dinsdag 5 februari 2013

10 februari 2013, 5e zondag van de van Epifanie

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
10 februari 2013 is de 5e zondag van de van Epifanie weer de openbaring dat Jezus de Messias is. Hij wist dat hij geroepen was. Na de roeping van Jeremia vorige week lezen we deze week in de teksten over de roeping(en) van Jesaja, Paulus, Simon Petrus, Jakobus en Johannes. In de Tridentijnse traditie van de Rooms Katholieke kerk heet deze zondag Quinquagesima, ongeveer 50 dagen voor Pasen en de zondag voor Aswoensdag het begin van de vasten of 40dagentijd.
Foto tip: Mooie foto van een bomvolle kerk die ooit inde Candese krant the Star heeft gestaan Link Thestar/images


De Bach cantates voor deze zondag zijn 'Du wahrer Gott und Davids Sohn' (BWV 23), 'Jesus nahm zu sich die Zwölfe' (BWV 22), 'Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott' (Koraalcantate BWV 127) en 'Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem' (BWV 159). De teksten horen bij Lucas 18: 31-43; Jezus intocht in Jerusalem, dat lezen wij niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 'Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem' (BWV 159) door La Divina Armonia o.l.v. Lorenzo Ghielmi Collegium Vocale der Salzburger Bachgesellschaft o.l.v. Albert Hartinger. Opgenomen tijdens het Festival Oude Muziek op 26 augustus in de Domkerk te Utrecht. Solisten: Francesca Cassinari en Vera Milani, sopraan, Margot Oitzinger, alt, Virgil Hartinger, tenor en Mauro Borgioni, bas. Collegium Vocale der Salzburger Bachgesellschaft met Katharina Gutschi, Birgit Kuchlmaier en Mayumi Shibata sopranen, Marcus Blöchl en Waltraud Grabherr-Hartinger alten, Ernst Lachinger en Taro Takagi tenoren en Albert Hartinger en Christoph Schöffmann, bassen. La Divina Armonia: met Stefano Barneschi en Mayumi Hirasaki op viool, Chiara Zanisi: altviool, Noelia Reverte: viola da gamba, Marco Tesori: cello, Vanni Moretto: violone, Benoît Laurent: hobo, Lorenzo Ghielmi: orgel. (14m20) Link youtube

of kijk op dit blog op 19feb2012 naar J.S. Bach (1685-1750) J.S. Bach uit Kantate BWV 23 'Du wahrer Gott und Davids Sohn' deel 3. Koor door de J. S. Bach-Stiftung St. Gallen. Solisten: Jens Weber (Tenor) en Fabrice Hayoz (Bas). (3m56)

of de orgelbewerking door Maurice Duruflé van het koraal van BWV 22 Ertöt uns durch dein Güte gespeeld door Olivier Latry op het grote orgel van de Notre-Dame de Paris, (2004) met beelden van de kathedraal (4m21). Link youtube

Concert tip
zo10feb13 om 10.30 uur, in de Remonstrantse Kerk, Museumpark 3, Rotterdam. Cantate 'Du wahrer Gott und Davids Sohn' (BWV 23), door Kees Glaubitz en het Remonstrants Cantatekoor & -orkest Link Remonstranten Gemeente


TEKSTEN
Het thema deze week is weer de openbaring dat Jezus de Messias is. Het gaat over roeping(en). Na de roeping van Jeremia vorige week lezen we deze week over de roeping van Jesaja. In de psalm roept de psalmist God aan. In de eerste brief aan de Korintiërs boekrol 15 heeft Paulus het over zijn apostelschap, ik ben de minste (en wat positiever over zijn werklust) en in Lucas gaat het over de roepingen van Simon Petrus, Jakobus en Johannes.

Jesaja 6:1-8
Psalm 138
(1 Korintiërs 15:1-11)
Lucas 5:1-11
Gezang 163
Toen ik nog nergens was, maar levend dood,
hebt Gij en Gij alleen mijn licht ontstoken.
Liedboek voor de Kerken 1973 aan.


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. We lezen over de roeping van Jesaja die nogal anders en veel spectaculairder verloopt dan die van Jeremia. God verschijnt in al zijn majesteit en zijn engelen (serafs) branden de onreine lippen van Jesaja schoon met gloeiende kool voor hij kan spreken namens God. Maar ook zijn schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.’ r8 Nu kan Jesaja profeteren: ‘Hier ben ik, stuur mij.’

Kunst tip: Giovanni Batista Tiepolo (1696 – 1770) 'De roeping van Jesaja', plafondfresco (200 × 250 cm) circa 1726 – 1729. Voor het Palazzo Patriarcale, Udine, Italië. Link Statenvertaling.net

Of Kunst tip: prachtige serafijnen op google images Link google.com/search serafs of op Christipedia/Seraf met een uitleg en verwijzinger naar onze Jesaja tekst en Ezechiel en Johannes (de evangelist) die ze ook zagen.

JESAJA 6: 1-13
Jesaja geroepen
1 In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. 2 Boven hem stonden serafs*. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. 3 Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.’ 4 Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook. 5 Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse machten, gezien.’ 6 Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. 7 Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: ‘Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.’ 8 Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?’ Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV
* serafs, serafijnen of serafim is een naam voor engelen, maar wel voor engelen van een hoge of zelfs de hoogste rang.

Liever luisteren?
Naar mijn leuke oud collega Peet Valstar, Protestantse Kerk in Nederland op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestants Kralingen, Pro Rege, Oudedijk 113, Rotterdam. Tijd: 10uur, voorganger ds R.C. Veldman. Lezingen: Jesaja 6: 1-8 en Lucas 5: 1-11. Viering Heilig Avondmaal. Twee roepingsverhalen op deze laatste zondag in de Epifanieëntijd. Jesaja ziet de heiligheid van de HEER van de hemelse machten en raakt zo geïmponeerd en overweldigd door die aanblik, dat hij beseft dat hij en zijn volksgenoten tekort schieten. Ook Petrus twijfelt aan zijn kunnen, doordat hij onder de indruk is van Jezus’ optreden. Wanneer je werkelijk in aanraking komt met het mysterie van Gods aanwezigheid, dan deins je terug. En toch wil God juist met deze kleine, twijfelende, niet zo heilige mensen in zee gaan. Hij gooit het over een andere boeg. Zowel Petrus als Jesaja ervaren dat zij niet hoeven te geven wat zij niet hebben, maar zullen ontvangen wat zij nog niet hebben ... om dat door te geven. Link protestantskralingen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Overweging van pastoor Michel Hagen tijdens een Oecumenische Samen op weg(!) viering in de N.H. Kerk te Poeldijk op Tweede Kerstdag 2000. Liturgie: Ds. C.E. Lavooij met Jesaja 6: 1-8, Handelingen 12: 24.25 – 13: 1-5 en uit Lucas 2:15-20. Een mooie tijdloze boodschap en toch griezelig tijdloos.
of
Preek van ds Gabe Hoekema voor de Doopsgezinde Gemeente in Aalsmeer op 4april2007. Schriftlezingen: Jesaja 6: 1-13, Lucas 5: 1-1 en 1 Corinthiërs 15: 1-11. Bijna alle de teksten voor deze week. Link (pdf) DGAalsmeer

Op Any Clip: Jesaja is een van de weinige belangrijke Bijbelse figuren waar geen film over is gemaakt. Bron: biblefilms Hier uit de film ''The Last Temptation of Christ' (1988) van Martin Scorcese met zijn (redelijk onherkenbare) cameo als Isaiah bezoekt Jezus (William dafoe) Op 1m (van 2m30) Link Anyclip/the-last-temptation-of-christ


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 138 een lofpsalm die in het Latijn Confitebor tibi heet net als psalm 9 en 111 (110 in de oude telling).

Erg vroom of monotheïstisch lijkt de psalm niet te beginnen r1 het oog van de goden. Het enthousiasme spat er van af, mooi vind ik de (vertaling met) r3 u hebt geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt.

Opvallend in r7 uw rechterhand brengt mij redding... en in r8 laat het werk van uw handen niet los.

Kunst tip: Monteverdi, Palestrina, Pergolesi en Vivaldi schreven composities met dezelfde Latijnse titel, meestal niet voor psalm 138 maar voor psalm 111(110). De Engelsman Henry Ley schreef er ook een die werd opgevoerd tijdens het bezoek van paus Benedictus aan het VK in 2010. Op You Tube: het Koor van de Westminster Abbey (2m50) Link youtube

PSALM 138
Ik wil u loven met heel mijn hart,
voor u zingen onder het oog van de goden,
2 mij buigen naar uw heilige tempel,
uw naam loven om uw liefde en trouw:
grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw naam.
3 Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord,
mij bemoedigd en gesterkt.

4 Laten alle koningen op aarde u loven, HEER,
zij hebben de beloften uit uw mond gehoord.
5 Laten zij de wegen van de HEER bezingen:
Groot is de majesteit van de HEER.
6 De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om,
de hoogmoedige doorziet hij van verre.’

7 Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven,
u verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden,
uw rechterhand brengt mij redding.
8 De HEER zal mij altijd beschermen.
HEER, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Jan Wolsheimer uit Zoetermeer op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Assen, 18 locaties, details onder de link. Psalm 31, antwoordpsalm 138, Jesaja 6 en Lucas 5. Link pkn-assen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Sam Janse voor 't Hoge Licht, Driebergen op 12 juli 2009. Preek over Psalm 138 en de Unvollendete. Kerntekst: Psalm 138:8 De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los. Link sjanse

Op You Tube: The Music of the Bible Revealed: Psalm 138 door Suzanne Haïk-Vantoura's op een live concert in de University of San Francisco's Lone Mountain Chapel op 6oct85, VS. Met de tekst in het Hebreeuws en Engels en foto's van Israël en de Qumran Psalmrollen (4m08). Link youtube


Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs
De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs is het 7e boek van het Nieuwe Testament. We slaan een stukje over en lezen uit boekrol 15:1-11 dat in de Groot Nieuws Bijbel als titel heeft de opstanding van Christus.

In de eerste brief aan de Korintiërs boekrol 15 heeft Paulus het over zijn apostelschap, ik ben de minste (en wat positiever over zijn werklust) ... ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht maar dankzij Gods genade.

Opvallend Paulus noemt zichzelf een misbaksel maar ook de minste van de apostelen omdat hij Gods gemeente heeft vervolgd. Maar niet de meest luie r10 Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht maar dankzij Gods genade. Gelukkig is er geen concurrentie 11 Hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap, en door die boodschap bent u tot geloof gekomen.

Kunst tip: de apostel Paulus, Byzantijns mozaïek in de kathedraal van Monreale, gebouwd in 1172 met mozaïeken uit de 12e en 13e eeuw. Bij Palermo op Sicilie, Italië. Link Apostle Paul

1 Korintiërs 15:1-11
1 Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is 2 en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. 3 Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, 4 dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, 5 en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. 6 Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. 7 Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. 8 Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. 9 Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. 10 Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht maar dankzij Gods genade. 11 Hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap, en door die boodschap bent u tot geloof gekomen.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Jan Sikkema uit Niekerk op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 1 Korintiërs is het 7e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Nicola Communiteit, tijdens het middaggebed in de Domkerk, Domplein Utrecht. Middaggebed (door de week?) Tijd: 12.30uur. Link nikola-kommuniteit De Nikola-kommuniteit is een religieuze leefgemeenschap, opgericht in 1964, van mannen en vrouwen die wonen rond de Utrechtse Maliesingel. De gemeenschap ontstond als de kerngroep van een bredere oecumenische beweging. Ook in de gewone zondagse ochtendviering om 10.30 uur met ds N.J. de Jong - Dorland. Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van G.J. Zwarts voor de Nederlnds Gereformeerde Kerk in Breukelen op op 20juni10 over 1Kor.15:1-11(8-11), psalm 84:2,3,6 en gezang 460:1,5. ''Je leven als coproductie' Link ngkbreukelen

Volgens Holyhome geeft 1 Korinthe 15 (12-18) aan wanneer de Bijbel harde feiten aanreikt. Handig omdat de meningen hierover verdeeld zijn. ‘Je moet de bijbel letterlijk nemen’, zegt de één. ‘Nee’, zegt de ander, ‘wat waar is, is nog niet altijd echt gebeurd.’ Nu komen wij in de bijbel inderdaad ook veel symbolen tegen. Maar waar zijn we dan met de Schrift aan toe? Holyhome

Op You Tube: In het Engels, een mini biografie van the Least of the Apostles door Joseph Lin (and friends) over Paulus als Sanhedrin, Christenvervolger, bekeerde en apostel (4m45). Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 4:18-22 en Marcus 1:16-20.

In dit stukje uit Lucas gaat het over de roepingen van Simon Petrus, Jakobus en Johannes. Vaak verbeelde verhalen vanwege de wonderbaarlijke grote visvangst en de reactie van Jezus r11 voortaan zul je mensen vangen.

NB In Johannes 21: 3-11 staat wel het verhaal van de wonderbaarlijke visvangst, maar dat vindt plaats na de wederopstanding. Door het wonder herkennen de leerlingen Jezus.

Kunst tip: De visvangst, illustratie bij het evangelie van Johannes, dus 21 want bij de roeping van Petrus wordt de wonderbaarlijke visvangst niet wordt beschreven. Er staat (Joh 1:40-42) dat zijn broer Andreas hem overtuigde.
In Petrus Comestor, Bible historiale (vertaling uit het Latijn door Guyars des Moulins) een Frans/Parijse door Raoulet d'Orléans (kopiist), Jean Bondol, Eerste Meester van de Bijbel van Jean de Sy en anderen verluchte bijbel uit 1372. Nu in de Koninklijke Bibliotheek, Meermanno Westreenianum, Den Haag, Nr 10b23 folio 525. Link mnemosyne

of Rafael (Raffaello di Giovanni Santi, 1483-1520) plakkaatverf op papier op linnen, circa 1515-1516. Nu in het Victoria and Albert Museum, Londen, VK op Statenvertaling.net
of Duccio di Buoninsegna's (1255–1318) altaarretabel, nu in de National Gallery of Art, Washington, VS tempere (eierverf op hout) circa 1309-1311 op Duccio_di_Buoninsegna

Lucas 5: 1-11 
Simon Petrus, Jakobus en Johannes geroepen

1 Toen hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, 2 zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen; de vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. 3 Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen; hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. 4 Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.’ 5 Simon antwoordde: ‘Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.’ 6 En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. 7 Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken. 8 Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens.’ 9 Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden; 10 zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen.’ 11 En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Rob Wolthuis uit Tilburg op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel. Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
De Oude Kerk, Zesstedenweg 189, Grootegast. Tijd: 10uur, voorganger Mw. Ds. M. Bijl uit Beverwijk, organist Hr. Ruiter. Lezing: Jesaja: 6: 1-8 en Lucas 5: 1-11 “Toen is hij gaan zitten en heeft hij vanuit de boot de scharen onderricht gegeven.” Link pdf DeOudeKerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds R Kamermans voor de Protestantse gemeente te Goes zd over de verschillende versies van Petrus roeping. Link a.kamermans

Op You Tube: Met een korte Nederlandse inleiding en ondertiteling uit een Jesusfilm uit 1979, de scene met de wonderbaarlijke visvangst en Petrus die overtuigd wordt. (3m36). Brian Deacon als Jezus en Niko Nitai als Petrus. Volgens Wikipedia kwam deze acteur tot geloof door deze rol. (3m36) Link youtube De film wordt in zoveel mogelijk talen vertaald. Jesusfilm


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer twee gebeden om roeping:

Levende God,
Schenk Uw kerk van vandaag
een gulle lach,
die hoopvol uitstijgt boven alles.
Maak dat mensen er
met volharding en plezier
Uw blijde boodschap uitdragen,
in woord en daad.
Laat alle talenten
die Uw kerk herbergt

tot hun recht komen;
dat zij tot Uw eer ingezet worden,
om anderen meer mens te laten zijn.
Roep in de schaarse stiltes
van het druk, druk, drukke leven
mensen uit ons midden
om de kar te trekken.
Dat zij zich gedragen weten,
als zij zich met huid en haar
binden aan de kerk.

Laat hen met vreugde
anderen inspireren
om in Uw Geest te leven.
Moge hun enthousiasme en hele doen
aanstekelijk werken
voor de kerk van nu en morgen
Amen.

Bron: pastoralezorg Tekst “Twaalf gebeden om roepingen 2008-2009” uitgave Roepingenraad aartsbisdom Utrecht)

of

Gebed om betrokken mensen
Goede God,
de oogst is groot
en daarom zoeken wij arbeiders.

Geen mensen als zwervers zonder doel,
maar met een missionaire houding.
Mensen die uittrekken van stad tot stad.
Mensen die zich geheel en al op U durven verlaten.
Laat op hun weg hun eerste woord vrede zijn,
vrede, het geschenk van de verrezen Heer.
Laat hen uw wegen bewandelen in dienstbaarheid
en mensen uitzicht schenken op uw heilzaam handelen.
Maak dat zij met mensen meeleven,
delen in voor- en tegenspoed.
Dat zij zich inzetten voor uw Rijk,
een Rijk van liefde, gerechtigheid en vrede.
Goede God, verhoor ons zoeken
en geef dat mensen uw roepstem verstaan.
Dat vragen wij U door Jezus Christus,
uw Zoon, onze Heer.
Amen.
Ton Kremer


VOLGENDE WEEK
Voor 13 februari Aswoensdag, de dag waarop Katholieken een askruisje halen en het begin van de Vasten of 40dagentijd, is een apart leesrooster.

Amos 5:6-15
Psalm 51
2 Korintiërs 5:20-6,10
Psalm 103:8-12
Mattheus 6:1-6.16-21
Tussentijds 145

17 februari 2013, 1e zondag van de 40 dagentijd
Deuteronomium 5:6-21
Psalm 81
Romeinen 10:8-13
Lucas 4:1-13
Tussentijds 147

Geen opmerkingen:

Een reactie posten