dinsdag 9 november 2010

14 november, negende zondag van de herfst en 24e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Op 11 november is het Sint Maarten waarin we de Heilige eren die zijn mantel deelde met een naakte, koude bedelaar. Kinderen gaan langs de deuren met lampionnetjes om te zingen en om snoep te bedelen. Meer (over) Sint Maarten verhalen en de lampiontocht op de website van de Sint  Maartenkerk in Zaltbommel. Link stichting.maartenskerk

Kunst tip: Sint Martinus van Tours. Altaarvleugel uit Cserény, uit 1483. Nationale Galerie Budapest. Link SintMaarten 

De Bach cantates voor deze zondag zijn "O Ewigkeit, du Donnerwort" (BWV 60) en "Ach wie flüchtig, ach wie nichtig" (Koraal-cantate BWV 26). NB Deze cantates horen bij Mattheüs 9:18-26
over de opwekking van het dochtertje van Jaïrus.

Op You Tube: "Ach wie flüchtig, ach wie nichtig", de Koraal cantate BWV 26 op een windharmonium door Klaas Hoek (2m05) Link youtube
Meer over dit bijzondere instrument op Klaas Hoek's website: Link windharmonium

TEKSTEN
De 'samenhang' in de teksten zit hem er in dat Jezus in de Nieuwe Testament tekst in Lucas 20:r37 verwijst naar Mozes' verhaal in Exodus 3 r15 (tweede stukje). Hetzelfde verhaal komt voor bij Mattheus en Marcus maar daar zonder de verwijzing naar Mozes' ontmoeting met God. Enkele Protestantse kerken herdenken deze zondag de doden, 'Voleindingszondag' en lezen Lucas 20 als een wederopstandingsverhaal.

Exodus 3:1-15
Psalm 98
Lucas 20:27-38

EXODUS
Exodus is het tweede boek van het Oude Testament en gaat over de uittocht uit Egypte en de Egyptische slavernij. Het 'brandend braambos' of een afstammeling daarvan, uit r2 en 3 is nog steeds te zien bij het Catharina Klooster in de Sinai woestijn. Daar worden ook zeer oude 6e eeuwse christelijke ikonen bewaard. Link wikipedia/Katharinaklooster

Kunst tip: Christus Pantocrator, uit het begin van de 6e eeuw. (de onderste ikoon!) uit het Katharina Klooster Link Pantocrator Meerdere ikonen uit het Catharina Klooster op hun eigen website
Link  sinaimonastery

Exodus 3:1-15
1 Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader
Jetro, de Midjanitische priester, te weiden.
Eens dreef hij de kuddetot voorbij het steppeland, en zo kwam hij
bij de Horeb, de berg van God.
2 Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur
dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand
stond en toch niet door het vuur werd verteerd.
3 Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij.
Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken.

4 Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen,
riep hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’
‘Ik luister,’ antwoordde Mozes.
5 ‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER,
‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig.
6 Ik ben de God van je vader, de God van Abraham,
de God van Isaak en de God van Jakob.’
Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.
7 De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte
aan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers
gehoord, ik weet hoe ze lijden.
8 Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht
van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte
naar een mooi en uitgestrekt land te brengen,
een land dat overvloeit van melk en honing,
het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten,
Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten.
9 De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen
en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken.
10 Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk,
de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’
11 Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan
en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’
12 God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn.
En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd:
als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God
bij deze berg vereren.’

13 Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen
zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft,
en ze vragen: “Wat is de naam van die God?”
Wat moet ik dan zeggen?’
14 Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal.
Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN"
heeft mij naar u toegestuurd.
15 Ook zei hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen:
“De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders,
de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.
En hij heeft gezegd: ‘Zo wil ik voor altijd heten, met die naam
wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties."

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 NBG

Link naar complete tekst NBV

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Exodus is het tweede boek van het Oude Testament. Muzikaal begeleid door Jan Andries de Boer op zijn website: Link janandriesdeboer

Liever live?
Luthers Amsterdam, 5 kerken oa. Oude Lutherse Kerk, Singel 411 op de hoek van het Spui. Tijd 10.30 uur, voorganger nnb, Thema:Hoe zijn onze hemelmanieren?Link luthersamsterdam Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Bijbelstudie handleiding van het Evangelisch Werkverband (in de voetsporen van) Mozes. Kies download 1e hoofdstukken en ga naar Hoofdstuk 4, pag 16. Link Mozes

Op Video Google: in het engels, Jody Hirsh Preaching on Exodus 3 and the figure of Mozes. Hirsh is director of Jewish Education at the Jewish Community Center. Plymouth 2 years ago(?) (16m54).
Hij stelt dat het braambos een engel is, die de boodschap brengt. Link video.google

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Deze lof psalm roept op tot zingen en prijst God's rechtvaardigheid. Waarom de rechterhand overwonnen heeft r1 blijft de vraag. Rechterhand komt 80 keer voor in de Bijbel (NBV) tegen 9 keer de rechterarm en de linkerhand. Het is ook zestien keer de rechterhand van God die met bliksem flitst, ondersteunt, redt, gerechtigheid geeft, vast houdt, machtige daden doet, overwinnelijk is, de hemel ontvouwt, beschermt etc. Maar ook Zijn rechterarm terugtrekt die de vijand weerhield in Klaagliederen 2:3. En de beker aanreikt die schande brengt in Habakuk 2:16.

Kunst tip: Folium 105v van het Ingeborg Psalter circa 1200, nu in het Musée Condé, Chantilly Frankrijk. Het psalter of psalmenboek werd gemaakt voor Ingeborg van Denemarken voor privé-devotie. Hier afgebeeld is het begin van psalm 98: "Cantate Domino canticum novum" (Zingt een nieuw lied voor God den Here). In de initiaal C koning David die een klokkenspel bespeelt. Link wikipedia

PSALM 98
1 Een psalm.

Zing voor de HEER een nieuw lied:
wonderen heeft hij verricht.
Zijn rechterhand heeft overwonnen,
zijn heilige arm heeft redding gebracht.
2 De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt,
voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.

3 Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw
voor het volk van Israël.
De einden der aarde hebben het gezien:
de overwinning van onze God.

4 Juich de HEER toe, heel de aarde,
juich en jubel, zing het uit.
5 Zing voor de HEER bij de lier,
laat bij de lier uw lied weerklinken.
6 Blaas op de ramshoorn en de trompetten,
juich als de HEER, uw koning, verschijnt.

7 Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft,
laat juichen de wereld met haar bewoners.
8 Laten de rivieren in de handen klappen
en samen met de bergen jubelen

9 voor de HEER, want hij is in aantocht
als rechter van de aarde.
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,
de volken oordelen naar recht en wet.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
RK Mattheuskerk Grotestraat 88,7151 BE Eibergen op ZATERDAG 13 november. Tijd 19.00 uur, voorganger Pastoor K Donders Link rkmattheuskerkeibergen NB De kerk leest niet Exodus en/of Lucas 20.Of kijk op churchatwork

Preek in het engels van Rev. Adrian Dieleman op 7 maart 1999 voor de Trinity United Reformed Church, Visalia, California USA Link trinitycrc

Op You Tube: Mendelssohn Psalm 98, Opus 91 uit 1843. Door Europ Cantat Utrecht (?) in 2009. Mendelssohn en Diepenbrock Atelier met Volker Hempfling and Florian Helgath en het Utrechtse
Studenten Orkest (8m27) Link youtube

Op Video Google: vanaf 1m25 HEEL 'anders', de Bluegrass Gospel Music (Central Texas Bluegrass Association) Psalm 98. Link Video.google


LUCAS 20
Lucas is het derde evangelie boek van het Nieuwe Testament. Het gaat over de opstanding na de dood en doorleven in de hemel, in dit geval van de 7 broers en hun gezamelijke echtgenote. Dit komt ook voor bij Mattheus 22:25-33 en Marcus 12:13-27. NB Mattheus r30 en Marcus r26 zijn letterlijk hetzelfde als Exodus 3:(...)15. Mij verraste regel 35 nogal, de hemel/wederopstanding
is voor hem/haar die 'huwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt'.

Cartoon nav Lucas 20:27-38. Link agnusday

LUCAS 20:27-38
Onderricht in de tempel

27 Enkele sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is,
kwamen naar hem toe en vroegen hem:
28 ‘Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven:
als een gehuwd man sterft zonder dat zijn vrouw kinderen heeft
gebaard, moet zijn broer met die vrouw trouwen en nakomelingen
verwekken voor zijn broer.
29 Nu waren er zeven broers. De eerste was gehuwd,
maar stierf kinderloos;
30 daarna trouwde de tweede broer met de vrouw
31 en vervolgens de derde, en toen de andere broers,
maar alle zeven waren ze kinderloos toen ze stierven.
32 Ten slotte stierf ook de vrouw.
33 Wiens vrouw is ze dan bij de opstanding?
Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’
34 Jezus zei tegen hen: ‘De kinderen van deze wereld huwen
en worden uitgehuwelijkt,
35 maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende
wereld en aan de opstanding van de doden,
huwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt.
36 Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen
en ze zijn kinderen van God
omdat ze deel hebben aan de opstanding.
37 Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al
duidelijk gemaakt in de tekst over de doornstruik,
waar hij spreekt over de Heer als de God van Abraham
en de God van Isaak en de God van Jakob.
38 Hij is geen God van doden,
maar van levenden,
want voor hem zijn allen in leven.’

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst NBV

Suggestie van Roel Bosch bij Lucas 20:33
'Wiens vrouw is ze dan?'

Daar, aan de overkant van de woestijn,
waar niemand nog bezit heeft,
alles te geef, de braamstruik brandt en toch nooit dor,
daar is de grond van heilig goud,
daar klinkt een stem die niet te raden valt,
en wie roept wie, wie is dan nog van iemand?

Geen man, geen vrouw, geen kind,
niemand wordt meer geclaimd,
Geen mens bukt zich, of buigt,
en ieder mag er staan, en zijn.

Maar wie voelt zich daar thuis,
zo engelachtig naakt?

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link noorderlichtgemeente

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Lucas is het derde evangelie boek van het Nieuwe Testament

Liever live?
Protestantse Kerk Haren, heeft 9 locaties! Ik noem hier twee, de Dorpkerk, Kerkstraat 2 in Haren en de Trefpuntkerk, Nieuwe Schoolweg 5, Glimmen. Dorpskerk Tijd 10.00 uur en 17.00 uur, voorganger ds Oosterdijk Trefpuntkerk Tijd 19.00 uur, Taizedienst met jongeren Link pkn-haren

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek over 'Voleindingszondag' door ds Anne van Voorst van de Protestantse Gemeente Aalten en Bredevoort op 14nov2010. Link kerkvenster

Op Video Google: Sam Frost geeft een lezing in het engels over Lucas 27-38 en de "Basics of Preterism: Why We Believe" op een conferentie op 5Aug2006 - Bristol, USA. Wel beetje saai, sorry. Link Video.google

TOT SLOT
Vast onderdeel van een kerkdienst is een gebed. Deze keer het Brandend Braambos gebed van Elizabeth Barret Browning (1806-1861) overgenomen van spiritualiteit.net die het vonden (in het engels en vertaalden neem ik aan) in: Paul Harris (ed.),  The Fire of Silence and Stillness. An Anthology of Quotations for the Spiritual Journey, Londen 1995, ISBN 0-232-52118-2.

De aarde zit boordevol hemel
en elke struik, hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie van God.
Maar enkel hij die het ziet
doet zijn schoenen uit.
De rest zit er omheen
en plukt bramen.

Bron spiritualiteit

VOLGENDE WEEK
21 november, tiende zondag van de herfst
(veel) Protestanten herdenken dan de overledenen.

Maleachi 4:1-6
Psalm 46
Openbaring 3:7b-12
Lucas 21:5-19

Geen opmerkingen:

Een reactie posten