dinsdag 28 september 2010

3 oktober 2010, 3e van der Herfst en 18e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan mee
doen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
In een aantal Protestantse kerken is het de eerste zondag in oktober Israël-zondag. Het thema is dit jaar ‘Vertrouw op de Heer en doe het goede’, een citaat uit psalm 37, die op het leesrooster staat.

Joden -en sommige Christenen- vieren van 23 tot 30 sept het Loofhuttenfeest, Soekot. Ze herdenken de gebeurtenissen uit het boek Exodus (OT 2), de uittocht uit Egypte waarbij ze 40 jaar in hutten
en tenten in de Sinai bivakkeerden. Mensen bouwen met Soekot een (loof)hutje in de tuin of het balkon.

Kennis tip: Soekot op Historiek.net 'Historiek wil geschiedenis en actualiteit op een frisse manier met elkaar verbinden'. Actuele onderwerpen worden van historische achtergronden te voorzien.
Wat Historiek betreft is de blik achterom noodzakelijk om de realiteit van vandaag te begrijpen. Link Historiek.net/Joodse-feestdagen/Soekot

De Bach cantates voor deze zondag zijn 'Herr Christ, der einge Gottessohn' (Koraalcantate BWV 96) en 'Gott soll allein mein Herze haben' (Koraalcantate BWV 169). De cantates horen bij Mattheüs 22: 34-46. Proefstelling van de Farizeeën: liefde tot God en de naaste.

Op You Tube: J.S. Bach Cantata BWV 96 gedirigeerd door Harnoncourt, deel 1 van 3 (8m42) Link youtube

TEKSTEN
Habakuk 3:1-3 en 16-19
Psalm 37:1-11
Lucas 17:1-10

HABAKUK
Habakuk is het 35ste boek van het Oude Testament. Habakuk is een 'kleine', minder belangrijke, profeet en leefde rond 600 voor Christus in Judea. Hij was waarschijnlijk leviet en tempelpriester
vanwege de slotregel, maar er is weinig zeker over hem en veel toegedicht.

De Bijbel voor Dummies zegt dat Habakuk zich bezig hield met de 'theodicee' vraag: waarom overkomen goede mensen slechte dingen? en slechte mensen goede dingen? Habakuk 3 is een
gebed en gaat minder over de theodicee vraag.

Kunst tip: Habakuk, de profeet. Russisch ikoon uit de 18e eeuw.  Link Wikipedia/Habakuk profeet

Habakuk 3
1 Gebed van de profeet Habakuk. Als een klaaglied.

2 HEER, ik heb uw aankondiging gehoord.
Voor wat u gaat doen, HEER, heb ik ontzag.
Breng het in deze tijd tot stand,
maak het in deze tijd bekend,
maar toon uw mededogen
als het tumult losbarst.

3 God komt uit Teman,
de Heilige komt uit de bergen van Paran.
Zijn glorie straalt aan de hemel,
de aarde is vol van zijn roem.

...
16 Ik hoorde dit alles en ik beefde van binnen,
ik vernam het en mijn lippen trilden.
Mijn botten werden aangevreten,
ik stond te trillen op mijn benen,
wachtend op de dag van het onheil,
de dag dat u optrekt tegen het volk dat ons aanviel.
17 Al zal de vijgenboom niet bloeien,
al zal de wijnstok niets voortbrengen,
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,
al zal er geen koren op de akkers staan,
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn
en geen rund meer binnen de omheining –
18 toch zal ik juichen voor de HEER,
jubelen voor de God die mij redt.
19 God, de HEER, is mijn kracht,
hij maakt mijn voeten snel als hinden,
hij laat mij over mijn bergen gaan.

Voor de koorleider. Bij snarenspel.
In de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Biblija.net/Habakuk 
Suggestie van Roel Bosch bij Habakuk 3,16:
Mijn botten werden aangevreten, ik stond te trillen op mijn benen.

Tot in zijn botten voelt hij het,
hij beeft van binnen, voelt zich slap als was,
hij wacht op wat er komen gaat,
hoe houdt hij dat nog vol?
Heeft hij geloof genoeg,
vertrouwen op een God die redt?
Of doet hij maar, gewoon, zijn plicht,
veegt hij zijn krachten bij elkaar
en gaat hij aan het werk,
totdat hij van zijn heer te horen krijgt
dat het wel goed is zo?
Hoort hij nog wat van U?

Roel Bosch was coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link Noorderlichtgemeente

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Habakuk is het 35ste boek van het Oude Testament

Liever live?
Protestantse Kerk Almelo, Wijkgemeente Emmaus en Schelfhorst, Binnenhof 53, Almelo
Tijd 10.00 uur, voorganger Jan Willem de Vos Link pga-emmaus-schelfhorst.
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van voor de Ned Gereformeerde Kerk in Doorn. Door Gijs Brondveld, predikant. Habakuk 3 vers 2 18 juni 2000. Link ngk-doorn Habakuk_3:2 of  ngk-doorn/preken/39-Marcus

Op You Tube: Habakuk 3:17-19 gezongen in het Zuid Afrikaans Karlien Husselman. Tekst Heila Visagie, Die Woord Lewe DVD West Beach Studio (3m55). Link youtube

PSALM 37
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Psalm 37 is een acrostichon: elk vers of elk paar verzen begint steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Er zijn kleine onregelmatigheden, maar de alfabetische reeks is compleet. Prachtig in het engels is regel 11 'the meek shall inherit the earth'.

Kunst tip: The calling of saint Matthew door Caravaggio uit 1599-1600 voor de Contarelli Kapel van de San Luigi dei Francesci, Rome, Italie. Link The calling_of_St_Matthew_Caravaggio

PSALM 37
1 Van David.

Erger je niet aan slechte mensen,
wees niet jaloers op wie kwaad doen,
2 zij verdorren snel als gras,
zij verwelken als het jonge groen.

3 Vertrouw op de HEER en doe het goede,
bewoon het land en leef er veilig.
4 Zoek je geluk bij de HEER,
hij zal geven wat je hart verlangt.

5 Leg je leven in de handen van de HEER,
vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen:
6 het recht zal dagen als het morgenlicht,
de gerechtigheid stralen als de middagzon.

7 Blijf kalm en wacht op de HEER,
erger je niet aan wie slaagt in het leven,
aan wie met listen te werk gaat.

8 Wind je niet op, laat je woede varen,
erger je niet, dat brengt maar onheil.
9 Slechte mensen worden verdelgd,
wie hopen op de HEER, zullen het land bezitten.

10 Nog even, en verdwenen is de zondaar,
je kijkt waar hij is, maar vindt hem niet.
11 Wie nederig zijn, zullen het land bezitten
en gelukkig leven in overvloed en vrede.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Biblija.net/Psalm 37

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Protestantse Gemeente Heiloo, Ter Coulsterkerk Holleweg 111 Tijd: 10.00 uur, voorganger ds. E.J. Kooiman, m.m.v. Cantorij Link pknheiloo Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds GJ van Herk voor de Protestantse Gemeente Nootdorp op 3 feb 2008. De preek is ook te beluisteren. Link pknnootdorp

Op You Tube: Delight Yourself in the Lord - Psalm 37:4 Musicvideo by Mark Nicholson for 'Scripture Songs that Rock!' by Benny Logos. Shot entirely on location in Baja California. 2dec'07 (2m10). Link youtube


LUCAS
De tekst van Lucas is bekend door regel 6 over het piepkleine mosterdzaadje die de moerbeiboom opdraagt zich te verplaatsen naar zee. Bekender is de regel uit Mattheus 17:20 (...) Ik (Jezus) verzeker jullie, als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.’

Kunst tip: Het Britse paviljoen van Heatherwock Studio op de Sjanghai WorldExpo 2010. Erin zitten duizenden zaden die zijn geïntegreerd in de 60.000 buigzame uitsteeksels die 's nachts oplichten. Link heatherwick/uk-pavilion


LUCAS 17
Oproep aan de leerlingen
1 Tegen zijn leerlingen zei hij: ‘Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht,
alleen: wee degene die daarvoor verantwoordelijk is! 2 Het zou beter voor hem zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee werd geworpen dan dat hij ook maar een van deze geringen ten val zou brengen. 3 Let dus goed op jezelf! Indien een van je broeders of zusters zondigt, spreek die dan ernstig toe; en als ze berouw hebben, vergeef hun. 4 En als ze zevenmaal op een dag tegen je zondigen en zevenmaal naar je terugkeren en zeggen: “Ik heb berouw,” dan moet je hun vergeven.’
5 Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: ‘Geef ons meer geloof!’ 6 De Heer zei: ‘Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: “Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en hij zou jullie gehoorzamen. 7 Als iemand van jullie een knecht zou hebben die ploegt of de kudden weidt, dan zal hij, wanneer die thuiskomt van het land, toch niet tegen hem zeggen: “Ga maar meteen aan tafel”? 8 Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen: “Maak iets te eten voor me klaar, doe je gordel om en bedien me terwijl ik eet en drink, en daarna kun je zelf eten en drinken”? 9 Hij bedankt de knecht toch niet omdat die gedaan heeft wat hem is opgedragen?
10 Hetzelfde geldt voor jullie; wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg
dan: “Wij zijn maar knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan.”
De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Biblija.net/Lucas17

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde evangelie/boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Zoetermeer, Ichtuskerk, Parkdreef 258 Tijd: 10.30 uur, voorganger Ds Rein Algra Link http://www.pgzoetermeer.nl Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds R van Laar voor Hervormd Ede op 5 april 2009, Openbare Geloofsbelijdenis over Lucas 17:1-10. Link hervormdede

Op You Tube: Yale Divinity University dialoog tussen Dean Harold Attridge en Prof. em. David Bartlett over Lucas 15-19. The Gospel of Luke: Lost and Found, mrt 26 2009. Sessie 6/8 videos (13m19). Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van een kerkdienst is een gebed. Deze keer een Chileens gebed
Wees hier aanwezig 
Wees hier aanwezig, 
Geest van leven, levende God!
Wees hier aanwezig,
schepper van een nieuwe geschiedenis,
van toekomst voor alle mensen!

Maak ons open en ontvankelijk
voor het goede en bevrijdende
dat ons wordt voorgeleefd.
Geef ons oog en oor
voor de grote en kleine profeten
die ons oproepen en inspireren
tot het doen van gerechtigheid
en het maken van vrede.

Wees hier aanwezig,
Geest van leven, levende God.
En laten wij aanwezig zijn voor Jou
door gehoor te geven
aan mensen en volken
die jouw bevrijdende
geest vertolken,
kortbij, ver weg,
maar altijd in ons midden!
Amen.

Chili. Bundel: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’, blz. 31-32.
KerkinActie. Geloofsbelijdenissen en gebeden.

VOLGENDE WEEK
10 oktober, vierde zondag van de herfst

2 Koningen 17 24 en 29-34
Psalm 113
Lucas 17: 11-19

Geen opmerkingen:

Een reactie posten