woensdag 1 juli 2015

5 juli 2015, 5e zondag na Drie eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

Omdat ik dit rooster al 5 jaar volg en dus veel teksten al gelezen heb (daar plaats ik een link voor) en er niet altijd een alternatief rooster is, kies ik nu voor een Duits leesrooster met echt andere tekstkeuzes. Ik vind het namelijk leuk als teksten uit het Oude en Nieuwe Testament met hetzelfde thema (parallellen) worden gelinkt. In de Jongerenbijbel die ik gebruik voor de basisteksten, wordt zelfs per regel gelinkt naar andere Bijbel teksten.


PERIODE
5 juli 2015 is de 5e zondag na Trinitatis, de Drie eenheid van de God de vader de zoon en de Heilige Geest. Bij de Protestanten is het de 3e zondag van de zomer (na 21 juni 2015).

De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Wer nun den lieben Gott läßt walten'' (Koraalcantate BWV 93), ''Siehe, ich will viel Fischer aussenden'' (BWV 88) en ''In alle meinen Taten'' (Koraalcantate) (BWV 97). De teksten horen bij Lucas 5: 1-11; de wonderbare visvangst. Dat lazen wij vorige week omdat ik per ongeluk een week heb overgeslagen (2e na Trinitatis).

Op You Tube: J. S. Bach: ''Wer nun den lieben Gott läßt walten'' (Koraalcantate BWV 93) 

Koor:
Wer nur den lieben Gott läßt walten
Koraal en bas:
Was helfen uns die schweren Sorgen? 6m01
Aria tenor:
Man halte nur ein wenig stille 7m45
Duet sopraan en alt:
Er kennt die rechten Freudesstunden 10m51
Koraal en bas:
Denk nicht in deiner Drangsalhitze 13m17
Aria sopraan:
Ich will auf den Herren schaun 15m58
Koraal
Sing, bet und geh auf Gottes Wegen 18m42
Solisten: Sopraan: Agnès Mellon, Alt (Countertenor): Charles Brett,
Tenor Howard Crook en bas Peter Kooy en Phiippe Herreweghe en het koor & orkest van het Collegium Vocale, Gent (1993). (19m52)
Link youtube

Of kijk op dit blog op 20-juli-2014 naar J.S. Bach (1685-1750) “In alle meinen Taten” (Koraalcantate BWV 97). Cantate voor eean niet genoemde gelegenheid uit 1734 (wellicht voor de 5e zondag na Trinitates of een huwelijk). Uitgevoerd door het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir onder leiding van Ton Koopman en Sandrine Piau, sopraan; Bogna Bartosz, alt; James Gilchrist, tenor en Klaus Mertens, bas. Coro: In allen meinen Taten; Aria (bass): Nichts ist es spat und frühe; Recitativo (tenor): Es kann mir nichts geschehen; Aria (tenor): Ich traue seiner Gnaden; Recitativo (alto): Er wolle meiner Sünden; Aria (alto): Leg ich mich späte nieder; Aria (soprano, bass): Hat er es denn beschlossen; Aria (soprano): Ich hab mich ihm ergeben; Chorale: So sei nun, Seele, deine.

Of kijk op dit blog op 30juni13 naar de aria van de tenor uit cantate BWV 88 "Siehe, ich will viel Fischer aussenden" uitgevoerd door Andreas Weller, de J.S. Bach Stichting van St Gallen onder leiding van Rudolf Lutz. (3m47).

Concert tip
De Bach cantates heb ik niet gevonden. Wel een bijzonder Bach concert in de Amerikaanse Protestantse Kerk in Den Haag, Esther de Boer van Rijklaan 20 (Benoordenhout verlengde van de Waalsdorperweg vlak bij de afslag naar de Landscheidingsweg, Wassenaar, met groot parkeerterrein)
za11juli15 om 16-17uur in de APCH, Amerikaanse Protestantse Kerk in Den Haag, Esther de Boer van Rijklaan 20 Den Haag. Door Harry Cherrin, saxofonist alumni van het Amsterdams Conservatorium en John Bakker, organist Alumni Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Gratis Link Christelijkeconcertagenda/AfternoonTeaConcert


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staat Ezechiël 2:1-7, Psalm 123, (2e brief van Paulus aan de Korinthiërs 12:1-10) en Marcus 6:1-6. Dat las ik op 8juli12. Op het Alternatief leesrooster staat niets.

Ik had een week overgeslagen op het Duitse leerooster en wel de 2e zondag na Drie eenheid. Waarschijnlijk omdat ik de Jesaja tekst al gelezen had voor 11jan15, toen dus als Epifanie, openbaring tekst en gekoppeld aan andere parallellen in het Oude en Nieuwe Testament (Daniël, Handelingen en Marcus). Toen las ik als thema dorsten naar meer en gedoopt worden met de Heilige Geest.

Deze week haal ik deze teksten in, vooral om parallel te lopen met de Bach cantates. We lezen Lucas 14:(15)16-24, Paulus brief aan de Efeziërs 2:(11-16) 17-22 en Jesaja 55:1-5, maar in de volgorde van de Bijbel. Ik zoek de komende weken geen links naar preken en video's vanwege de zomervakantie.

Het thema van de teksten is uitgelegd in de parabel in Lucas van de genodigden voor het feestmaal. In Jesaja staat heel letterlijk 1 Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling. In Paulus brief aan de Efeziërs vallen na het lezen van Lucas en Jesaja deze zinnen op: 19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, … 20b met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21 Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 22 in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest. Met andere woorden als je de uitnodiging aanneemt dan hoor je er bij, bij een grote groeiende beweging.


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het oude Testament, Jesaja is een van de belangrijkste profeten van het Oude Testament en er zijn maar liefst 65 boekrollen van hem (1-39), de tweede of Deutero Jesaja (40-55) en de derde, een groep mensen die schreven in de geest van Jesaja worden toegeschreven (56-65). De boekrollen zijn over een veel te lange periode geschreven om allemaal door een persoon te zijn geschreven.

De regels van deze week zijn van de tweede Jesaja over een nieuw verbond tussen God en de mensen.
Foto tip Victoria Falls met regenboog in Livingstone in Zuid Afrika door Leo Eggers. JESAJA 55:1-5
Een nieuw verbond
1 Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.
2 Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar mij,
en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal.
3 Leen mij je oor en kom bij mij,
luister, en je zult leven.
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond,
als bevestiging van mijn liefde voor David.
4 Hem heb ik aangesteld
als vorst en heerser over de naties,
als getuige voor de volken.
5 Ook jij zult een volk ontbieden
dat je nog niet kende,
en een volk dat jou nog niet kende
zal zich haasten om bij je te zijn,
omwille van de HEER, je God,
de Heilige van Israël,
die je deze luister heeft verleend.
Link naar de tekst Jongerenbijbel/Jesaja55

Liever luisteren?
Robe Vredeling uit Woudenberg op Voorleesbijbel Of ga naar Downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Oude Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders.

Dit verhaal in Lucas 14:(15)16-24, waarin Jezus de parabel vertelt van de genodigden voor het koninkrijk, het feestmaal komt ook voor bij Mattheus 22:1-14.

In de versie in Matheus staat in de inleiding een verduidelijking: 1 Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: 2‘ Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. En de slotregel: 14 Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.
Toch heb ik een lichte voorkeur voor de Lucas versie vanwege Mattheus afloop waarin een geronselde niet gepast geklede gast wordt gestraft: r14 “Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. Ik heb alleen ook moeite met Lucas slotregel: 24 Ik zeg jullie: ''niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven.”

Kunst tip: De parabel van het feestmaal in een drieluik voor George's Church, Waddon, VK. Door Cicely Mary Barker (1895-1973) uit circa 1949. De kunstenares vroeg lokale mensen De zijpanelen tonen St Johannes de Doper, (patroon van de hoofdkerk waar de kerk onder valt) en St Joris. Link: flickr foto van Tony Avon.

LUCAS 14:(15)16-24
Een feestmaal op de sabbat
(15 Toen een van de anderen die aan tafel aanlagen dit hoorde, zei hij tegen hem: ‘Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God!’ ) 16 Jezus vervolgde: ‘Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. 17 Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen: “Kom, want alles is klaar.” 18 Maar een voor een begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei: “Ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” 19 En een ander zei: “Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren; tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” 20 Weer een ander zei: “Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen.” 21 Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen.” 22 Toen de dienaar hem kwam melden: “Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog is er plaats,” 23 zei de heer tegen hem: “Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. 24 Ik zeg jullie: niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven.”

Liever luisteren?
Alice Krispijn uit Rotterdam op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Paulus 1e brief aan de Efeziërs
Paulus brief aan de Efeziërs is het 10e boek van het Nieuwe Testament.
Paulus schreef zijn brief aan de Christenen in Efeze aan de Zuid-Westelijke kust van Turkije. Paulus bezocht Efeze tweemaal, een keer kort en een keer 2 jaar, maar zat ook daar gevangen. Het is een algemene brief, ook wel een rondzendbrief voor alle gemeenten met algemene uitleg en aanwijzingen. Paulus schreef de brief uit gevangenschap, maar onduidelijk is welke en waar.

De zinnen die er uit springen na het lezen van Lucas en Jesaja zijn: 19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, … 20b met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21 Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 22 in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.

Met andere woorden als je de uitnodiging aanneemt dan hoor je er bij, bij een grote groeiende beweging.

Foto van een model van de Kathedraal in Efeze Link Bijbelseplaatsen.nl/model Kathedraal Efeze

Paulus 1e brief aan de Efeziërs
(11 Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensen-handen besneden zijn – 12 bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. 13 Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. 14 Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken 15 en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede 16 en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden).
17 Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: 18 dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. 19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21 Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 22 in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.

Liever luisteren?
Hannie van Dijk uit Baarn in voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Paulus brief aan de Efeziers is het 10e boek in het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor psalm 145 omdat de Jongerenbijbel de 5e regel van de Jesaja tekst linkt aan regel 18. Het is een lofpsalm, maar het 2e deel is anders van toon, meer bemoedigend.

PSALM 145
...
14 ‘Een steun is de HEER voor wie is gevallen,
wie gebukt gaat richt hij op.
15 Allen zien hoopvol naar u uit,
u geeft voedsel, op de juiste tijd.
16 Gul is uw hand geopend,
u vervult het verlangen van alles wat leeft.
17 Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet,
zijn schepselen blijft hij trouw.

18 Allen die hem aanroepen is de HEER nabij,
die hem roepen in vast vertrouwen.
19 Hij vervult het verlangen van wie hem eren,
hij hoort hun klacht en komt te hulp.
20 De HEER waakt over wie hem liefhebben,
maar wie hem afwijzen, vaagt hij weg.’
21 Laat zó mijn mond de lof spreken van de HEER,
en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen,
tot in eeuwigheid.


VOLGENDE WEEK
12 juli 2015

Op het Oecumenisch leesrooster staat Ezechiël 2:1-­7, Psalm 123, (2 Korintiërs 12:1-­10) en Marcus 6:1-­6). Dat las ik op 8juli12

Op het alternatief leesrooster staat niets.

Op het Duitse leesrooster staat voor de 6e na Drie eenheid: Mattheus 28:16-20, Paulus brief aan de Romeinen 6:3-8(9-11) en Jesaja 43:1-7. 


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten