dinsdag 5 juli 2011

10 juli 2011, 4e van de zomer, 3e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!


Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen

lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een

leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan

meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal,

maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE

10 juli 2011 4e van de zomer, 3e na Trinitatis. De zomer, een

saaie tijd in de kerken, het verteluur voor de kinderen stopt,

lees-, studie- en doegroepen hebben zomerstop en soms

vervallen kerkdiensten of worden samengevoegd. Maar er zijn

ook speciale zomer openstellingen en -activiteiten.


Ook in de Oude kerk in Soest die een expositie, puzzel, bezoek

aan de kerktuin, wandeling in de omgeving en zomerconcerten

aanbiedt. Link Oudekerksoest


De Bach cantates voor deze zondag zijn "Ich hatte viel

Bekümmernis" (BWV 21, deel voor en na preek en "Ach Herr,

mich armen Sünder" (Koraalcantate BWV 135) De cantates

horen bij Lucas 15:1-10 over de gelijkenis van het verloren

schaap


Op You Tube: Orkest en koor van de muziekschool van

Oviedo, Spanje. Concert voor de viering van 25maart2010

(1m51). Link youtube


Concert tips

De Nicolaaskerk (links) tegenover het Centraal Station

in Amsterdam organiseert de Amsterdamse orgelzomer

Bekende buitenlandse organisten spelen op het Sauerorgel

uit 1989 muziek van hun eigen voorkeur. Met bijzondere

aandacht voor de componisten Liszt, Alain, Guilmant en

Ritter vanwege hun jubilea.

Data: 13juli2011 Thomas Nipp, Liechtenstein; 20juli2011

Eberhard Lauer, Hamburg: 27juli2011 Michael Hedley,

Amsterdam: 3aug2011 Ignace Michiels, Brugge: 10aug

2011 Freddie James, Cambridge: 17aug2011 Josef Still,

Trier en 24aug2011 Michael Hedley, Amsterdam.

Link muziekprogramma


Tijd 20.15 uur (geen pauze), Prijs 10euro (donateurs 7euro

kinderen t/m 17 jaar gratis. 49euro voor passe-partout.

Link muziekindenicolaas


TEKSTEN

Veel (groen) natuurschoon deze keer in Jesaja 55, in Psalm 65

en in Mattheus 13. Het gezang uit het liedboek (54) gaat ook

over de zaaier. Maar we lezen ook over ook zwak vlees en

zondaars in Jesaja, in de psalm en Romeinen 7 en 8.


Jesaja 55:6-13

Psalm 65

(Romeinen 7:21-8,6)

Mattheüs 13:1-9.18-23


Kennis tip: JP van der Giessen heeft een blog met de titel

Bijbelaantekeningen en een bijbelse tuin met daarin de 'echte'

bomen en planten uit de bijbel. De namen van de flora in de

bijbel zijn wat vrij vertaald in de loop van de tijd. (Appels in de

paradijstuin van Adam en Eva 'Nergens wordt genoemd dat Eva

een appel at, in Genesis 2:9 lezen we over de boom van de kennis

van goed en kwaad, maar niet wat voor soort vrucht het was. Het

is het gevolg van een misinterpretatie van het Latijnse woord kwaad

“malum” en appel “malus”.


Namen van Bijbelse bomen en planten op:

Link bijbelse-planten met als voorbeeld de Wonderboom


TV Gelderland maakte een reportage over deze Bijbelse tuin:

Link TVGelderlandreportage

Leuk om deze zomer te bezoeken, adressen van Bijbeltuinen


JESAJA 55

Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van

de belangrijkste profreten die wordt aangehaald of waar naar

wordt verwezen in het nieuw Testament vanwege het thema

'de dienaar van de Heer' de Messias. Hij profeteerde van 750 tot

700 voor Christus in Jeruzalem. Dit deel van de 2e of Deutero

Jesaja is van veel later datum, rond de Babylonische ballingschap

536-538 voor Christus. Hij vergelijkt hierin de terugkeer naar

Jeruzalem met de Exodus, uittocht uit Egypte.


Het vers, het laatste van de deutero Jesaja, heeft in de Nieuwe

Bijbelvertaling de titel 'Een nieuw verbond' (tussen de mens en

God). De 'eerste' regels 6 en 7 verwijzen er naar: Zoek naar God.

