dinsdag 19 juli 2011

24 juli 2011, 6e van de zomer, 5e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen
lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een
leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal,
maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Ook in Utrecht kunt u zomers kerken kijken. Van 28 juni t/m
10 september 2011, leiden gidsen in de diverse kerken u gratis
rond. De kerken die meedoen zijn de St Augustinuskerk, de
St Catharinakathedraal bij het Catharijneconvent, De Domkerk
(bezoek dan ook de toren en de tuin), de Doopsgezinden Kerk,

Of ga in augustus naar een con cer in de Leeuwenberg, de kerk
die als concertzaal gebruikt wordt. (De Leeuwenberges zijn ook
Geertekerkers geworden). Link vredenburg. Informatie of een
afspraak voor groepen via info@kerkenkijken.nl

Kunst tip: 24 juli is de sterfdag van de Heilige Cunegonda
(koningin) van Polen. Cunegonda besteedde haar tijd aan gebed,
zorg voor de armen en versterving. De H. Cunegonda is de
beschermheilige van Polen en Litouwen. Met een mooi altaar
schilderij van Grzegorz Czarnic (circa 1686)

De Bach cantates voor deze zondag zijn: 'Wer nun den lieben Gott
läßt walten' (Koraalcantate BWV 93), 'Siehe, ich will viel Fischer
aussenden' (BWV 88), 'In alle meinen Taten' (Koraalcantate BWV97)
Met mannelijke countertenoren of alten.
Tekst van het 7e couplet van BVW 88
(Past ook erg mooi bij de psalm)

Sing, bet und geh auf Gottes Wegen
Verricht das Deine nur getreu
Und trau des Himmels reichem Segen
So wird Er bey dir werden neu.
Denn Welcher seine Zuversicht
Auf Gott setzt den verläst Er nicht.
NB De tekst van 7 couplet BWV 93 is identiek aan BWV 88.

Op You Tube: JS Bach BWV 93 'Wer nur den lieben Gott lässt
walten' Couplet 1,4,en 7, Georg Neumark (4m08) Link youtube

Concert tip:
De Martin Mans Band (met organist Martin Mans, drummer Martin
Snel, pianist Mark Brandwijk, trompettiste Jantine Kalkman en
saxofoniste/zangeres Evelien Keesmaat). Mans wil het orgel onder
de aandacht brengen bij mensen die niet snel naar een orgelconcert
zullen gaan met bewerkingen van bestaande klassieke muziek,
arrangementen van filmmuziek en andere populaire muziek.
Meppel (14/7), Zwijndrecht (15/7), Monster (20/7), Franeker (21/7),
Buitenpost (1/8) Doornspijk (3/8) Rhenen (6/8) etc.
Bekijk martinmans

TEKSTEN
Het is 'tropenrooster', ondanks dat het nauwelijks zomer lijkt deze
week. We lezen slechts enkele regels per boekrol, uit de langste
psalm 119, maar 9 regels. In totaal 30 regels over het belang van
wijsheid (van Salomo), de wetten en de regels in de lofspalm op
de wet. In Romeinen de helpende Geest en het uitverkoren zijn en
in Mattheus zoeken naar het goede en de voltooing waarbij engelen
de rechtvaardigen zullen scheiden van de kwaadwilligen.

1 Koningen 3:5-12
Psalm 119:121-128
(Romeinen 8:26-30)
Mattheüs 13:44-52(58)
Gezang 479

1 KONINGEN
1 Koningen is het 11e boek van het Oude Testament. Het is het
vervolg op de 2 boeken van Samuel over het -door God afgeraden-
koningschap. Het is een combinatie van vertelkunst en geschieds-
schrijving. De theologische visie is simpel: ontrouw aan God en
zijn wetten heeft rampen tot gevolg en inkeer en berouw voorspoed.

In dit stukje 'de wijsheid van Salomo' (hij is zoon van David en
Batseba) omdat hij God -die in een droom aan hem verschijnt-
vraagt om wijsheid. Hij wordt hierdoor de wijste van allen.

Salomo was trouwens niet zo'n lieverdje volgens de inleiding in
de NBV: hij ontdeed zich meedogenloos van de oppositie na de
dood van zijn vader David. Een man werd zelfs in de offerplaats
vermoord. Wat ik ook niet wist, Salomo is de schoonzoon van de
farao.

NB dit stukje wordt gevolgd door het bekende Salomons oordeel
over het kindje van de 2 hoeren (wist u dat?) dat (bijna) in
tweeen gehakt wordt.

Kunst tip: Koning Salomo in Sjahnama, het boek der koningen'
geschilderd op perkament door de Perzische Meester in een laat
16e eeuws handschrift. Nu in de British Library, London, VK

Kunst tip: 'Het Salomons oordeel', toegeschreven aan Ingobertus,
circa 880. In de kerk van San Paolo, Rome, Italie. Link vanderbilt

1 KONINGEN 3:5-12
5 In Gibeon heeft toen de Ene zich aan Salomo laten zien,
's nachts in de droom God zegt: vraag maar, wát zal ik je geven?

6 Salomo zegt: gij, gij hebt uw dienaar David, mijn vader,
grote vriendschap bewezen,
evenals hij voor uw aanschijn is voortgegaan in trouw,
gerechtigheid en oprechtheid van hart jegens u
gij hebt met hem deze grote vriendschap bewaard
en hem een zoon gegeven die zetelt op zijn troon,
zoals het heden ten dage is;

7 en nu, Ene, mijn God, hebt gij uw dienaar wel koning gemaakt
in plaats van David, mijn vader,
maar ik ben nog maar een kleine jongen
en weet niet uit te trekken en thuis te komen,-

8 ik, uw dienaar in de gemeente die gij hebt uitgekozen,
een talrijke gemeenschap die niet te schatten en niet te tellen is
zo talrijk;

9 geef dan aan uw dienaar een horend hart
om over uw gemeente recht te spreken,
om te onderscheiden tussen goed en kwaad;
want wie is in staat
over deze eervolle gemeente van u recht te spreken?

10 Dit woord is goed in de ogen van de Heer,
omdat Salomo uitgesproken dit heeft gevraagd.
11 God zegt tot hem: omdat je uitgesproken dit hebt gevraagd
en voor jezelf niet gevraagd hebt om vele dagen
en voor jezelf niet gevraagd hebt om rijkdom
en niet gevraagd hebt om de ziel van je vijanden,

maar voor jezelf gevraagd hebt om de gave des onderscheids
bij het aanhoren van een rechtszaak,
12 zie, ik zal doen naar je woorden; zie, geven zal ik je
een hart zo wijs en onderscheidend
dat er niemand geweest zal zijn
als jij vóór jouw verschijning
en ná jou er niemand als jij zal opstaan

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel > 1 Koningen > 3

Liever luisteren?
Thea Kieckens-Bronder uit Vlaardingen op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
1 Koningen is het 11e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Roden-Roderwolde
Tijd: 9.30 uur Catharinakerk, Brink 2, voorganger: Ds.Th. van
Beijeren, organist Erwin Wiersinga.
Tijd: 9.30 uur Jacobskerk Hoofstraat 25, Roderwolde, voorganger:
mevr. kw A.F. Mekes, organist: Lykle de Boer, familie Balster.

Tijd: 10.00 uur Op de Helte, Touwslager 125, voorganger:
Ds.H.J. Meijer, organist Gerard Duursema.
Thema:Gevonden! De lezingen zijn uit 1 Koningen 3:5-12 ev.
Link pkn-roden
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van C.A. Aangeenbrug voor de Protestantse gemeente Hoog
Zwaluwe op 14okt2007 over 'Karaktertrekken van de wijheid van

Op You Tube: 'King Solomon's wisdom and prosperity' in het
engels, verwijst oa naar het boek Spreuken met de 7 pilaren
van wijsheid (2m16). Link youtube

PSALM 119
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat
liederen en gedichten. De psalm bestaat uit 22 strofen die beginnen
met de letters van het hebreewse alfabet. Dit stukje r121-128 heet
'ain' naar de 16e letter van het (klinkerloze) alfabet)

In het latijn heet het 'Feci iudicium', vrij vertaald 'houd je aan de
wet(ten)'. De hele psalm is een lofpsalm op de Wet en de regels.
Opvallend zijn r67, 71 en 107 over de zin van vernedering. Er
wordt gesproken over bedriegelijke wegen (r29), het betrouwbare
pad (r30) en de weg van uw wetten (r33) en het pad van uw
geboden (r35).

Zondaars (r20, 53, 61, 115), hoogmoedigen (r69, 78, 85, 122),
vijanden (r98), wankelmoedigen (r113) en belagers (r139) komen
op het pad, maar in de tekstkeuze van zondag opeens
'onderdrukkers'. Weliswaar hoogmoedige onderdrukkers,
maar toch............

Kunst tip: Versierde beginletter van psalm 119 met taferelen uit het
leven van David oa op weg op een ezel. In het Egerton Bohun Psalter
-Hours (Getijdenboek) een van de bijbels gemaakt voor de Bohun
familie, de graven van Hereford, Essex, and Northampton in de 13e
en 14e eeuw. Nu in de British Library London. VK. Link bl.uk

PSALM 119: Feci iudicium
121 Plichtsgetrouw deed ik geréchtigheid en récht,-
leger mij níet bij mijn ónderdrúkkers!
122 Posteer u voor uw díenaar ten góede,
dat onbesúisden mij niet ónderdrúkken.
123 Popelend zagen mijn ogen úit naar uw héil,
naar uw geréchtigheid zoáls voorzégd.
124 Passend en recht naar uw vriendschap,
doe zó aan uw díenaar, uw ínzettingen, wil míj die léren.
125 Pleiten wil ik: ik díen u, schenk gij mij ínzicht,
dat ik uw overéenkomstén leer kénnen.
126 Precies nu is het tíjd, ENE, voor een dáad:
gebróken hébben ze uw Wét!
127 Paarlen echter zijn mij úw gebóden,
ik heb ze liever dan goud en het édelsté metáal.
128 Paden van leugen, ik ben ze álle gaan háten,
daarom houd ik uw órders álle voor récht!

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel > Psalmen > 119

Liever luisteren?
Thijs van den Brink, EO Presentator op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Parochie de goede Herder, de schaapskooi Landsmeer
Zuideinde 34, Landsmeer
Tijd: 10.00 uur, Voorganger: Diaken Jack Noë, organist: Karel
Blok, lectrice Elly de Vries. Uit het kerkblad 'Voor koning Salamo
werd het uur van de genade, van het inzicht dat God trouwer is dan
mensen, en dat Hij bereid is een geest vol wijsheid en begrip te
geven aan ieder die Hem daarom bidt'. Alle leerooster teksten
Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Henk te Voorde, theoloog maar werkzaam in de itc.
“Gaat voor in kerkdiensten van gemeenten van verschillende
signatuur”. Link Voorde > preken > psal 119, een
samengestelde versie, ook te beluisteren als MP3.

Op You Tube: in ht engels Psalm 119 'Ain' r121-128 (51sec)
Link youtube

ROMEINEN 8
Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Het is een
brief van Paulus aan de gemeente in Rome met aanwijzingen en
hier beloften.

Als Remonstrantse valt mij natuurlijk r 29 op die lijkt te verwijzen
naar het idee van 'voorbestemd', uitverkoren zijn, ook predestinatie
genoemd. Geloven in pre-destinatie -of niet- is de reden waarom
deRemonstranten in 1619 op de Synode (kerkvergadering) van
Dordrecht uit uit de Protestantse kerk gegooid zijn.
Ik/Remonstranten geloven in eigen verantwoordelijkheid.

Op de site van christenen en uitgebreide verhandeling over

Kunst tip: (Maurits Cornelis) Escher (1898-1972), litho
Predestinatie. Exemplaren in handen van verzamelaars.
Link artvalue ook bij Christies te zien

ROMEINEN 8:26-30
26 Zo komt ook de Geest onze zwakheid méé te hulp
want wat wij naar behoren zullen bidden weten wij niet
maar de Geest zelf pleit voor ons
met onuitsprekelijke verzuchtingen.

27 En hij die de harten doorgrondt,
weet wat het streven van de Geest is,
dat hij, overeenkomstig God, voor heiligen pleit.

28 Wij weten dat voor wie God liefhebben
hij alles doet mede-werken ten goede,
voor wie naar zijn voornemen geroepen zijn.
29 omdat wie hij tevoren heeft willen kennen
hij ook tevoren heeft bestemd tot mede-gestalten
van het beeld van zijn zoon, opdat deze zal zijn eerstgeborene
onder vele broeders-en-zusters.
30 Wie hij heeft voor-bestemd die heeft hij ook geroepen,
en wie hij heeft geroepen die heeft hij ook gerechtvaardigd,
en wie hij heeft gerechtvaardigd die heeft hij ook verheerlijkt.

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel > Romeinen > 8

Liever luisteren?
Bas van Dam uit Hoogvliet op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
Romeinen is het 6e boek van het NT.

Liever live?
Evangelisch Lutherse Gemeente Den Haag
Lutherse Burgwal 2 Den Haag
Tijd 10.15 uur, voorganger Ds. A. Wicke
Swaenehove: ds. R. Drenth 1 Koningen 3:5-12, Romeinen 8:26-30
en Matteüs 13:44-52(58) Link luthersdenhaag pdf
Elke zaterdag om 12.45 uur orgelconcerten in de zomerconcerten
Woensdag om 12-13.30uur, Citykwartier: 12.45-13.00 uur.
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van ds. P. Kurpershoek voor de Tehuisgemeente (NGK) in
Groningen op 10april2011 bij een Themadienst over het gebed en
een gemeentegesprek: 'Hebben we woorden om te bidden in ons

Op You Tube: He's concerned, lied in het engels door Cece
Winans naar Romans 8:28 (3m26). Link youtube

MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. De tekst gaat
over 'de vondst van je leven' het koninkrijk der hemel(en). Laat ik
het vertalen met 'geloof'. Ook de 'voleinding, de dag des oordeels'
als engelen komen en de 'bozen' (kwaadwilligen in de NBV) in de
vuuroven werpen.

Kunst tip: Jheronimus Bosch (1450-1516) Drieluik 'het Laatste
Oordeel' (uit 1482). Op het rechterpaneel de hel met zondaars.
Nu in het Akademie van Beeldende Kunsten Wenen.
of
Kunst tip: Plafondschildering Mattheus 13:44-45 in de Heilige
Pancratius kerk in Heerlen, gebouwd door Cuypers. Charles Eyck
beschilderde de plafonds. Link Mattheus 13:44-45

MATTHEUS 13:44-52
44 Het koninkrijk der hemelen lijkt op een schat
verborgen in de akker; een mens vindt die
en verbergt hem; van blijdschap over hem gaat hij heen,
verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker!

45 Wéér waar het koninkrijk der hemelen
op lijkt: een koopman op zoek naar mooie parels

46 als hij één heel kostbare parel vindt, gaat hij heen,
heeft alles verkocht wat hij had en koopt hem!
47 Wéér waar het koninkrijk der hemelen op lijkt: een sleepnet,
in de zee geworpen, en dat van elke soort bijeenbrengt

48 wanneer het vol is halen ze het omhoog, de oever op
ze gaan zitten en lezen de goede bijeen in vaten
maar de rotte werpen ze weg
49 zó zal het zijn in de voleinding van deze wereldtijd:
de engelen zullen uittrekken en de bozen afzonderen
uit het midden der rechtvaardigen,

50 en zullen hen werpen in de vuuroven; daar zal
het geween zijn en het knarsen van de tanden!
51 verstaat gij dit alles? Zij zeggen tot hem: ja!
52 Hij zegt tot hen: daarom lijkt elke schriftgeleerde
die leerling is geworden in het koninkrijk der hemelen
op een mens, een huismeester, die uit zijn schatkamer
nieuwe en oude dingen te voorschijn werpt!

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel > Mattheus > 13

Liever luisteren?
Loïs van Bruggen op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbel
Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Grote of Sint Gudula kerk, Markt 2, Lochem.
Tijd: 10.00 uur: ds. J.L. Brevet. De lezingen zijn 1 Koningen 3:1-12;
Psalm 119:121-128 en Mattheüs 13:44-52. Over de door Salomo
gevraagde en gekregen wijsheid. Dit leidt tot inzicht en die thema’s
komen terug in de Psalmlezing en de gelijkenissen van Mattheüs 13.
Mmv de Instrumentalkreis uit Hohenstein-Ernstthal, o.l.v. Albrecht
Reuther. Link pknlochem
De kerk organiseert ook zomerconcerten Gudulacultureel
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van ds. L.A. van Baardewijk voor de Nederlands
Gereformeerde kerk in Loosdrecht zd 'Een schat die verborgen is'

Op You Tube: Animatie van Matthew 13:44 in het engels (1m56).
Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed
en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed
dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een Japans dankgebed voor de
zomer

Dankgebed
De vogels zingen
en de eekhoorntjes kwetteren in de bomen.
Zij loven en danken God,
die hun bessen en noten gaf.
Laten ook wij zingen:
heb dank, God, dank,
dat Gij in overvloed,
rijst, tarwe en aardappels
ons hebt gegeven,
dat Gij druiven, kastanjes,
vijgen in overvloed ons gaf.
Amen.


Bron: hetvagevuur > gebeden > zomer

VOLGENDE WEEK

31 juli 2011, 7e van de zomer, 6e na Trinitatis

Nehemia 9:15-20
Psalm 78:13-22
(Romeinen 8:31-39)
Matteüs 14:(1) 13-21
Gezang 33


Geen opmerkingen:

Een reactie posten