maandag 11 oktober 2010

17 oktober 2010, 5e van de herfst en 20e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De Katholieken geloven dat op deze dag in het jaar 539 vCh een einde kwam aan de Babylonische Ballingschap. Cyrus van Perzië veroverde namelijk Babel en het Joodse volk kon naar huis. 'Aan
Babels stromen' is DE evergreen die dit bezingt, zoals 'By the rivers of Babylon' van Boney M, maar ook Palestrina, Dvorak en Buxtehude maakten composities op dit thema. Bron: katholieknederland.nl
NB Babels stromen zijn de rivieren de Eufraat en de Tigris.

Kunst tip: 'Super flumina Babylonis' van Palestrina door het Brompton Oratory in London op 28sept2008 (3m58). Link youtube

De Lutheraan Bach schreef deze cantates voor deze zondag bij Mattheüs 22:1-14 met de gelijkenis van het koninklijk bruiloftsmaal. "Ach! ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe" (BWV 162), "Schmücke dich, o liebe Seele" (Koraalcantate BWV 180) en "Ich geh und suche mit Verlangen" (cantate voor bas- of sopraansolo BWV 49).

Op You Tube: Naar J.S. Bach Cantata 180, "Schmücke dich, o liebe Seele"  Helmuth Rilling op het Oregon Bach festival. 1van3 (10m58). Link youtube

TEKSTEN

17 oktober, vijfde zondag van de herfst

Genesis 32:22-31
Psalm 121
Lucas 18:1-8

GENESIS
Genesis is het eerste boek van het Oude Testament. Dit deel beschrijft het leven van de derde 'aartsvader' Jakob die later Israel wordt genoemd en de stamvader is van Israel. In r31 geeft Jakob de plaats waar 'het' verhaal zich afspeelt de naam Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven.’ De Naardense bijbel vertaalt het zo 'Peniël', aanschijn van God, 'omdat ik God heb gezien van aanschijn tot aanschijn en mijn ziel is gered!' Peniel of Pniel is dan ook een populaire naam voor een kerk.

Kunst tip:
Marc Chagall 1960-1966 'la lutte de Jacob avec l'ange', de worsteling van Jakob met de engel (!). Musee Chagall, Nice. Link musees-nationaux-alpesmaritimes

GENESIS 32:23-31
22 ..., maar zelf bleef hij die nacht nog in het tentenkamp. 23 Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf kinderen. 24 Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn
bezittingen naar de overkant. 25 Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. 26 Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. 27 Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’
28 De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. 29 Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen'.
30 Jakob vroeg: ‘Zeg me toch hoe u heet.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ Toen zegende die ander hem daar. 31 Jakob noemde die plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven.’

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Genesis 32

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Genesis is het eerste boek van het Oude Testament

Suggestie van Roel Bosch bij Genesis 32:27
‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’

Wie door de beek wil trekken als het donker is,
wie door het donker wil als hij een vijand vreest,
die kan niet zonder eigenwijze stevigheid,
standvastig moet hij zijn, vasthoudend,
zelfs als hij nog niet weet met wie hij vecht.
Wie door de wereld gaan wil als het donker is
kan beter blijven bidden, laat haar God niet los,
ze blijft op zoek naar zegen, naar een arm
die steunen wil, desnoods vechtenderwijs.
God, houd me vast, juist als het donker is.

Roel Bosch was coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link noorderlichtgemeente

Liever live?
Oud Katholieke Kerk van de HH Jacobus en Augustinus, Jufrouw Idastraat 7, Den Haag.
Tijd 11.15 uur, voorganger Pastoor Drs. W.B. van der Velde (?) Link denhaag.okkn

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Prof. dr. J.R. Beeke voor de Christelijk Gereformeerde Kerk Zeist over Genesis 32:29b - 'Pniël, een plaats van grote zegen' (met vertaling) op 29jul2007. Downloaden of beluisteren.
Link prekensite

Op You Tube: Israel-Jacob worstelt met God, Animatie van Genesis 32:26-30 in het engels met slecht geluid (1m32). Link youtube

PSALM 121
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. De psalm is 'een pelgrimlied' het bemoedigt hen die 'op reis' zijn of gaan.

Kunst tip: Interieur van het Klooster van Ter Apel door Henk Helmantel uit 1978. Het Klooster is gesticht in 1464, precies 500 jaar voor mijn geboorte in Sellingen, 10km verderop. Er is vanaf
23okt tot 26juni 2011 een tentoonstelling van het werk van Henk Helmantel in het Klooster.
Link Helmantel Link Kloosterterapel
PSALM 121

1 Een pelgrimslied.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
2 Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.

3 Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
4 Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet,
de wachter van Israël.

5 De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
6 overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.

7 De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
8 de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?

www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?

Oude Kerk Heemstede, Wilhelminaplein Heemstede. Tijd: 10.00 uur, voorganger ds. Arie Molendijk, Taize viering Link kerkpleinheemstede Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. 

Preek -ook te beluisteren- op Zendtijd voor Kerken van Ds J.W. van Pelt over o.a. psalm 121 op 29okt2006. Link zvk

Op You Tube: John Propitius (organist) Psalm 121 (4m44). Link youtube

LUCAS
De tekst werd in de Statenbijbel de parabel van de onrechtvaardige rechter (en de vasthoudende weduwe) genoemd. De laatst gelezen regel (8) is bekend en ook berucht....

Kunst tip: De Rechtvaardige Rechters is het paneel linksonder op (de Aanbidding van) het Lam Gods, een drieluik boven het altaar in de Sint-Baafskathedraal in Gent, geschilderd door de  gebroeders Jan en Hubert van Eyck ca. 1390 - 1441. Link De_rechtvaardige_rechters

LUCAS 18

1 Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven:
2 ‘Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. 3 Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: “Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” 4 Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, 5 toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.’ 6 Toen zei de Heer: ‘Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. 7 Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? 8 Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?’
De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst
Lucas 18

Liever luisteren?

www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde evangelie/boek van het Nieuwe Testament

Liever live?
St Pancratiuskerk, Pancratiusplein 45, Heerlen Tijd.: 10.00 uur, voorganger deken van Galen
Link Pancratiuskerk-heerlen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek of Overweging, gehouden op 21 oktober ’07 in de Detakerk in Enschede door ds. Evert Jan Veldman over Gen 32: 22 – 31 en Lucas 18:1-8. Link detakerk

Op You Tube Het Luke 18 project is a naamloze (?), faceless, grassroots beweging van bidden en vasten: www.luke18project.com Zie ook de Luke 18 skits comic sketches op you tube. (2m51)  Link youtube
TOT SLOT

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed. Deze keer een gebed van Sint Patrick die Ierland heeft gekerstend gekozen naar aanleiding van Psalm 121:8 'De Heer is voor u...'

De Heer is voor u om u de juiste weg te wijzen.
De Heer is achter u om u in de armen te sluiten,
om u te beschermen tegen gevaar.
De Heer is onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.
De Heer is in u om u te troosten wanneer u verdriet hebt.
De Heer omgeeft u als een beschermende muur,
wanneer anderen over u vallen.
De Heer is boven u om u te zegenen.
Zo zegene u God, vandaag, morgen, en tot in de eeuwen der eeuwen.

St. Patrick, Ierland, 12e eeuw bron: zinrijk.nl en Dagvlinders.net

VOLGENDE WEEK
24 oktober, zesde zondag van de herfst, 21e na Trinitatis.

Jeremia 14:7-10 19-22
Psalm 84
Lucas 18:9-14

Geen opmerkingen:

Een reactie posten