Ook mooi is regel 11 'het woord van de Heer keert niet ledig -in

de NBV vertaald met vruchteloos- naar Hem terug.


Kunst tip: naar regel 13, de Mirte boom op de blog/site van

JP van der Giessen. Link Mirte


JESAJA 55:6-13

6 Zoekt de Ene terwijl hij zich laat vinden,

roept de Ene aan terwijl hij nabij is!

7 De boosdoener verlate zijn weg,

de man van onheil zijn gedachten;

hij kere terug naar de Ene

en die zal zich over hem ontfermen,

naar onze God want die vergeeft veelvuldig.


8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten

en uw wegen niet mijn wegen! tijding van de Ene.

9 Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde,

zó zijn mijn wegen hoger dan uw wegen

en mijn gedachten dan uw gedachten!


10 Ja, zoals neerdaalt de regen en de sneeuw

uit de hemel, en daarheen niet terugkeert

dan nadat hij de aarde heeft gelaafd,

haar heeft doen baren en laten uitspruiten,

en zaad heeft gegeven aan de zaaier

en brood aan de eter,


11 zó zal mijn woord zijn dat wegtrekt uit mijn mond:

het keert niet ledig tot mij terug,

dan nadat het gedaan heeft wat mij behaagt

en heeft doen lukken waarvoor ik het uitzond.


12 Ja, in vreugde zult ge wegtrekken,

in vrede worden voortgeleid; de bergen en de heuvels

zullen voor uw aanschijn uitbreken in gejubel,

alle bomen des velds in de handen klappen.

13 In plaats van het doornbos schiet een cipres op;

in plaats van de distels schiet een mirteboom op;

worden zal dat voor de Ene tot een naam,

tot een eeuwig teken, dat niet wordt weggemaaid.

••


De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.


Link naar complete tekst naardensebijbel > Jesaja > 55


Liever luisteren?

Rob Vredeling uit Woudenberg op voorleesbijbel

In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.

of ga naar downloadbijbel

Jesaja is het 23ste boek van het OT.


Liever live?

Nederlands Gereformeerde Kerk Enschede Lasondersingel 102

(met routebeschrijving en OV informatie op de site)

Tijd: 9:30uur, voorganger Ds. C.W. Lodewijk, Neede en om

Tijd: 16:30uur, voorganger Ds. J.Dekker Enschede

Link ngkenschede

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:


Preek van Marieke Milder bij haar intrede in de EUG, de

Oekumenische Studentengemeente op 4okt2009.

Link mariekemilder/preek


Op You Tube: Mooie natuurbeelden en de tekst van r10 en 11 in het

engels op achtergrond muziek door Ghoda Ladki (1m04).

Link youtube


PSALM 65

Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat

liederen en gedichten. De psalm is een lof psalm met een regel 3

die een vervolg lijkt op Jesaja 55:6 Roep de Ene' en hier 'Oh hoorder

van gebed (NBV 'U die ons bidden hoort'.)


Opvallend is r5 Zalig wie gij verkiest en nabijbrengt, hij mag in

uw voorhoven wonen' dat naar een soort voorbestemd zijn klinkt.

Ook in deze tekst r10-11 de seizoenen en de cycly van de natuur,

vooral het water. R12 'voetstappen die druipen van vet' wordt in de

Nieuwe Bijbel Vertaling vertaald met 'waar uw voeten gaan, druipt

het van overvloed'.


Kunst tip: Naar r 13 een ander fenomeen in de Negev woestijn,

de Ramon krater bij Mitzpe Ramon, Zuid Israel

Link Ramon_Crater Of zoom in met maps.google


PSALM 65

Voor de koorleider, een musiceerstuk: van David, een zang.

'Te decet hymnus'.


2 U komt toe stilheid, een lofzang!,

o Gód op Síon; ú worde betáald een gelófte.

3 O hóorder van gebéd, tot u mogen ze komen,

alle vlées, beláden met zónden.

4 Hebben onze mísstappen ons overwéldigd:

gíj wilt zé verzóenen!

5 Zalig wie gij verkiest en nabijbrengt,

hij mag in uw voorhoven wonen:

wij zijn verzadigd met het góede van uw húis,

de héiligheid ván uw témpel!

6 Gij antwoordt ons in goed recht

ontzaglijke dingen, o Gód van ons héil!

o veiligheid van alle einden der áarde

en éilanden vérre!


