woensdag 23 juni 2010

27 juni 2010, 2e van de zomer, 6e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
27 juni, 2e zondag van de zomer(periode) die overgaat in de .... herfst en dan in Advent, de vier zondagen voor Kerst.

De Bach Cantates voor deze zondag zijn 'Barmherziges Herze Der Ewigen Liebe' (BWV 185), 'Ein ungefärbt Gemüte'  (BWV 24) en 'Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ' (Koraalcantate 177).

Op You Tube, BWV 24, Amsterdam Baroque Orchestra, Ton Koopman, dirigeert. (3m19). Link youtube


TEKSTEN1 Koningen 19:19-21
Psalm 16
Lucas 9:51-62


1 KONINGEN 19:19-21
1 Koningen is het 11e boek van het Oude Testament. De tekst beschrijft de ontmoeting van de profeten Elia en Elisa. Het is een vooraankondigingen van alle ontmoetingen die Jezus heeft (met ploegers) in de tekst van Lucas 9.

Kunst tip: De roeping van Elisa, Meester van Otto van Moerdrecht.Historie bijbel van Utrecht, circa 1430. Meermanno Westreenianum, Koninklijke Bibliotheek Den Haag.
Link biblical-art


1 KONINGEN 19:19-21

Elia op de Horeb (de berg van God)

19 Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat,
aantrof was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met
twaalf span ossen; Elisa liep achter het twaalfde span. Elia liep op
hem af en gooide zijn mantel over hem heen.
20 Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan.
‘Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder,’ zei hij, ‘dan
zal ik met u meegaan.’ ‘Doe wat je wilt,’ zei Elia. ‘Ik dwing je
nergens toe.’
21 Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het
hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met
Elia mee als zijn dienaar.

Link naar complete tekst biblija.net

Suggestie van Roel Bosch bij 1 Koningen 19,20:
Daarna ging hij met Elia mee als zijn knecht.

De hereboer wordt knecht.
Laat achter wat hij heeft,
zelfs wie hij is, zijn ossen en zijn ploeg,
de band met thuis verteerd.
Zo gaat hij verder, zonder geslacht en naam,
bekleed met Gods profetenmantel.
Hij ziet niet achterom maar hij leeft nu
als ploeger op Gods veld.
God, help me om uw land, uw ploeg te vinden.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist. Link noorderlichtgemeente

Liever luisteren?
voorleesbijbel of downloadbijbel 1 Koningen is het 11e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Bethelkerk, Händellaan 50, 2555 WE Den Haag. Tijd 10.00 uur, voorganger ds. Nel van Dorp. Thomas à Kempis schreef een beroemd geworden boek over de navolging van Jezus. Daar gaat het in deze dienst over. Zowel Elia (1 Koningen 19,19-21) als Jezus (Lucas 9,51-62) roepen mensen op om hen te volgen. Dat willen ze wel, maar eerst moeten andere werkzaamheden worden afgemaakt. Is het uitstel of uiteindelijk afstel? En hoe zouden we zelf reageren, als dat aan ons gevraagd werd? Link bethelkerk-denhaag

Of kijk op protestantse kerk nederland of Katholieknederland

Preek van ds Wim de Groot van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt De Dreef 1, Nieuwerkerk aan den IJssel Link de-lichtkring

Op You Tube: 'the call to service' preek (1 van 7) van Calvary Pittsburg, Pastor/Leader: Kevin Mallon, 10 maart 2009 (9m47). Link youtube


PSALM 16
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Deze psalm is 'Een stil gebed van David'.

Kunst tip: St Albans Psalter, Engels eerste helft van de 12e eeuw. Nav r5 U bent mijn levensbeker. Universiteit van Aberdeen. Link stalbanspsalter

PSALM 16

1 Een stil gebed van David.

Behoed mij, God, ik schuil bij u.
2 Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer,
mijn geluk, niemand gaat u te boven.’
3 Maar tot de goden in dit land,
de machten die ik vereerd heb, zeg ik:
4 ‘Wie u volgt, wacht veel verdriet.’
Ik pleng voor hen geen bloed meer,
niet langer ligt hun naam op mijn lippen.

5 HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker,
u houdt mijn lot in handen.
6 Een lieflijk land is voor mij uitgemeten,
ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld.

7 Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft,
zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.
8 Steeds houd ik de HEER voor ogen,
met hem aan mijn zijde wankel ik niet.

9 Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel,
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.
10 U levert mij niet over aan het dodenrijk
en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.
11 U wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

Link naar complete tekst biblija.net

Liever luisteren?
voorleesbijbel of downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Protestante Gemeente Wognum Tijd 10.00 uur, ds Hester Smits Link protgemwognum Of kijk op pkn of katholieknederland

Preek van ds Bas van der Graaf tijdens een Praise en worshipdienst in de Jeruzalemkerk, Amsterdam op 11/11/2007. Link graafwerk

Op You Tube:
Een 'impressie' filmpje bij psalm 16 in het Frans gezongen en de tekst in het Nederlands (4m24). Link youtubeLUCAS 9:51-62
Jezus vraagt veel van zijn volgelingen. Hij wil dat ze alles achterlaten om hem te volgen. Wanneer een van de discipelen eerst nog zijn vader wil begraven, antwoord Jezus "Het zorgen voor doden moet niet ten koste gaan van andere belangrijke dingen" (r60). Dit verhaal staat ook in Matteüs 8:21-22.

Kunst tip: Handschrift van de Kon. Bibliotheek Den Haag (133 D 11 10r), de maand september, met prachtige Vlaamse randversiering. circa 1525 Link meermanno Link meermanno2

LUCAS 9:51-62
Op weg naar Jeruzalem
51 Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weg-
genomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem.
52 Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar
ze kwamen om zijn komst voor te bereiden,
53 wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het
doel van zijn reis was.
54 Toen de leerlingen Jakobus en Johannes merkten dat Jezus niet
welkom was, vroegen ze: ‘Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel
afroepen dat hen zal verteren?’
55 Maar hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht.
56 Ze gingen verder naar een ander dorp.
57 Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: ‘Ik zal u
volgen waarheen u ook gaat.’
58 Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels
hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te
ruste leggen.’
59 Tegen een ander zei hij: ‘Volg mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta me
toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’
60 Jezus zei tegen hem: ‘Laat de doden hun doden begraven, maar
ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’
61 Weer een ander zei: ‘Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik
eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.’
62 Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en
achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’

Link naar complete tekst biblija.net

Liever luisteren?voorleesbijbel of downloadbijbel Lucas is het derde boek/evangelie van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC te Tiburg. Tijd 10.00 uur, voorganger ds Dick Penninkhof De cantorij olv. Helga Janssens- Baan zingt uit het oratorium ‘Gebroken jaren' (www.nbg.nl > nieuws op 20feb2008). Link pkn-tilburg Of kijk op pkn of katholieknederland

Preek 'Ooit zei ik 'ja' tegen iemand of iets' door Tineke Renkema De Gemeenschap de Hooge Berkt is een christelijke leefgemeen-schap van ruim honderd personen die in Bergeijk, Thorn en elders wonen. Link hoogeberkt

Op You Tube: Een 'trance' nummer gemaakt door Adrie v.d. Meer en Lisette de Jager met de titel: follow Jesus (3m24). Link youtube
VOLGENDE WEEK
3e van de zomer

Jesaja 66:10-14
Psalm 66:1-12
Lucas 10:1-20

Geen opmerkingen:

Een reactie posten