maandag 25 februari 2013

3 maart 2013, 3e van de 40 dagen Oculi

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
3 maart 2013 is de 3e van de 40 dagen. De zondag heet Oculi, Latijn voor 'ogen'. De zondag is genoemd naar de beginwoorden van het introïtus (openings)gezang dat deze week weer uit psalm 25 komt:

"
Oculi mei semper ad Dominum, ...
Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer"
Psalm 25:15

Kunst tip: Gregoriaans gezongen introïtus van Oculi zonder de uitvoerenden, Cisterciënzers? door f1j2p3 (Paulo) uit Brazilië, zie ook obltoscistercienses (1m34). Link youtube

Kunst tip 2: vanwege de titel en omdat ik van William Hayes (1707-1770) psalm 103 geen uitvoering video kon vinden zijn: With eyes upraised uitgevoerd door La Cetra Barockorchester Basel dirigent Anthony Rooley. Met Evelyn Tubb en Ulrike Hofbauer, sopranen; Sumihito Uesugi, countertenor; David Munderloh, tenor; Lisandro Abadie, bas et al. Van de CD The Passions: An Ode for Music (Amazon) (4m59). Op de YT pagina een biografie van William Hayes. Een muziekblad van psalm 103 staat op www.hymnary.org Link youtube

Op nieuweverhalen een toelichting op de 40dagentijd, dethema's die ana bod komen in leesroosterteksten, niet onze helaas. Volgens de auteur is in de tekstkeuze van d eleesrooster commissie het voorbereidingskarakter van de 40dagentijd verdwenen en dat was nou net de bedoeling van de 40dagentijd.

Op gasthuiskerk-bolsward (word doc) een 40dagentijdkalender van de Raad van Kerken in Bolsward met teksten voor elke dag en een recept voor woestijnsoep, met dadels en winter wortels 23feb13 (klinkt lekker).

Radio 5 tip: zo ochtend van 9-9.30 uur. Prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam presenteert 'Op weg naar Pasen' aan de hand van de teksten van het oecumenisch leesrooster. Een deel van de liederen wordt gezongen door het Interkerkelijk Jongerenkoor Zevenmaal o.l.v. Mathijs Kraan; organist: Dennis Vallenduuk Meer op ncrv/serie-op-weg-naar-pasen


Er is ondanks dat het de Stille tijd is toch een Bach cantate voor Oculi ''Widerstehe doch der Sünde'' (BWV 54) De teksten horen bij Lucas 11:14-28, dat lezen wij niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) ''Widerstehe doch der Sünde'' (BWV 54) door Andreas Scholl countertenor en Markus Markl. Het Collegium Vocale Orchestra met dirigent Philippe Herreweghe (11m05). Link youtube

of kijk op dit blog op 27maart2011, 3evande40dagen Oculi naar Glenn Gould en Russel Oberlin J S Bach Cantate 54 "Widerstehe doch der Sünde". Met toelichting zd Canada (?). (5m20).

Concert tips
Niet cantate 54, wel:
zo3mrt13 om 19.30uur, Geertekerk, Geertekerkhof Utrecht, mooi gekozen voor Oculi: 'Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben' uitgevoerd door Gerrit Maas en het koor en orkest voor de Bachcantatediensten. Link Utrechtse Bachcantatediensten
zo3mrt13 om 15uur, in de Philharmonie, Lange Begijnestraat 11, in Haarlem. Ich habe genug’ (BWV 82), ‘Non sa che sia dolore’ (BWV 209), Suite BWV 1067 en de Sonate voor traverso en basso continuo. Uitgevoerd door Musica ad Rhenum & Stephanie True. Kaarten 23 Euro. Link Philharmonie
za2mrt13, van 20-22uur in de Grote- of St. Janskerk, Markt 22,Wijk bij Duurstede Ein deutsches Requiem (1868) door Johannes Brahms met Bijbelse teksten om de nabestaanden te troosten. Uitgevoerd door christelijk vocaal ensemble ‘Marcantus’ uit Houten o.l.v. Arjen J.A. Uitbeijerse. Kaarten 15 Euro.


TEKSTEN
We lezen deze week over Mozes die door God opnieuw opgeroepen wordt naar de farao te gaan om het volk vrijgeleide te geven (en zo het verbond gestand te doen). In de lofpsalm 103 worden die regels aangehaald, God vergeeft alle schuld en 6 De HEER doet wat rechtvaardig is, hij verschaft recht aan de verdrukten.

In Paulus brief aan de Christenen in Rome lezen we over de verzoening met God door Jezus. Het stukje heet door geloof gerechtvaardigd in de Groot Nieuws Bijbel en benadrukt dat lijden leidt tot volharding, verharding en … hoop. De liefde en de Heilige Geest beamen die hoop.

In Lucas 13 (uitspraken, genezingen en gelijkenissen) lezen we Jezus waarschuwing dat we een nieuw leven moeten beginnen en de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom die nog een jaar en extra aandacht krijgt om (toch) te bloeien. NB Of dat gebeurt blijft onduidelijk.


Exodus 6:1-7
Psalm 103:1-7
Romeinen 5:1-11
Lucas 13:1-9

Tussentijds 150
1. Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren,
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturenin 't duister van de tijd.
Hele tekst pdf vanwal Tekst: W. Barnard naar Melodie: Straatsburg 1539 - Genève 1551, Psalm 130.


EXODUS
Exodus is het 2e boek van het Oude Testament. We maken een flinke sprong terug in de tijd en de Torah, het Oude Testament nog naar voor het vertrek van het Joodse volk uit Egypte en zelfs voordat de farao daartoe bereid was. God benadrukt zijn autoriteit. Geen wonder dat Joden 'Godsvrezenden' werden genoemd.

Kunst tip: Mozes ontmoet Ramsis II, typische Midden Oosten afbeelding van de ontmoeting door Haydar Hatemi (circa 1000 jaar oud) Link Mozes_ontmoet_Ramses_II

EXODUS 6:1-71 Maar de HEER antwoordde hem: ‘Nu zul je zien wat ik de farao ga aandoen: ik zal hem met harde hand dwingen mijn volk te laten gaan, hij zal het zelfs uit zijn land wegjagen.’  (Dit is het slot van de eerste oproep van Mozes en Aaron aan de farao om het Joodse volk te laten gaan en zijn antwoord is verzwaring van hun slavenwerk)

Mozes opnieuw geroepen 
2 God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER. 3 Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God, de Ontzagwekkende, maar mijn naam HEER heb ik niet aan hen bekendgemaakt. 4 Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Kanaän aan hen beloofd, het land waarin zij als vreemdeling hebben gewoond. 5 Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is opgelegd gehoord, en dat heeft mij aan die belofte herinnerd. 6 Daarom moet je dit tegen hen zeggen: “Ik ben de HEER. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen, ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. 7 Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, de HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Ferdinand van de Velde uit Amsterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Exodus is het 2e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse gemeente Maas-Heuvelland, Kloosterkerk, Oosterweg 1 (kaart op de site) Valkenburg. Tijd: 10uur, voorganger Ds. A. Witte. De lezingen: Exodus 6:1 – 7 en Lucas 13: 1–9. In het verhaal van Exodus maakt de Eeuwige zijn naam bekend. Het is een naam vol beweeglijkheid. Tegelijk stelt die naam een grens aan de rotsvast en onbeweeglijk zwaar in de mens ingebakken neiging eigen belang te laten prevaleren boven al het andere, ook als er slachtoffers vallen. Lukt het ons die beweeglijkheid ook nu te ontdekken, en tot het stellen van welke grenzen worden wij op onze beurt uitgenodigd? En wat heeft die vijgenboom uit Lucas daar mee te maken? Link maas-heuvelland Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Samenvatting van de Preek van ds K W de Jong voor de Protestantse Gemeente in Leidsche Rijn op 10mrt07 over 'Gewicht in de Schaal'. Link Exodus 6:1-12

Op You Tube: in het Engels Father Sam Kim New York Manhattan Church over de film the Social Network en ''uncertanties'' (37m04). Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 103. In het Latijn heet de psalm Benedic anima mea naar de eerste regel.

Het is een beloftepsalm aan de gelovigen, met wel heel veel beloften. Opvallend mooi beeld vind ik:r5b 'uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar''.
De leesrooster heeft de psalm slim gekozen in r7 staat: Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grootse daden.

In r15 van de psalm, wij lezen slechts tot r7 15 De mens – zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld 16 en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; de plek waar hij stond, kent hem niet meer.

Kunst tip: "Benedic, anima mea, Domino" door de Zwitserse componist Dominique Gesseney-Rappo (1953). Uitgevoerd door het Sound Choir gedirigeerd door Voicu Popescu. Opname tijdens het Inregistrare din Concertul aniversar sustinut nov2006, la sala Auditorium in Bucarest, Roemenië. (3m39) Link youtube.

PSALM 103:1-7
1 Van David.
Prijs de HEER, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
2 Prijs de HEER, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.

3 Hij vergeeft u alle schuld,
hij geneest al uw kwalen,
4 hij redt uw leven van het graf,
hij kroont u met trouw en liefde,
5 hij overlaadt u met schoonheid en geluk,
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.

6 De HEER doet wat rechtvaardig is,
hij verschaft recht aan de verdrukten.
7 Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
aan het volk van Israël zijn grootse daden.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Robert-Jan van Amstel uit Rotterdam Predikant GK Rotterdam-Lombardijen op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Niets nieuws gevonden, het leesrooster van de Rooms Katholieke kerk en de Evangelische Lutherse gemeente (nu Protestantste Kerk in Nederland) houden het bij de traditie van psalm 25, de naamgever van Oculi. De Oud Katholieke Kerk in Dordrecht, Voorstraat 120 Dordrecht vermeld psalm 103 wel: Tijd: 10.30-11.45uur, voorganger pastoor Jan van der Steen. De doornstruik staat in lichte laaie, in vuur en vlam en verbrandt niet. Het licht van de kaars wordt uitgedeeld en toch wordt het licht van de kaars niet minder. Al drie jaar geeft de vijgeboom geen vruchten. Omhakken of eerst nog wat mest erbij, de grond omspitten, een mooi lied zingen aan de voet van de stam en nog even laten staan… en dan? Zal de boom vruchten gaan dragen … Link Dordrecht.OKKN.nl Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van/voor Parochie Sint-Lucas, Amsterdam door Pastor Colm Dekker over Handelingen 1, 1-11 en Marcus 16, 15-20 met verzen uit psalm 103. Hemelvaart, 25mei2009 Link preken.be/de-hemel-boven-de-aarde-gods-liefde-voor-ons-mensen

Op You Tube: Een barokke Benedic Anima mea, psalm 103 van Nicolas Bernier (1664-1734) helaas incompleet overgeleverd. Uitgevoerd door Les Pages & Les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles en The English Concert dirigent Olivier Schneebeli (13m49). Link youtube


ROMEINEN 5:1-11
De brief van Paulus aan de Christenen in Rome is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef uit Korinthe in circa 56. Op kunst-en-cultuur.infonu een interessant artikel over de eerste Christenen en hun gemeenten in Rome door Leids historica Gertude86.

We lezen deze week over ellende die tot volharding, betrouwbaarheid en hoop leidt. R 3-4. r5 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. Bovendien zijn gelovigen gered door het offer van Jezus.

Kunst tip: Geloof hoop en liefde zijn belangrijke, kardinale, deugden in het Christendom. Hun symbolen zijn een kruis (geloof), een anker (hoop) en liefde (hart) die vaak gedrieën verschijnen. Link Wikipedia/Deugden&ondeugden
In vroegchristelijke tijd zag men in het anker de kruisvorm terug, vanwege de dwarsbalk onder de ring, waaraan je een anker kon beetpakken. Hierdoor kreeg het betekenis als symbool van verlossing (het crux dissimulata). Vaak zag je dan op christelijke sarcofagen het anker nog omringd door vissen of dolfijnen. Link Bovenlichten.net Een site van Ben Veldstra (bioloog) over ramen.

