maandag 11 februari 2013

17 februari 2013, 1e zondag van de 40 dagentijd

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
17 februari 2013 is de 1e zondag van de 40 dagentijd (Protestant) of de Vasten (Rooms Katholiek) voor Pasen (dit jaar op 31 maart). Het zijn eigenlijk 46 dagen, maar de zondagen worden niet meegeteld en traditioneel wordt op die dagen ook niet gevast.

In het Oude Testament wordt ook al gevast, ook 40 dagen. Door Mozes in Exodus 34:28) toen hij de 10 geboden kreeg en uitbeitelde en door Elia in 1 Koningen 19:8 8 waarin hij nadat hij door een engel gevoed is veertig dagen en veertig nachten door de woestijn liep naar de berg Horeb. Ook -tevergeefs- door koning David om zijn eerste zoon met Batseba te sparen (2 Samuël 12:16-18), door de profeet Daniël om Gods vergeving af te smeken voor Jeruzalem (Daniël 9:3), in Esther 4:3 en 16 door de Joden als ze bedreigd worden door Haman en in Jona 3:6-10 door de bedreigde mensen van Nineve. De profeet Ezra roept op tot vasten 8:21 'Daar bij het Ahawakanaal riep ik op tot een vasten, om ons te verootmoedigen voor onze God, en hem te smeken om een voorspoedige reis voor onszelf, voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen.' In psalm 35 en 109:24 wordt ook gevast, met slappe knieën en tot op het bot vermagerd.

In het Nieuwe Testament vast Jezus nadat hij door Johannes gedoopt is en vervuld door de Geest in de woestijn als hij door de duivel op de proef wordt gesteld (Lucas 4:1-13). Deze tekst lezen wij deze week.
NB Jezus werd verweten dat de leerlingen van Johannes veel vaker vasten dan zijn apostelen die er maar op los aten en dronken! (Lucas 5:33). Ook de schriftgeleerden, de Farizeëers vasten vaak.

De gebruikte kleur in de kerk is paars, teken van inkeer boete en rouw. Vaak wordt een ''verbeelding'' van de 40dagentijd (thema) gemaakt of er wordt een hongerdoek voor het altaar opgehangen. Hongerdoeken werden al in de Middeleeuwen gemaakt met taferelen uit het lijden van Christus en de martelwerktuigen. In de jaren 70, tijdens de bevrijdingtheologie veranderde dit en werden voorstellingen van arme, hongerige en onderdrukte mede-gelovigen in de derde wereld populair. Deze hongerdoeken (van Misereor) zijn vaak vervaardigd door derde-wereldkunstenaars. Bron: Dederdekerk/hongerdoeken

Kunst tip: Hongerdoek uit Bolivia van de Duitse organisatie Misereor 'Hoeveel broden heb je?' De doek is gemaakt door de in Bolivia wonende, Sloween Ejti Stih op basis van verhaal van de broodvermenigvuldiging (Marcus 6). Link Hongerdoek2013

Moderne devotie
In deze periode bereiden gelovigen zich mentaal en fysiek voor op de komende vieringen over de kruisiging en de wederopstanding van Jezus. Hierdoor zijn alle zonden vergeven. De voorbereiding op Pasen kent vele varianten: sober eten of leven (geen TV), niet roken, geen alcohol, geen snoep (kinderen bewaren het in een trommeltje), soms zelfs 'ontslakken' met een groente- en fruitsap dieet of heel modern: niet internetten, pc spelletjes doen of op social media.

Geen Bach cantates voor deze zondag want de 40dagentijd is de Stille tijd, bij inkeer hoort geen vrolijke Bach barok muziek. Alleen voor Oculi, de 3e zondag van de 40dagentijd vermelden Eduard van Hengel en Bozar* een cantate "Widerstehe doch der Sünde” (BWV 54) * Bozar heeft de wikipedia pagina's gemaakt voor de Bachcantates in het (komend) kerkelijk jaar.

Concert tips
De kerkelijke cantorijs laten zich niet weerhouden in zingen deze zondag:
za16feb13 om 19uur in de Grote Kerk op de Groet Markt, Vlaardingen. Cantate 'Es wartet alles auf dich', BWV 187. Door Bas van Houte / Vocaal Ensemble Schiedam & Westnederlands Bachorkest Link Stichting Cantates Grote Kerk Vlaardingen
zo17feb13 om 19uur Laurenskerk, Grotekerkplein Rotterdam. Cantate 'Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir' BWV 131 en Mendelssohn 'Denn er hat seinen Engeln befohlen'. Door Wiecher Mandemaker en de Laurenscantorij & -Bachorkest. Gratis met collecte na afloop. Link Laurenscantorij
zo17feb13 om 19uur Pieterskerk, Pieterskerkhof, Leiden. Canate 'Ich hab in Gottes Herz und Sinn' (30min) met hobo d’amore I & II, strijkers en sopraan Esther Burgstra, tenor: Henk Gunneman, bas: Hans Scholing. BWV 92 Motet Igor Stravinsky's Pater Noster. Met Wolfgang Lange en het Gelders Bach Collegium Link Gelders Bach Collegium
zo17feb13 om 19.30 uur Pauluskerk, Brink, Baarn. Cantate 'Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt' BWV 18. Door Bas Ramselaar / Bach Cantorij Baarn & orkest Link Bach Cantorij Baarn

TEKSTEN
Het thema deze week is deels vasten, maar Mozes komt 2 keer voorbij: in Deuteronomium en geciteerd in de brief van Paulus aan de Romeinen. De eerste van de tien geboden uit Deuteronomium wordt door Jezus herhaald tegen de duivel die hem op de proef stelt, maar ook in de psalm r10. De psalm herinnert eraan dat God zijn volk uit Egypte en slavernij bevrijd, net als in het gebod om sabbat, een rustdag te houden en dat slaven die ook nodig hebben.

Deuteronomium 5:6-21
Psalm 81
Romeinen 10:8-13
Lucas 4:1-13

Tussentijds 147
Het waren tien geboden
die God schreef in de steen
en vier maal tien is veertig,
het tijdperk van de Geest,
en al die tijd is Mozes
met God alleen geweest.

Op zondagochtenden op radio 5 van 9-9.30 uur in het programma Woord op Zondag de serie op weg naar Pasen uit met de teksten van het oecumenisch leesrooster. Prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam. (NCRV). Link woordopzondag


DEUTERONOMIUM
Deuteronomium is het 5e boek van het Oude Testament. Het bevat de wetten en regels uit Exodus nogmaals, letterlijk betekent deutero tweede en (Mozes) herhaalt de wetten zoals de tien geboden. Dit gebeurt letterlijk in Deuteronomium 5:6-21 dat wij vandaag lezen.

Kunst tip: De tien geboden in het Hebreeuws gebeiteld in stenen tafelen. Link thecripplegate

DEUTERONOMIUM 5:6-21
De 10 geboden
6 ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.
7 Vereer naast mij geen andere goden.
8 Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. 9 Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; 10 maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.
11 Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.
12 Neem de sabbat in acht, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden; het is een heilige dag. 13 Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 14 maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen; want uw slaaf en slavin moeten evengoed rusten als u. 15 Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de HEER, uw God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de sabbat te houden.
16 Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden. Dan wordt u gezegend met een lang leven en met voorspoed in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.
17 Pleeg geen moord.
18 Pleeg geen overspel.
19 Steel niet.
20 Leg over een ander geen vals getuigenis af.
21 Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander, en laat evenmin uw oog vallen op zijn huis, of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst Deuteronomium

Liever luisteren?
Mijn leuke oud-collega Dick van Dijk op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel Deuteronomium is het 5e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Kerk Eijsden, Wilhelminastraat 1, Eijsden. Tijd 10uur, voorganger Ds. Ruud Foppen. Teksten: Deuteronomium 5:6-21; Lucas 4:1-13. Thema Wat zoek je in de woestijn? Wat ontdek je in de woestijn van het leven? Dat je alles achter je kunt laten; alles wat je lief is, tot en met je eigen leven? Onthechting, een stilte die zich vult en daarin niets om je zorgen over te maken. Ook niet over de dingen die je met veel toeters en bellen worden voorgespiegeld. Niets om je aan vast te houden. Opruiming. Je oude rugzak moet eerst leeg, anders is er geen ruimte voor een nieuwe reis. Gesterkt door de Geest, vertelt Lucas, terug naar de mensenwereld. Het is niet de rust na zware arbeid, het is de zware arbeid die volgt uit de stille strijd. Maar wat is er gewonnen? Een forse boterham, macht en roem, zelfs als godenzoon aangesproken worden: wie wil dat nou niet? In deze dienst vieren we tevens de maaltijd van de Heer. Link pkn-eijsden Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds W.M. Dekker (?) voor Hervormd Mastenbroek-'s Heerenbroek zd over de 10 geboden (niet gekoppeld aan de 40dagentijd). NB serie over alle 10! Link pdf hervormdmastenbroek

Op You Tube: IKON de Bijbel in een notendop Deuteronomium Veertig jaar door de woestijn reizen is een hele tijd. Daarom geeft Mozes een korte samenvatting van zijn reis en geeft meteen de geboden mee. (34sec). Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 81 een psalm van Asaf op de onbekende wijs van de Gaïtische. In het Latijn heet de psalm 'Exultate Deo'

Kunst tip: 'Exultate Deo' door Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594). Motet voor 5 stemmen van psalm 81 (80), maar alleen de muziek om mee te zingen, een upload door Choirparts met de tekst in het Latijn, de correcte uitspraak en een Engelse vertaling. Uitvoerende worden niet vermeld. (2m11) Link youtube

Uitvoering door een heel koor: St. Laurentius uit Noorwegen in 2011 (2m50) Link youtube

PSALM 81
1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van Asaf.
2 Jubel voor God, onze sterkte,
juich voor de God van Jakob,
3 zing een lied en sla de tamboerijn,
speel op de harp en de lieflijke lier,
4 blaas op de ramshoorn bij nieuwemaan
en bij vollemaan voor onze feestdag,

5 want dat is een opdracht aan Israël,
een voorschrift van Jakobs God.
6 Daartoe verplichtte hij Jozef,
toen hij optrok tegen Egypte.

Onvermoede woorden hoor ik zeggen:
7 ‘Ik nam de last van je schouder,
je hand raakte geen draagkorf meer aan.
8 Riep je om hulp, ik redde uit de nood
en gaf antwoord uit het duister van de donder.
Ik stelde je op de proef bij het water van Meriba: sela

9 “Hoor, mijn volk, ik moet je vermanen,
Israël, luister naar mij.
10 Laat geen andere god bij je toe,
buig je niet voor een vreemde god,
11 ik ben de HEER, je God,
die je wegleidde uit Egypte –
open wijd je mond, ik zal hem vullen.”

12 Maar mijn volk luisterde niet,
Israël wilde niet van mij weten.
13 Toen liet ik hen begaan,
koppig volgden zij hun eigen inzicht.

14 Ach, wilde mijn volk maar horen,
wilde Israël mijn wegen maar volgen.
15 Spoedig zou ik zijn vijanden vernederen,
zou mijn hand zich keren tegen zijn belagers.

16 Wie de HEER haten, zouden kruipen voor zijn volk,
dat zou voor altijd hun lot zijn.
17 Maar Israël zou hij voeden met de edelste tarwe –
ja, jou zou ik spijzigen met honing uit de rots.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Hennie Bruinsma uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Niet gevonden, de Katholieken lezen deze zondag psalm 91. Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van de Stichting Petrus Canisius voor Sacramentsdag juni 2009. Petrus Canisius is de enige heilige Nederlander met een plaats op de kalender van de universele kerk. Zijn leven lang (1521 - 1597) verspreidde hij het Woord van God via de toen pas ontdekte en volop toegepaste boekdrukkunst. Link preken

Of van Aurelius Augustinus van Hippo (354-430) in het Engels Augustine-Psalms

Op You Tube: "Sing Joyfully" door William Byrd naar psalm 81, gezongen door Quire Cleveland, gedirigeerd door Peter Bennett. Début concert in St. John's Cathedral in Cleveland, VS. (3m03) Link youtube


De brief aan de ROMEINEN
Brief aan de Romeinen van Paulus is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef de brief aan de gemeente in Rome uit Korinthe circa 56. Hij kondigt zijn bezoek op en geplande doorreis naar Spanje aan. In de brief is een belangrijk thema of er verschillen zijn tussen van oorsprong Joodse en niet Joodse Christenen, want hier zijn wat spanningen over in Rome. Ons stukje van deze week gaat hierover. Paulus, van oorsprong Joods, gelooft en hoopt dat ook Joden gered worden, door ook Christen te worden.

Paulus citeert Mozes en legt uit wat dit betekent na de komst van Jezus. Iedereen, joden en niet joden wordt gerechtvaardigd door het geloof (een keuze, of iets wat je overkomt) en wordt gered door het geloof te belijden. Je moet er dus wel wat voor doen. Op wikipedia/belijdenis van het geloof een artikel over de rol en het belang van belijden en belijdenis.

Kunst tip: Paulus aan zijn schrijftafel toegeschreven aan Jacob Gerritsz Cuyp (1626), maar volgens de bezitter het Rijksmuseum, anoniem 1699) Illustratie bij een boekrecensie van Pieter K. Baaij's De Farizese Paulus” waarin hij de joodse achtergrond van Paulus belangrijker acht dan zijn ’hellenistische (Griekse)' opvoeding bij de interpretatie van zijn brieven?
Link RefDagblad_Paulus (niet op zondag) of geheugenvannederland

Voor een bijbelstudiegroep van dominee Robert-Jan van Amstel zocht Hans Onderwater, een twaalftal portretten van Paulus: Portretten van Paulus.

ROMEINEN 10:8-13
8 Maar vervolgens zegt Mozes: ‘Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart’ – en dat betekent: de boodschap van het geloof die wij verkondigen, is dicht bij u. 9 Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. 10 Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. 11 Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’ 12 En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen, 13 want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Bas van Dam uit Hoogvliet op voorleesbijbel
Of ga naar downloadbijbel Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Oud Katholieke Kerk van Amsterdam, Ruysdaelstraat 39, Amsterdam. Tijd: 10-11:15 uur. Voorganger: Peter-Ben Smit. Teksten Deuteronomium 5,6-21, Romeinen 10:8-13 en Lukas 4:1-13 (382). Link Amsterdam.okkn Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preekaanwijzing, bijna een gedicht met voetnoten naar het koine Grieks op de site Schriftlezing van de Dirk Monshouwer Stichting. Bij Romeinen 10:8-13 'Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over' met o.a. In het hart immers is het vertrouwen7 tot gerechtigheid, maar met de mond komt men er voor uit 8 tot behoud. Link Schriftlezing

Op You Tube: De EO liet eind 2012 onderzoeken Hoe Christenen in Nederland hun geloof leven (en uitdragen). Zoethouder of Smaakmaker? Op de site de pfd PP EOLeefjeGeloofinNederland Een voorproefje in een uitzending met Andries Knevel EO/door-de-wereld (13m32), of een video met een samenvatting van de resultaten. Link EO/presentatie-leef-je-geloof-onderzoek-2012


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 4:1-11 en Marcus 1:12-13. In Wikipedia/Verzoeking_van_Christus de verschillen en overeenkomsten tussen de teksten.

Het is een bekend vaak verbeeld verhaal van Jezus die na zijn doop, vervuld van de Geest, 40 dagen de woestijn intrekt, niet eet of drinkt en dan door de duivel op de proef wordt gesteld met de uitdaging verander die steen in brood. Jezus antwoord: r4 ‘Er staat geschreven: 'De mens leeft niet van brood alleen'. In de Naardense Bijbel staan hier altijd de verwijzingen bij ook hier: Deuteronomium 8:3 U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. De titel van dit stukje is Vergeet de Heer niet in tijden van voorspoed. (GNB)

Kunst tip: De verzoeking van Jezus door de duivel, erg woestijnig ziet het er trouwens niet uit 'Augustinus, La Cité de Dieu', Boek I-X (vertaling uit het Latijn door Raoul de Presles) met Maître François (verluchter), Parijs, circa 1475-1480. Gemaakt voor Jacques d'Armagnac, Hertog van Nemours (gest. 1477) en voortgezet voor Philippe de Commines (1447-1511) Nu in de Koninklijke Bibliotheek Meermano Westreenianum Den Haag, cat nr 10a11 folio 423r. Link Memosyne

Op de site van de Oud Katholieke Kerk in Culemborg staat ook een mooie verzoeking van Jezus in een lat Middeleeuws Bourgondisch (?) getijdenboek, maar zonder bronvermelding. Link Culemborg.okkn

Lucas 4:1-13
Jezus door de duivel op de proef gesteld1 Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, 2 waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger. 3 De duivel zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.’ 4 Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen.” 5 Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. 6 De duivel zei tegen hem: ‘Ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil; 7 als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn.’ 8 Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 9 De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. 10 Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken.” 11 En ook: “Op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 12 Maar Jezus antwoordde: ‘Er is gezegd: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 13 Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Rob Wolthuis uit Tilburg op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Lutherse kerk in Den Haag, Lutherse Burgwal 7-9 Den Haag. Tijd 10.15uur, Ds. van Rouendal. Teksten Deuteronomium 5:6-21, Romeinen 10:8-13, Lucas 4:1-13. Link Luthersdenhaag Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Marieke Brouwer op 21feb2010 voor Evangelisch Luthers Amsterdam over Deuternomium en Lucas. 'Johannes Climacus, één van de woestijnvaders zegt over vasten: “het damt de stroom van de rede in, stilt de onrust, het neemt de gehoorzaamheid onder zijn hoede, het sust de sluimer, geneest het lijf, bevredigt de ziel.’ … 'Tertullianus, een andere kerkvader schrijft: ‘het vasten maakt dat een mens deel krijgt aan verborgen dingen’. MB Het brengt ons in de nabijheid van God en laat ons God en zijn geheimenissen helderder zien. Link LuthersAmsterdam

Verslag van een preekvoorbereiding bijeenkomst met ds Jan Visser van de Protestantse gemeente “Lux Mundi” te Lexmond Link dsjanvisser

Op You Tube: Lent Cartoon over Jezus 40 dagen in de woestijn met muziek in het Engels How He loves us door (5m16) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een lied (als een gebed) door Willem Barnard.

Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

Gij die ons hebt geschapen,
die dood en leven scheidt,
het goede van het kwade,
leer ons in deze tijd
de mensen niet te haten,
de goden te weerstaan,
dan wonen wij op aarde
voortaan in vredesnaam.
Bron: culemborg

VOLGENDE WEEK
24 februari 2013, 2e van de 40 dagen

Exodus 34:27-35
Psalm 27:7-14
1 Korintiërs 13:1-13
Lucas 9:28-36
Gezang 99

Geen opmerkingen:

Een reactie posten