maandag 11 maart 2013

17 maart 2013, 5e van de 40 dagen, Judica

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
17 maart 2013 is de 5e zondag van de 40 dagentijd en heet Judica dat is Latijn voor 'Verschaf mij recht'. De zondag kreeg deze naam vanwege de beginwoorden van het openings- of introïtusgezang naar Psalm 43:1 (die lezen wij niet).

"Judica me, Deus et discerne causam meam
de gente non sancta:
ab homine iniquo et doloso eripe me"
(43:2 quia tu es Deus meus et fortitudo mea.)

Ps 43:1 Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak.
Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog.
(43:2) U bent toch mijn God, mijn toevlucht

Kunst tip Door Michael Franzwa, solozang in het Engels vertaald de antifoon introitus psalm 43 (1m51) Link youtube

Vindicate me O God
and defend my cause against an ungodly nation
from wicked and deceitful men deliver me
for you are my God and my strength

Send forth your light and your truth
for these have led me
and brought me to your holy mountain
and to your dwelling place

Radio 5 tip: zo ochtend van 9-9.30 uur. Prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam presenteert 'Op weg naar Pasen' aan de hand van de teksten van het oecumenisch leesrooster. Een deel van de liederen wordt gezongen door het Interkerkelijk Jongerenkoor Zevenmaal o.l.v. Mathijs Kraan; organist: Dennis Vallenduuk Meer op ncrv/serie-op-weg-naar-pasen


Er is geen Bachcantate voor deze zondag vanwege de traditie in Leipzig om in de 40dagentijd of Vasten geen muziek te spelen. Maar overal wordt zijn Mattheus Passie (BWV 244) gespeeld of soms de Johannes Passie. Meer over de Mattheus Passion Mattheus Passion JS.Bach op Wikipedia.

Kunst tip: een van mijn favoriete stukjes uit JS Bach's Mattheus Passion (BWV 244) Mache Dich dein Herze rein, ich will Jesu selbst begraben (Jozef van Arimathea, de bas aria) hier uitgevoerd door Walter Berry, bass onder dirigent Karl Richter en het Münchener Bach Orchester, Chor & Chorbuben (9m46). Link youtube

Concert tips
Allerlei Mattheus Passies en een enkele Johannes Passion op de christelijkeconcertagenda (zoek op Bach en rond 17mrt13)

za16mrt 2013 om 20- 22.30uur in de Prinsekerk, Schepenstraat 69, Rotterdam JS Bach Johannes Passion (BWV 245). Uitgevoerd door KCOV Halleluja met als solisten:Jenny Haisma sopraan, Carina Vinke alt, Frank Fritschy tenor(Evangelist), Bert van de Wetering bas (Christus), Leon van Liere tenor, Marcel van Dieren bas, Barok Orkest Florilegium Musicum onder leiding van Rien Verbeek. Kaarten 25 euro Meer op kcovhalleluja of Christelijkeconcertagenda.nl/JohannesPassion

7 uitvoeringen door de Nederlandse Bachvereniging (bekend van de uitvoeringen in Naarden) in Utrecht, Rotterdam, Eindhoven, Amsterdam en Tilburg Meer op DeNederlandseBachvereniging Met video youtube

Of do21mrt13 op 19.30 uur in de Jacobikerk, St. Jacobsstraat 171, Utrecht. Uitgevoerd door het Utrechts Studenten Koor en Orkest o.l.v. Gilles Michels met solisten: Eric Jansen, Robert Brouwer, Linde Schinkel, Guja Sandholt, Dolf Drabbels, Michael Wilmering, Ralph Rousseau het kinderkoor: Koorschool St. Bavo Muziekinstituut uit Haarlem Kaarten 17,50 euro en minder. Link Matthäus-Passion J.S. Bach

NB The Passion, de openluchtuitvoering door de EO uitgezonden op televisie vindt plaats op 28mrt Witte Donderdag in Den Haag. Meer Spelers-The-Passion-2013


TEKSTEN
Het thema deze week is grote wendingen, in Jesaja doordat je gerechtigheid voor je uit gaat, in de psalm omdat God het noodlot keert. In Paulus zijn nieuwe zoektocht en in Lucas God die afrekent met misdadigers die alleen hun eigen belang nastreven.

In Jesaja wordt je beloond en gehoord en gezien: je licht zal in het donker schijnen als je je brood deelt, onderdak verleent aan daklozen, naakten kleedt en je bekommert om je medemens.
In psalm 126 Mooi is r4 Keer ook nu ons lot, HEER, zoals u water doet weerkeren in de woestijn.
In de brief aan de Filippenzen laat Paulus zijn verleden los en gaat voor de toekomst: Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.
In Lucas 20 de vergelijking van de wijnbouwer die bedrogen en teleurgesteld wordt en dan zijn geliefde zoon stuurt die wordt vermoord. De straf is groot. De steen die de bouwers (de Farizeeërs, schriftgeleerden) hebben afgekeurd werd de hoeksteen.

