dinsdag 23 november 2010

28 november 2010, 1e van Advent

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Het Kerkelijk jaar begint vandaag met de eerste zondag van Advent naar het latijnse 'Adventus' de komst -over 4 weken- met Kerst van Jezus Christus. De eerste Adventszondag heet Levavi naar het Gregoriaanse gezang: 'Ad te levavi'
'Tot U heb ik mijn ziel opgeheven, mijn God,
op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden.
Laten mijn vijanden mij niet bespotten,
want al wie U verwacht, zal niet worden teleurgesteld.
Wijs mij, Heer Uw wegen en leer mij Uw paden kennen'

Op You Tube: Ad te levavi - Dominica I Adventus gezongen door de seminaristen van Tiltenberg (3m08). Link youtube

In huizen en kerken wordt de advent symbolisch zichtbaar gemaakt door een kaarsenstandaard of een adventskrans met vier kaarsen. Elke zondag wordt een extra kaars aangestoken. Op de laatste zondag voor kerst branden dan alle kaarsen. Kinderen krijgen een adventskalender met 25 luikjes of doosjes met een chocolaatje of speeltje.

Vanaf vrijdag 26 november dagelijkse teksten en op twitter @dichtbijadvent tijdelijke actuele teksten en vragen, zodat twitteraars met elkaar in gesprek kunnen. Link bijbelgenootschap

De Bach cantates voor Adventszondag zijn "Nun komm, der Heiden Heiland" en de koraalcantate (BWV 61 en 62), "Swingt freudig euch empor" (BWV 36) Deze cantates horen bij Mattheüs 21:1-9, de Intocht in Jerusalem.

Op You Tube: Ian Bostridge zingt 'Der Heiland ist gekommen' JS Bach (BWV.2) Concentus Musicus Vienna, Arnold Schoenberg Choir, Nikolaus Harnoncourt, dirigent (1m38). Link youtube
Idem Amen, Amen, de koraalcantate 61.4 (1m) Link youtube


TEKSTEN
Veel bekende regels/begrippen deze keer. Jesaja's van zwaarden tot ploegscharen, geclaimd door vredesbeweging en een beeld in de tuin van de United Nations van Evgeny Vuchetich.
In Romeinen het 'elfde' gebod: 'heb uw naaste lief' en in Mattheus r43-44 'de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht'.

Jesaja 2:1-5
Psalm 122
Romeinen 13:8-14
Mattheüs 24:32-44

JESAJA
Het boek Jesaja is een van de boeken van de Tenach of het Oude Testament, met profetieën toegeschreven aan de persoon Jesaja. Hij is een van de latere profeten. Jesaja is afgeleid van de Hebreeuwse naam Jesja'jahoe dat "redding van God" betekent. Boek 2 speelt tijdens de regering van Koning Uzzia van Juda. Bron: Wikipedia.

Kunst tip: Rembrandt van Rijn (1606 – 1669) Koning Uzzia, olieverf op paneel uit 1639, nu bij de Duke of Devonshire, Chatsworth House, Derbyshire. Link statenvertaling

JESAJA 2:1-5

1 Het woord dat aanschouwd heeft:
Jesaja, zoon van Amots,
over Juda en Jeruzalem.

2 Geschieden zal het later in de dagen:
wélgegrond zal wezen
de berg met het huis van de Ene
als het hoofd van de bergen;

verheffen zal hij zich boven de heuvels,
en toestromen zullen tot hem alle volkeren;

3 gaan zullen
gemeenschappen vele
en zeggen zullen ze: gaat mee,
klimmen wij op

naar de berg van de Ene,
naar het huis van de God van Jakob;
dat hij ons zal onderrichten
aangaande zijn wegen

en wij zullen gaan over zijn paden!
want van Sion zal het onderricht uitgaan,
het woord van de Ene uit Jeruzalem.

4 Rechtspreken zal hij tussen de volkeren,
vonnis vellen voor gemeenschappen vele;
smeden zullen ze hun zwaarden
tot ploegscharen,
hun speren tot snoeimessen;
niet meer opheffen zal
volk tegen volk een zwaard,
ze zullen de oorlog niet langer leren.

5 Huis van Jakob,
gaat mee, laten we voortgaan
in het licht van de Ene!

Uit: De Naardense Bijbel door Pieter van Oussoren 2007

Link naar complete tekst: naardensebijbel zoek (Jesaja 2)

Liever luisteren?
Op voorleesbijbel voorgelezen door Els Geenen of downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting Kloosterveste, Vesteplein 5 in Kloosterveen.
Tijd 10:00 uur, voorganger ds Harry Harmsen Link pknkloosterveen

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt


Preek van Dick Wursten, predikant voor de protestantse kerk aan de Bexstraat te Antwerpen. Over Jesaja 2:2 Link dick.wursten

Op Vimeo: Vertrouwen met Jesaja. Een eerste avond stilvallen in de Advent. Jan Dumon blijft stilstaan bij de figuur van Jesaja. Kerk & Wereld 2008 (12m05). Link vimeo


PSALM
Psalm 122 is een van de 'Hammaaloth' liederen, liederen van de opgang net als psalm 120-134, of pelgrimslied(eren). Het zijn liederen die door de Israëlieten gezongen werden, wanneer ze naar de tempel in Jeruzalem gingen. Want Jeruzalem lag op 750 meter hoogte. Iedereen die naar de tempel in de heilige stad wilde, moest omhoog gaan, opgaan.

Tip: Op de website Bijbelse plaatsen staat een foto waarop duidelijk te zien is hoeveel hoger de Tempelberg (Moria) ligt dan de rest van Jeruzalem. En voor Jeruzalemgangers: het uitzicht op de Tempelberg is geweldig vanaf Gethsemane, de Olijfberg. Ook een 'must'.
Link bijbelseplaatsen

PSALM 122 Uit de Lutherse Bijbelvertaling.
1 Een lied van David, in het hoge koor. Ik verheug mij,
omdat mij gezegd is: Laat ons in het huis des Heren gaan!
2 Onze voeten zullen staan in uwe poorten, o Jeruzalem.
3 Jeruzalem is gebouwd, opdat er ene stad zij,
waar men zal samenkomen,
4 waarheen de stammen zullen opgaan,
namelijk de stammen des Heren,
om te prediken voor het volk Israël,
om den naam des Heren te loven.
5 Want aldaar zijn de stoelen des gerichts gezet,
de stoelen van Davids huis
6 Wenst Jeruzalem geluk;
het moge wél gaan den genen, die u beminnen.
7 Vrede moge zijn binnen uwe muren, en geluk in uwe paleizen
8 Om mijne broederen en vrienden zal ik u vrede wensen
9 Om het huis van den Heer onzen God zal ik uw heil zoeken.

Link bijbel  
Liever luisteren?
Maria Holt-Butzelaar (1948) op voorleesbijbel of downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Oud Katholiek Twente, Kapel 'Uit Liefde' Dorpsstraat 44, Lonneker (bij Enschede)
Zaterdag om 18.00 uur (NB Elke 2e & 4e zaterdag vd maand) Pastoor Klaas Jan Homan
Link twente.okkn Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek over Psalm 122 'Goede redenen om naar Gods huis te gaan' van ds. Bas van der Graaf, predikant van de Jeruzalemkerk in Amsterdam-West van 16 november 2008. (Praise & Worshipdienst). Link graafwerk

Op You Tube: Monumenta Musica Neerlandica, Psalm 122 van Constantijn Huygens (1596-1687) Gezongen door sopraan Maria voor 't Hekke, Ernst Stolz, harpsichord en gamba. (1m55). Link youtube
Ook op You Tube: 'Jerusalem' - Last Night of the Proms 06 Hubert Parry, dirigent Mark Elder met het BBC Symphony Orchestra, BBC Singers, BBC Symphony Chorus en duizend anderen.... (3,31) Link youtube

ROMEINEN
De brief aan de Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. (Toe)geschreven aan de apostel Paulus die van plan is de Christenen in Rome te bezoeken op doorreis naar Spanje. Het staat vol aanwijzingen voor het Christelijk leven. Regel 8 en 9 zijn prachtig, r9 wordt het '11e' gebod genoemd, maar verder getuigt hij van een weinig positieve mensvisie....

Kunst tip: Weer Rembrandt van Rijn, de apostel Paulus 1635. NB Er is ook een zelfportret als de apostel in het Rijksmuseum, Amsterdam Link rembrandt

ROMEINEN 13
8 Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde,
want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.
9 Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet,
zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ –
deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak:
‘Heb uw naaste lief als uzelf.’
10 De liefde berokkent uw naaste geen kwaad,
dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.
11 U kent de huidige tijd:
het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken,
want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen.
12 De nacht loopt ten einde, de dag nadert al.
Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis
en ons omgorden met de wapens van het licht.
13 Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag
en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid,
tweespalt en jaloezie.
14 Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil,
die begeerten in u opwekt.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Romeinen

Overweging van Peter Vermaat bij 1e Zondag van de Advent

t einde lijkt zo vaak nabij
’t licht gedoofd, je lijf verkild
je hunkert naar een bet’re tijd
de vraag is of die komen wil

’t geld verdampt, cultuur verschuimt
natuur verroest, geloof verstikt
relaties worden passieloos
de crises, zondvloed dat ben ik

ontsnappen kun je niet, geen ark
die redt, geen Noach, zelfs geen hand
alleen geduldig wachten op

’n stem, ’n vlam, ’n ogenlach
je port aandachtig in de as
de hoop vlamt op van onderop

Peter Vermaat voor de Titus Brandsma Parochie, Leeuwarden

Liever luisteren?
Jan Heutink (1957), uit Hoogvliet lid Kerkenraad Hoogvliet op voorleesbijbel of downloadbijbel Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Titus Brandsma Parochie Leeuwarden, met 2 locaties: St. Dominicuskerk, Harlingerstraat 26 Vieringen: zaterdag 19.00uur zondag om 9.30 uur Gezinsviering beiden met priester A. Buter. St. Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20 Vieringen: vrijdag 9.30uur, zondag om 11.00 uur beiden met priester A. Buter (kinderoppas). Lezingen: Jesaja 2:1-5, Romeinen 13:11-14, Matteüs 24:37-44 Link titusbrandsmaparochie Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Lezing van Henk Meerlo voor de Evangelische Gemeente Bommelerwaard 19mrt2009.
Link kerkmetpassie

Op You Tube: Romans 13 Real Love part 1 (of3) in het engels. Dennis McCallum geeft een lezing over succesvolle liefdesrelaties voor het 4th Street Study Center and Coffee Bar at The Ohio State University. 22 september 2008 (8m34). Link youtube


MATTHEUS
Net als vorige week in Lucas, de komst van de Mensenzoon nu uit Mattheus met voorspellingen, bedreigingen en beloften en de nadruk op het onverwachte. R43 en 44 vormen een 'climax' afsluiting.

Kunst tip: een tekening van de Ficus carica, de vijgenboom. Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885, Gera, Duitsland copyright vrijgegeven aan Wikipedia. Link wikipedia

Mattheus 24
De komst van de Mensenzoon

32 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen
en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is.
33 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet,
dat het einde nabij is.
34 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker
nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.
35 Hemel en aarde zullen verdwijnen,
maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.
36 Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken,
ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.
37 Zoals het was in de dagen van Noach,
zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt.
38 Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was
met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken,
tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging,
39 en zoals men niet wist dat de vloed zou komen,
totdat die kwam en iedereen wegnam,
zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.
40 Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn,
van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten.
41 Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien,
zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten.
42 Wees dus waakzaam,
want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.
43 Besef wel:
als de heer des huizes had geweten
in welk deel van de nacht de dief zou komen,
dan zou hij wakker gebleven zijn
en niet in zijn huis hebben laten inbreken.
44 Daarom moeten ook jullie klaarstaan,
want de Mensenzoon komt op een tijdstip
waarop je het niet verwacht.
De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Matteus

Liever luisteren?

Thom Snik (1961) uit Tilburg op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Kerk in Hoogvliet, Dorpskerk Achterweg 10, Pernis Tijd 10.00 uur, voorganger Ds RJ Wilschut Mattheus 24 (en Micha) Link kerkhoogvliet
Of kijk op churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:
Link http://www.churchatwork.nl/

Preek van Ds J.Haveman uit de serie God leren kennen, deel 2: God is groot voor de Gereformeerde Kerk Eindhoven-Best op 15aug2010. Link gkv-best

Op You Tube: De Mattheus (Passion van JS BNach) op orgel EN cornet door Gerard van Reenen (5m49). Link 123video

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed. Deze keer een Advent gebed van Adrie Lint, pastor in Oosterhout en Den Hout.
 
Advent
God, het moet toch mogelijk zijn,
het was toch uw droom, uw visioen:
de mens die onomwonden
en consequent uw beeld vertoont.
De mens die recht doet, vrede sticht,
een mens die liefheeft.
De mens die de nacht verdwijnt en een lichtpunt is.
God, het moet toch mogelijk zijn,
dat er zulke mensen bestaan.
Al zo lang wachten wij,
al zo lang wacht uw schepping erop
dat wij mensen
de wereld zullen maken tot een stad van vrede.
Amen.

hetvagevuur

VOLGENDE WEEK
De 2e van de Advent: Populus Sion

Jesaja 11:1-10
Psalm 72
Romeinen 15:4-13
Mattheüs 3:1-12

CONCERT TIP
Zat 27nov2010, 19:30 uur Gorinchem, Grote Kerk, Groenmarkt 7 Shaare Zedek Koor en Jongerenkoor Jigdaljahu o.l.v. Willem Arie den Hertog Orgel: Marco den Toom Piano: Lennart Moree Hobo: Diana Abspoel Dwarsfluit: Lydia van Mourik Tenor: Jaco van
Houselt Spreker: Ds. H. J. Donken Link shaarezedekkoor

Meer concerten in kerken of met christelijke muziek op: Link christelijkeconcertagenda

Geen opmerkingen:

Een reactie posten