maandag 13 september 2010

19 september 2010, 1e van de herfst en 16e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen
lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een
leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers
horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders
'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
De Protestanten tellen mee met de seizoenen, vandaar de 1e van
de Herfst, de RK kerk telt nog steeds door na Trinitatis. Het is ook
'de Zondag van de onrechtvaardige rentmeester' nav Lucas 16.
De Oude en Nieuwe Testament teksten gaan over verkeerde
daden en keuzes, psalm 138 is een dankpsalm van David.

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Komm, du süße
Todesstunde" (BWV 161), "Christus, der ist mein Leben" (BWV 95),
"Liebster Gott, wenn werd ich sterben" (Koraalcantate BWV 8) en
"Wer weiß, wie nahe mir mein Ende" (BWV 27). Deze cantates
horen bij Lucas 7:11-17 over de opwekking van de jongeman uit
Naïn.

Op You Tube: BWV Koraalcantate 8 'Liebster Gott, wenn werd
ich sterben' met de tekst. gezongen door jongens/countertenor
zonder bronvermelding (6m43). Link youtube
Op www.bach-cantates.com de complete tekst en vertaling
Link bach-cantatas

Lees tip: Els Lucassen, studente frans en Internationale Bedrijfs-
communicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Paper
voor Filosofie van de Managementwetenschappen "Het verschil
tussen de hedendaagse manager en de Bijbelse rentmeester".
Link elslucassen of slechte rentmeester

TEKSTEN
Amos 8:4-7
Psalm 138
Lucas 16:1-(8)17

AMOS
Amos is het 30ste boek van het Oude Testament. Amos was een
van de 12 'kleine' profeten en leefde rond de 8e eeuw voor Christus.
Het zijn vreedzame en voorspoedige jaren wat profeteren en
waarschuwen lastiger maakt. Hij wijst op onrechtvaardigheid en
'loze' religieuze handelingen.

Kennis tip: De EO/NBG Jongerenbijbel geven een overzicht van
Bijbelse munten, maten, gewichten en inhoudsmaten. Efa in R5
is een inhoudsmaat en de sjekel, ook in R5, een gewicht.
Link Munten_en_maten

AMOS 8:4-7
4 Jullie die de armen kwaad willen berokkenen en uit zijn op de
ondergang van de machtelozen van dit land, luister!
5 Jullie zeggen: ‘Wanneer is de dag van de nieuwe maan voorbij,
zodat we weer koren kunnen verkopen? Wanneer de sabbat,
zodat we weer graan kunnen verhandelen?’ Jullie maken de efa
kleiner, jullie maken de sjekel zwaarder en jullie knoeien met de
weegschaal.
6 Jullie kopen de zwakken voor een handvol zilver, de armen
voor een paar sandalen, en jullie zeggen: ‘Ook het kaf verkopen
we als graan!’
7 Nooit – en dit zweert de HEER op wie Jakobs volk zich laat
voorstaan – zal ik een van jullie daden vergeten.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst NBV biblijanet

Liever luisteren?
voorleesbijbel of downloadbijbel
Amos is het 30ste boek van het Oude Testament

Suggestie van Roel Bosch bij Amos 8:4
jullie die uit zijn op de ondergang van de machtelozen van het land...

Hoe kan een mens die machteloos is
nóg verder ondergaan, nog machtelozer worden?
Waarom moet dat, wie is daar toch op uit?
Is in de machteloze steeds de aanklacht hoorbaar,
stoort hij, stoort zij de waan van wie in weelde leeft?
En kan ik daar niet tegen, met mijn beetje macht,
keer ik hem liefst de rug toe, zwijg hem dood,
laat hem tot stof vergaan?
God, u die hoort wie stemloos is,
die macht schenkt aan de armste,
breek boze beelden stuk, dat mensen mensen zien.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster
en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link noorderlichtgemeente

Liever live?

Protestants Citypastoraat Domkerk, Achter de Dom 1
(Domplein) Utrecht.
Tijd 10:30, voorganger ds N.J. de Jong-Dorland
Link domkerk

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt


Preek van Pastor G. Zweers voor de Sint Dominicus te Tiel op
zondag 23 september 2007. Link preek

Op You Tube: Amos profeteerde onder Koning Uzzia. Deze kreeg
aan het eind van zijn regeerperiode lepra (melaatsheid), nadat hij
-tegen de regels in- zelf wierook had geofferd in de tempel van
Jeruzalem. Daarom moest Uzzia in afzondering leven in een huis
buiten de stad omdat lepra besmettelijk is. Video in het engels
'God Turns An Arrogant King Into a Leper' (1m48). Link youtube

PSALM 138
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Kunst tip: De psalmist David, door Dante Gabriel Rosetti, 185801864.
rechter doek van een drieluik, Llandalff Cahedral Wales. Link oxfordshire_church

PSALM 138
1 Van David.

Ik wil u loven met heel mijn hart,
voor u zingen onder het oog van de goden,
2 mij buigen naar uw heilige tempel,
uw naam loven om uw liefde en trouw:
grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw naam.
3 Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord,
mij bemoedigd en gesterkt.

4 Laten alle koningen op aarde u loven, HEER,
zij hebben de beloften uit uw mond gehoord.
5 Laten zij de wegen van de HEER bezingen:
‘Groot is de majesteit van de HEER.
6 De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om,
de hoogmoedige doorziet hij van verre.’

7 Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven,
u verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden,
uw rechterhand brengt mij redding.
8 De HEER zal mij altijd beschermen.
HEER, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst NBV Psalm 1

Liever luisteren?
voorleesbijbel of downloadbijbel
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Oud Katholieke Kathedrale Kerk van Ste. Gertrudis,
Willemsplantsoen 2, 3511 LA Utrecht (vlakbij CS)
Tijd: 10.00 uur, celebrant Bernd Wallet
Link utrecht.okkn

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek voor de Gereformeerde kerk van Capelle op Oudjaar 2009,
door C. van Dusseldorp met muzikale insteek. Link gkvcapelle

Op You Tube: Hands in the Air by Girl Talk (1m02)
Link youtube

Op Genevan Psalter: Heel veel Nederlandse psalmen. Psalm 138
in het engels gezongen (zonder plaats. tijd of kerkvermelding).
Link genevanpsalter

LUCAS 16:1-17
Lucas is het derde evangelie boek van het Nieuwe Testament
In Lucas 16:9-13 komt het begrip mammon voor, als afgod en
symbool voor "beheerst worden door geld". Het woord Mammon
is Syrisch en betekent geld of rijkdom, maar rijkdom die als 'een
god vereerd' wordt. In de Willibrord vertaling uit 1978 is Mammon
vertaald als geldduivel. De uitdrukking "de mammon dienen"
betekent in de Nederlandse taal: "geldzuchtig zijn". (bron:
Wikipedia)

Mammon komt vier keer in de Bijbel voor: In Matteüs 6:24
"Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de
tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en
de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de
mammon." Bij Lucas 16 komt de tekst drie keer voor, in de
tekst voor deze zondag, r 9, 11 en 13.

Kunst tip: De Mammon, een schilderij uit 1885 van de Engelse,
Victoriaanse symbolist George Frederic Watts (1817-1904).
Schilder en beeldhouwer van oa. allegorisch werk.
Link georgefredericwatts

Lucas 16:1-17
Rijkdom en gerechtigheid

1 Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke man
die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn
eigendommen verkwistte.
2 De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem:
“Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer,
want je kunt niet langer rentmeester blijven.”
3 Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu mijn
heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en
voor bedelen schaam ik me.
4 Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de
mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij
bij hen thuis ontvangen.
5 Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich.
De eerste vroeg hij: “Hoeveel bent u mijn heer schuldig?”
6 “Honderd vaten olijfolie,” antwoordde de schuldenaar. De
rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw schuldbewijs, ga zitten
en maak er gauw vijftig van.”
7 Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: “En u, hoeveel
bent u schuldig?” “Honderd balen graan,” luidde het antwoord.
De rentmeester zei: “Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van”
8 En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had
gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer
met elkaar om dan de kinderen van het licht.
9 Ook ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse
mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen
wanneer de mammon er niet meer is.
10 Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als
het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook
oneerlijk als het om veel gaat.
11 Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse
mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen
toevertrouwen?
12 En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander
toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt?
13 Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste
haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan
de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én
de mammon.’
14 De farizeeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en
ze haalden honend hun neus voor hem op.
15 Maar Jezus zei tegen hen: ‘U wilt bij de mensen altijd voor
rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen
in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God.
16 De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien
wordt het koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met
klem genodigd binnen te komen.
17 Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar
één tittel van de wet wegvalt.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Lucas 16

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde evangelie boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Rooms Katholieke parochie Sint Maarten, meerdere locaties in
Maarn, De Sint Theresia Parochie, Amersfoortseweg 48 Maarn.
Tijd: 11.00uur (startzondag), voorganger ds. Simon Dingemanse
Link parochie-sintmaarten
Link Maarn Maarn

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Jan Haveman, te lezen en te beluisteren op zijn eigen
website. Preek voor de Open Poort in Hattem-Noord een
Gereformeerde Kerk(en) Vrijgemaakt. Voor 1-3-09 titel: Jezus
Vader is ook mijn Vader! Link janhaveman

Preek met uitleg van de acties van de rentmeester door jeugd
vereniging theofilus van de Nederlands Gereformeerde Kerk van
Schiedam. Link theofilus

Op You Tube: De onrechtvaardige rentmeester door leerlingen
van het Greidanus College in Zwolle (10m07) Link youtube

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en
het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat
Jezus heeft geleerd. Deze keer de Italiaanse versie:

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome;
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen.

Bron: pater

VOLGENDE WEEK
26 september, tweede zondag van de herfst

Amos 6:1-10
Psalm 146
Lucas 16:19-31

Geen opmerkingen:

Een reactie posten