zondag 31 juli 2011

7 augustus 2011, 8e van de zomer, 7e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De zomer is een tijd met minder of gecombineerde kerkdiensten en extra's. Bijvoorbeeld 'De Ontdekking' een Zomerexpositie in de Grote of Sint Nicolaaskerk, Grote Kerkstraat 59 in Edam.
De kerk is een top 100 Rijksmonument Link grotekerkedam

De expositie loopt tot 14 augustus en toont divers werk van 8 kunstenaars rond het thema 'Heilig' in de betekenis van heilzaam, gezondmakend, noodzakelijk dus. Kunst maken en kunst kijken is
heilzaam. Kunst kan je verwonderen, verbazen, verbijsteren zelfs. Het kan je ontroeren, blij maken en als bij toverslag je leven een andere wending geven, je iets laten ontdekken wat je nog niet eerder

De Bach cantates voor deze zondag zijn 'Ärgre dich, o Seele, nicht' (BWV 186), “Was willst du dich betrüben”, een Koraalcantate (BWV 107) en 'Es wartet alles auf dich' (BWV 187). De teksten horen bij de de spijziging van 4000 naar Marcus 8:1-9, nb dat is niet hetzelfde als het verhaal van vorige week of een 'vergissing', het is het tweede teken van de broden.

Een artikel over 'het raadsel van Kantate 107' door Eduard van den Hengel Link eduardvh/raadsel107

Ook op You Tube: Het klinkt bijna als een clavecimbel: de cello suite van BWV 1007 op een mandolino door Andrea Sicurella in piazza Carignano, Turijn, Italy (1m39) Link youtube

Op kijk op dit blog op 18juli2010 naar JS Bach Cantate BWV 186 "Ärgre dich, o Seele, nicht" dirigent John Eliot Gardiner, koor nb (3m57).

Concert tip: De Grote Kerk, Lange Geldersekade 2 in Dordrecht organiseert in augustus orgelconcerten. Op zaterdagmiddag (gratis) voor toeristen om 15.30 uur en woensdagavondconcerten
om 20.00 uur. Ook op zondag 14augustus een lunchconcert 12.15 uur. Link concertengrotekerkdordrecht

TEKSTEN
Deze week twee erg bekende teksten en een moeilijke. Jona en zijn gebed om uit de Walvis te komen, een lofpsalm van David, Paulus die zich excuseert voor niet gelovige Joden en in Mattheus lopen
Jezus en Petrus over water.

Jona 2:1-11
Psalm 29
Romeinen 9:1-5
Matteüs 14:22-33(36
Gezang 40

JONA
Jona is het 32ste boek van het Oude Testament. Het is verhaal is heel bekend en populair in kinderbijbels en kindernevendiensten (die er in de zomer alleen meestal niet zijn).

Het is een kort boek, 3 delen met 2 verhalen, het andere minder bekende verhaal in deel 3 gaat over de wonderboom en het slot is erg mooi. Jona is weer zo'n typisch koppige profeet die 'niet wil'.
Het boek bevat een psalmgebed van Jona om uit de walvis te komen en dat lezen wij.

Kunst tip: Ram Katzir (1969, Tel Aviv werkt in Amsterdam). Olieverf op doek 'Gefilte Fish', gemaakt voor een leesplank in het Joods Historisch Museum, Amsterdam. Link museumkrant
De leesplank met een andere walvis. ramkatzir/walvis

JONA 2:1-11
1 De Ene stuurt een grote vis
om Jona op te slokken;
dan is Jona in de ingewanden van de vis
gedurende drie dagen en drie nachten.

2 Jona bidt** tot de Ene, zijn God,
vanuit de ingewanden van de vis.
3 Hij zegt: roepen zal ik uit mijn benauwing tot de Ene
en hij zal mij antwoorden;
uit de schoot van het dodenrijk zal ik schreeuwen om hulp
en gij zult horen naar mijn stem.

4 Gij hebt mij uitgezonden de diepte in, in het hart van de zeeën,
en een rivier omringt mij;
al uw brekers en uw rollers trokken reeds over mij heen,
5 en ik, ik moest wel zeggen: ik ben verdreven
uit het tegenover van uw ogen;
ach, zal ik ooit nog kijken naar de hal van uw heiligheid?

6 Tot aan lijf-en-ziel hebben wateren mij omvat,
een oervloed blijft mij omringen;
riet zit om mijn hoofd gewonden.

7 Naar de grondslagen van bergen ben ik afgedaald, en de aarde:
haar grendels zijn achter mij voor eeuwig;
gij hebt mijn leven doen opklimmen uit het verderf,
Ene, mijn God!

8 Toen mijn ziel in mij versmachtte werd ik de Ene indachtig,
en tot u kwam mijn gebed, tot de hal van uw heiligheid!
9 Die de wacht houden bij ijdelheden van niets
moeten het voorwerp van hun vriendschap verlaten,

10 maar ik, ik zal met een stem vol dank u een offer brengen,
wat ik beloofd heb zal ik voldoen, het is de Ene die bevrijdt!
••

11 Dan zegt de Ene tot de vis,
dat hij Jona moet uitspuwen op het droge.

** worden niet uitgelegd NB In de NBV en het gezang staat 'zeewier' in plaats van riet,veel beeldender vind ik.
De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel kies Jona kies 2

Liever luisteren?
Harm Meesters uit Wezep op voorleesbijbel NB Het voorlezen begint (toch) bij Jona 1 dan volgt wel 2.In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst of ga naar downloadbijbel Jona is het 32ste boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Lochem Gudula kerk Grote Markt Lochem Tijd 10uur, voorganger Ds JL Brevet. De lezingen zijn Jona 2:1-11 en Mattheüs 14:22-33. Over onvrijwillig in het water terecht komen en er wonderlijk weer uit komen. Jona en Petrus overkomt dit. Link pknlochem Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Ds Mark Janssen voor de Nederlands Gereformeerde Jeruzalemkerk in Utrecht op de 2e advent 2004. Met gedicht. Link (pdf) ngk utrecht Jona

Op You Tube: Overboard - 'The Story of Jonah' in het Engels animatie (2m43) Te downloaden op worshiphousemedia Een video van centralchristian Link youtube

of 'In The Belly of the Whale' Newboys door het 'worship' team voor Northland Church in Longwood, Florida, USA (3m17). Link youtube

Heel anders 'Jonah an overview' Rap monoloog in het Engels door GoodDeposit (8m30) Link youtube

Aanrader 'Bijzonder Bijbels Beestenboek, 12 Bijbelse dieren aan het woord' door Klaas a Smelik en Lika Tov (illustraties) Lees: 'Een zeevis rapporteert' p91. (2006, Amerfoort: NZV) Uit de bieb, want niet meer leverbaar.

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat liederen en gedichten. Het is een lof psalm van David voor God. De Ene, wordt 18x genoemd in deze Psalm. De Amidah zijn 18 zegens. Een Joodse uitleg interpreteert de psalm als dankzegging voor de Torah en het inzamelen van de ballingen. De studie van de Torah heeft als doel het dienen van de Ene (God) voor vrede. Bron: psalm 29 een joodse uitleg

Ik vond de natuurverschijnselen (aardbevingen, overstromingen, donder en brekende ceders) als bewijs van God wel opvallend (ouderwets).

Kunst tip: Surf golf, zonder bron, fotograaf, tijd of plaats. Link wave

PSALM 29, een musiceerstuk, van David.
Afferte Domino
1 Brengt aan de Ene, o zónen van góden,
brengt aan de Éne glórie en stérkte!
2 Brengt aan de Ene de glórie van zijn náam,
buigt u voor de Éne in héiligdomslúister!
3 De stem van de Ene klonk over het water,
de God der glórie liet het dréunen,
de Ene, over wátervlóeden véle!
4 De stem van de Éne zo vol krácht,
de stem van de Éne zó vol lúister!
5 De stem van de Éne breekt céders,
de Ene breekt de céders ván de Líbanon.
6 Hij laat ze spríngen als een kálf,
Libanon en Sirjon
als de zóon ván een bízon!
7 De stem van de Ene klieft vlammen vuur,
8 de stem van de Ene schúdt de woestíjn,
de Éne schudt Kádeesj' woestíjn.
9 De stem van de Ene
schudt godseiken dooreen en ontblóot hele wóuden,
in zijn témpel zegt álles: glórie!
10 De Ene is gezeten bóven de vlóed,
nu zetelt de Éne als kóning voor éeuwig.
11 De Ene: zijn geméente geve hij stérkte,
de Ene! hij zal zijn manschap zégenén met vréde!
De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.
Link naar complete tekst naardensebijbel kies Psalmen kies 29

Liever luisteren?
Marcel van der Steen van radio Rijnmond op voorleesbijbel Psalm 29 tot 33. In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst. Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Oud Katholieke Kerk Dordrecht Voorstraat 120, Dordrecht. Tijd 10.30 uur Bernd Wallet
Psalm 29 is de graduale, het gezang in de voormis van de Tridentijnse liturgie gezongen wordt tussen het brief van Paukus aan de Romeinen en het stukje uit het Mattheus evangelie. Link dordrecht.okkn Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van Ds W.F. Wisseling voor de Gereformeerde Kerk in Leek op 3 aug2008. Link pfd gkv-leek

Op You Tube: National Cathedral (Peter&Paul Cathedral) in Washington, USA. "Psalm 29 'Warship the Lord' en de Hymne:'Christ, When For Us You Were Baptized' (5m36) met beelden
van de kathedraal en een begrafenis, maar niet van het koor. Link youtube

ROMEINEN
Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van Paulus aan de gemeente in Rome. In de boekrollen 9 tot en met 11 gaat het over Gods verhouding tot het Joodse volk en de
Christenen van Joodse en niet Joodse afkomst. Paulus benadrukt dat de oorsprong van het Christendom in het Jodendom ligt en zij niet verheven zijn boven Joden Bron NBV p. 205.

In de 5 regels van vandaag lees je dat niet. Opvallend is de eerste regel. Er valt niet veel chocolade van te maken. De Nieuwe Bijbel Vertaling en de Jongerenbijbel zijn iets duidelijker. Volgens de preek
Op You Tube legt Paulus uit waarom niet alle Joden Christen worden (en dat hem dat bedroeft).

Bij verder lezen volgt in Romeinen 9:18 'God is barmhartig voor wie hij wil en maakt halsstarrig wie hij wil'. Wim van der Schee schreef er een preek over: wvdschee.
R21-22 bevat het predestinatie argument, de voorbestemming van de mens, de redenering over de pottenbakker (God) die kiest om een 'alledaagse pot' of 'een kostbare vaas' te maken. 

Kunst tip: 'Sint Paulus prekend met de Heilige Geest als duif' folio 551r in De brief aan de Hebreeen in Bible historiale van Peter Comestor, Raoulet d'Orléans (kopiist), Jean Bondol, Eerste Meester van de Bijbel van Jean de Sy, en anderen (verluchters) Parijs 1372. Nu in de Koninklijk Bibliotheek Den Haag. Link mnemosyne Paulus geeft de boodschapper zijn brief aan de Romeinen Link mnemosyne Paulus Romeinen Het Handschrift bevat 281 illustraties. Link handschriften

ROMEINEN 9:1-5
1 Waarheid spreek ik, één met Christus lieg ik niet, terwijl één met de heilige Geest mijn mede-geweten het medebetuigt: 2 dat er bij mij grote droefheid is en een niet aflatende pijn in mijn  hart. 3 Want ik heb gebeden dat ik vervloekt mocht zijn, ikzelf los van de Christus ter wille van mijn broeders-en-zusters, naar vlees-en-bloed mijn medegeborenen; 4 zij zijn Israëlieten, van hen zijn de aanneming tot zonen-en-dochters, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de aankondigingen; 5 van hen zijn de vaderen en uit hen is de Christus, naar vlees-en-bloed, die over allen God is, te zegenen tot in de eeuwigheden. Amen.
De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.
Link naar complete tekst naardensebijbel kies Romeinen kies 9

Liever luisteren?
Bas van Dam uit Hoogvliet op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
Of ga naar downloadbijbel Romeinen is het 6e boek van het NT.

Liever live?
Rooms Katholieke Parochie De heilige Familie, Oud-Beijerland zondag 11.00 uur Puttershoek zondag : 9.30uur Achthuizen zondag: 9.30 uur Oude-Tonge zaterdag: 18.30uur Middelharnis zondag: 11.00uur Link deheiligefamilie lezingen Link2 deheiligefamilie weekendvieringen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van Joris Backeljauw o.p. van de Dominicanen in Leuven, Belgie op de 19e zondag in augustus zonder jaar. Link dominicanen

Op You Tube: in het Engels 'The Amazing Truth About Romans 9' door DrOakley The devotional from PRBC op 12okt08 (28m). Link youtube

MATTHEUS 14
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. We lezen verder na vorige week en weer een bekend verhaal/wonder. Het verhaal komt ook voor in Marcus 6:45-52 en in Johannes 6:15-21.  Jezus loopt op water, noodt Petrus uit die het ook even kan, dan bang wordt (het waait wel hard r30) en zinkt.

De laatste zin is daarom extra mooi: 'klein' gelovigen zinken, maar echt gelovigen hoeven slechts de zoom van Jezus kleed aan te raken om genezen te worden. 

Kunst tip: De Jezus of Basilisk Hagedis en kleinere insecten de site kennislink die uitlegt hoe dat kan. Link kennislink

Bijzonder Rik in zuid korea - - een surrealistisch bezoek aan songdo city - the bible expo 2 - het nieuwe testament Bible city on Zuid Korea Link moorsmagazine

MATTHEUS 14:22-33 EN 36
22 Meteen dwingt hij de leerlingen de boot in te stappen en voor hem uit naar de overkant te varen,
terwijl hij zich van de scharen losmaakt. 23 Hij maakt zich van de scharen los en klimt het bergland in, om apart van iedereen te aanbidden. Als het avond wordt blijft hij daar, alleen. 24 Maar de boot is al vele stadiën van het land af, geteisterd door de golven, want de wind is tegen. 25 In de vierde nachtwake komt hij naar hen toe, wandelend over de zee. 26 Maar als de leerlingen hem zien wandelen over de zee, zijn ze verbijsterd; ze zeggen: dat is een spook!, en ze schreeuwen van vrees.
27 Maar meteen spreekt Jezus tot hen en zegt: houdt moed, ik ben het, vreest niet! 28 Ten antwoord zegt Petrus tot hem: heer, als u het bent, beveel mij over de wateren tot u te komen! 29 En hij zegt: kom! Petrus stapt van de boot af, wandelt over de wateren en komt aan bij Jezus. 30 Maar als hij naar de wind kijkt wordt hij bevreesd en begint te zinken; hij schreeuwt het uit en zegt: heer, red mij! 31 Meteen strekt Jezus de hand uit, neemt hem vast en zegt tot hem: kleingelovige, waarom zo  getwijfeld? 32 Zij klimmen de boot in en de wind gaat liggen. 33 De mensen in de boot vallen voor hem neer en zeggen: u bent werkelijk een zoon van God! 34 Ze steken over en komen aan land in Gennesaret. 35 Als de mannen van die plaats hem herkennen, zenden zij bericht naar heel de omgeving, en ze brengen tot hem allen die er kwalijk aan toe zijn 36 en roepen hem te hulp om alleen maar de zoom van zijn kleed te mogen vastgrijpen. En allen die hem vastgrijpen worden gered.

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.
Link naar complete tekst naardensebijbel kies Mattheus en 14

Liever luisteren?
George Hendrikse uit Kloetinge op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbel Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Parochie Maria, Moeder van de Kerk Maria, Mater Ecclesiae Theobaldus, 14 oktoberplein 9, Overloon Tijd 10.30 uur, voorganger nb 'We mogen op Hem vertrouwen in de stormen van ons leven'
2e lezing: Romeinen 9:1-5, Evangelie: Mattheüs 14:22-33 Link theobaldusparochie Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Ite Pijp voor een jongerendienst met het thema “discipel van Jezus zijn” in Schoonhoven op 29jan2005. Pijp is spreker en voorganger in kerkdiensten van verschillende Evangelische, Pinkster- en Baptistengemeenten en hij is Oudste in zijn thuisgemeente, de Christengemeente Soest. Link preek-online

Op Gloria TV: Peter the Man, een powerpoint presentatie in het Engels door Saint Paul Ministries (6m) Link All Gloria.tv


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het Onze Vader gezongen door
Andrea Bocelli in het engels, uitgebracht als CD in 1999 (4m24). Link youtube
"Our Father in heaven,
hallowed be your name.
Your kingdom come,
your will be done,
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our debts,
as we also have forgiven our debtors.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil."
VOLGENDE WEEK
14 augustus 2011, 9e van de zomer, 8e na Trinitatis

Jesaja 56:1-7
Psalm 67
(Romeinen 11:13-24)
Mattheüs 15:21-28(31)
Tussentijds 64

Geen opmerkingen:

Een reactie posten