In de Paulus brief aan de Hebreeën 6:19 wordt het anker gebruikt als beeld voor de hoop Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel. Het was al een bekend symbool binnen de antieke oudheid, een andere betekenis is redding wat weer verwijst naar het Christelijke geloof dat Jezus kruisdood redding voor alle gelovigen betekent. (Bron: Wikipedia en Jeshua).

ROMEINEN 5:1-11
Leven in vrede met God
1 Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. 2 Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. 3 En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, 4 volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. 5 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. 6 Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. 7 Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. 8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 9 Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. 10 Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. 11 En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Constanse Bergeijk uit Hoogvliet op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Niet gevonden behalve de vaste liturgie vermelders die het oecumenisch leesrooster volgen zoals Luthers Den haag, PKN Haren etc. Kijk op Churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Vreugdenhil voor de Hervormde Gemeente van Woerden op 14juni2009 over Romeinene 5:1-11 en de (on)zekerheid van het geloof hebben. Link gcvreugdenhil Prekenarchief op gcvreugdenhil.nl

Op You Tube: In het Engels Pastor Bud Stonebraker of South Shore Christian Fellowship (part 1) Romans 5:1-11 Meer op southshorechristianfellows (33m43) Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt niet voor in andere evangelies.

Eigenlijk zijn het 2 stukjes, een waarschuwing naar aanleiding van gebeurtenissen in Galilea waarover ik online geen verwijzingen naar historische gebeurtenissen heb gevonden. In meer historische bronnen staat dat Pontius Pilatus nogal wat onrust moest onderdrukken, of vanwege religieuze schoffering van Joden, het roven van een tempelschat voor de bouw van een aquaduct en de hoge belastingdruk. In de preek van ds de Ruiter gaat het vooral over hoe Jezus met dit nieuws omgaat.

We lezen Jezus waarschuwing dat we een nieuw leven moeten beginnen, dat kan door te vasten en ons (mentaal) voor te bereiden op de wederopstanding met Pasen. De gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom motiveert ons verder een jaar de tijd en extra aandacht om (toch) te bloeien. NB Of dat gebeurt blijft onduidelijk.

Kunst tip: 'Jezus (weer) voor Pilatus', door Duccio di Buoninsegna (1255–1318) circa 1308-11. Tempera op hout nu in het Museo dell'Opera del Duomo, Siena Link www.wga.hu

Lucas 13
1 Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. 2 Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie dat die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat ze dat ondergaan hebben? 3 Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. 4 Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel – denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? 5 Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.’

6 Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. 7 Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit.” 8 Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, 9 misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Michiel Wolthuis uit Delft op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Rooms Katholiek Oss, Heilig Hart Parochie, Kromstraat 109 (route op de site). Tijd za 18.30 uur, zo 10uur, voorgangers W.P? Diake Dhr. F. Vervoort. Lezingen Exodus 3, 1-8a.13-15 / Lucas 13, 1-9 met zaterdag Voorstellen van de vormelingen. Link heilighart-oss Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. Ton de Ruiter voor de gereformeerd vrijgemaakte kerk in Enkhuizen op 18mt2001 over Wat zegt Jezus bij rampen. Link prekendiespreken
of de preek voor 3mrt13 van Ambro Bakker s.m.a., Deken van Amsterdam. Link dekenaat-amsterdam

Op You Tube: Ik denk een trance nummer, zonder tekst van Akillez alias Axl Rosenberg (6m15). Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer 2 regels uit psalm 103: 15-16.

10 Hij straft ons niet naar onze zonden,
hij vergeldt ons niet naar onze schuld.

15 De mens – zijn dagen zijn als het gras,
hij is als een bloem die bloeit op het veld
16 en verdwijnt zodra de wind hem verzengt;
de plek waar hij stond, kent hem niet meer.

VOLGENDE WEEK
10 maart 2013, 4e van de 40 dagen

2 Kronieken 36:14-23
Psalm 34:1-11
2 Korintiërs 5:14-21
Lucas 15:11-32
Gezang 34
 
Woensdag 13 maart 2013 is het Biddag voor Gewas en Arbeid dat heeft een eigen leesrooster:

2 Kronieken 1:7-13
Psalm 111
Lucas 11:1-13
Gezang 351

Geen opmerkingen:

Een reactie posten