woensdag 2 juni 2010

6 juni 2010, Sacramentszondag en de 1e zondag na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
Sacramentszondag is een hoogfeest binnen de Rooms-Katholieke (RK) Kerk op de tweede zondag na Pinksteren. Men viert dat Jezus brood en wijn aan de apostelen gaf tijdens het 'Laatste of Heilig Avondmaal' (de Paasmaaltijd in Johannes 13:21-26). Jezus wil als 'voedsel' voortdurend onder de mensen blijven. In de RK kerk door zijn tegenwoordigheid in de RK dienst en het uitdelen van 'geconsacreerde' hosties.

Over het veranderen van brood en wijn in het bloed en vlees van Jezus in Wikipedia: Link Wikipedia/Transsubstantiatie

TEKSTEN
1 Koningen 17:17-24
Psalm 30
Lucas 7:11-17

1 KONINGEN 17
1 Koningen is het elfde boek van het Oude Testament. De boeken gaan (ook) over de vroege profeten. Het is een combinatie van vertelkunst en geschiedenis. In dit verhaal wekt de profeet Elia
een jongen weer tot leven, een vooraankondiging van Jezus' opwekking van een jongen in de tekst in Lucas 7.

Kunsttip: Elia Oratorium van Felix Mendelsohn Bartoldy (1846) Ouverture met Bryn Terfel (only the best bariton in the world!) Paul Daniel, dirigent, Orchestra of the Age of Enlightenment,
Edinburgh Festival Chorus.  (1 min4) introductie. Link youtube

(De Profeet Elia)
17 Enige tijd later werd het kind van Elia’s gastvrouw ziek, en wel zo ernstig dat ten slotte alle leven uit hem week. 18 Toen zei de vrouw tegen Elia: ‘Wat heb ik u misdaan, godsman? Bent u soms naar me toe gekomen om mijn zonden aan het licht te brengen en mijn zoon te doden?’ 19 ‘Geef mij uw zoon,’ zei hij, en hij nam de jongen van haar schoot en droeg hem naar boven, naar de kamer die hij in gebruik had, en legde hem op zijn eigen bed. 20 Toen riep hij de HEER aan en vroeg: ‘HEER, mijn God, waarom treft u juist deze weduwe, die mij gastvrijheid verleent, door haar zoon te doden?’
21 Hij strekte zich driemaal over het kind uit, daarbij de HEER aanroepend met de woorden: ‘HEER, mijn God, laat toch de levensadem in de borst van dit kind terugkeren.’ 22 De HEER verhoorde Elia’s smeekbede: de levensadem keerde terug in de borst van het kind, en het leefde weer. 23 Elia nam het kind op, droeg het naar beneden en gaf het aan zijn moeder terug. ‘Kijk, uw zoon leeft,’ zei hij.
24 Toen zei de vrouw tegen Elia: ‘Nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat u werkelijk namens de HEER spreekt.’

Link naar complete tekst: Biblija.net

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
1 Koningen is het elfde boek van het Oude Testament

Liever live?
Protestante Dorpskerk Haren (Gr), Kerkstraat 2, Haren Tijd: 10.00 uur, voorganger ds. Oosterdijk
Link naar de website: PKN Haren Of kijk op de Protestantse kerkzoeker of 'vind alle parochies'.

Preek van ds. E.J. Terpstra, predikant in Drogeham op 31 Augustus 2009. Link Egbertspreken
Of van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Zaltbommel Link kerken

Op You Tube: The story of Elijah (10 min) animatie (in het Engels) over de weduwe in Zarepath en haar zoon Link1 youtube (deel 1) (in 2emin) (10min) Link2 youtube2 (6:38 min) Link3 youtube3

PSALM 30
Psalmen is het negentiende boek van het Oude Testament. Dit is een lied bij de inwijding van de tempel

Kunsttip: Utrechts Psalter (r4) HEER, U trok mij uit het dodenrijk omhoog, Link Bijbelencultuur/psalmen

PSALM 30
1 Een psalm. Een lied bij de inwijding van de tempel. Van David.

2 Hoog wil ik u prijzen, HEER, want u hebt mij gered
en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde.
3 HEER, mijn God, ik riep tot u
om hulp en u hebt mij genezen.
4 HEER, u trok mij uit het dodenrijk omhoog,
ik daalde af in het graf, maar u hield mij in leven.

5 Zing voor de HEER, allen die hem trouw zijn,
loof zijn heilige naam.
6 Zijn woede duurt een oogwenk,
zijn liefde een leven lang,
met tranen slapen we ’s avonds in,
’s morgens staan we juichend op.

7 In mijn overmoed dacht ik:
Nooit zal ik wankelen.
8 HEER, u had mij lief en ik stond als een machtige berg,
u verborg uw gelaat en ik bezweek van angst.

9 U, HEER, roep ik aan,
u, Heer, smeek ik om genade.
10 Wat baat het u als ik sterf,
als ik afdaal in het graf?
Kan het stof u soms loven
en getuigen van uw trouw?

11 Luister, HEER, en toon uw genade,
HEER, kom mij te hulp.
12 U hebt mijn klacht veranderd in een dans,
mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld.
13 Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen.
HEER, mijn God, u wil ik eeuwig loven.

Link naar complete tekst Biblija

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Psalmen is het negentiende boek van het Oude Testament.

Liever live?
Kijk op 'protestantse kerkzoeker'op Link PKN of 'zoek alle parochies' op Link Parochies

Preek van Ds. G. Naber van de Gereformeerde Kerk te Sliedrecht. Link Kerken
Preek van Ds J. de Visser, 10 juni 2007 Laurenskerk, Rotterdam. Link jdevisser

Op You Tube: Animatie van Psalm 30 (engels) Link Youtube

LUCAS 7: 11-17
Lucas is het derde boek/evangelie van het Nieuwe Testament. Dit verhaal vertelt over een wonder dat Jezus doet net nadat hij zijn twaalf leerlingen heeft uitgekozen en net voor Johannes leerlingen hem komen vragen of hij de nieuwe messias is.

Kunsttip: Jesus en de zoon van de weduwe uit Nain, 12e eeuws mozaiek, Kathedraal van Monreale, Sicily, Italie Link Christchurchwindsor/Monreale Nain

(Genezing en dodenopwekking)
11 Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Naïn heet, en zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. 12 Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen, de enige zoon van een weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde haar. 13 Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen en zei tegen haar: ‘Weeklaag niet meer.’ 14 Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan – de dragers bleven stilstaan – en zei: ‘Jongeman, ik zeg je: sta op!’  15 De dode richtte zich op en begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. 16 Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan,’ en: ‘God heeft zich om zijn volk bekommerd!’ 17 Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek.
Link naar complete tekst Biblija

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde evangelie/boek van het Nieuwe Testament

Liever live?
De Remonstranten, Geertekerk, Geertekerkhof 22/23, Utrecht Tijd 10.30 uur, voorganger ds Florus Kruyne Link Geertekerk Of kijk op de Protestantse kerkzoeker of 'vind alle parochies'.

Preek van Ds Hans Burger, De Voorhof. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) in Franeker, van 7 december 2008. Link devoorhof.

Op You Tube: Jesus Movie part 3 (van 10) 10min. Link youtube

VOLGENDE WEEK
13 juni 2010

Hooglied 4:16-5:8
Psalm 100
Lucas 7:36-8:3

Geen opmerkingen:

Een reactie posten