dinsdag 7 juli 2015

12juli 2015, 6e zondag na Drie eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

Omdat ik dit rooster al 5 jaar volg en dus veel teksten al gelezen heb (daar plaats ik een link voor) en er niet altijd een alternatief rooster is, kies ik nu voor een Duits leesrooster met echt andere tekstkeuzes. Ik vind het namelijk leuk als teksten uit het Oude en Nieuwe Testament met hetzelfde thema (parallellen) worden gelinkt. In de Jongerenbijbel die ik gebruik voor de basisteksten, wordt zelfs per regel gelinkt naar andere Bijbel teksten.


PERIODE
12 juli 2015 is de 6e zondag na Trinitatis, de Drie eenheid van de God de vader de zoon en de Heilige Geest. Bij de Protestanten is het de 4e zondag van de zomer (na 21 juni 2015).

De Bach cantaten voor deze zondag zijn 'Vergnügte Ruh, beleibte Seelenrust' (BWV 170) en 'Es ist das Heil uns kommen her' (Koraalcantate BWV 9). De teksten horen bij Mattheüs 5: 20-26 met de Bergrede.

Op You Tube: JS Bach 'Vergnügte ruh, beliebte seelenlust' (BWV 170)
25:02 Aria:
Vergnügte ruh, beliebte seelenlust
31:27 Recitativo:
Die welt, das sündenhaus
32:45 Aria:
Wie jammern nich doch die verkehrten herzen
40:56 Recitativo:
Wer sollte sich demnach
42:05 Aria:
Mir ekelt, mehr zu leben
encore: 50:46 Aria:
Vergnügte ruh, beliebte seelenlust
Door Damien Guillon: countertenor en het Banquet Céleste gedirigeerd dppr Damien Guillon BWV 170 vanaf 25min daarvoor BWV 82 (58m)
Link youtube

Of kijk op dit blog op 27juli14 naar J.S. Bach (1685-1750) "Es Ist Das Heil Uns Kommen Her" BWV 9 (2 video's),
1. Es Ist Das Heil Uns Kommen Her
2. Gott gab uns ein Gesetz (4:44)
3. Wir waren schon zu tief gesunken (5:53)
4. Doch mußte das Gesetz erfüllet werden (9:22)

Uitgevoerd door het Amsterdam Baroque Orchestra en Ton Koopman, Director
Link youtube (10m35) en youtube2 (7m18)

Concert tip
vrij10juli15: 20-22 uur het Hoflaan Wandelconcert in Rotterdam-Kralingen van de neogotische St.-Lambertuskerk op de Oostzeedijk Beneden 1-3 naar de Hoflaankerk. Het thema is ‘Without borders’ vanwege de 2 totaal verschillende werelden door eerst op het Maarschalkerweerdorgel het Cantabile van César Franck te horen, gespeeld door Wouter van der Wilt. Na de wandeling door de Hoflaan gaat het concert verder in een totaal andere wereld. Eric Koevoets speelt barokmuziek met het vrolijke Concerto in a, BWV 593 van J.S. Bach naar een concerto van Vivaldi. Gratis Link Christelijkeconcertagenda/HoflaanWandelconcert


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staat Ezechiël 2:1-­7, Psalm 123, (2 Korintiërs 12:1-­10) en Marcus 6:1-­6). Dat las ik op 8juli12
Op het alternatief leesrooster staat niets.

Op het Duitse leesrooster staat voor de 6e na Drie eenheid: Mattheus 28:16-20, Paulus brief aan de Romeinen 6:3-8(9-11) en Jesaja 43:1-7. Dat lees ik, maar in de volgorde van de Bijbel.
Ik zoek in de zomer geen links naar preken en video's.

Het thema van de teksten is bemoedigend: God is bij je en beschermt je. In Jesaja 43:1 staat letterlijk Wees niet bang en in r2 ik ben bij je en in r3 Want ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder. Maar ook Jezus is bij je. In Mattheus 28 belooft Jezus in r20: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’. Jezus zegt ook: 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Paulus verzekert de Romeinen dat die doop een speciale betekenis heeft: 3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Deze boekrol is geschreven door de deutero of 2e Jesaja die profeteerde tussen 550 en 540 v Chr. tijdens de Babylonische Ballingschap. Deze Jesaja benadrukt het unieke van Jahweh en monotheïsme in een tijd dat veel rijken elkaar bestreden en hun god(en) meebrachten na veroveringen.

Jesaja 40 en 41 beginnen beiden met ‘God zegt’. Ook ons stukje uit boekrol 43 begint met een direct (tot de lezer) sprekende God die de ballingen belooft thuis te brengen zoals hij hun voorouders vrij kocht en thuisbracht. In regel 1 staat letterlijk Wees niet bang en in r2 ik ben bij je en in r3 Want ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder.

