donderdag 16 juli 2015

19 juli 2015, 7e zondag na Drie eenheid


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

Omdat ik dit rooster al 5 jaar volg en dus veel teksten al gelezen heb (daar plaats ik een link voor) en er niet altijd een alternatief rooster is, kies ik nu voor een Duits leesrooster met echt andere tekstkeuzes. Ik vind het namelijk leuk als teksten uit het Oude en Nieuwe Testament met hetzelfde thema (parallellen) worden gelinkt. In de Jongerenbijbel die ik gebruik voor de basisteksten, wordt zelfs per regel gelinkt naar andere Bijbel teksten.


PERIODE
19 juli 2015 is de 7e zondag na Trinitatis, de Drie eenheid van de God de vader de zoon en de Heilige Geest. Bij de Protestanten is het de 4e zondag van de zomer (na 21 juni 2015).

De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Ärgre dich, o Seele, nicht'' (BWV 186), ''Was willst du dich betrüben'' (Koraalcantate BWV 107) en ''Es wartet alles auf dich'' (BWV 187, deel voor en na preek).

De teksten horen bij Marcus 8: 1-9 over de Spijziging van de 4000. Wij lezen dit verhaal ook, maar dan in de versie van Johannes.


Op You Tube: Johann Sebastian Bach (1685-1750) "Es wartet alles auf dich" de sopraan aria van Cantate BWV 187 gezongen door Eileen Farrell (1920-2002) en de Bach Aria Group. Robert Bloom is the hoboïst. 1959. (4m48) Link youtube Meer Eileen Farrell youtube.com/playlist EileenFarrel

"Gott versorget alles Leben,
Was hienieden Odem hegt.
Sollt er mir allein nicht geben,
Was er allen zugesagt?
Weicht, ihr Sorgen, seine Treue
Ist auch meiner Eingedenk
Und wird ob mir täglich neue
Durch manch Vaterliebs Geschenk"
"God takes care of every life
which draws breath here below.
Would He not give to me alone
what He has promised to all?
Worries, be gone! His faithfulness
is my one and only thought,
and is renewed for me daily
through the many gifts of a Father's love."

Of kijk op dit blog op 14juli13 naar Johann Sebastian Bach (1685-1750) Cantata BWV 107: Was willst du dich betrüben” 1. Was willst du dich betrüben (Chorus) 2. Denn Gott verlässet keinen (Recitative: B) (3m58) 3. Auf ihn magst du es wagen (Aria:B) 5m 4. Wenn auch gleich aus der Höllen (Aria:T) (7m52) 5. Er richts zu seinen Ehren (Aria:S) (10m26) 6. Drum ich mich ihm ergebe (Aria:T) (13m05) 7. Herr, gib, daß ich dein Ehre (Chorale) (15m50). Solisten: Sopraan: Agnès Mellon, Alt: Charles Brett, Tenor: Howard Crook en Bas: Peter Kooy. Uitvoering door Philippe Herreweghe, dirigent en het Koor & Orkest Collegium Vocale Gent (1993). (Totaal 18m) Met een uitgebreide toelichting in het Engels door Ludwig Finscher.

Artikel over 'het raadsel van Kantate 107' door Bach kenner Eduard van den Hengel op zijn geweldige website. Link eduardvh/raadsel107

Of kijk op dit blog op 18juli2010 naar JS Bach cantate BWV 186 Ärgre dich, o Seele, nicht'' door dirigent John Eliot Gardiner, koor nb (3m57).

Concert tip
wo22 juli 2015 van 20-21:30uur in de Grote Kerk van Monnickendam, het 2e concert van het WaterlandsOrgelfestival. Willem Poot speelt op het Gerstenhouwer-orgel en het koororgel muziek van o.a. Händel, Corelli, Bach, Mozart en Mendelssohn. 10 euro. Link Christelijkeconcertagenda/WaterlandsOrgelfestijn2015


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staat Jeremia 23:1-6, Psalm 23, Paulus brief aan de Efeziërs 2:11-22) en Marcus 6:30-44. Dat las ik op 22juli2012. Op het alternatief leesrooster staat niets.

Op het Duitse leesrooster staat voor de 7e na Drie eenheid: Johannes 6:1-15, Apg (Handelingen) 2:41-47 en 2 Mose 16:2-3 en 11-18. (2 Mose is Exodus en hier dus Exodus 16). Dat lees ik in de volgorde van de Bijbel. Ik zoek in de zomer geen links naar preken en video's.

Het thema van de teksten is hemels voedsel delen, dat wil zeggen het manna in de woestijn voor de Israëlieten in Exodus en de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van de 5 broden en vissen voor 5000 mensen door Jezus in Johannes. In Handelingen wordt de betekenis van het breken en delen van brood benadrukt.


EXODUS
Exodus is het 2e boek van het Oude Testament. Exodus betekent uittocht en vertelt het verhaal van de uittocht van de slavernij van de Joden uit Egypte. Hun reis naar het beloofde land Israël onder leiding van Mozes door de Sinai duurt 40 jaar en soms verliezen ze de moed. Hier het bekende verhaal van het hemelse manna, eten in de woestijn.
In de JongerenBijbel staat in Exodus trouwens geen manna. De naam zou zijn ontleend aan het Hebreeuws. Het woord manna, ook wel gespeld als mana, zou teruggaan op het Hebreeuwse man hu, vertaald als "wat is het?". Anderen zoeken de oorspronkelijke betekenis in het Egyptische woord mennu oftewel "voedsel". Bron: Wikipedia.

Kennis tip: Omer of Gomer (maat) is een inhoudsmaat voor droge waren, bekend van Exodus 16:36. De meest aangenomen maten zijn: 3,644 of 2,183 liter. Link Lachairoi.be/matenomrekenen

Kennis tip2: In Numeri 11:7-9 wordt de bereiding van manna beschreven: 7 Het manna leek op korianderzaad maar had de kleur van balsemhars. 8 Ze verzamelden het overal in de omtrek, maalden het met een handmolen of stampten het fijn in een vijzel, kookten het in een pot en maakten er koeken van. Die smaakten alsof ze in olie gebakken waren. 9 Wanneer het kamp ’s nachts door de dauw bedekt werd, daalde ook het manna erop neer.

EXODUS 2-3 en 11-18
2-3 Daar in de woestijn begon het volk zich opnieuw te beklagen. ‘Had de HEER ons maar laten sterven in Egypte,’ zeiden ze tegen Mozes en Aäron. ‘Daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van honger te laten omkomen.’
11 De HEER zei tegen Mozes: 12 ‘Ik heb gehoord hoe de Israëlieten zich beklagen. Zeg tegen hen: “Wanneer de avond valt zullen jullie vlees eten, en morgenochtend brood in overvloed. Dan zullen jullie inzien dat ik, de HEER, jullie God ben.”’
13 Diezelfde avond kwamen er grote zwermen kwartels aangevlogen, die in het kamp neerstreken, en de volgende morgen lag er overal rond het kamp dauw. 14 Toen de dauw opgetrokken was, bleek de woestijn bedekt met een fijn, schilferachtig laagje, alsof er rijp op de aarde lag. 15 ‘Wat is dat?’ vroegen de Israëlieten elkaar toen ze het zagen; ze begrepen niet wat het was. Mozes zei tegen hen: ‘Dat is het brood dat de HEER u te eten geeft. 16 De HEER heeft bepaald dat ieder ervan kan verzamelen wat hij nodig heeft. Iedereen mag er één omer van nemen voor elke persoon die bij hem in de tent woont.’ 17 De Israëlieten deden dat. De een verzamelde veel, de ander weinig. 18 Toen ze het namaten, hadden zij die veel verzameld hadden niet meer dan een omer, en zij die weinig verzameld hadden niet minder, terwijl toch iedereen zo veel had genomen als hij nodig had.
Link naar de tekst Jongerenbijbel/Exodus/16

Liever luisteren?
Igo Corbière uit Woerden, Stafmedewerker / tutor / coach op voorleesbijbel Of ga naar Downloadbijbel Exodus is het 2e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


JOHANNES
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders.

Dit verhaal van de wonderbaarlijke vermeniguldiging van de broden en vissen komt ook voor bij Matheus 14:13-21, Marcus 6:32-44 en Lucas 9:10-17.

In de versie in Johannes wordt het brood vermenigvuldigd zodat er genoeg is voor de 5000 mannen en Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden. In de versies in Mattheus willen de leerlingen de mensen wegsturen maar grijpt Jezus in en krijgen ongeveer vijfduizend man (geg)eten, vrouwen en kinderen niet meegeteld. Ook bij Marcus willen de leerlingen de mensen wegsturen, daar eindigt het met r44 Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten. In Lucas zijn r4 Er waren ongeveer vijfduizend mensen bijeen. Daar zegt Jezus (zei) tegen zijn leerlingen: ‘Zeg dat ze in groepen van ongeveer vijftig bij elkaar moeten gaan zitten.’ 15 Ze deden wat Jezus hun opdroeg en lieten iedereen in groepen bij elkaar zitten. Ook een klein verschil is dat Jezus in Mattheus, Marcus en Lucas het brood zegent, maar in Johannes dankzegt.

Ook een beetje anders is het einde: 15 Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen.

Kunst tip: Het wonder van de broodvermenigvuliging het voeden van de 5000 door de Waalse kuntsschilder (circa 1480-1524 in Antwerpen) voor de Monasterio de El Escorial, Spain. Wikipedia/Joachim_Patinir Link: FineartAmerica/the-feeding-of-the-five-thousand-panel-by-Joachim-Patenier-or-patinir

JOHANNES 6:1-15
Het teken van het brood
1 Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer van Tiberias genoemd). 2 Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. 3 Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten. 4 Het was kort voor het Joodse pesachfeest.

5 Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?’ 6 Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. 7 Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven.’ 8 Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: 9 ‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zo veel mensen?’ 10 Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. 11
Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden. 12 Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’ 13 Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten. 14 Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’ 15 Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen.

Liever luisteren?
Ko Koppelaar uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


HANDELINGEN
Handelingen is het 5e boek van het Nieuwe Testament. In de tekstkeuze wordt twee keer het breken van het brood genoemd, net zoals Jezus dat deed in Johannes. Maar met een grotere lading: 
r42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. En r46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Kunst tip een van de Schuttersdoeken op de Portretten expo in de Hermitage aan de Amstel, Amsterdam met de oerdomme opmerking dat er wat weinig eten brood was voor al de schutters: Schuttersportret op Inboedeltaxaties of schuttersstuk van de Handboogdoelen door Johannes Spillberg II, circa 1650 Link Schuttersmaaltijd_kolonelJanvandePoll&kapiteinGijsbertvandePoll

Handelingen 2:41-47
41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

Het leven van de eerste gemeente 

43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Liever luisteren?
Jan van Hemert uit Vlaardingen, Oud-docent Nederlands
op
voorleesbijbel Doet mee aan de voorlessbijbel: om Drie redenen: - Ik ben met de bijbel opgegroeid; - Als neerlandicus verheug ik me op de nieuwe vertaling; - voorlezen is één van mijn hobby's: sinds mijn pensionering lees ik al 5 jaar wekelijks voor op een basisschool.Of ga naar downloadbijbel Handelingen is het 5e boek in het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor regels uit lofpsalm 105 omdat daar de wonderbaarlijke manna regenval uit de hemel wordt beschreven in het verhaal van Exodus over de tocht uit Egypte.

PSALM 105
1 Loof de HEER, roep luid zijn naam,
Maak zijn daden bekend onder de volken,
2 zing en speel voor hem,
spreek vol lof over zijn wonderen,
3 beroem u op zijn heilige naam.
Wees blij van hart, u die de HEER zoekt.
4 Zie uit naar de HEER en zijn macht,
zoek voortdurend zijn nabijheid.
37 Hij liet zijn volk vertrekken met zilver en goud,
niemand in hun stammen ging strompelend weg.
38 Egypte was vervuld van angst
en zag hen met vreugde gaan.
39 Hij hing een wolk op als gordijn
en ontstak vuur om de nacht te verlichten.

40 Op hun vraag liet hij kwartels komen,
met brood uit de hemel stilde hij hun honger,

41 hij sloeg de rots open en er vloeide water,
een rivier stromend in uitgedroogd land.
42 Hij dacht aan zijn heilig woord,
gegeven aan Abraham, zijn dienaar,
43 hij liet zijn volk in vreugde vertrekken,
zijn uitverkoren volk jubelend gaan.
...


VOLGENDE WEEK
24 juli 2015, 8e na Drie eenheid van de zomer

Op het Oecumenisch leesrooster staat Jesaja 63:7-­14, Psalm 114, (Paulus brief aan de Efeziërs 3:14-­21) en Marcus
6:45-52. Dat las ik op 29juli2012.

Op het alternatief leesrooster staat niets.

Op het Duitse leesrooster staat voor de 8e na Drie eenheid: Mattheus 5:13-16, Paulus brief aan de Efeziers 5:8b-14 en Jesaja 2:1-5. Dat lees ik, maar in de volgorde van de Bijbel.


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten