dinsdag 13 juli 2010

18 juli, 5e van de zomer, 7e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen
lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een
leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers
horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders
'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
18 juli, 5e van de zomer 7e na trinitatis. De teksten deze week gaan
over bidden, het goede doen en begenadigd worden (1 Samuel 1 en
Psalm 15) en luisteren naar en/of werken voor Jezus/de kerk (Lucas).
De biddende en de werkende kloosterorden en kerkleden.

De Bach cantates voor deze zondag zijn 'Ärgre dich, o Seele, nicht
(BWV 186), Was willst du dich betrüben, een Koraalcantate (BWV
107) en 'Es wartet alles auf dich' (BWV 187). Mooie regel in BWV
186:5 in de Aria (tenor) 'Mein Heiland läßt sich merken In seinen
Gnadenwerken'.

Op You Tube: JS Bach Cantate BWV 186 "Ärgre dich, o Seele, nicht" dirigent John Eliot Gardiner, koor nb (3m57). Link youtube 

TEKSTEN
1 Samuel 1:1-20
Psalm 15
Lucas 10:38-42

1 SAMUEL 1
1 Samuel 1 is het negende boek van het Oude Testament. Het gaat over de kinderloosheid van Hanna en Elkana en de treiterende Pennina, zijn andere vrouw. Biddend belooft Hanna de Heer dat als
ze een zoon krijgt, ze nooit zijn haar zal afknippen. Samuel betekent 'de door God gehoorde' in het Hebreeuws.

Kunst tip: Uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. KB 71 A 23 137r. De sub-fauvel meester, circa 1320. Elkana en Hanna bidden in de tempel. Link Meermanno

1 SAMUEL 1:1-20
De gelofte van Hanna en de geboorte van Samuel
1 In Rama in de streek Suf, in het bergland van Efraïm, woonde een
man die Elkana heette. Hij was een zoon van Jerocham, die een zoon
was van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Suf, en behoorde tot
de stam Efraïm.
2 Hij had twee vrouwen: de ene heette Hanna en de andere Peninna.
Peninna had kinderen, maar Hanna niet.
3 Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar Silo, om daar
de HEER van de hemelse machten te vereren en hem offers te brengen.
Chofni en Pinechas, de twee zonen van Eli, waren daar priesters van
de HEER.
4 Wanneer Elkana zijn jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn vrouw Peninna
en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees.
5 Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hanna, want haar had hij lief, ook
al hield de HEER haar moederschoot gesloten.
6 Haar rivale kwetste haar dan diep, door haar te sarren omdat
de HEER haar geen kinderen gaf.
7 Zo ging het jaar in jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van
de HEER gingen, treiterde Peninna Hanna zo erg dat ze begon te
huilen en haar eten liet staan.
8 Toen dat weer eens gebeurde, vroeg Elkana: ‘Waarom huil je, Hanna?
Waarom eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet
meer voor je dan tien zonen?’
9 Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van
de HEER, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat.
10 Diep bedroefd bad Hanna tot de HEER. In tranen
11 legde ze een gelofte af: ‘HEER van de hemelse machten, ik smeek
u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet
mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven
aan u: nooit zal zijn haar worden afgeschoren.’
12 Terwijl Hanna zo lang bad, keek Eli opmerkzaam naar haar mond.
13 Ze bad namelijk in stilte: haar lippen bewogen wel, maar haar stem
was niet te horen. Daarom dacht Eli dat ze dronken was.
14 Hij sprak haar aan en vroeg: ‘Gaat dit nog lang zo duren? Als u
dronken bent, ga dan uw roes uitslapen!’
15 ‘U vergist u, heer,’ antwoordde Hanna. ‘Ik heb geen wijn of andere
drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en
stort mijn hart uit bij de HEER.
16 Denk niet dat ik een slechte vrouw ben; ik bid zo lang omdat ik
overstelpt ben door droefheid en ellende.’
17 ‘Ga dan in vrede,’ antwoordde Eli. ‘De God van Israël zal u geven
waar u om hebt gevraagd.’
18 ‘Ik dank u voor uw vriendelijkheid,’ zei Hanna, en ze ging terug
naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer.
19 De volgende morgen vroeg bogen ze zich neer voor de HEER,
waarna ze zich op de terugreis begaven. Thuis in Rama sliep Elkana
met zijn vrouw Hanna, en de HEER verhoorde haar.
20 Hanna werd zwanger en na verloop van tijd baarde ze een zoon.
Ze noemde hem Samuel, ‘want,’ verklaarde ze, ‘ik heb hem aan
de HEER gevraagd.’

Link naar complete tekst biblija

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
1 Samuel 1 is het negende boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse wijkgemeente Kerk op Ypenburg, De Toevlucht, Laan van Hoornwijck 140, Ypenburg/Den Haag. Gelezen wordt uit 1 Samuël 1:1-20, 1 Timoteüs 4:1-10 en Lucas 10:38-42.
Tijd: 10 uur, voorganger dhr. W. Feenstra. Link kerkopypenburgOf kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. Hier vindt u de ruim 4.000 actieve kerken, parochies en christelijke gemeenten in Nederland.

Preek van Hans-Jan Roosenbrand, dominee bij de gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Hoofddorp / Haarlemmermeer Link hansjanroosenbrand

Op You Tube: In het engels Sunday Sermon, Hope for the Pain Filled Heart Onnuri English Ministry (OEM) in Seoul, South Korea (Seobinggo Campus) Pastor Eddie Byun is the lead pastor of OEM. (41m24). Link youtube

Op You Tube: Het zal je kind maar wezen: may you be so lucky! Het is een ware rage op universiteiten en (hoge) scholen: een lipdub (in een keer gefilmde playbacking crowd) promo van je opleiding. Zo ook Vier Vrienden en studenten van de Christelijke Hogeschool Ede. 130 mensen playbacken ‘Working Man’ van NewWorldSon (4m16). Link youtube


PSALM
Het Oude Testament heeft 613 geboden. Zij geven toegang tot de verbonds- of ontmoetingstent. (Exodus 26:1-37) David beschrijft hier ons gedrag naar anderen. Zoals: 'wees integer', 'doe wat goed
is' en 'spreek de waarheid'. (Bron: mens-en-samenleving.infonu.nl/religie.... psalm 15).

Maar ook: vraag geen rente voor een lening en verraad niemand voor geld. Meer over 'woeker en het verbod op rente' dr. A.J. van Straaten van De Nederlandse Bank (2002, Boom uitgeverij). Link historischhuis


PSALM 15
1 Een psalm van David.

HEER, wie mag gast zijn in uw tent,
wie mag wonen op uw heilige berg?

2 Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is,
wie oprecht de waarheid spreekt.
3 Hij doet aan lasterpraat niet mee,
hij benadeelt een ander niet
en drijft niet de spot met zijn naaste.

4 Hij veracht wie geen achting waard is,
maar eert wie ontzag heeft voor de HEER.
Zijn eed breekt hij niet, al brengt het hem nadeel,
5 voor een lening vraagt hij geen rente,
hij verraadt geen onschuldigen voor geld.

Wie zo doet, komt nooit ten val.

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Of psalm 15 gelezen wordt durf ik niet te garanderen, maar bijzonder wordt het vast! Vierdaagsezondag, een Internationale Vierdaagse Mis met het koor Quintessence van de Goede Herderparochie. Petrus Canisius Parochie, Molenstraat 37, 6511 HA Nijmegen Tijd 10.30 uur, voorganger niet genoemd. Link petruscanisiusparochie

Of kijk op churchatworkvoor een dienst bij u in de buurt.

Preek van emeritus dominee Philippus Kroes, van 25 september 2005. Link pastoralekroes

Op You Tube: Gezongen in het engels Psalm 15, door John Michael Talbot (1m52).
Link youtube


LUCAS
Het verhaal van Marta en Maria komt drie keer in de Bijbel voor: in
Lucas 10:38-42, in Johannes 11:1-44 en in Johannes.12:1-8. Ze
belichamen het eeuwenlange dilemma van het volk van God, in het
Oude en het Nieuwe Testament. Er zijn veel gelovigen druk als
Marta en weinigen die al hun aandacht en energie besteden aan het
leren kennen van Jezus. (Bron: hefziba.nl)

Kunst tip: Christus in the huis van Martha and Mary (1515) door Cornelis Engebrechtsz, Rijksmuseum, Amsterdam. Olie op doek. Link biblical-art Met nog wel 50 afbeeldingen van Maria en Martha.

LUCAS 10:38-42
(ook) Het enig noodzakelijke

38 Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd
Of kijk op churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt
Link http://www.churchatwork.nl/
ontvangen door een vrouw die Marta heette.
39 Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en
luisterde naar zijn woorden.
40 Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor
haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet
schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen
haar dat ze mij moet helpen.’
41 De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je
maakt je veel te druk.
42 Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel
gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’

Link naar complete tekst biblija

Suggestie van Roel Bosch bij Lucas 10:41 

'Je bent zo bezorgd en maakt je veel te druk.'

Haast ongemerkt loopt hier de spanning op.
Steeds weer wat strakker komt de riem te staan,
en zelfs een klein geluid doet alle snaren trillen.
Zo gaat het mannen, vrouwen, alle eeuwen door,
de Hanna's en de Martha's, en ze hebben goede grond.
Wat zij verduren moeten kent geen maat.
Tenzij dan toch de maat van het gebed,
tenzij de machteloze nutteloze bede,
het open hart, de open handen, en de lege blik -
God, vul mijn handen met uw lege tijd,
vul mijn verwachting met de vrucht, de Geest.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster
en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link noorderlichtgemeente

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde boek/evangelie van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Parochie van het Heilig Hart van Jezus, Rijnstraat 1 Schiedam (zuid). Tijd: 9.45 uur, voorganger Pater A Heeren sdb Link smartcms

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. 
Preek over 'Maria en Marta' van Bernard de Cock o.p. een Vlaamse dominicaan werkzaam in onder andere Gent. Link preken

Op You Tube: in he engels Fort Street Presbyterian Church, Detroit, Michigan. Rev. Dr. Jessica Nyland Salt "Bread of Life" sept 6, 2009. (6m27) Link youtube

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd, hier de RK versie van de Novus Ordo Missae. De
priester zegt:

Libera nos, quaesumus, Domine, ab omnibus malis,
da propitius pacem in diebus nostris,
ut, ope misericordiae tuae adiuti
et a peccato simus semper liberi
et ab omni perturbatione securi
exspectantes beatam spem
et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef vrede in onze dagen,
dat wij gesteund door Uw barmhartigheid,
vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle onrust.
Hoopvol wachtend
op de komst van Jezus, Messias, Uw Zoon.

Waarna de gelovigen antwoorden met:

Quia tuum est regnum,
et potestas, et gloria
in saecula.

Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.


VOLGENDE WEEK
25 juli, 6e van de zomer, 8e na trinitatis

Genesis 18:20-33
Psalm 138
Lucas 11:1-13

Geen opmerkingen:

Een reactie posten