Kunst Een Japanse prent van storm op zee anno 1908 uit de collectie van Mary Evans (opgebouwd sinds 1964) Link mediastorehouse/a-japanese-storm

JESAJA 43:1-7
1 Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël:Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!  2 Moet je door het water gaan – ik ben bij je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. 3 Want ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld, Nubië en Seba ruil ik in tegen jou. 4 Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden. 5 Wees niet bang, want ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, uit het westen breng ik jullie bijeen. 6 Tegen het noorden zeg ik: Geef hier! Het zuiden gebied ik: Laat los! Breng mijn zonen terug van verre, mijn dochters van de einden der aarde, 7 allen over wie mijn naam is uitgeroepen, en die ik omwille van mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd.
Link naar de tekst Jongerenbijbel/Jesaja43

Liever luisteren?
Henk Binnendijk presentator bij de EO op voorleesbijbel Of ga naar Downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders.

Dit verhaal in Mattheus komt heel kort ook voor bij Marcus 16:15 En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. In de versie in Mattheus staat tot slot r20: En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Jezus draagt zijn leerlingen op: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Kunst tip: Jezus onderwijst zijn leerlingen door de Meester van de Reichenauer Schule. Duist circa 1010. Link: Wikipedia/Apostels Meister_der_Reichenauer_Schule

Mattheus 28:16-20
Uitzending van de leerlingen
16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17 en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Liever luisteren?
Cor Sinnema uit Tilburg op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Paulus brief aan de Romeinen
Paulus brief aan de Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef zijn brief aan de Romeinen op weg naar Spanje. Het stuk heet in sommige vertalingen “Met Christus gestorven” of “Dood voor de zonde, (maar) levend voor God”.

Ik las het al eerder op: 26jun11 samen met Jeremia 29:1.4-14, Psalm 89:10-19, Romeinen 6:3-11 en Mattheüs 10:34-42 (11:1). De tekst van Jeremia gaat (ook) over aan- en bemoediging en de belofte van beloning en bevrijding

Kunst tip De doop van Paulus door St. Ananias of Damascus op een muurschildering in het 11e Eeuwse Kykkos Klooster in Cyprus. Datering en kunstenaar niet gevonden. Foto door Brian J. McMorrow 1999-2015. Link Pbase.com

Paulus brief aan de Romeinen 6:3-8(9-11)
3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. 6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. 7 Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 8 Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven,
(9 omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. 10 Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. 11 Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.)

Liever luisteren?
Constanse Bergeijk uit Hoogvliet, Lid Kerkenraad Hoogvliet op voorleesbijbelOf ga naar downloadbijbel Paulus brief aan de Romeinen is het 6e boek in het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor 2 Samuel 22:1-7 en 17-21 omdat het zo mooi past bij het thema.

2 SAMUEL 22:1-7 en 17-21
(1 David sprak tot den Heer de woorden van dit lied, toen de Heer hem uit de hand van al zijn vijanden en ook uit die van Saul verlost had. 2 Hij zeide:)

De Heer is mijn rotskloof, mijn veste, mijn bevrijder; 3 mijn God is de rotssteen waarop ik bouw, mijn schild, mijn hoorn des heils, mijn burcht, mijn toevlucht, die van geweldenarij mij verlost. 4 Prijzende roep ik den Heer aan, en van mijn vijanden word ik verlost. 5 Mij omgaf een branding des doods, stromen des verderfs verschrikten mij; 6 koorden van het schimmenrijk omvingen mij, strikken des doods lagen mij in den weg. 7 Toen het mij bang was, riep ik den Heer aan, kreet ik tot mijn God; hij hoorde uit zijn paleis mijn stem, mijn hulpgeroep drong in zijn oren.... 17 Hij reikte uit den hooge, vatte mij, trok mij uit grote wateren; 18 hij verloste mij van mijn machtigen vijand, van mijn haters, die mij te sterk waren. 19 Ten dage mijns ongeluks traden zij mij in den weg; maar toen was de Heer mij ten steun: 20 hij leidde mij uit in de ruimte, redde mij, daar hij welgevallen aan mij had. 21 De Heer behandelde mij naar mijn gerechtigheid, vergold mij naar de reinheid mijner handen.

In de Leidse Bijbelvertaling Bijbel.hispage.nl


VOLGENDE WEEK
19 juli 2015, 6e na Drie eenheid 

Op het Oecumenisch leesrooster staat Jeremia 23:1-6, Psalm
23, Paulus brief aan de Efeziërs 2:11-22) en Marcus 6:30-44. Dat las ik op 22juli2012. Op het alternatief leesrooster staat niets.

Op het Duitse leesrooster staat voor de 7e na Drie eenheid: Johannes 6:1-15, Apg (Handelingen) 2:41-47 en 2 Mose 16:2-3 en 11-18. (2 Mose is Exodus en hier Exodus 16)


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten