vrijdag 11 september 2015

13 september 2015, 15e na Drie eenheid en 13e van de zomer


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

Omdat ik dit rooster al 5 jaar volg en dus veel teksten al gelezen heb (daar plaats ik een link voor) en er niet altijd een alternatief rooster is, kies ik nu voor een Duits leesrooster met echt andere tekstkeuzes. Ik vind het namelijk leuk als teksten uit het Oude en Nieuwe Testament met hetzelfde thema (parallellen) worden gelinkt. In de Jongerenbijbel die ik gebruik voor de basisteksten, wordt zelfs per regel gelinkt naar andere Bijbel teksten.


PERIODE
13 september 2015 is de 15e zondag na Trinitatis, de Drie eenheid van de God de vader de zoon en de Heilige Geest. Bij de Protestanten is het de 13e zondag van de zomer (na 21 juni 2015).

De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Was betrübst du dich, mein Herz'' (BWV 138), ''Was Gott tut, das ist wohlgetan” (Koraalcantate BWV 99) en ''Jauchzet Gott in allen Landen'' (BWV 51)

De teksten horen bij Mattheüs 6:24 Bergrede, daar lezen wij ook uit.
Op You Tube: JS Bach ''Jauchzet Gott in allen Landen'' (BWV 51) met Lenneke Ruiten, Sopraan; Javier Simó, Trompet; Anka Smeu, Viool; Grigori Nedobora, Viool; het Real Filharmonia de Galicia onder leiding van Helmuth Rilling in de Auditoruo de Galicia, Santiago de Compostela, Spanje op 24feb11. (20m45). Link youtube

Of op 28sept14 J.S. Bach (1685-1750) BWV 99 ''Was Gott tut, das ist wohlgetan” openingskoor uitgevoerd door het koor Oude Muziek en Barokorkest van de afdeling Oude Muziek van het Koninklijk Conservatorium Den Haag onder leiding van Jan Kleinbussink. Opgenomen in de Kloosterkerk te Den Haag. (5m08) Link youtube
NB Er zijn 3 BWV's 99, onze 99 (II) is de oudste en uit 1724. De koraaltekst is dezelfde de coupletten verschillen. Tekst: Cantatas99 Cantatebespreking door eduardvanhengelBWV99

Of kijk op dit blog op 16sept12 naar J.S. Bach (1685-1750). La Petite Bande zingt het koor van “Was betrübst du dich, mein Herz” (BWV 138) Uitgevoerd door Sigiswald Kuijken: dirigent, Gerlinde Sämann: sopraan, Petra Noskaiova: alt, Jens Weber: tenor en Jan Van der Crabben: bas (4m36).

Of kijk op dit blog op 12sept10 naar J.S. Bach "Was Gott tut, das ist wohlgetan" III Cantata BWV 100 Cantata voor elke gelegenheid, de tekst is gebaseerd op zes hymne verzen van Samuel Rodigast, 1674. Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman. (7min, 1van3)

Concert tip
zo13sept15 om 17uur in de Burgwalkerk, Kampen ''Jauchzet Gott in allen Landen'' (BWV 51) uitgevoerd door Ab Weegenaar / Bachkoor en -orkest Kampen. Link Burgwalkerk
zo13sept15 om 19.30uur in de Geertekerk, Geertekerkhof, Utrecht. ''Was Gott tut, das ist wohlgetan” (Koraalcantate BWV 99) uitgevoerd door Gerrit Maas / koor en orkest Bachcantatediensten Link Utrechtse Bachcantatediensten


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staat Jesaja 45:20-25, Psalm 116:1-­9, (Jakobus 2:1-18) en Marcus: 9:14-­29. Dat las ik op 16sept12

Op het alternatief leesrooster staat 1 Koningen 19:1-21, ze lezen verder over Elia op de berg Horeb en koning Achab en koningen Izebel.

Op het Duitse leesrooster staat voor de 15e na Drie eenheid: Mattheus 6:25-34, 1 Petrus 5:5b-11 en 1 Mose 2:4b-9(10-14) (Genesis 2, over de tuin van Eden) en 15(18-25 en Adam en Eva). Dat lees ik, maar in de volgorde van de Bijbel.

Het thema van de teksten is vertrouw op God & houd je aan zijn regels. Geïllustreerd door Genesis 2:8 God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. 9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten.…. In Mattheus 6:25 zegt Jezus: Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken... 32Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. (Maar) 1 Petrus 5:6 Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. 7 U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.


GENESIS
Genesis is het 1e boek van het Oude Testament. Het is het Scheppingsverhaal. In onze regels gaat het over de schepping van de tuin van Eden en de mens die er mag wonen en heersen over de aarde. 

7 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. 8 God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. 9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten.… 

Dan creëert God een helper voor de mens. 18 God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. De mens is daar erg blij mee. ‘Eindelijk een gelijk aan mij ..

Kunst tip: De tuin van Eden door Andre Wannenberg, 20e Eeuws kunstenaar uit Hawaii, USA. Toelichtign op zijn site: the ultimate vision of paradise on earth, this work represents research from the original narrrative of the Old Testament. Dominated in the foreground by the Tree of life, depicting some of the twelve different fruits that would grow on the tree; to the Tree of Knowledge wherein lies the serpent. Between the two trees is an odd looking rock, which is the onyx stone mentioned in the biblical narrative. The peace and serenity are emphasized by the congeniality of the individual animals that comingle. Because this is before the flood of Noah, there are no clouds shown in the sky and the watering is done by the rivers and continuous mists, This parting also shows the light from the darkness before Adam and Eve were created. zj. Link AndreWannenberg/Garden_of_Eden

GENESIS 2: 4-9 (10-14) en 15(16-25)
4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.

De tuin van Eden
In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, 5 groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken; 6 wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. 7 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.

8 God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. 9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.

(10 Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. 11 Een daarvan is de Pison; die stroomt om heel Chawila heen, het land waar goud gevonden wordt. 12 Het goud van dat land is uitstekend, en er is daar ook balsemhars en onyx. 13 De tweede rivier heet Gichon; die stroomt om heel Nubië heen. 14 De derde rivier heet Tigris; die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde ten slotte is de Eufraat.)

15 God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. (16 Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, 17 maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’ 18 God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. 19 Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. 20 De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste. 21 Toen liet God, de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees. 22 Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. 23 Toen riep de mens uit:

Eindelijk een gelijk aan mij,
mijn eigen gebeente,
mijn eigen vlees,
een die zal heten: vrouw,
een uit een man gebouwd.’

24 Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. 25 Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar.)

Liever luisteren?
Nies Wouters uit Bergen N H, Remedial Teacher. Voorlezen is mijn hobby. Op voorleesbijbel Of ga naar Downloadbijbel Genesis is het 1ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Overdenking van Wim Rietkerk em predikant over rentmeesterschap en Genesis 2. Geplaatst Juni 2012. Wie in Genesis 2 leest wat God bedoelt met de opdracht uit hoofdstuk 1 dat de mens de taak krijgt om de aarde ‘onder zijn gezag te brengen’ (1:28) staat verbaasd dat bij de nadere omschrijving van de taak in hoofdstuk 2:15 niet staat: Je moet de Hof beheren, maar: bedienen. Wij lezen daar: ‘God de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en te bewaren.’ Voor bewerken staat het Hebreeuwse woord ‘dienen’. Er zit het woordje ‘knecht’ in (ebed), wat in contrast staat met ‘heer’. Ook het tweede woord in de taakstelling zet aan het denken: Er staat ‘bewaren’. Dat is wel iets heel anders dan ‘uitzuigen en wegwerpen’. Link Groeimagazine/rentmeester-zijn-om-er-iets-nog-mooiers-van-te-maken/

Op Vimeo Film van een onderwater paradijs: Garden of Eden bij Zuid Taiwan, Kenting. Door Ocean Impression, Hu Yung Ting et al. (3m42) Link vimeo


MATHEUS
Matheus 1s het 1e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt alleen voor bij Mattheus.

In Mattheus een blije bemoedigende boodschap: r25 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. ...
r34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Kunst tip: Er zijn tientallen verbeeldingen en tegels van r34: Google op Matthew 6:34 en dan images. Een van mijn favoriete Link: Behance
Maar er zijn ook hele mooie met natuurafbeeldingen en allerlei kunstzinnige dieren en planten.

MATTHEUS 6:25-34
25 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?

27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28 En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31 Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – 32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Liever luisteren?
Mirjam Bouwman, Presentator EO op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Reflectie op Christain Mindfulness in het Engels What Christian mindfulness is. Mindfulness is paying attention. It is noticing what you are doing, feeling and thinking at the time you are actually doing, feeling and thinking it. Because God is part of our everyday lives, paying attention to God and focusing on God’s kingdom is a fundamental practice of Christian mindfulness. Link Christiansimplicity/christian-mindfulness

Op You Tube Bob McFerrin's cover van Bob Marleys Don't Worry Be Happy met Lyrics (5m10) Link Youtube


Petrus 1e brief
Petrus 1e brief aan de Christengemeenschappen in Klein Azie (die hij niet zelf gesticht heeft). Hij schrijft rond 62 na Chr. vanuit Rome. Volgens de inleiding in de Groot Nieuws Bijbel schrijft Petrus aan voormalige bekeerde slaven die met hun gemeenten leven met 'heidense' buren en daar niet vervolgd worden, maar wel belasterd en bedreigd.

Onze eerste regels lijken daarop afgestemd, wees nederig, bescheiden maar ook: wees waakzaam en weerbaar (tegen de duivel) en heb vertrouwen. R 10b God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. In de GNB heet het stukje de herders en hun kudde

Kunst tip: 12e Eeuws Koepelplafond mozaïek in de Santa Cecilia in Trastevere, Rome van Christus-in-Glorie met St-Peter (links herkenbaar aan de sleutels van het Koninkrijk, de hemel en 2 andere Heiligen Link Christ-in-glory-st-peter-and-two-saints

Petrus 1e brief 5:5-11
(5 En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen). 5b Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. 6 Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. 7 U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.

8 Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. 9 Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. 10 Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. 11 Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.

Liever luisteren?
Nanni Tempelman studente uit Leiden, Mijn motto is: lees je bijbel, bid elke dag. Op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Petrus 1e brief is het 21ste boek in het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds Geuze voor Hervormd 's Gravendeel over 1 Petrus 4-5:11 en ons stukje aan het einde kort samengevat in 5:6-7 Eigenlijk een mooie samenvatting van wat onze levenshouding mag zijn: jezelf toevertrouwen aan God, met al je zorgen en ook al je verdriet wegkruipen in zijn handpalm die je op zijn tijd verder zal helpen. Link Hervormdsgravendeel/1-petrus-4-7-5:11

Op You Tube: in het Engels Stephen Kellough over Peter 5:5-11: Wardrobe Advice voor Whaeton College Chapel (22m) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor een tekst die een vriend mij mailde, een uitspraak van Paus Franciscus. Niet per se passend bij de teksten van deze week of het thema, maar wel om blij van te worden. En voor mij als Remonstrantse weer een mooie boodschap van deze bijzondere Paus.
VOLGENDE WEEK
20 september 2015, 16e zondag na Drie eenheid, 14e van de zomer

Op het Oecumenisch leesrooster staat Deuteronomium 13:2-66, Psalm 139:13-­24, (Jakobus 3:16-4,6) en Marcus 9:30-37. Dat las ik op 23sept12

Op het alternatief leesrooster staat 1 Koningen 21:(1)20-29. Jongerenbijbel/1-koningen/21 Weer Elia, konign Achab en koningin Izebel.

Op het Duitse leesrooster staat voor de 16e na Drie eenheid: Johannes 11:1(2)-3 en 17-27(28-38a) en 38b-45, 2 Timoteus 1:7-10, Klaagliederen 3:22-26 en 31-32. Dat lees ik, maar in de volgorde van de Bijbel.


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten