dinsdag 1 maart 2011

6 maart 2011, 9e van Epifanie en zondag voor Aswoensdag

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De 9e zondag van Epifanie is ook Quinquagesima de zondag voor Aswoensdag (Dominica in Quinquagesima: Latijn). De naam is een verwijzing naar (Latijn) Quinquagesimus, vijftigste en de 50 dagen voor Goede Vrijdag. Alleen katholieken die de Tridentijnse liturgie volgen vieren deze (drie) zondag(en) (nog) met een aparte liturgie (met Gregoriaanse zang). Meer op Tridentijnse_ritus
Op You Tube: Dominica in Quinquagesima - Introitus met tekst Link youtube

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Du wahrer Gott undDavids Sohn" (BWV 23), "Jesus nahm zu sich die Zwölfe" (BWV 22), na de preek "Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott"
(Koraalcantate BWV 127) en "Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem" (BWV 159). Deze cantates horen bij Lucas 18:31-43 Jezus intocht in Jerusalem.

Op You Tube: BWV 23 is geschreven als test voor cantorschap in Leipzig. "Du wahrer Gott und Davids Sohn" deel 3, Coro door de J. S. Bach-Stiftung in St. Gallen. Solisten: Jens Weber (Tenor)
en Fabrice Hayoz (Bas). bachstiftung Link youtube

Concert tip:
Op 6maart2011 in Arnhem, de Lutherse Kerk, Spoorwegstraat 8-10
om 10.30 uur. BWV 127 "Herr Jesu Christ, wahr Mensch und Gott"
door Susanne Paulsen en het Bachensemble Arnhem
Link http://www.luthersegemeentearnhem.nl/muziek.php

TEKSTEN
Deze week in Deuteronomium -zoals in het hele boek- voorschriften,
een lofpsalm op de Heer en hen die standvastig op hem vertrouwen
en in Mattheus wordt benadrukt dat naleven van de voorschriften
'echt' doorvoeld en -leefd moet zijn, geen uiterlijke schijn. Terwijl
juist de rituelen soms helpen om het 'gevoel' terug te krijgen.......

Deuteronomium 11:18-28
Psalm 31:20-25
Mattheüs 7:(13)15-27

DEUTERONOMIUM
Deuteronomium is het 5e boek van het Oude Testament. In r18 (en Deut 6:8) staan de voorschriften waar joden zich voor het gebed aan moeten houden: .... "draag ze (mijn woorden) als een teken om
uw arm en als een band op uw voorhoofd". Dat gebeurt door gebedsriemen, leren banden om het voorhoofd en de armen te winden met een doosje. In het doosje op perkamenten papiertjes
bijbelteksten met daarop o.a. het Sjema’ (belangrijk ochtend- en avondgebed).
Foto: mariovdven.nl op Link mariovdven/Israel Foto r24, een foto op Flickr van de Eufraat (rivier) hier in Oost-Turkije van Sander&Jessica. Link flickr

18 Houd mijn woorden dus in gedachten, maak ze u eigen, draag
ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.
19 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over,
thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.
20 Schrijf ze op de deurposten van uw huis
en op de poorten van de stad.
21 Dan zullen u en uw kinderen lang mogen wonen in het land
dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd,
zolang de hemel boven de aarde staat.
22 Wanneer u alle geboden die ik u geef zorgvuldig naleeft,
en u de HEER, uw God, liefhebt, hem bent toegedaan
en de weg volgt die hij wijst,
23 dan zal hij ter wille van u al die volken, die groter en machtiger
zijn dan u, verdrijven en hun land aan u in bezit geven.
24 Elk stuk grond dat u zult betreden is voor u.
Uw gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon,
en van de rivier de Eufraat tot aan de zee in het westen.
25 Er zal niemand zijn die tegen u kan standhouden. De HEER,
uw God, laat in het land dat u binnengaat iedereen van angst
voor u beven, zoals hij u heeft beloofd.
26 Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze
tussen zegen en vloek.
27 Zegen, als u gehoorzaam bent aan de geboden van de HEER,
uw God, zoals ik ze u vandaag voorhoud.
28 Vloek, als u zijn geboden niet gehoorzaamt
en afwijkt van de weg die ik u vandaag wijs
en achter andere goden aan loopt die u eerst niet kende.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net

Liever luisteren?
Charles de Vries uit Rotterdam op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Deuteronomium is het 5e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Kerk Kralingen, Pro Rege, Oudedijk 113, Oosterkapel, Ringvaartweg 125, Rotterdam Tijd 9.30 uur, Oosterkapel, voorganger ds L. Korevaar Tijd 10.00 uur, Pro Rege, voorganger ds R.C. Veldman Link protestantskralingen

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. Rob Vreugdenhil op 13feb2011voor Pauwenburg, Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Lelystad. In een serie preken over Deuteronomium naar het jaarthema Kies - je bent gekozen,
maak nu je keuzes. Preek, brontekst en handleiding bijbelstudie. Hier Deuteronomium 8, lezen Deuteronomium 11. Link Pauwenburg

Op You Tube: Deuteronomium, een Christelijke 'death metal band' opgericht in 1993, Jyväskylä, Finland. Nummer 3:16 (video 'Live at Nordicfest 08) (3m55). Link youtube Lyrics newreleasetuesday


PSALM 31
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Volgens Tehiliem op infonu.nl 'Psalm 31 is door David geschreven terwijl hij op de vlucht was voor Saul en geheel vertrouwde op HaShem. Psalm 31
leert ons dat we alleen op God moeten vertrouwen. We moeten ons leven niet door angst laten leiden, slechts door de vrees voor God die ons oneindig veel liefde ervoor teruggeeft. ...
Link infonu/tehilliem-psalm-31-een-joodse-uitleg

Kunst tip: Naar r21-22 Beschutting (in de tent) en bevrijding van
de stad Op de website van Kees Nieuwenhuijsen de Maciejowski
Bijbel (OT: Genesis tot David) van/voor voor de 'Heilige' koning
Louis IX van Frankrijk. Circa 1250, door Parijse kunstenaars.
Folio 9 Recto - onder 'De kinderen van Israel zingen lofgezangen
voor hun bevrijding' Link tiscali

PSALM 31
20 Hoe groot is het geluk
dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen,
dat u bereid hebt voor wie schuilen bij u,
heel de wereld zal het zien.

21 U verbergt hen in de beschutting van uw gelaat
voor de lagen en listen van mensen,
uw tent biedt hun een schuilplaats
voor de laster van kwade tongen.

22 Geprezen zij de HEER om zijn trouw,
hij heeft een wonder voor mij verricht,
hij ontzette mij als een belegerde stad.
23 In mijn angst had ik gezegd:
‘Ik ben verbannen uit uw ogen,’
maar u hebt mijn smeekbede gehoord
toen ik u om hulp riep.

24 Getrouwen van de HEER, heb hem lief.
De HEER behoedt de standvastigen,
voorgoed rekent hij af met de hoogmoedigen.
25 Allen die uw hoop vestigt op de HEER:
wees sterk en houd moed.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Psalmen+31&id18=1&l=nl&set=10
Liever luisteren?
Marcel van der Steen uit Rotterdam op voorleesbijbel.nl
Link http://www.voorleesbijbel.nl/bijbel/perikoop.asp?lIntPerikoopId=869
of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Hersteld Hervormde Gemeente Scherpenzeel, diensten in basis
school De Wittenberg, Hovenierslaan 17, Scherpenzeel. Ingang
aan de Holevoetlaan. (plattegrond op de site)
Tijd 18:30 uur, kandidaat W.J.C. van Blijderveen, Meerveld
Psalm 31 : 15 en 19
Link http://www.hhk-scherpenzeel.nl/kerkdiensten.html
Of kijk op churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:
Link http://www.churchatwork.nl/

Preek van Ds Harry Juch op 31jan2010 voor de (Protestantse)
Bevrijdingskerk in Wageningen.
Link http://www.pgwageningen.nl/preken/view_preek.php?id=199

Op GarageTV.be: Verloren steden langs de Eufraat (in Syrie) door Juvenalis322 (1m15). Link garagetv

Op You Tube: From the Hymnal to Your Dulcimer... Psalm 31! Video instructie om Psalm 31 op een dulcimer (snaarinstrument uit de Appelachen) te spelen (7m57). Link youtube

MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Vandaag
facultatief r 13 en 14 over de nauwe poort naar het leven en
de brede, makkelijke weg die velen gaan naar de ondergang.
Ik lees het als leven naar de de 'letter of de geest' van de voor-
schriften. In r21 (volgorde omgedraaid) 'alleen wie handelt naar
de wil van mijn hemelse Vader # zal het koninkrijk van de hemel
binnengaan'.

Kunst tip: De Via Dolorosa in Jeruzalem, Israel, de weg die
Jezus ging naar zijn kruisiging. Link endtimes

GEDICHT naar de boom in r16-20
J.B.Charles (1910-1983) De boom

Ik heb daarnet een boom gekocht,
nou ja, een boom, zo'n drie voet hoog.
Daarvoor wordt nu een plaats gezocht.
Je zegt: het is een tak, meer niet.
Hoho, met wortels en een kleine kluit;
je zult eens zien, daar groeit wat uit!

Het wonder is, hoe hebben ze de takken
er nu al in kunnen verpakken
met blad en knop, bloesem en al.
Ja, alles wat hij worden zal
zit er al in, zelfs brandhout na zijn dood.
Maar eerst wordt hij nog even groot.

Bron www.pauwenburg.nl

MATTHEUS 7:(13) 15-27 (29)
13 Ga door de nauwe poort naar binnen.
Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort,
waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang.
14 Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe,
en slechts weinigen weten die te vinden.

15 Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie
afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.
16 Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen
druiven van doornstruiken of vijgen van distels?
17 Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte
boom draagt slechte vruchten.
18 Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen,
evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan.
19 Elke boom die geen goede vruchten draagt,
wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
20 Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.
21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt,
zal het koninkrijk van de hemel binnengaan,
alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.
22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen:
“Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd,
hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven,
en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?”
23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen:
“Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”
24 Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt,
kan vergeleken worden met een verstandig man,
die zijn huis bouwde op een rots.
25 Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen,
en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd
werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots.
26 En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt,
kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn
huis bouwde op zand.
27 Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen,
en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd
ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.’

(niet op het leesrooster)
28 Toen Jezus deze rede had uitgesproken,
waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht,
29 want hij sprak hen toe als iemand met gezag,
en niet zoals hun schriftgeleerden. (!)

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Matte%FCs+7&id18=1&l=nl&set=10
Liever luisteren?
Mirjam Bouwman, Presentator bij de EO op voorleesbijbel.nl
Link http://www.voorleesbijbel.nl/bijbel/perikoop.asp?lIntPerikoopId=1802
of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
(Oecumenisch) Goede Rede, Kerkgracht 60 Almere-Haven
Tijd 09.15 uur Eucharistieviering, Pastor R. Maas
Tijd 10.30 uur, Doopsgezinden in de Kapel, Ds. I. Speckmann
Tijd 11.00 uur, voorganger Ds. A. A. Fidder
Link http://www.goederede-almere.nl/diensten.html
Of kijk op churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:
Link http://www.churchatwork.nl/

Preek Uit de kroontjespen van ds Jan Kronenburg onder
Mattheus 7:13-14 Bergrede 5: 'De weg van het Koninkrijk'.
Link http://dsjkc.weebly.com/nieuwe-testament.html

Op You Tube: John MacArthur [13] Beware of False Prophets]
in het engels een preek/bijbeluitleg over valse profeten (10m50).
Link http://www.youtube.com/watch?v=GmzIPYxlcjQ
GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed
en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed
dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het Sjema, het belangrijke
ochtend- en avondgebed. De tekst is afkomstig uit de Thora, de
eerte vijf boeken van het Oude Testament. Deut. 6:4-9, Deut 11:
13-21 en Numeri 15:37-41). In het Nederlands:

Hoor Israël, de HEER is God, de HEER is één. (Deut. 6:4)
Je moet houden van de HEER God met heel je hart, heel je ziel
en heel je vermogen. (Deut. 11:13)
en je zult deze woorden schrijven op de deurposten van je huis
en aan de poorten van je steden. (Deut. 6:9, 11:20)

Bron: wikipedia
Link http://nl.wikipedia.org/wiki/Sjema

VOLGENDE WEEK
Woensdag 9 maart is het Aswoensdag (RK) en Biddag voor Gewas
en Arbeid. Deze hebben hun eigen leesrooster teksten en diensten
Link http://www.raadvankerken.nl/pagina/86/oecumenisch_leesrooster

Zondag 13 maart, 1e van de 40dagentijd (voor Pasen)

Genesis 2:15-3,9
Psalm 51 (of 32)
Mattheüs 4:1-11

TV tip
3mrt2011 20.30 uur Op BravaNL Mozart – Grote Mis in c klein
Mozart schreef zijn Grote Mis als 26-jarige, om God te bedanken
voor zijn gelukkige huwelijk met Constanze Weber. Verder het
Motet Ave verum corpus. Uitgevoerd door het Gewandhaus-
orchester Leipzig Koor van de Leipzig Opera en het Leipzig Ballet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten