlands met beelden door Yves de Mey (2m45) uit 2007. Link youtube


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. De waarschuwing voor de schriftgeleerden komt ook voor bij Mattheus 23:1-36 en Lucas 20:45-47. r 41-44 over 'Rijk en Arm' staat alleen in Lucas (21:1-4) en de voorspelling van de verwoesting van de tempel staat in Mattheus 24:1-2 en in Lucas 21:5-6.

Jezus prijst de weduwe die ondanks haar armoede aan de tempel geeft, maar wordt ook in het perspectief van de komende verwoesting van de tempel geplaatst. De grote gift is tevergeefs......

Kunst tip: Naar r38 de schriftgeleerden in hun dure gewaden een altaarstuk uit 1587 voor de Kathedraal in Tours door Frans Francken in opdracht van het eepziedersgilde. Link m.hoppr.eu

Spel over de waarde van geld voor de kindernevendienst door KindopZondag Link Spel bij 18 november 2012 (word doc)

MARCUS 12:38-13:2
38 Tijdens zijn onderricht zei hij: ‘Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein, 39 en een ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaaltijden: 40 ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen!’ 41 Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. 42 Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. 43 Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; 44 want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’

De komst van de Mensenzoon
[13] 1 Toen hij de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Meester, kijk eens, wat een enorme stenen en wat een imposante gebouwen!’ 2 Jezus zei tegen hem: ‘Die grote gebouwen die je nu ziet – wees er maar zeker van dat geen enkele steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.’ In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV1, NBV2 en NBV3

Liever luisteren?
Ria Beijes-Boogaard uit Bunschoten-Spakenburg op voorleesbijbel1, voorleesbijbel2 en voorleesbijbel3. Of ga naar downloadbijbel Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Westervoort, Werenfried kerk, Dorpstraat 61, Westervoort. Tijd: 10uur, voorganger ds. Pieter Endedijk. Volgens het Oecumenisch Leesrooster Exodus 30:11-16, het verhaal over de bijdrage die een Jood jaarlijks moet betalen voor het heiligdom. En Marcus 12: 38-13: 2 over het geld dat de arme weduwe in de offerkist van de tempel gooit. Link Werenfried Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Josef Decoene op preken.be het online Katholieke prekenarchief van België over 'de arme weduwe'. Met in de preek toelichting op de offerkisten praktijk in de tempel ten tijde van Jezus en 'Toen Marcus dit schreef, was de nog jonge Kerk zelf vervolgd en arm, en ze bracht aandacht op voor de armen, de wezen en de weduwen'. Link preken.be

Op You Tube: In het Engels een 15 minuten virtuele dienst met mooie beelden van de Schepping en het Heelal, een lied en vanaf de 5e tot de 9e minuut een tweegesprek over 'the widows mite' (muntjes) Het You Tube Kanaal jwslider is van Dr. John Wesley Slider, a pastor in the Arminian-Wesleyan-Methodist tradition. Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed van Father Charles voor de dienst van 11 november 2012 in het La Salle klooster in Mellieha Malta waar we Marcus 12:38-44 lazen en Kon 17:10-16 over het wonder van Elia en de arme weduwe en onuitputtelijke vaten olie en meel (vandaar de verwijzing in de laatste regel).

Dear God,
I am scared. It is hard to trust that my poverty is your abundance. It is hard to believe that I will not be left empty, helpless, vulnerable, and impoverished. I do not want to let go and ride the high slide of life in love. My intellect tells me that you are not just waiting at the bottom, yu are riding with me. But my innards quake with fear. So I give you that poverty, the poorness of my faith, that last smidgeon of fear. Take it, my God and replace it with courageous trust. Let me know in my heart that the jar of my faith and the juf of my hope
will never run dry. Amen

Bron: Mass with Father Charles La Salle Monastery, Mellieha, Malta 11nov12.

VOLGENDE WEEK
25 november 2012, Eeuwigheidszondag of de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Sefanja 1:14-2,3
Psalm 93
Openbaring 1:1-8
Marcus 13:14-27
Gezang 283

Geen opmerkingen:

Een reactie posten