vrijdag 4 september 2015

6 september 2015, 14e na Drie eenheid of 12e van de zomer.


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

Omdat ik dit rooster al 5 jaar volg en dus veel teksten al gelezen heb (daar plaats ik een link voor) en er niet altijd een alternatief rooster is, kies ik nu voor een Duits leesrooster met echt andere tekstkeuzes. Ik vind het namelijk leuk als teksten uit het Oude en Nieuwe Testament met hetzelfde thema (parallellen) worden gelinkt. In de Jongerenbijbel die ik gebruik voor de basisteksten, wordt zelfs per regel gelinkt naar andere Bijbel teksten.


PERIODE
6 september 2015, 14e zondag na Drie eenheid of Trinitatis, de Drie eenheid van de God de vader de zoon en de Heilige Geest. Bij de Protestanten is het de 12e van de zomer (na 21 juni 2015).

De Bach cantaten voor deze zondag zijn 'Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe” (BWV 25), ''Jesu, der du meine Seele'' (Koraalcantate BWV 78) en ''Wer Dank opfert, der preiset mich'' (BWV 17, deel voor en na preek).

De teksten horen bij Lucas 17:11-19 over de genezing van tien melaatsen. Dat lezen wij.

Op You Tube: 'Wer Dank opfert, der preiset mich'' (BWV 17, deel voor en na preek).
0:0 1 Koor Wer Dank opfert, der preiset mich, und das ist der Weg
3:51 2 Recitatief
Es muss die ganze Welt ein stummer Zeuge werden
5:06 3 Aria (Sopraan)
Herr, deine Gute reicht, so weit der Himmel ist
8:28 4 Recitativef (T)
Einer aber unter ihnen, da er sahe
9:34 5 Aria (Tenor)
Welch Ubermass der Gute
13:05 6 Recitativo (Bas)
Sieh meinen Willen an, ich kenne, was ich bin
14:47 7 Koor
Wie sich ein Vatr erbarmet
Sopraan Edith Mathis, Alt Julia Hamari, tenor Peter Schreier, Bas Dietrich Fischer-Dieskau en het Munchener Bach-Chor/Orchester onder leiding van Karl Richter (1976-77) 16m40
Link youtube

Of kijk op dit blog op 21sept14 naar J.S. Bach (1685-1750) de complete cantate ''Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe” (BWV 25), uitgevoerd door Harpiste Elaine Comparone die leiding geeft aan The Queen's Chamber Band, Choir & Soloists. Sharla Nafzifer, sopraan; Marshall Coid, countertenor; Philip Anderson, tenor; Constantinos Yiannoudes, bariton. The Queen's Chamber Band: Karla Moe, fluit; Marsha Heller en Sarah Davol, hobo; Sharon Moe, hoorn; Robert Zubrycki en Lori Miller Abbott, viool; Veronica Salas, altviool; Peter Seidenberg cello en Tomoya Aomori, double bass (27m)

Of kijk op dit blog op 1sept2013 naar S Bach Cantatas BWV 17 ''Wer Dank opfert, der preiset mich'' door Nikolaus Harnoncourt, zijn Concentus Musicus Wien en de Wiener Sängerknaben & het Chorus Viennensis (KoorMeester: Hans Gillesberger) en (contra)Alto: Paul Esswood, Tenor: Kurt Equiluz, Bas: Max van Egmond (52m05).

Of kijk op dit blog op 9sept12 of 25sept11 naar "Jesu, der du meine Seele" (BWV 78) de Aria van de sopraan en alt (countertenor) Teresa Stich-Randall en D. Hermann. Koor en Orkest van het Bach Gilde, gedirigeerd door Felix Prohaska, Wenen. Opname uit 1954. (5m11).

Of kijk op dt blog op op 5sept10 naar Cantata 25, deel 1. ''Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe (1 van 6) uitgevoerd door het Amsterdam Baroque Orchestra met dirigent Ton Koopman (5m07).

Concert tip
zo6sept15 om 10uur in de Nicolaïkerk, Nicolaïkerkhof, Utrecht naar BWV ''Wer Dank opfert, der preiset mich'' uitgevoerd door Ko Zwanenburg en de Cappella di San Nicolaï Link Nicolaïkerk


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staat Deuteronomium 4:1-2 en 9-20, Psalm 54, (Jakobus 1:17-27) en Marcus 8:27-9:1. Dat las ik op 9sept12. Het thema was het beeld van God en Jezus en de namen voor Jezus. Wie denken de mensen dat ik ben?

Op het alternatief leesrooster staat 1 Koningen 18:20-40. Ze slaan een stukje over, maar lezen verder over de profeet Elia en zijn waarschuwingen tegen koning Achab die afgoden dient.

Op het Duitse leesrooster staat voor de 14e na Drie eenheid: Lucas 17:11-19, Paulus brief aan de Romeinen 8:14-17 en 1 Mose (Genesis) 28:10-19a(19b-22). Dat lees ik, maar in de volgorde van de Bijbel.

In Genesis lezen we over Jakobs ladder droom en zijn realisering dat Betel een heilige plek is die aan God gewijd moet worden. In Lucas 17: Jezus geneest Jezus 10 melaatsen door ze naar hun priesters te sturen (zoals in Leviticus 14 staat), maar dan komt alleen een Samaritaan God danken voor zijn genezing. Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen over de gave van de Heilige Geest 'om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’''.


GENESIS
Genesis is het 1e boek van het Oude Testament. Het begint met het verhaal van de Schepping, dan volgen Adam en Eva en de Noach die de dieren (en zijn familie) redt in de Ark. Vanaf boekrol 25 begint het verhaal van aartsvader Jakob, broer van Esau, zoon van Isaak, kleinzoon van aartsvader Abraham.

We lezen over Jakob's droom in Betel nadat hij zijn vader heeft bedrogen en zijn broer heeft bestolen van zijn erfdeel. Hij droomt van een ladder waarlangs engelen omhoog gaan en afdalen. Jezus zal daar in Johannes 1:51 naar verwijzen ‘Waarachtig, ik verzeker jullie,’ voegde hij (JEZUS) eraan toe, ‘jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’

Jakob beseft dat de Heer aanwezig is in Betel: ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat besefte ik niet.’ 17 Eerbied vervulde hem. Wel apart: Jakob zalft daarop de steen waarop hij geslapen heeft door er olie over uit te gieten.

Kunst tip Jacob's'droomladder door Marc Chagall (1887–1885) uit 1973 nu in een prive collectie Link Wikiart/marc-chagall/jacob-s-ladder-1973 Ook op Pinterest.com iets anders en Pinterest.com en op Flickr.com/Haggertymuseum Milwaukie, Wisconsin, USA.

GENESIS 28:10-19a(b-22)
Jakobs droom in Betel
10 Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. 11 Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. 12 Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. 13 Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven. 14 Je zult zo veel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. 15 Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen; ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.’

16 Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat besefte ik niet.’ 17 Eerbied vervulde hem. ‘Wat een ontzagwekkende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit is niets anders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!’ 18 De volgende morgen vroeg zette Jakob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over uit te gieten. 19 Hij gaf die plaats de naam Betel;

Weggelaten door de leesrooster cie (vroeger heette het daar Luz. 20 Daarna legde hij een gelofte af: ‘Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, 21 en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de HEER mijn God zijn. 22 Deze steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden – en ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft.’)
Link naar de tekst Jongerenbijbel Genesis

Liever luisteren?
Kardinaal Simonis & Mgr. Hurkmans Resp. Kardinaal en bisschop van het Bisdom 's-Hertogenbosch op voorleesbijbel Of ga naar Downloadbijbel Genesis is het 1e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Dick Wursten voor Protestants Genk op 1e Advent zondag 3dec2006 Jakob was zijn God in elk geval kwijt.. De God die hij kent, dat is de ‘God van zijn vader Abraham en Izak’. En als die God al ergens zou zijn, dan ‘thuis’… zal ik maar zeggen, in de tent van zijn vader, in het land van zijn vader. Link dick.wursten.be

Op You Tube In het Engels 'a reflection on the implications of Genesis 28' van uploader Inclusive Christ. Muziek door Pat Livingstone (5m) Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders.
=
In dit verhaal geneest Jezus melaatsen, het komt niet voor in de andere evangelies. In 17:14 verwijst Jezus net als in Lucas 5:14 naar Leviticus 14:1-32, uitgebreide voorschriften voor genezing en dankzegging bij huidvraat. Bij Jezus gaat het wat simpeler: bewijs God eer. Niet allen doen dat echt, alleen de Samaritaan. Jezus besluit met ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’ Net zoals hij in Lucas 7:50 tegen Maria Magdalena, daar 'de vrouw', zei in Lucas 8:48 tegen de vloeiende vrouw ebn in Lucas 18:42 tegen de genezen blinde.

Kunst tip: Jezus en de tien Melaatsen, miniatuur in de 'Bible d’Utrecht' manuscript KB 78 D 38 I in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Link: imagesbible.com

LUCAS 17
In het grensgebied van Samaria11 Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. 12 Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand staan. 13 Ze verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ 14 Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. 15 Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. 16 Hij viel neer aan Jezus’ voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. 17 Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? 18 Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ 19 Hij zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’

Liever luisteren?
Alica Crispijn uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel is het Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Remonstrantse dominee A.E.J. Kaal 'Het is een heel merkwaardig verhaal, dat Lukas ons vertelt: je zou verwachten dat Jezus, net als in sommige andere genezingsverhalen, de rol vervult van wonderdokter. Maar eigenlijk doet Jezus niets. "Ga en laat u zien aan de priesters...", zegt hij. 
 
Je laten zien, impliceert dat niet ook: jezelf onder ogen komen? De pijn ervaren, en de tranen voelen wellen: om al het leed waar je in het beste geval ongewild, onbedoeld, maar soms ook door welbegrepen eigenbelang mede de oorzaak van bent? Wanneer je de moed vindt om jezelf te laten zien zoals je 'er aan toe bent' kan dat klaarblijkelijk het begin zijn van een proces, waarin er heel wat met je kan gebeuren. Zou het daarom zijn dat er niet staat dat zij genezen werden, maar dat zij gereinigd werden?
 
Je laten zien zoals je 'er aan toe bent': daar begint de ziel in zichzelf te keren, en te raken aan de werkelijke dimensies van het bestaan: de duur van ons leven, de lengte van de weg, de kwaliteit van ons bestaan, en de diepte van de afgronden en de hoogten van de topervaringen. Juist daar begint de ziel bescheiden te worden en besef te krijgen van de plaats in het grote geheel.'' Link aejk/kerkjaar/nr23

Op You Tube In het Engels 'where are the nine?' door Dr. James D. Noble voor Grace Fellowship Baptist Church, Memphis, Tenessee USA.
De complete preek staat op youtube/GFBCMemph... (20m)
Link youtube


Paulus brief aan de Romeinen
Paulus brief aan de Romeinen is het 5e boek van het Nieuwe Testament.
Paulus rept in zijn brief van de (Heilige) Geest: r14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. En 15b: u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.

Kunst tip Paulus brief aan de Romeinen, titelpagina van een Byzantijns manuscript in de collectie van de Walters Arts Museum baltimore, USA. Manuscripts Library: folio uit de vroege 12e eeuw (533: folio 1-266, 269-313), 14e Eeuw (folio 314-360) en 15e Eeuw (folio 267-268) Link thedigitalwalters.org/WaltersManuscripts en theDigitalWalters

Paulus brief aan de Romeinen 8:14-17
14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.

Liever luisteren?
Bas van Dam uit Hoogvliet, Lid Kerkenraad Hoogvliet op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Paulus brief aan de Romeinen is het 6e boek in het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek Ds. Maarten van Loon (Dalfsen Oost) mei/juni 2013. Deze preek in de ‘algemene’ versie van een preek die gehouden werd tijdens een belijdenisdienst 'Abba, Vader' n.a.v. Romeinen 8:1-17 Link maartenvanloon/PreekRom8:1-17 (pdf, 5 pag.)

Op You Tube In het Engels: Yale Divinity School Dean Harold W. Attridge and Professor Emeritus David L. Bartlett discuss The Letter of Paul to the Romans Chapters 7-8. ...The Series aims to engage educated lay audiences by offering the insights of biblical scholarship in a relaxed, informal, yet rigorous manner. More information and supplementary study materials are available online at: Yale.edu/yalebiblestudy (12m) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor psalm 150, omdat de Bosbeskapel in Den Haag het de ultieme lofpsalm noemt. Bosbeskapel (pdf, 8 pag.)

PSALM 150

1 Halleluja!
Loof God in zijn heilige woning,
loof hem in zijn machtig gewelf,
2 loof hem om zijn krachtige daden,
loof hem om zijn oneindige grootheid.
3 Loof hem met hoorngeschal,
loof hem met harp en lier,
4 loof hem met dans en tamboerijn,
loof hem met snaren en fluit.
5 Loof hem met klinkende bekkens,
loof hem met slaande cimbalen.
6 Alles wat adem heeft, loof de HEER.


VOLGENDE WEEK
13 september 2015, 15e na Drie eenheid 13e van de zomer

Op het Oecumenisch leesrooster staat Jesaja 45:20-25, Psalm 116:1-­9, (Jakobus 2:1-18) en Marcus: 9:14-­29. Dat las ik op 16sept12

Op het alternatief leesrooster staat 1 Koningen 19:1-21, ze lezen verder over Elia op de berg Horeb en koning Achab en koningen Izebel.

Op het Duitse leesrooster staat voor de 15e na Drie eenheid: Mattheus 6:25-34, 1 Petrus 5:5b-11 en 1 Mose 2:4b-9(10-14) (Genesis 2 over Adam en Eva) en 15(18-25). Dat lees ik, maar in de volgorde van de Bijbel.


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten