woensdag 28 juli 2010

1 augustus 2010, 7e van de zomer en 9e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen
lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een
leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers
horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders
'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
De zomerperiode in de kerken is rustig en ..... er zijn veel extra's:
In Friesland zijn deze zomer 250 kerken ook op zaterdag open. Om
rond te kijken, voor rust en bezinning of een gesprek. Vaak zijn er
allerlei activiteiten zoals rondleidingen, muziek, tentoonstellingen etc.
Zaterdagmiddagen van 3 juli tot 12 september van 13.30 tot 17.00 uur.
Link http://www.tsjerkepaad.nl

De Bach cantates voor deze zondag zijn 'Herr, gehe nicht ins
Gericht
' (BWV 105), 'Was frag ich nach der Welt' (BWV 94) en 'Tue
Rechnung!
Donnerwort' (BWV 168). NB Deze cantates horen bij
Lucas 16: 1-9, de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester.

Op You Tube: zonder omschrijving of bewegend BWV 168-5.
Link
http://www.youtube.com/watch?v=py9YDllVeTk

TEKSTEN
Prediker 2:1-11
Psalm 49:1-13
Lucas 12:13-21

PREDIKER 2
Prediker is het 21ste boek van het Oude Testament. Het is het
vervolg op Prediker 1 dat erg bekend is door de titel 'Lucht en leegte'
en eindigt met alles is leegte. In de Statenbijbel uit 1637 (nog)
vertaald als 'IJdelheid der ijdelheden'.

Kunst tip: Een voorbeeld van een populair genre in de Nederlandse
schilderkunst: een "Vanitas" (ijdelheid) stilleven. Hier met schedel
(gedenk te sterven), wijn, viool, open snuifdoosjes en dobbelstenen.
Peter van Kessel uit 1668, nu in het Catharijne Convent in Utrecht.
Link http://www.bijbelencultuur.nl/b/bnc/largethumbs/bnc01442r.jpg

PREDIKER 2
1 Ik zei tegen mezelf: Kom, laat ik proberen de genoegens van het
leven te smaken en te genieten van het goede. Maar ook dat,
ontdekte ik, is enkel leegte.
2 Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niet meer dan dwaasheid.
En waar leidt vreugde toe?
3 Ik heb mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid van de wijn,
en ik greep die dwaasheid aan om te onderzoeken of ik in mijn
wijsheid – want die behield altijd de overhand – kon ontdekken wat
een mens het beste doen kan, dat luttel aantal levensdagen dat hij
doorbrengt onder de hemel.
4 Ook heb ik grootse dingen ondernomen: Ik heb voor mezelf
paleizen gebouwd en wijngaarden geplant.
5 Ik heb tuinen en parken aangelegd en daarin een keur van
vruchtbomen geplant.
6 Ik heb waterbekkens gegraven om een bos met jonge bomen te
bevloeien.
7 Ik heb slaven en slavinnen gekocht, en ook hun kinderen werden
slaven in mijn huis. Ik bezat talrijke runderen, schapen en geiten,
meer dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd.
8 Ik heb goud en zilver opgestapeld en in de rijkdom gedeeld van
koningen en landen. Ik heb zangers en zangeressen aangesteld
en het genot geproefd van vele, vele vrouwen.
9 Grootse dingen heb ik ondernomen en meer bezit vergaard dan
iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. En bij alles wat
ik voor mezelf verworven had, behield ik ook mijn wijsheid.
10 Alles wat mijn ogen vroegen heb ik ze gegund, elke vreugde die
mijn hart verlangde heb ik het gegeven, en ik genoot naar
hartenlust van al het goede dat ik had verworven. Het was het loon
voor mijn gezwoeg.
11 Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in
ogenschouw, alles wat mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd
had, en ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van wind
was. Het had geen enkel nut onder de zon.

Link naar complete tekst
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Pred+2&id42=0&id18=1&pos=0&l=nl&set=10

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Prediker is het 21ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestante gemeente Stedebroeck, Oude Kerk, Zesstedenweg 189
Grootebroek.
Tijd 10 uur, voorganger Mw. ds. van Zijverden, Enkhuizen
Link http://www.deoudekerk.nl

Of kijk op churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt
Link http://www.churchatwork.nl/

Preek door ds. Kim Magnée-De Berg zondag 2 september 2007
voor de Federatie Gouda.
Link http://www.federatiegouda.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=33

Op You Tube: Stef Bos en Frank Boeijen, lied ''alles is lucht'' of het
lied van de prediker (2m30).
Link http://www.youtube.com/watch?v=2-5oS7I503U

PSALM 49
Deze psalm is voor de korachieten, de tempelzangers in het Bijbelse
Israël. Elf psalmen zijn 'van' hen, om te zingen (een kunstig lied) in de
tempel. Een Korachieten psalm (45) is zelfs een liefdeslied.
Korachieten zijn de "zonen" van Korach, die in opstand kwam tegen
Mozes en zijn broer Aäron (in het boek Exodus). Korach was Leviet,
van de stam waarvan de zonen later in de tempel in Jeruzalem zouden
dienen volgens het boek Leviticus.

Kunst tip: 'St. Albans Psalter', Engeland, eerste helft van de 12e
eeuw nu in de Universiteit van Aberdeen. R2 Hoor, alle volken,
luister, bewoners van de wereld, mensen, kinderen van Adam,
rijk en arm.
Link http://www.biblical-art.com/artwork.asp?id_artwork=15495&showmode=Full

PSALM 49
1 Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm.

2 Hoor, alle volken, luister, bewoners van de wereld,
3 mensen, kinderen van Adam, rijk en arm, iedereen.

4 Mijn mond spreekt wijze woorden,
diepzinnig is wat mijn hart overpeinst,
5 ik heb een open oor voor raadselspreuken,
bij het spel op de lier onthul ik een geheim.

6 Waarom zou ik vrezen in slechte tijden,
als ik door uitbuiters word omringd,
7 die vertrouwen op hun vermogen en pronken met hun rijkdom?

8 Geen mens kan een ander vrijkopen,
wat God vraagt voor een leven, is niet te betalen.
9 De prijs van het leven is te hoog, in eeuwigheid niet op te brengen.
10 Onmogelijk dat iemand voor altijd zou leven,
de kuil van het graf nooit zou zien.

11 Dit zien we: wijze mensen sterven, maar ook dommen en dwazen
vergaan en laten hun vermogen achter.
12 Het graf of ‘Hun binnenste’, is hun eeuwig thuis, hun woning van
geslacht op geslacht, ook al stond er veel land op hun naam.
13 Nee, een mens, hoe rijk ook, ontkomt niet aan het duister,
hij is als een dier dat wordt afgemaakt.

Link naar complete tekst
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Ps+49&id42=0&id18=1&pos=0&l=nl&set=10

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Protestantse Gemeente Gorssel - Epse. In Gorssel, Hoofdstraat 27,
voorganger ds. mw. Neppelenbroek uit Vorden. In Epse, Lochemse-
weg 36, Epse, voorganger ds. mw. Van Alphen uit Warnsveld.
Tijd: beide diensten beginnen om 10uur
Link http://www.kerkespraak.nl

Of kijk op churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:
Link http://www.churchatwork.nl/

Preek van ds Koekoek in de Triomfatorkapel, Alphen aan de Rijn
een Baptisten Gemeente (op 26 juli 1998).
Link http://www.triomfatorkapel.nl/html_preken/pa980726.htm

Op You Tube: Vrije bewerking van psalm 49 door Ian White (4m38).
Link http://www.youtube.com/watch?v=Zc-y7jVCh5A
Op You Tube: een reggea versie van Psalm 49, Prince Far I (3m08).
Link http://www.youtube.com/watch?v=cUINra5j8Yc&feature=related

LUCAS 12:13-21
De tekst van deze week komt uit het 'Onderricht aan de leerlingen en
de menigte' en dit is de gelijkenis van de rijke dwaas. Die rijkdom
najaagt maar 'niet rijk is bij God' (r 21) en alles verliest.

Kunst tip: Rembrandt van Rijn, de Parabel van de rijke man uit 1627.
Olie op doek, nu in de Gemäldegalerie, Berlijn, Duitsland.
Link http://www.abcgallery.com/R/rembrandt/rembrandt161.html

LUCAS 12:13-21
(Onderricht aan de leerlingen en de menigte)

13 Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen mijn
broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’
14 Maar Jezus antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar
over jullie aangesteld?’
15 Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht,
want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet
wanneer hij die in overvloed heeft.’
16 En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van
een rijke man had veel opgebracht,
17 en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen
ruimte om mijn voorraden op te slaan.
18 Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn
schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan
opslaan,
19 en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in
voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je.
20 Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven
van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je
hebt opgeslagen?”
21 Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf,
maar niet rijk is bij God.’


Link naar complete tekst
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Luc+12&id42=0&id18=1&pos=0&l=nl&set=10

Suggestie van Roel Bosch bij Lucas 12:17
Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte ...

Voor elke oplossing is een probleem.
Een overvloed aan gaven
schept een groot tekort aan ruimte,
aan vermogen van zich af te zien,
te zien waar rijkdom in de grond verborgen ligt,
een leven met en voor de ander,
met, voor God.
God, u de schat, schenk ruimte, help me zien.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster
en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link http://www.noorderlichtgemeente.nl/nl/

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl

Lucas is het derde evangelie/ boek van het Nieuwe Testament.


Liever live?

Protestantse Gemeente Enkhuizen, St. Pancras- of Zuiderkerk,
Zuiderkerksteeg 1, 1601 HJ Enkhuizen.
Tijd: nnb uur, voorganger Ds. Hanneke Borst
Link http://www.pknenkhuizen.nl/publicatie.aspx?lIntNavId=3538

Of kijk op churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:
Link http://www.churchatwork.nl/

Preek van ds. J.C. Schaeffer op 10 maart 2010
Link www.ngk.nl/nunspeet/pdf/Lucas12v13t21.pdf

Op You Tube: In het engels, de parabel van de rijke dwaas als
computer game. (4m09)
Link http://www.youtube.com/watch?v=20UOBbVqMkI&feature=related

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en
het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus
heeft geleerd. Deze keer het Gronings 'Os Voader'.

Os Voader ien Hemel,
Dat Joen Noam hailegd worden zel,
Dat Joen Keunenkriek kommen mag,
Dat Joen wil doan wordt
Op eerd net as ien hemel.
t Stoed doar wie verlet van hebben, geef os dat vandoag,
En reken os nait tou wat wie verkeerd doun,
net zo as't wie vergeven elk dij os wat aandut.
En breng os nait ien verlaiden,
mor wil van verlaaider os verlözzen.

Veur't Joe binnen t Keunenkriek,
de Kracht en de Heerlekhaid.
Veur ien aiweghaid. Amen

VOLGENDE WEEK
8 augustus, 8e van de zomer

Jesaja 65:17-25
Psalm 33:12-22
Lucas 12:32-40

Geen opmerkingen:

Een reactie posten