Jesaja 58:7-10
Psalm 126
Filippenzen 3:7-14
Lucas 20:9-19
Gezang 184 het loopt een beetje op de gebeurtenissen vooruit, maar heeft een mooi refrein.

Laten wij God loven,
leven van het licht,
onze val te boven
in een evenwicht,
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.
Liedboek voor de Kerken 197


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de belangrijkste profeten van het Oude Testament, maar we onderscheiden er drie want de geschriften ontstonden over een periode van minstens driehonderd jaar. De eerste Jesaja schreef boekrollen 1-39, de tweede of deutero Jesaja boekrollen 40-55 en de de derde trito Jesaja was een groep profeten in de Geest van Jesaja die boekrollen 56-65 schreven. Wij lezen boekrol 58 van de groep profeten die werkten na de terugkeer uit de Babyonische Ballingschap.

We beginnen met 4 daden van barmhartigheid: armen voeden door je brood te delen, onderdak verlenen aan daklozen, naakte kleden en je bekommeren om je medemens. En je wordt beloond en gehoord en gezien want je licht zal in het donker schijnen. r10

Kunst tip: De meesters van de Heilige-Geesttafel delen brood uit onder de disarmen van de Sint-Jakobsparochie in Gent, 1436. Nu in Archief Sint-Jakobskerk, Gent (Reg. nr. 649, fol. 1). Link dbnl

JESAJA 58:7-10
7 Is het niet: je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt rondloopt,
je bekommeren om je medemensen?
8 Dan breekt je licht door als de dageraad,
je zult voorspoedig herstellen.
Je gerechtigheid gaat voor je uit,
de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.

9 Dan geeft de HEER antwoord als je roept;
als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’
Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant,
de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij,
10 wanneer je de hongerige schenkt
wat je zelf nodig hebt
en de verdrukte gul onthaalt,
dan zal je licht in het donker schijnen,
je duisternis wordt als het licht van het middaguur.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Dien Kaldeway-Hartman uit Wezep op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 24ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
In een van de 6 kerken van de Protestantse Gemeente Haren. Tijd: meestal 10uur, meerdere voorgangers. Teksten: Jesaja 58:7-10, Filippenzen 3:7-14 en
Lucas 20:9-19 Link pkn-haren Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Tim Keller, voorganger van Redeemer Presbyterian Church in New York, USA. Vertaald en bewerkt door Henk Jan Kamsteeg op zijn blog over dienend leiderschap door grote leiders. Over Sociale gerechtigheid o.a. in Jesaja 58 Link JHKamsteeg/sociale-gerechtigheid-Jesaja-58

Op You Tube: Leef 58, naar Jesaja 58, is een Amerikaanse film en Christelijk initiatief om armoede in onze generatie uit te bannen. De film kan online worden aangevraagd met een downloadbare gesprekshandleiding voor vertoning aan maximaal 10 mensen. De film duurt ongeveer 5 kwartier en is geschikt vanaf 15jr. Link Leef58


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 126, een pelgrimslied (in het Latijn een canticum graduum heet een lied van de opgangen, heuvelen) psalm 126 heet in het Latijn In convertendo. We lazen deze psalm op op 9-dec12 de 2eadvent samen met de profeet Maleachi 3:1-4, Filippenzen 1:3-11 en Lucas 3:1-6 waarin de grote straf- en beloningsdag wordt beschreven.

Deze keer ligt het accent op wendingen door de andere teksten. Mooi is r4 Keer ook nu ons lot, HEER, zoals u water doet weerkeren in de woestijn.

Kunst tip: Jean Philippe Rameau (1683-1764) Grand Motet In convertendo op psalm 125. Circa 1713-1715. Rameau componeerde het Magnificavit, the 3rd movement, op de vreugde van de bevrijde Joden na de Babylonische Ballingschap. Uitvoering door Nicolas Rivenq, Sophie Daneman, Jeffrey Thompson, Olga Pitarch en Les Arts Florissants (orkest en koor) olv dirigent
William Christie (9m30)
Link youtube

Kunst tip: Naar r6 De Oogstmaand uit les Tres Riches Heures de Duc de Berry circa 1410. Nu in Musee Conde, Chantilly, Frankrijk. Het is verlucht door de Gebroeders van Limburg (eigenlijk Nijmegen) die het niet afmaakten toen zij (en de hertog) stierven in 1416. Jean Colombe heeft het afgemaakt maar pas in 1485-1489. the painting of the manuscript Inleiding op het beroemde getijdenboek en de Gebroeders in het Engles op Berry/limbourg Op Wikipedia Gebroeders_Van_Limburg Met toelichting op de Oogstmaand miniatuur in het Engels Link christusrex/folio6v

PSALM 126
1 Een pelgrimslied.
Toen de HEER het lot van Sion keerde,
was het of wij droomden,
2 een lach vulde onze mond,
onze tong brak uit in gejuich.

Toen zeiden alle volken:
De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’
3 Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht,
we waren vol vreugde.

4 Keer ook nu ons lot, HEER,
zoals u water doet weerkeren in de woestijn.
5 Zij die in tranen zaaien,
zullen oogsten met gejuich.

6 Wie in tranen op weg gaat,
dragend de buidel met zaad,
zal thuiskomen met gejuich,
dragend de volle schoven.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Maria Holt-Butzelaar uit Aerdenhout op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Rooms Katholieke Driekoningenparochie, drie kerken in de Haagse Hout (Paschalis Bablyon Wassenaarseweg 53), Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk (Bezuidenhoutseweg 157) Kerk van het Onbevlekt Hart van Maria (Bloklandenplein 15) Tijden: ochtendgebeden, zondag, zaterdagavond en woensdagdiensten en in het Engels. Meer informatie onder de link. Link driekoningenparochie Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. G. Meijer, predikant gereformeerde kerk vrijgem. Assen-Zuid eind 1998 en begin 1999 voor Barendrecht, Rotterdam-Zuid en Middelharnis over psalm 126 De HERE wendt ons lot die wending is: een feit uit het verleden (vers 1-3), een vraag in het heden (vers 4) en de verwachting voor de toekomst (vers 5-6) Link prekendiespreken/ps126

Afstudeerscriptie van Elise Jansen in de Master ‘Wortels en Ontwikkeling van het Christendom’ over psalm 126 Dorst naar God in een droog bestaan (35 pag. en bronnen) Universiteit Utrecht Link student-theses/elisejansen

Op You Tube: In het Engels gezongen psalm 126 door de Maranatha! Singers een 50-koppen koor van mn studenten van de University of Florida and Santa Fe Community College students. Opgericht in 1970 maakt het dele uit van de University Methodist Church and Student Center (U.U.M.C.), Gainesville, FL. (4m20) Link youtube


Brief aan de Filippenzen
Brief aan de Filippenzen is het 11e boek van het Nieuwe Testament. Hij schreef uit gevangenschap (onbekende welke en waar, wellicht Efeze in Turkije rond 55 na Chr.) Filippi is de eerste gemeente op het Europese vasteland (Handelingen 16:11-40). en lag in het toenmalige Macedonië nu Griekenland.

De tekst vervolgt na Paulus beschrijving van zijn Joodse achtergrond r5 Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin, ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een Farizeeër 6 en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig.

Kunst tip: Paulus geschilderd door Rembrandt van Rijn (1606–1669) circa 1633 Nu in de Gemäldegalerie, van het Staatliche Museum, Berlijn Duitsland. Link Paulus van Tarsis_Rembrandt van Rijn

Brief aan de Filippenzen 3:7-14
7 Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. 8 Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen 9 en één met hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. 10 Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, 11 in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.
12 Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. 13 Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. 14 Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Marloes Keller uit Amsterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel de brrief aan de Filippenzen is het 11e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Grote Kerk Naarden Prot en RK dienst), Marktstraat 13, Naarden. Tijden: 10uur Dr. J.P. Schouten en 19.30 uur Kapelaan M. Sendecki Vesper. Het St. Vituskoor o.l.v. dirigent Nico Brinker zal medewerking verlenen. De heer W. Vonk is de organist. lezingen Lucas 20 en Filippenzen: 'De weg van Jezus Christus door lijden en dood heen wordt steeds duidelijker uitgetekend. De eerste lezing, uit de Brieven, laat Paulus aan het woord. Hij legt aan de gemeente uit hoe hij zich steeds meer is gaan concentreren op de weg van Christus. Zijn joodse afkomst en zijn trouw aan de Wet zijn niet meer beslissend voor hem, sinds hij in de band met Christus de diepste inspiratie vond (Filippenzen 3:5-12). … Op deze zondag zullen wij in ons gebed stil staan bij wat zo wezenlijk is voor ons: dat het leven op aarde door mag gaan dankzij Gods goede gaven. Link Kerkjournaal Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Beluister de Preek van ds. E. van ´t Slot voor de Stinskerk in Zwolle op 25nov2012 over Filippenzen 3:7-14 ''Ik wil'' en het verschil tussen willen en kunnen. MP3 Link Stinskerk

Op You Tube: In het Engels "I Want to KNOW Christ" Philippians 3:7-14 door Pastor Ryan Vander Zwaag at FBC (graduation) at Hart MI (73m) Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 21:33-46 en Marcus 12:1-12. De versies zijn opvallen identiek.

We lezen net als vorige week een parabel, gelijkenis, nu van de wijnbouwers die het vertrouwen van hun verpachter beschamen en drie knechten die de pacht komen halen mishandelen. Dan stuurt de verpachter zijn geliefde zoon en die wordt vermoord om de erfenis op te strijken. De verpachter, r16 Hij komt zelf, doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen.’ Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze: ‘Dat nooit!’ 17 Maar hij keek hen aan en vroeg: ‘Wat betekent dan wat er geschreven staat: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden”? 18 Iedereen die over die steen struikelt zal gebroken worden, en iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd.’

Deze regels komen uit Psalm 118 (22-23). De schriftgeleerden vatten de parabel op als kritiek, een bedreiging van henzelf r19. In het stukje hiervoor (Lucas 20:1-8) hebben zij nl net gevraagd naar Jezus bevoegdheid in de tempel onderricht te geven.

Kunst tip: Jakob Jordaens, (1593–1678) Jordaens produceerde religieuze werken na zijn totreding tot de Protestantse Kerk. Op een site gewijd aan hem en zijn oeuvre. In het Engels: JacobJordaens.org Link JacobJordaens/Jesus-and-the-Pharisees

LUCAS 20:9-19
9 Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis: ‘Een man legde een wijngaard aan en verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis ging. 10 Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers, die het deel van de oogst dat de eigenaar toekwam in ontvangst moest nemen. Maar de wijnbouwers ranselden hem af en stuurden hem met lege handen weg. 11 Daarna stuurde hij een andere knecht. Ook die werd afgeranseld, en nadat ze hem hadden vernederd stuurden ze ook hem met lege handen weg. 12 De eigenaar stuurde toen een derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. 13 Toen zei de eigenaar van de wijngaard: “Wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hen toe sturen, voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben.” 14 Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar en zeiden: “Dat is de erfgenaam! Laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons.” 15 En ze gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? 16 Hij komt zelf, doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen.’ Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze: ‘Dat nooit!’ 17 Maar hij keek hen aan en vroeg: ‘Wat betekent dan wat er geschreven staat: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden”? 18 Iedereen die over die steen struikelt zal gebroken worden, en iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd.’ 19 De schriftgeleerden en hogepriesters, die wisten dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen verteld had, wilden hem op dat moment laten grijpen, maar ze waren bang voor de reactie van het volk.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Annet van Winden-de Goeij uit Capelle aan den Ijssel op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Kerk Venlo, Joriskerk, Sint Jorisstraat 16, Venlo. Tijd: 10uur, voorganger ds. F. J. Hirs (alternatieve tekst OT 2 Samuel 15 en Lucas 20:9-19. Link joriskerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds Anne van Voorst voor de Protestantse Gemeente Aalten en Bredevoort op 22mrt2007 over Lucas 20:9-19 de parabel van de pachters naar een passage uit de gebroeders Karamazov. Leven vanuit het Leven!
Ons leven is ingebed in het grote Leven. Daar danken wij ons leven ook aan. Link Kerkvenster
of
Preek van Ds. G. Naber van de Gereformeerde Kerk te Sliedrecht zd over Jezus die je ergert door wat redelijke is voor zich op te eisen (Lukas 20: 9-19) Link kerken

Op You Tube: In het Engels Deacon (diaken) David Newberry voor Greenwich Baptist Church, USA GreenwichBaptist.org over Lucas 20:9-20, de parabel van de wijngaard. (30m) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed uit ene preek van ds Schwarz uit Voorthuizen voor de Remonstranten op 22mrt2010 naar oa psalm 126.

Wij bidden voor wie in vreugde in zijn of haar leven zaaien mag,
in blijdschap iets nieuws begint: 
wie een kind kreeg, moeder werd of vader 
wie een nieuwe liefde vond of een nieuwe baan.
Dat hun vreugde uit mag stralen naar anderen God.

Dat wij allen jong en ouder, 
moed mogen vinden om te zaaien
met onze lach en onze tranen
met ons geloof en onze twijfels
met ons vertrouwen onze angst ....
dat wij vertrouwen op uw lieve licht wat ons weg roept
zelfs uit het diepste duister zo bidden wij samen


VOLGENDE WEEK
24 maart 2013, 6e van de 40 dagen Palmarum, Palmpasen

Lucas 19:(28)29-40
Psalm 118:1-2:19-29
Jesaja 50:4-7 (Jesaja 52:13-53:12)
Psalm 73:13-20
Filippenzen 2:5-11
Psalm 22:1-22
Lucas 22:1-23 en 56
Gezang 173


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten