woensdag 9 juni 2010

13 juni 2010, 2e zondag na Trinitas

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun bezoekers
horen elke week dezelfde verhalen, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
Het kerkelijk jaar telt maar liefst 27 zondagen door na Pinksteren, tot Advent (de vier weken voor Kerst). Deze zondag(en) na Trinitas hebben geen eigen naam of thema zoals de afgelopen zondagen.

Kunst tip: Johan Sebastian Bach, de Cantate voor deze zondag: BWV 135, Ach Herr, mich armen Sünder - Ach heer, straf mij, arme zondaar. Alle' SJB cantates teksten op Bach-cantatas/BWV135-Dutc

Op You Tube zonder toelichting (5m11) Link youtube
Wikipedia noemt voor deze zondag ook JS Bach's Cantate: BWV 21 Ich hatte viel Bekümmernis
Link Wikipedia/Lijst cantates van Johann Sebastian Bach per zondag

TEKSTEN
Hooglied 4:16-5:8
Psalm 100
Lucas 7:36-8:3 De liefde van een zondares

HOOGLIED 4:16-5:8
Hooglied is het 22e boek het Oude Testament. Het wordt ook wel 'het Lied der Liederen' genoemd, het mooiste lied. In de Joodse bijbel hoort het bij de Feestrollen. Vermoed wordt dat het (vele) liefdesliederen zijn die op bruiloften werden gezongen. Het zijn dialogen tussen 'hij' en 'zij', de 'meisjes' en 'broers'.

Kunst tip: De beroemde 'Kus' van Gustave Klimt uit 1907/08. Link De kus

HOOGLIED 4:16-5:8

Zij
4:16 Ontwaak, noordenwind! Kom, zuidenwind!
Waai door mijn hof,
laat zijn balsems geuren.
Mijn lief moet in zijn hof komen,
laat hij daar zijn zoete vruchten proeven.

Hij
5:1 Hier ben ik in mijn hof,
zusje, bruid van mij.
Ik pluk mijn mirre en mijn balsem,
ik eet mijn honing uit mijn honingraat,
ik drink mijn melk en mijn wijn.

Meisjes
Eet, vriend en vriendin!
Drink, en word dronken van liefde!

Zij
2 Ik sliep, maar mijn hart was wakker.
Hoor! Mijn lief klopt aan!
‘Doe open, zusje, mijn vriendin,
mijn duif, mijn allermooiste.
Mijn hoofd is nat van de dauw,
mijn lokken vochtig van de nacht.’
3 ‘Maar ik heb mijn kleed al uitgedaan,
moet ik het weer aandoen?
En ik heb mijn voeten al gewassen,
moet ik ze weer vuil maken?’
4 Mijn lief stak zijn hand naar binnen,
een siddering trok door mij heen – om hem!
5 Toen sprong ik op, ik ging hem opendoen.
Mijn handen dropen van mirre,
mirre vloeide van mijn vingers
op de grendel van de deur.
6 En ik deed open voor mijn lief,
maar hij was weg,
mijn lief was weggegaan.
Een duizeling beving mij
toen ik zag dat hij er niet meer was.
Ik zocht hem, maar ik vond hem niet,
ik riep hem, maar hij antwoordde niet.
7 De wachters vonden mij
op hun ronde door de stad.
Ze sloegen mij, ze verwondden mij,
ze rukten mij de sluier af,
de wachters van de muren.

8 Ik bezweer je, meisjes van Jeruzalem,
als jullie mijn lief vinden,
wat zeggen jullie tegen hem?
Dat ik ziek van liefde ben.

Links naar complete teksten: 4 Biblija 5 Biblija

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Hooglied is het 22e boek het Oude Testament.

Liever live?
Protestante wijkgemeente Breukelen Pieterskerk, Straatweg 59, Breukelen. Tijd 10:45 - 11:45uur voorganger Ds. A.S. Klusener Link naar de website: protestantsewijkgemeentebreukelen
Of kijk op 'protestantse kerkzoeker' op PKN of 'zoek alle parochies' op katholieknederland

voor een dienst in de buurt

(5) Preken over Hooglied 4:16 e.v. te downloaden via Link Downloadpreken
of van Ds J. de Visser (van zijn website via google) Link Jdevisser/Hooglied preek.

Op You Tube: naar de verschillende verwijzingen naar kussen en liefde zoet als wijn: The Weavers 'Kisses sweeter that wine' uit 1951. Cover door oh la la Marlene Dietrich (3m03) Link youtube The Weavers (1951) of Link Youtube

Op You Tube ook: Kurt Weill en Bertold Brecht (1928) Dreigroschenoper, Salomon Song (3m39) uitvoering niet nader genoemd. NB Lotte Lenya doet het ook prachtig (1958) Link youtube 


PSALM 100
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Psalm 90 tot 106 worden beschouwd als tempelliturgieen ofwel 'how to' tijdens de tempeldiensten en vieringen. Deze psalm is een dankoffer

1 Een psalm voor het dankoffer.

Juich de HEER toe, heel de aarde,
2 dien de HEER met vreugde,
kom tot hem met jubelzang.
3 Erken het: de HEER is God,
hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe,
zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.

4 Kom zijn poorten binnen met een loflied,
hef in zijn voorhoven een lofzang aan,
breng hem hulde, prijs zijn naam:
5 de HEER is goed,
zijn liefde duurt eeuwig,
zijn trouw van geslacht op geslacht.

Link naar complete tekst (ivt) Biblija.net

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestante Gemeente Dronten, De Open Hof, de Zuid 2 Tijd 9.30-11.00 uur, ds. Jacob Keegstra
Link PGDronten Meeluisteren tijdens de dienst? http://www.pgdronten.nl/Home
Of kijk op 'protestantse kerkzoeker' op PKN of 'zoek alle parochies' op katholieknederland
voor een dienst in de buurt

Preek van Wim van der Schee, predikant voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Loenen aan de Vecht Link Wvdschee

Op You Tube: The University of Utah Singers, zingen "Jubilate Deo, Psalm 100" van Ko Matsushita, dirigent Dr. Brady Allred. 28/2/2009 in Libby Gardner concert hall (4m27). Link youtube


LUCAS 7
Lucas is het derde boek/evangelie van het Nieuwe Testament. In het eerste verhaal gaat het over vergeving van zonden en echte liefde. Hier ook de 'introductie' van Maria Magdalena.

Kunst tip Gedicht van Maria Tesselschade Roemers Visscher 1653, Verscheyde Nederduytsche Gedichten, deel 2. Link dbnl 

1e Couplet
Als ghy Maria smelt in tranen,

En wast de voeten, van den Heer:

't En is geen raedtzel: maar een leer:

Die uw, door Godes heil'gen Geest,

Is ingestort, die 't al geneest,


En stiert, op 's Hemels rechte banen

Lucas 7:36-8:3
De liefde van een zondares
36 Een van de farizeeën nodigde hem uit voor de maaltijd, en toen hij het huis van de farizeeër was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. 37 Een vrouw die in de stad bekendstond als zondares had gehoord dat hij bij de farizeeër thuis zou eten, en ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. 38 Ze ging achter Jezus staan, aan het voeteneinde van het aanligbed; ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie. 39 Toen de farizeeër die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf: Als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. 40 Maar Jezus zei tegen hem: ‘Simon, ik heb je iets te zeggen.’ ‘Meester, spreek!’ zei hij. 41 ‘Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had: de een was hem vijfhonderd denarie schuldig, de ander vijftig. 42 Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste
liefde betonen?’ 43 Simon antwoordde: ‘Ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden.’ Hij zei tegen hem: ‘Dat is juist geoordeeld.’ 44 Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon: ‘Zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast, en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven; maar zij heeft met haar tranen mijn voeten natgemaakt en ze met haar haar afgedroogd. 45 Je hebt me niet begroet met een kus; maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. 46 Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven; maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. 47 Daarom zeg ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.’ 48 Toen zei hij tegen haar: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ 49 Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf: Wie is hij, dat hij zelfs zonden vergeeft? 50 Hij zei tegen de vrouw: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’

Verkondiging van het koninkrijk van God

1 Kort daarop begon hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf vergezelden hem, 2 en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren: Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven, 3 Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna – en nog tal van anderen, die uit hun eigen middelen voor hen zorgden.

Link naar complete teksten 7 Biblija en 8 Biblija

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde boek/evangelie va het Nieuwe Testament.

Liever live?
'Een prostituee als wegwijzer' Dekanaat Amsterdam (RK) Pater Ambro Bakker s.m.a., Deken van Amsterdam De Goede Herder, Amsterdam Buitenveldert Van Boshuizenstraat 420, 1082 BA Amsterdam 10.10 uur Eucharistie of Woord- en Communieviering. Link dekenaat-amsterdam
Of kijk op 'protestantse kerkzoeker' op PKN of 'zoek alle parochies' op katholieknederland
voor een dienst in de buurt

Suggestie van Roel Bosch bij Lucas 7:39

Als hij een profeet was,
zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt,
dat ze een zondares is.

Hoe ongemakkelijk, zo dichtbij
en ongevraagd intiem,
hoe ongepast, een vreemde die
zich opdringt op een feest.
Hoe passend, dat juist deze rabbi,
zo ongevraagd verschenen op ons feest,
gezelschap krijgt van wie geminacht
in de marge vegeteert.
U, God, zo vreemd in mijn bestaan,
help me de kruik te vinden die ik met u delen kan.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger
in de Noorderlicht Kerk in Zeist, Link Noorderlichtgemeente

Preek van ds L.A. van Baardewijk. van de NGK (Nederlands
Gereformeerde Kerk) in Loosdrecht. Link NGK Loosdrecht

Op You Tube: in het engels een video presentatie door de Midtown Fellowship Midtowncolumbia (4m04) door Jeremy Lethco. Link youtube

VOLGENDE WEEK
20 juni, 1e van de zomer

Jesaja 65:1-9
Psalm 89:1-9
Lucas 8:26-39

Geen opmerkingen:

Een reactie posten