woensdag 6 oktober 2010

10 oktober 2010, 4e van de Herfst en 19e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

TEKSTEN
In de Oude Testament tekst gaat het over het dienen van veel goden of de goden die je al kende. De psalm is vol beloften voor gelovigen en in het Nieuwe Testament geneest Jezus tien mensen met lepra, maar slechts een komt hem bedanken......  

Kunst tip: Historiebijbel, de Alexander Meester circa 1430. Nu in de Koninklijke Bibliotheek, collectie Meermanno nr 78 D 38 I, Den Haag. Ga naar pagina 12, folio 448. Link meermanno

De Bach cantates voor deze zondag zijn " Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen'' (BWV 48), "Wo soll ich fliehen hin'' (Koraalcantate BWV 5) en ''Ich will den Kreuzstab gerne tragen'' (cantate voor bas solo BWV 56). Deze cantates horen bij Mattheüs 9:1-8 over de Genezing van een verlamde.

Op You Tube: JS Bach "Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen" (BWV 48) Tenor Jelle Leistra zingt recitatief en aria, met het Koor en Kamerorkest Sjosjanim, dirigente Mariëlle Heidekamp in de Dorpskerk Bodegraven, 17 oct 2009 (4m21). Link youtube

TEKSTEN
2 Koningen 17:24 en 29-34
Psalm 113
Lucas 17:11-19

2 KONINGEN
Dit 12e boek van het Oude Testament gaat over de koningen van Israel en Juda. In dit verhaal verdrijft Salmanasser koning van Assyrie, Hosea koning van Israel uit Samaria en stuurt zijn
opvolger (?) Sargon mensen uit zijn land naar de steden in Samaria.

Kunst tip: The Sargon Vase, een glazen vaas uit de achtste eeuw voor Chr met inscriptie ''Paleis van Sargon koning van Assyrie". Gevonden in Nimrud, Irak, nu in het British Museum. Link britishmuseum

2 KONINGEN 17: 24 en 29-34
24 De koning van Assyrië stuurde mensen uit Babel, Kuta, Awwa,
Hamat en Sefarwaïm naar de steden van Samaria, waar hij hun
een woonplaats toewees in plaats van de Israëlieten. Deze mensen
namen Samaria in bezit en gingen er wonen.

...

29 Toch bleven al die volken hun eigen godenbeelden maken,
die ze in hun nieuwe woonplaats neerzetten in de tempels die de
Samaritanen op de offerhoogten gebouwd hadden.
30 De mensen uit Babel maakten een beeld van Sukkot-Benot,
de mensen uit Kuta maakten een beeld van Nergal,
de mensen uit Hamat maakten een beeld van Asima,
31 de Awwieten maakten beelden van Nibchaz en Tartak,
en de Sefarwieten verbrandden hun kinderen
als offer voor hun goden Adrammelech en Anammelech.
32 Daarnaast vereerden zij de HEER
en stelden ze uit hun eigen midden priesters aan
om dienst te doen in de tempels op de offerhoogten.
33 Ze vereerden dus wel de HEER,
maar dienden ook hun eigen goden
zoals ze in hun land van herkomst gewoon waren geweest.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst 2 Koningen 17

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
2 Koningen is het 12e boek van het Oude Testament

Suggestie van Roel Bosch bij 2 Koningen 17:33
'Ze vereerden dus wel de HEER, maar dienden ook
hun eigen goden zoals ze in hun land van herkomst
gewoon waren geweest'.

Een beetje dit, een beetje dat,
de autochtone godheid krijgt zijn deel,
daarnaast gaan we naar oude zeden voort.
Het mag wat kosten, dubbel goedgelovig zijn,
wie weet geeft het een goede opbrengst straks,
van oogst, van handel of van levensvreugd,
misschien zelfs eeuwig leven.
Zo zal het altijd gaan, tot het moment waarop
die ene mens van God je in de ogen ziet en stil laat staan.
Zo zal het altijd gaan, totdat je merkt
dat alle vlekken, zweren van je levensloop
geraakt worden door Gods barmhartigheid.
Als hij zo is – God uit één stuk -, dan leef je met hem mee.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster
en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link Noorderlichtgemeente

Liever live?
Nieuwe Kerk Groningen (protestants) Nieuwe Kerkhof 1, Groningen. Tijd 10.00 uur, voorganger Evert Jan Veldman (doopdienst) Link nieuwekerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. 


Preek van dr Piet van Veldhuizen voor de Eerste Dag, 'het' tijdschrift van het leesrooster. 2007/4.
Link woordenmetzielenzin

Op Google video: preek van Rev David Feddes, director of the Center for Advanced Studies at Crossroad Bible Institute, in het Engels (38m28). Link google

PSALM

Psalm 113 is de eerste van de zes lof 'hallel' psalmen en wordt gezongen voor de (pesach of sukkot) maaltijd. Psalm 113 is een lofpsalm vol beloften en met een opvallend einde: r8 de armsten zullen naast hooggeplaatsten zitten en r9 de onvruchtbare vrouw laat hij wonen in het huis, de vrolijke moeder van kinderen.

Kennis tip: Op deze website van St. Stiefmoeders Nederland vind je heel veel informatie, adviezen,
columns, meer dan 200 verhalen en een forum. Over struikelblokken en aandachtspunten. Link stichtingstiefmoeders

PSALM 113
1 Halleluja!

Loof, dienaars van de HEER,
loof de naam van de HEER.
2 De naam van de HEER zij geprezen
van nu tot in eeuwigheid.
3 Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat,
zij geloofd de naam van de HEER.

4 Verheven boven alle volken is de HEER,
verheven boven de hemel zijn luister.
5 Wie is gelijk aan de HEER, onze God,
die hoog daar boven zijn woning heeft,
6 die zijn oog richt naar beneden,
wie in de hemel en op de aarde?

7 Hij verheft uit het stof wie berooid is,
uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert.
8 Hij laat hem wonen bij hooggeplaatsten,
bij de hoogsten van zijn volk.
9 De onvruchtbare vrouw laat hij wonen in het huis,
een vrolijke moeder van kinderen.
Halleluja!

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?

Communiteit Spe Gaudentes/Oudezijds100, Oudezijds Achterburgwal 100, Amsterdam Tijd: 8.45 uur (?) 18.00 uur vesper, voorganger F.W. Brandenburg. Link Odezijds100 Of kijk op churchatwork  voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Jetty Scheurwater voor de Betlehemkerk in Hilversum op 21 februari 2010. Link bethlehemkerk

Op CASTTV: Vrouwenkoor van het Conservatorium van Sjanghai Laudate Pueri Psalm 113, Mendelssohn. (3m51) Link casttv

LUCAS 17
We lezen verder in Lucas 17 en eindigen met r19 'uw geloof heeft u gered'. Dat komt 7 keer voor in de Bijbel (bij Mat 9:22, Mar 5:34, Mar 10:52, Luc 7:50, Luc 8:48, Luc 18:42. Meestal nadat Jezus een wonder verricht en iemand geneest, behalve bij Lucas 7:50, daar wordt een zondares vergeven.
Ook een vorm van genezen natuurlijk.

Kunst tip: Past performance is no guarantee of future results. op 'Agnus Day, home of the lectionary comic strip'. Link agnusday

Lucas 17
In het grensgebied van Samaria
11 Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. 12 Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand staan. 13 Ze verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ 14 Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. 15 Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem.
16 Hij viel neer aan Jezus’ voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. 17 Toen zei Jezus:
‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? 18 Wilde niemand anders terugkomen om  God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ 19 Hij zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’
De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Lucas 17

Liever luisteren
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde evangelie/boek van het Nieuwe Testament

Liever live?
Abdij Tongerlo, Abdijstraat 40 B - 2260 Tongerlo (E 313, Antwerpen richting Luik) De Abdij is gesticht in 1130. Tijd: 10.30 uur, Hoofdcelebrant: p. Geert Vande walle, de homilie door fr. Gabriël Goossens. Link tongerlo Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Heilige Bonifatius Parochie in Dokkum oktober 2004
waarschijnlijk door pastor Paul Verheien. Link heiligbonifatius

Op '30 good minutes': Linda Loving, rev. in River Falls
Wisconsin 'Whole and Thankful, Holy Thankful' (9m51).
Link csec

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer in het Papiamento omdat vandaag
Saba, Bonaire en Eustatius 'gewone' gemeenten worden en Curacao en Sint Maarten zelfstandige landen.

Nos Tata, ku ta na shelu,
bo nòmber sea santifiká;
laga bo reino bini;
bo boluntat sea hasí
na tera meskos ku na shelu.
Duna nos awe nos pan di kada dia;
i pordoná nos nos faltanan
meskos ku nos ta pordoná esnan ku a falta ku nos;
i no laga nos kai den tentashon,
ma libra nos di e malbado.
Amèn.

Papiaments, 'Beibel na papiamentu koriente' 1996.

VOLGENDE WEEK
17 oktober 2010, vijfde zondag van de herfst en 20e na Trinitatis

Genesis 32:22-31
Psalm 121
Lucas 18:1-8

Geen opmerkingen:

Een reactie posten