dinsdag 10 september 2013

15 september 2013, de 16e zondag na Drie eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest.


PERIODE
15 september 2013, is de 16e zondag na Drie eenheid of de zondag na Pinksteren.

Startzondagen
Nu de scholen weer zijn begonnen beginnen ook de kerken weer, vaak met een feestelijke startzondag. De kerken heten iedereen welkom, organiseren speciale activiteiten en laten zien wat er komend kerkseizoen allemaal buiten de vieringen wordt aangeboden.

Bijvoorbeeld bij de PKNWeespDriemond, de PKNMarkelo de kruiskerk-arnhem en Dalfssen Oudleusen maakte zelf een video: youtube (53sec). Google op de datum, startzondag en woonplaats voor hits in de buurt.


De Bach cantaten voor deze zondag zijn “Komm, du süße Todesstunde” (BWV 161), “Christus, der ist mein Leben” (BWV 95), “Liebster Gott, wenn werd ich sterben” (Koraalcantate BWV 8) en “Wer weiß, wie nahe mir mein Ende” (BWV 27). De teksten horen bij Lucas 7:11-17 opwekking van de jongeman uit Naïn, dat lezen wij niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Cantate BWV 27 “Wer weiß, wie nahe mir mein Ende” (84, 95 en 161) door het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herreweghe. (1u2m20s) Link youtube

Of kijk op dit blog op 23sept12 naar J.S. Bach (1685-1750) "Christus, der ist mein Leben" (BWV 95) gedirigeerd door Helmut Rilling waarschijnlijk de Stuttgart Gächinger Kantorei en het Stuttgart Bach Collegium ofwel het Bach Ensemble uit 1997. (21m54) Tekst Cantata 95 Link youtube

Of kijk op dit blog op 9okt11 naar JS Bach Cantate BWV 161, (1) Aria: Komm, du susse Todesstunde” door Jurgen Jürgens (1925-1994) & Hamburg en het Monteverdi Choir. De tekst staat op: webdocs

Of 19sept2010 naar Koraalcantate BWV 8 'Liebster Gott, wenn werd ich sterben' met de tekst. gezongen door jongens/countertenor, zonder bronvermelding (6m43). Op www.bach-cantates.com de complete tekst en vertaling Link bach-cantatas

Concert tips
Niets gevonden, wel Bach, der Thomaskantor Za14sept13 om 20:15 uur in de Sint Walburgiskerk, ;s Gravenhof, in Zutphen. Reconstructie van een zondagmorgen in Leipzig. Met uitvoerenden: Dirigent Klaas Stok, Organist Toon Hagen, Parnassus Ensemble en het Consensus Vocalis. Kaarten 20euro. Link Meer Informatie


TEKSTEN
Het thema deze week is 'bekende verhalen'. Het gouden kalf uit Exodus, David's boetedoening na zijn overspel met Batseba en de moord op haar man Uria in psalm 51. In Timotheüs aanwijzingen voor de pastor over de omgang met rijken en in Lucas 2 parabels van het verloren schaap en de verloren drachme.

Exodus 32:7-14
Psalm 51
(1 Timoteüs 1:12-17)
Lucas 15:1-10
Gezang 58 bij de Lucas tekst en wellicht nog meer de verloren zoon dan het schaapje uit onze regels.

3 De herder is gedwongen
naar de woestijn te gaan.
Hij heeft het schaap gevonden,
zo komt het veilig aan
waar al de and're schapen
alreeds verzameld zijn,
want wie de kooi verlaten
die vinden de woestijn.

4 De mensen zijn gebonden
door herders zonder hart,
zo hebben zij gezondigd
en allen zijn zij zwart
Maar God wil van de schapen
de goede herder zijn.
Hij heeft de kooi verlaten,
Hij zoekt in de woestijn.
Liedboek voor de Kerken 1973


EXODUS
Exodus is het tweede boek van het Oude Testament. Exodus betekent
uittocht en vertelt het verhaal van de uittocht van de slavernij van de Joden uit Egypte. Hun reis naar het beloofde land Israel onder leiding van Mozes door de Sinai duurt 40 jaar en soms verliezen ze de moed. Hier vlak na het bekende verhaal dat als Mozes wat lang is weggebleven de mensen hun gouden sieraden omsmelten tot een gouden stierkalf om dat te aanbidden. God boos maar Mozes onderhandelt het volk weer eens uit de penarie r12 e.v.

Kunst tip: Beeld van een gouden stier bij de Amsterdamse effectenbeurs van Arturo Di Modica (1941). Het is zonder vergunning geplaatst als 'positief signaal in slechte economische tijden'. De kunstenaar koos voor een stier in de financiële districten omdat die aanvalt met zijn kop naar beneden waarna het slachtoffer omhoog wordt gegooid, dezelfde beweging als de koersen op de beurs maken (bull market, als de marekt positief is en weer omhoog gaat). Di Modica plaatste in 1989 eerst een beeld van een stier bij de New York Stock Exchange op Wallstreet (ook zonder vergunning) Dat beeld staat er nog steeds en is een bezienswaardigheid. Er staat ook een in Sjanghai, China maar dan jonger: Charging-Bull-in-Shanghai-Bund-Financial-Plaza-Arturo-Di-Modica
Bij mijn weten staat het beeld nog steeds bij de (oude) Beurs in A'dam. Link Emerce/stier-beurs

Exodus 32:7-14
(Het gouden stierkalf)
....
7 De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga terug naar beneden, want jouw volk, dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. 8 Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield, er offers aan gebracht en gezegd: “Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!” 9 De HEER zei verder tegen Mozes: ‘Ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. 10 Houd mij niet tegen: mijn brandende toorn zal hen verteren. Maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen.’ 11 Mozes probeerde de HEER, zijn God, milder te stemmen: ‘Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk, HEER, dat u met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? 12 Wilt u dat de Egyptenaren zeggen: “Hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen”? Wees niet langer toornig en zie ervan af onheil over uw volk te brengen! 13 Denk toch aan uw dienaren Abraham, Isaak en Israël, aan wie u onder ede deze belofte hebt gedaan: “Ik zal jullie zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn, en het hele gebied waarvan ik gesproken heb zal ik hun voor altijd in bezit geven.” 14 Toen zag de HEER ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had.
Link naar de complete tekst NBV Exodus14

Liever luisteren?
Bob Lijesen uit Rotterdam op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl
Exodus is het tweede boek van het Nieuwe Testament

Liever live?
In Amsterdam lezen de Rooms Katholieken en de Protestanten uit Exodus. Protestanen in ZO: De Nieuwe Stad Luthullistraat 11, (9.30 uur) Ds P Maas en in De Drie Stromen, Renswoudestraat 75, (11.30 uur) Ds HPJ Vlug Link PGZO/kerkdiensten of in Groot Amsterdam Parochies Link dekenaat-amsterdam/niet-bestemd-voor-de-slacht (Exodus 32) Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Axel Wicke voor de Bethelkapel op 29aug2010 over Lucas 15:3-10. Link Bethelkapel/preek-over-lucas-15

of Preek van H.J.Kamsteeg op zijn blog over 'stomme schapen' in Lucas 15:1-10”. De gelijkenissen die Jezus in Lucas 15 vertelt, zijn allemaal het gevolg van het morren van de farizeeën en de schriftgeleerden. Jezus vertelt over het verloren schaap, het verloren muntstuk en de verloren zoon. Dit zijn beroemde gelijkenissen waarin God laat zien hoe hij individuen redt. Maar ik wil deze preek stilstaan bij de vraag hoe deze gelijkenissen ook laten zien hoe God ons vormt tot een unieke gemeenschap. De genade van God creëert een gemeenschap die uitzonderlijk is in zijn soort. De beste manier om een gelijkenis te begrijpen, is te mediteren over de metaforen die Jezus er in gebruikt. Laten wij daarom kijken naar de schapen, de zoektocht en de herder. Link hjkamsteeg/stomme-schapen-lucas-15:1-10

Op You Tube: In het Engels Pastor Dan(iel) Fusco over 'idolaterie' trouw en ontrouw voor Crossroads Community Church Vancouver Washington, VS (55m26) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. We lezen deze week psalm 51 In het Latijn heet de psalm Miserere mei, Deus naar r3 Wees mij genadig, God.

Opmerkelijk is de toelichting in de tweede regel: 2 toen de profeet Natan hem had bezocht, nadat hij met Batseba geslapen had. En zij haar man Urai hadden bedrogen. Toen Batseba zwanger bleek wilde David dat Uria naar huid ging en zou denken datr het kind van hem was, maar Urai bleef bij de manschappen. Toen liet David Uria opzettelijk liet opstellen waar de strijd hevig is zonder rugdekking, zodat hij zou omkomen. 2 Samuël 11. Als stripverhaal op Statenvertaling.net David,Batseba en Uria Psalm 51 is de vierde van zeven boetepsalmen en David belijd openlijk zijn schuld.

Bijna een woordgrapje, maar vast een letterlijk vertaling, lijkt de vertaling van Pieter van Oussoren in de Naardense Bijbel: Toen bij hem binnenkwam Natan-de-overkomene, nadat hij was binnengekomen bij Batseba.

Mooi maar heftig in de boetedoening is r19 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten.

Kunst tip: Jan Massys of Massijs, Vlaming (1509-1573) Batseba en David. Hij schilderde veel mooie vrouwen: Wikimedia/JanMassijs en is de vader van Quinten Massys. Link David-en-Batseba

PSALM 51
1 Voor de koorleider, een psalm van David,
2 toen de profeet Natan hem had bezocht, nadat hij met Batseba geslapen had.

3 Wees mij genadig, God, in uw trouw,
u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet,
4 was mij schoon van alle schuld,
reinig mij van mijn zonden.
5 Ik ken mijn wandaden,
ik ben mij steeds van mijn zonden bewust,
6 tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd,
ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen.

Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn
en uw oordeel zuiver.
7 Ik was al schuldig toen ik werd geboren,
al zondig toen mijn moeder mij ontving,
8 maar u wilt dat waarheid mij vervult,
u leert mij wijsheid, diep in mijn hart.
9 Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein,
was mij en ik word witter dan sneeuw.

10 Laat mij vreugde en blijdschap horen:
u hebt mij gebroken, laat mij ook juichen.
11 Sluit uw ogen voor mijn zonden
en doe heel mijn schuld teniet.
12 Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
13 verban mij niet uit uw nabijheid,
neem uw heilige geest niet van mij weg.
14 Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest.

15 Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren,
en zullen zondaars terugkeren tot u.
16 U bent de God die mij redt,
bevrijd mij, God, van de dreigende dood,
Ook mogelijk is de vertaling: ‘van bloedschuld’, of: ‘van bloed
[van offers]’.
en ik zal juichen om uw gerechtigheid.
17 Ontsluit mijn lippen, Heer,
en mijn mond zal uw lof verkondigen.
18 U wilt van mij geen offerdieren,
in brandoffers schept u geen behagen.
19 Het offer voor God is een gebroken geest;
een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten.

20 Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed,
bouw de muren van Jeruzalem weer op.
21 Dan zult u de juiste offers aanvaarden,
offers in hun geheel verbrand, dan legt men stieren op uw altaar.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: Biblija.net/Psalm51

Liever luisteren?
Emmy Steen-van Harten uit Krimpen a/d IJssel op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Dionysusparochie, Middenweg 10 Heerhugowaard. Tijd: 10 uur, voorganger, Pastor Frank Loman. Exodus 32:7-11 en 13-14. Psalm 51(50):3-4 en 12-13, 17 en 19. 1e Timoteüs 1:12-17 en Lucas 15,1-32. Link Dionysiusparochie/lezingen-heilige-mis Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van een anonieme leken zending ''Op het moment woon ik met mijn Indiase vrouw in India. Hier helpen wij vrienden in hun zendingsorganisatie. Mijn vrouw is voornamelijk aan het lesgeven op de basisschool en ikzelf help een beetje aan alle kanten. Alle twee hebben we het verlangen om ons actief in te zetten in christelijke non-profit activiteiten. Anders gezegd we hebben een zendigshart, al zijn we niet echt uitgezonden op zijn blog. Het is de laatste overdenking in de serie over David. We zien dat David lui is en niet bezig is met zijn normale taken. …. (Dan) wordt hij verleidt door zijn ogen, daarna probeert hij zijn zonde te bedekken door Uriah te vermoorden. God confronteert hem met een verhaal over rechtvaardigheid en schapen. David wordt geconfronteerd met zijn eigen zonden. En dan begint het belangrijkste gedeelte van dit verhaal, de bekering, psalm 51. Deze psalm is erg belangrijk voor een christen om te begrijpen wat voor hart we moeten hebben. Link Godshart/psalm-51

Op You Tube: Uit het Geneefs Psalter Claude Bougimel, Loys Bourgois 1551. Met Ernst Stolz op het orgel en op blokfluit. Beeld: Louys Aernoutsz Elsevier – Interieur van de Oude Kerk, Delft (1m21) Link youtube


1 Timotheus
1 Thimoteus is het 15e boek van het Nieuwe Testament. Het is volgens de afzender een brief van van Paulus aan Timotheüs zijn leerling maar dat wordt betwijfeld. De stijl, woordkeuze en onderwerpskeuze verschillen aanzienlijk en historische gegevens uit de brieven komen niet overeen met Handelingen Bron Wikipedia.

De brief wordt pastoraal genoend en bevat aanwijzingen voor Timotheüs als de leider, pastor, van een gemeente, in zijn voorbeeldrol, in zijn leidende rol en tegenover de rijken van deze wereld.

Kunst tip: Timotheüs (Portret van een man) door Jan van Eyck (1390 – 1441), olieverf op paneel (33 × 19 cm) uit 1432. Nu in de National Gallery, Londen, VK. Link Statenvertaling

1 Timotheus 1:12-17
12 Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd. 13 Ten overstaan van God, die alles in leven houdt, en Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus een krachtig getuigenis heeft afgelegd, draag ik je op 14 je taak vlekkeloos en onberispelijk uit te voeren, totdat onze Heer Jezus Christus verschijnt 15 op de dag die is vastgesteld door de verheven en enige heerser, de hoogste Heer en koning. 16 Hij alleen is onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht; geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen.
17 Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Willy van Pelt-van Bokkem uit Poortugaal op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 1 Timotheus is het 15e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Bisdom Roermond, de parochies staan op rkkerk.net Liturgie van de dag: 1 Timotheus 1:12-17 Exodus 32:7 11 en 13 14, als tussenzang psalm 51:3 4, 12 13, 17 en 19. Evangelie lezing Lucas 15:1 32 of:1 10. Link bisdom-roermond/liturgie-van-de-dag Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van (Reformatorisch lees streng Protestante) ds C den Boer over 1 Timotheus als preektekst bij de bevstiging van een predikant. Link (opent als word document) dsdenboer.refoweb/Tim:4-10bevestigingpredikant.doc

Op You Tube: In het Engels in een serie Bell cadet over 1 Tim 1:12(-17) semi gezongen voorgedragen op basis van MyMemoryVerse A tool to allow you to memorize the scripture and preach it the way it was meant to be. Hide it in your heart, speak it from memory. (4m26) Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Het eerste stukje het verhaal van het verloren schaap komt ook voor bij Mattheus 18:12-14.

We lezen deze week 2 opwarmers voor bekende verhaal van de verloren zoon Lukas 15:11-32. Vanwege het probleem, verlies, de inzet van de zoekers, maar vooral hun vreugde bij succes mn r7 en r10. De verhalen staan ook altijd in kinderbijbeld. Een man gaat op pad om zijn zoekgeraakte schaap te vinden, een vrouw haar zoekt haar huis af op zoek naar de verloren drachme. Beiden verheugen zich bij hun vondst.

Kunst tip: Een populair maar nergens toegelicht schilderij is dit van de vrouw die haar drachme zoekt. Wie weet wie het heeft gemaakt? Link parableofthelostdrachme

Lucas 15:1-10
De zorg om wat verloren is
1 Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. 2 Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ 3 Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: 4 ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? 5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders 6 en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” 7 Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. 8 En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? 9 En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: “Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was.” 10 Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: Biblija.net/Lucas15

Liever luisteren?
Alice Krijspijn uit Rotterdam op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
(Protestantse) Grote Kerk, Kerkplein 15, Almelo. Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Otto Mulder, ouderling van dienst: Ans ter Haar, lector: Rini Bekkers. Lezingen: Exodus 32: 7-14, 1 Timotheus 1: 12-17, Lucas 15: 1-10. Link pga-grotekerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Overweging van de Protestantse Kerk in Nederland bij de Lucas tekst voor de startzondag dienst voor 15sept13. Link (pdf) Opzetdienst startzondag

Op You Tube: Animatie voor kinderen door Michiel Erdtsieck over het verloren schaap. Meer geanimeerde bijbelverhalen voor kinderen op kinderbijbelverhalen (3m01) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor de kort rijmpje en het lange gebed aanSt Antonius van padua, de beschermheilige die kon helpen verloren zaken terug te vinden.

"Heilige Antonius, beste vrind, maak dat ik m'n (...) vind".

Heilige Antonius, groot en sterk is in u de genade en de kracht Gods. Gij hebt ontelbaar veel mensen liefderijk geholpen, vooral wanneer zij uw bijstand vroegen, om verloren zaken terug te vinden. Heilige Antonius, die grote en kleine zorgen met ons delen wilt, vol vertrouwen vraag ik u mij te helpen nu ik mijn … verloren heb. Moge het verkrijgen van de gunst die ik u vraag mij dieper overtuigen van Gods zorgzame goedheid, die zelfs tot in het kleine zo verregaand is, dat er buiten zijn wil nog geen mus van het dak valt. (Mt. 10:29)  Heilige Antonius, patroon in verloren zaken, help mij terug te vinden wat ik ben kwijt geraakt. Blij zal ik van uw lof verhalen en dankbaar prijzen de naam van de Heer, om zijn bezorgdheid en goedgunstigheid jegens mij.  Amen.’


VOLGENDE WEEK
22 september 2013, 17e zondag na Drie eenheid

Amos 8:4-7
Psalm 138
(1 Timoteüs 2:1-8)
Lucas 16:1-(8)17
Gezang 284

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten