donderdag 23 juli 2015

26 juli 2015, 8e zondag na Drie eenheid


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

Omdat ik dit rooster al 5 jaar volg en dus veel teksten al gelezen heb (daar plaats ik een link voor) en er niet altijd een alternatief rooster is, kies ik nu voor een Duits leesrooster met echt andere tekstkeuzes. Ik vind het namelijk leuk als teksten uit het Oude en Nieuwe Testament met hetzelfde thema (parallellen) worden gelinkt. In de Jongerenbijbel die ik gebruik voor de basisteksten, wordt zelfs per regel gelinkt naar andere Bijbel teksten.


PERIODE
24 juli 2015 is de 9e zondag na Trinitatis, de Drie eenheid van de God de vader de zoon en de Heilige Geest. Bij de Protestanten is het de 5e zondag van de zomer (na 21 juni 2015).

De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz(BWV 136), ''Wo Gott der Herr nicht bei uns hält'' (Koraalcantate BWV 178), “Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist'' (BWV 45 met een deel voor en na preek). De teksten horen bij Mattheüs 7:15-23 een stukje uit de Bergrede met de waarschuwing voor valse profeten.

Op You Tube: zonder uitvoerenden: ''Wo Gott der Herr nicht bei uns hält'' (Koraalcantate BWV 178).
1. Koraal:
Wo Gott der Herr nicht bei uns hält 0:002. Recitatief + Choral (alt): Was Menschenkraft und -witz anfäht 4:493. Aria (bas): Gleichwie die wilden Meereswellen 7:124. Koraal (tenor): Sie stellen uns wie Ketzern nach 10:395. Koraal en Recitatief (alt, tenor, bas): Aufsperren sie den Rachen weit 12:30 6. Aria (tenor): Schweig, schweig nur, taumelnde Vernunft! 13:577. Koraal: Die Feind sind all in deiner Hand 18:24 (20m22)
Link youtube

Of op 10aug14 J.S. Bach (1685-1750) Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist'' (BWV 45) Uitgevoerd door het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir onder leiding van Ton Koopman. Solisten: Bogna Bartosz, alt; Christoph Prégardien, tenoren Klaus Mertens, bas. (17m19) Link youtube

Of kijk op dit blog op 21juli13 naar J.S. Bach Cantate Koraal ''Wo Gott der Herr nicht bei uns hält'' (BWV 178) uitgevoerd door het Bach-Collegium Stuttgart, Gächinger Kantorei en Matthias Manasi, dirigent. Markuskirche in Stuttgart, Duitsland op 28Feb03 (4m44).

Of op 25juli10 naar BWV 136 door dirigent Pieter Jan Leusink en het Hollands Boys Choir (4m12 - 1m27 - 4m26 - 0m53 met Windows media player). Link Eduardvh/BWV136


Concert tip
Di28juli15 om 20-21.15 uur in de St.- Joriskerk, Het Hof 1, Amersfoort speelt Bas de Vroome op het orgel bach preludes. Kaarten 8euro Link Orgelconcertenjoriskerk.nl/Bas-de-Vroome-bachconcert


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staat Jesaja 63:7-­14, Psalm 114, (Paulus brief aan de Efeziërs 3:14-­21) en Marcus 6:45-52. Dat las ik op 29juli2012. Op het alternatief leesrooster staat niets.

Op het Duitse leesrooster staat voor de 8e na Drie eenheid: Mattheus 5:13-16, Paulus brief aan de Efeziërs 5:8b-14 en Jesaja 2:1-5. Dat lees ik, maar in de volgorde van de Bijbel.

Het thema van de teksten deze week is: Licht, wees het licht, leef in het licht, laat je zien, Laat zien dat je Christen bent en wat dat is. Samengevat in de Mattheus tekst : 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Mattheus verwijst ook naar het zout van vorige week.
In Jesaja staat r5 Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de HEER. En in Efeziërs: 8b Ga de weg van de kinderen van het licht. 9 Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de belangrijkste profeten van het Oude Testament en er zijn maar liefst 65 boekrollen van hem (1-39), de tweede of Deutero Jesaja (40-55) en de derde, een groep mensen die schreven in de geest van Jesaja worden toegeschreven (56-65). De boekrollen zijn over een veel te lange periode geschreven om allemaal door een persoon te zijn geschreven. 

De regels van deze week zijn van de eerste Jesaja, want uit de 2e rol. Het komt uit de regels over de Dag van de Heer, een van de bekendere teksten van Jesaja. Deze week gaat het om de laatste regel uit e keuze van de leesroostergroep: 5 Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de HEER.

Mijn -en van wie niet- favoriete regel(s) 4b:
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.

Engels gezegde: (A)rise and shine bij het opstaan.

JESAJA 2:1-5
De dag van de HEER1 Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem.

2 Eens zal de dag komen dat de berg
met de tempel van de HEER rotsvast zal staan,
verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.
Alle volken zullen daar samenstromen,
3 machtige naties zullen zeggen:
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,
naar de tempel van Jakobs God.
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen.’
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
4 Hij zal rechtspreken tussen de volken,
over machtige naties een oordeel vellen.
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,
geen mens zal meer weten wat oorlog is.
5 Nakomelingen van Jakob, kom mee,
laten wij leven in het licht van de HEER.
Link naar de tekst Jongerenbijbel Jesaja 2

Liever luisteren?
Els Geelen uit den Haag op voorleesbijbel Of ga naar Downloadbijbel Jesaja is het 23ste ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders.

Deze opmerkingen van Jezus in Mattheus uit de Bergrede komen ook voor bij Marcus en Lucas. Mattheus jullie zijn het zout der aarde wordt door Marcus 9 een appèl: 49 Iedereen moet met vuur gezouten worden. 50 Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.’ Lucas 14 voegt toe 35 Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’ Verrassend voor mij, maar volgens zouthuis zijn ''Zeemineralen zijn een natuurlijk alternatief waarmee je werkt met de bouwstoffen van het leven en in volmaakte harmonie met de natuur.''

Ook zo'n mooie vergelijking jullie zijn het licht in de wereld staat ook in Marcus 4 als appèl om zichtbaar te zijn 21 Tegen de menigte zei hij: ‘Je steekt toch geen lamp aan om hem onder een korenmaat te zetten of onder een bed weg te bergen? Nee, je zet hem op een standaard. Net als Lucas 8:16 en 11:33 (maar daar is het een bed of een nis)

In 1 Petr. 2:12 wordt de laatste regel het nog een keer uitgelegd: Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Maar minder mooi gezegd.


MATTHEUS 5:13-16
13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Liever luisteren?
Mirjam Bouwman EO op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Paulus brief aan de Efeziërs
Paulus brief aan de Efeziërs is het 10e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef zijn brief aan de Christenen in Efeze aan de Zuid-Westelijke kust van Turkije. Paulus bezocht Efeze tweemaal, een keer kort en een keer 2 jaar, maar zat ook daar gevangen. Het is een algemene brief, ook wel een rondzendbrief voor alle gemeenten met algemene uitleg en aanwijzingen. Paulus schreef de brief uit gevangenschap, maar onduidelijk is welke en waar.
De zin die er uit springt na het lezen van Jesaja en Matteus is de eerste/8b Ga de weg van de kinderen van het licht. 9 Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.

Die regel wordt door de Jongerenbijbel gelinkt aan Pauus 1e brief aan de Tesselonicenzen 5:4-8 die weer verwijst naar Jesaja´s Dag van de Heer. 4 Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, 5 want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, 6 dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. 7 Wie slaapt, slaapt ’s nachts, en wie zich bedrinkt, is ’s nachts dronken; 8 maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding.

Kunst tip Paulus predikt in Efeze door Eustache Le Sueur (1616 – 1655) circa 1648-49. Dit werk is volgens de Statenvertaling gekoppeld aan Handelingen 19:19 over boekverbrandingen. Nu in de National Gallery, Londen, VK. Link Statenvertaling.net/kunst

Paulus brief aan de Efeziërs 5:8b-14
8b Ga de weg van de kinderen van het licht. 9 Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. 10 Onderzoek wat de wil van de Heer is. 11 Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, 12 want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. 13 Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, 14 en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er:
‘Ontwaak uit uw slaap,
sta op uit de dood,
en Christus zal over u stralen.’

Liever luisteren?
Hannie van Dijk uit Baarn op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Paulus brief aan de Efeziërs is het 10e boek in het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor een waarschuwing van Johannes omdat de Jongerenbijbel de laatste regels van Paulus brief aan de Efeziërs (5:13-14) er aan linkt.

JOHANNES 3
20 Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. 21 Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’


VOLGENDE WEEK
2 augustus 2015, 9e na Drie eenheid

Op het Oecumenisch leesrooster staat Deuteronomium 10:12-21, Psalm 15, (Efeziërs 4:17-25) en Marcus 7:1-23). Dat las ik op 5augustus12. Het thema is de wetten en de regels. Op het alternatief leesrooster staat niets.

Op het Duitse leesrooster staat voor de 9e na Drie eenheid: Mattheus 13:44-46, Paulus brief aan de Filippenzen 3:(4b-6)7-14 en Jeremia 1:4-10. Dat lees ik, maar in de volgorde van de Bijbel.


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten