dinsdag 20 juli 2010

25 juli 2010, 6e van de zomer en 8e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen? mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers
horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODEIn de zomer is het rustiger in de kerken, maar er zijn ook leuke initiatieven voor de 500.000 Nederlanders die in eigen land op vakantie zijn. Bijvoorbeeld door de Anloup, de St. Kerk en Recreatie Sint Maartensvlotbrug, opgericht door een aantal kerken uit de regio. Link Anloup/kerkdiensten

De Bach cantates
voor deze zondag zijn "Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz" (BWV 136), 'Wo Gott der Herr nicht bei uns hält' (Koraalcantate BWV 178) 'Es ist dir gesagt, Mensch, was gut
ist' (BWV 45). NB deze teksten zijn eigenlijk gekoppeld aan de Bergrede in Mattheus 5 en de waarschuwing voor valse profeten.

BWV 136 door dirigent Pieter Jan Leusink en het Hollands Boys Choir (4m12 - 1m27 - 4m26 - 0m53 met Windows media player). Link eduardvh/BWV 136


TEKSTEN
Deze week gaan de leesrooster teksten veel over God als degene die (ver)oordeelt en straft (Genesis) of beloont (Psalm) en bij Lucas over 'zijn' Onze Vader gebed en (goed) gedrag dat beloond wordt.

GENESIS 18:20-33
PSALM 138
LUCAS 11:1-13

Kunst tip: God als rechter: centraal paneel van 'De aanbidding van het Lam Gods' van de gebroeders van Eyck in de St Jan in Gent. NB Het is niet zeker of het God de Vader of Christus is, zetelend als
rechter. Tot de 20e eeuw werd de eerste interpretatie aangehouden. De redenen: de scepter en het schoeisel, gen stigmata (kruisigings)verwondingen en het feit dat het retabel zo - samen met de duif en het Lam - de Drievuldigheid afbeeldt. Link WikipediaGENESIS 18:20-33
Genesis is het eerste boek van het Nieuwe Testament. Dit bijbelboek bevat het bekende verhaal van de verwoesting van de verdorven steden Sodom en Gomorra, het begint met de aankondiging en het
onderhandelen van Abraham om de steden te sparen als hij (toch) 50 dan 45 dan 40 en tot slot slechts 10 onschuldigen vindt. In oudere bijbelvertalingen heten zij nog rechtvaardigen en dat begrip wordt
hier nog wel gebruikt, maar voor God (r 25).

Kunst tip: Marc Chagall, Abraham en de drie engelen (19601966) nu in het Musée National Message Biblique Marc Chagall, Nice Frankrijk. Link Biblical-art en Link biblical-art

GENESIS 18:20-33
20 Daarom zei de HEER: ‘Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot. 21 Ik zal ernaartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb
gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten.’ 22 Toen gingen de twee mannen weg, naar Sodom, terwijl Abraham bij de HEER bleef staan. 23 Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg: ‘Wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? 24 Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners?
25 Zoiets kunt u toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten omkomen! Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen! Hij die echter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen?’ 26 De HEER antwoordde: ‘Als ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken.’ 27 Hierop zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben: 28 stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf ontbreken, zou u dan toch vanwege die vijf de hele stad verwoesten?’ ‘Nee,’ antwoordde hij, ‘ik zal haar niet verwoesten als ik er vijfenveertig  aantref.’ 29 Opnieuw sprak Abraham hem aan: ‘Stel dat het er maar veertig zijn.’ ‘Dan zal ik het niet doen omwille van die veertig.’ 30 Toen zei hij: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het
waag door te gaan: stel dat het er maar dertig zijn.’ ‘Ik zal het niet doen als ik er dertig aantref.’ 31 Hierop zei hij: ‘Ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken: stel dat het er maar twintig zijn.’ ‘Dan zal ik de stad niet verwoesten omwille van die twintig.’ 32 Abraham zei: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen: stel dat het er maar tien zijn.’ ‘Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die tien.’ 33 Zodra de HEER zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg. En Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde.
Link naar complete tekst biblija.net

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Genesis is het eerste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
(Protestantse) Bethelkerk Den Haag, Handellaan 50, Den Haag. Tijd 10.000 uur, voorganger ds. Nico Riemersma Link Bethelkerk-denhaag/kerkdiensten Of kijk op churchatwork.nl/churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.
 

Preek van ds G.J.Slotman te Dalfsen, de Kandelaarkerk te Heemse op zondag 27 augustus 2006. Link GKVHeemse

Op You Tube: preek in het engels van Reverend Larry Schell, senior pastor at Middleton Congregational Church over 'The God of Abraham' over de onderhandeling van Abraham met God. (10m05). Link youtube Link youtube


PSALM 138
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Deze psalm is een loflied en gaat over de belofte(n) van de Heer r2 en 8. Wel een beetje cynisch als je dat leest net na de belofte om Sodom en Gomorra te verwoesten.

Kunst tip: Deel van de muur van de oude joodse tempel in Jeruzalem. Link Vecip
PSALM 138 een loflied
1 Van David.
Ik wil u loven met heel mijn hart,
voor u zingen onder het oog van de goden,
2 mij buigen naar uw heilige tempel,
uw naam loven om uw liefde en trouw:
grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw naam.
3 Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord,
mij bemoedigd en gesterkt.

4 Laten alle koningen op aarde u loven, HEER,
zij hebben de beloften uit uw mond gehoord.
5 Laten zij de wegen van de HEER bezingen:
‘Groot is de majesteit van de HEER.
6 De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om,
de hoogmoedige doorziet hij van verre.’

7 Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven,
u verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden,
uw rechterhand brengt mij redding.
8 De HEER zal mij altijd beschermen.
HEER, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los.

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Parochie van de Heilige Driekoningen te Den Haag en zijn twee vieringen op zondag door pastoor Pastoor: dr. R.G. A. Kurvers Tijd 9:30 uur in de Onbevlekt Hart van Maria, Bloklandenplein 15
Tijd 11:00 uur in de Paschalis Baylon Kerk, Wassenaarseweg 53 Link atecmedia Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van C. van Dusseldorp, op Oudjaar 2009 in de Gereformeerde Kerk in Capelle aan de IJssel. Link GKVCapelle

Op You Tube: De muziek van de bijbel door Suzanne Haik-Vantoura een live concert in de University of San Francisco's Lone Mountain Chapel VS, 6 oktober 1985 Psalm 138 (4m08).
Link youtube


LUCAS 11:1-13
Het aardige van het Onze Vader uit Lucas, is dat Jesus het illustreert met een voorbeeld en benadrukt dat bidden werkt . R9: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.

Kunst tip: Psalter fragment, Jezus leert zijn leerlingen het Onze Vader, circa 1200 KB 76 F 5 Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. Link Meermanno

Artikel over Onze Vader in Mattheus en in Lucas van Arnoldien van Berge, docent bijbelwetenschappen en predikant. Link Raadvankerken/onze_vader_gezongen

LUCAS 11:1-13
Het gebed

1 Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ 2 Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: “Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw  koninkrijk komen. 3 Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. 4 Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving.” 5 Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen, 6 want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.” 7 En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” 8 Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft. 9 Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en
je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 10 Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 11 Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? 12 Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? 13 Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’ 

Suggestie van Roel Bosch bij Lucas 11,13:
...hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest
geven aan wie hem erom vragen.

Een lesje in gebed is snel geleerd;
traditie reikt een serie goede woorden,
beknopt en levend tegelijk. Een mooi begin.
Maar dat is niet genoeg, zo blijkt.
Uiteindelijk draait alles om de geest van God,
die meer zou kunnen zijn dan brood, vergeving,
die alles overspant en koninkrijken maakt
tot oefenplaatsen van Gods heil.
God, leer me bidden.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link noorderlichtgemeente

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Lucas is het derde boek/evangelie van het Nieuwe Testament.

Liever live?
De Ontmoetingskerk, Protestantse Wijkgemeente Rotterdam-Zevenkamp, Ben Websterstraat
Tijd: 10.00 uur, voorganger: Ds. A. R. de Mey Mecima Link PKNOntmoetingskerk Of kijk op  churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds D.J. Versloot, PKN Waarder op 11 november 2007. Link PKNWaarder

Op You Tube: Luke 11:1-13 The Lord's Prayer in Jamaican (Patois) door Bertram Gayle (2m01) Link youtube


TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer de versie van de Statenvertaling uit 1637 (naar Mattheus).

Onze Vader, 
Die in de hemelen zijt! 
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, 
gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.

Want Uw is het Koninkrijk,
en de kracht,
en de heerlijkheid,
in der eeuwigheid,
amen.

VOLGENDE WEEK
1 augustus, 7e van de zomer

Prediker 2:1-11
Psalm 49:1-13
Lucas 12:13-21

Geen opmerkingen:

Een reactie posten