7 die bergen gróndvest door zijn krácht,

met héldenmóed omgórd!

8 Die doet bedaren het gedruis van zeeën,

het gedrúis van hun gólven, van náties hét rumóer!

9 Ontzag vervult de ingezetenen der einden

voor alle tékenen van ú; de uitgangen van ochtend

en avond bréngt gij tót gejúich.


10 Bezoekt ge de aarde, gij overstroomt haar,

gij maakt haar heel rijk; Gods gréppel is vol wáter,

gij grondvest hun kóren, já, zo gróndvest gij haar.

11 Gij laaft haar voren, éffent haar klúiten,

maakt met regenvlagen haar week,

zégent wat aan háar ontsprúit;

12 gij zette een kroon op het jáar van uw góedheid:

uw vóetstappen drúipen van vét.

13 In de woestijn!- drúipende wéiden,

héuvels omgórd met gejúich!

14 met wolvee bekleed de landouwen, (weilanden)

de dalen bedékt met gráan;

over en wéer schalt hún gezáng!


De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.


Link naar complete tekst naardensebijbel > Psalmen >


Liever luisteren?

Bernard van Verschuer op voorleesbijbel.nl

In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.

of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.


Liever live?

Eben-Haezer Gemeente, Prinsenlaan 82 (Thorbeckecollege)
Rotterdam.

Tijd: 9.50uur, voorganger, de heer A. van der Wal.(?)

Link godswoordcentraal

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:


Preek van Wim van der Schee, op 16aug94 bij de huwelijksdienst

van Ellen&Arjan in Voorburg. NB vdSchee vindt dat de houdbaar-

heidsdatum van deze preek is verstreken. Link wvdschee


Op You Tube: Psalm 65 als gitaar arrangement door Matthijs

Fokkens, zonder tekst of zang (2m21). Link youtube


ROMEINEN

Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. In deze teksten

de Wet en de zonde (7) en Leven door de Geest (8). Het is nogal

Bach's 'der Geist is Willig aber das Fleisch is swach' uit de Mattheus

Passion.


Iets maar minder streng of zwartgallig geformuleerd dan in de

Naardense Bijbel is de de Nieuwe Bijbel Vertaling van r21 'ons

denken is beter dan ons doen'.


Kunst tip: Jeroen/Hieronumus Bosch (of Aken) (maar geboren en

gestorven in Den Bosch, ca 1450-1516). De 'Tuin der Lusten' drieluik,

olieverf op paneel nu in het Prado Museum in Madrid Spanje.

Link The_Garden_of_Earthly_Delights: J.Bosch


ROMEINEN 7:21-25 en 8:1-6


ROMEINEN 7 De wet en de zonde (NBV)

21 Dus vind ik bij mij die wil doen wat juist is

deze wet: dat het kwade bij mij ligt.

22 Want ik verlustig mij in de Wet van God

naar de inwendige mens,

23 maar ik zie in mijn leden een andere wet

die strijd voert tegen de wet van mijn verstand

en mij een gevangene maakt in de wet der zonde

die ik in mijn leden heb.

24 Ik, ellendig mens!

wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?

25 Dank aan God!, door Jezus Christus, onze Heer.

Dus ben ik dan met het verstand

wel dienstbaar aan een wet van God,

maar met het vlees aan een wet van zonde.


ROMEINEN 8:1-6 'Leven door de Geest' (NBV)

1 Dus is er nu geen enkele veroordeling

voor wie één zijn met Christus Jezus.

2 Want de wet van de Geest, van het

leven in eenheid met Christus Jezus,

heeft je vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood.


3 Want dat was voor de wet onmogelijk,

doordat hij stukliep op de zwakheid van het vlees.

Maar God heeft zijn eigen zoon gestuurd

in de gedaante van door zonde overheerst vlees,

en ter wille van zonde heeft hij in datzelfde vlees

het oordeel over de zonde voltrokken,

4 opdat aan de rechtseis van de Wet

zou worden voldaan in ons die niet meer wandelen

naar het vlees maar naar de Geest.


5 Want wie leven naar het vlees

streven naar de dingen van het vlees

en wie zich laten leiden door de Geest

naar die van de Geest.

6 Het streven van het vlees is: dood,

het streven van de Geest is leven en vrede.


De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel > Romeinen > 7 en 8


Liever luisteren?

Romeinen 7 Constanse Bergeijk uit Hoogvliet op voorleesbijbel

Romeinen 8 Bas van Dam uit Hoogvliet op voorleesbijbel

In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.

Of ga naar downloadbijbel Romeinen is het 6e boek van het NT.


Liever live?

Room Katholieke kerk De Heilige Familie

Oud-Beijerland: Karel Doormanstraat 51, zat 19uur, zon11uur

Puttershoek, Nassaulaan 44 zondag 9.30uur

Achthuizen, Kerkstraat 1 zondag 9.30uur

Middelharnis, Langeweg 52 zondag 11.00uur

Link deheiligefamilie

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:


Bronwater, teksten oa Romeinen 7:21 voor een geloofsgesprek

over 'Mijn betere ik' van Jos Douma van de Fonteinkerk in

Haarlem van 9nov2008. Link josdouma

Preek van ds R Venema op 13mei2011 voor de Baptisten Gemeente

Beth-el in Hoogeven. Link beth-el verbinding


Op You Tube: Naar aanleiding van exegese-opdracht van gods

dienst eind 4e klas door Minimiekje. Eigen teksten en zang

zonder info, datum (6m33). Link youtube


MATTHEUS

Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. In de Nieuwe

Bijbelvertaling heet dit stuk 'Gelijkenissen over het koninkrijk van

de hemel'. Het is een bekend stuk over het 'aanslaan' van de Bijbelse

boodschap... of gedeeltelijk..... of even.... of niet. Let op de

herhaling in r8 en 23 van de overvloed, 100-voud, 60-voud of

30-voud. Opvallend: in regel 18 tot en met 23 wordt de gelijkenis

nog eens uitgelegd.


Kunst tip: Vincent van Gogh (1953-1890) 'De zaaier'

uit 1888 nu in het In het Kroller Moller, Otterloo

Link De-zaaier

of een door Japanse prenten geinspireerde zaaier uit

1888 ook olieverf op doek, nu in het van Gogh Museum,

Amsterdam. Link vangoghmuseum

en naar r4 (een van de) Korenveld met kraaien (doeken),

ook in het van Gogh Museum, Amsterdam Link vangoghmuseum


MATTHEUS 13:1-9 en 18-23


1 Als op die dag Jezus het huis uit komt

en bij de zee is gaan zitten

2 stromen zo vele scharen bij hem samen

dat hij in een boot stapt om daarin te zitten;

heel de schare is op de oever gaan staan.

3 Hij spreekt tot hen vele dingen uit in gelijkenissen; hij zegt:

zie, de zaaier is uitgegaan om te zaaien;

4 en terwijl hij zaait vallen er korrels langs de weg,

en de vogels komen en eten ze op;

5 andere vallen op de rotsbodem,

waar ze niet veel aarde hebben, en meteen komen ze op

omdat ze in de aarde geen diepte hebben;

6 maar als de zon opkomt verschroeien ze,

en doordat ze geen wortel hebben drogen ze uit;

7 andere vallen op de dorens; de dorens komen op

en verstikken ze;

8 maar weer andere vallen op de góede aarde

en geven hun vrucht: wel honderd-, zestig- of dertigvoudig;

9 wie oren heeft moet horen!


18 gíj dan, hóórt de gelijkenis van de zaaier;

19 bij ieder die het woord van het koninkrijk

hoort en niet verstaat, komt de boze en rooft datgene

wat in zijn hart gezaaid is; dat is hij die langs de weg gezaaid is;

20 maar hij die op de rotsbodem gezaaid is

dat is hij die het woord hoort en het meteen met vreugde aanneemt;

21 hij heeft geen wortel in zich maar is iemand van het ogenblik;

wanneer er een verdrukking woedt of een vervolging

omwille van het woord, struikelt hij meteen;

22 hij die in de dorens is gezaaid, dat is hij die het woord hoort;

en de zorg voor deze wereld en het bedrog van de rijkdom

verstikt het woord,en hij blijft zonder vrucht;

23 maar die in de góede aarde is gezaaid, dat is hij die het woord

hoort en het verstaat,- die dan ook vruchtdraagt

en honderd-, zestig- en dertigvoudig aanmaakt!


De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.


Link naar complete tekst naardensebijbel > Mattheus > 13


Liever luisteren?

Loïs van Bruggen op voorleesbijbel

In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.

of ga naar downloadbijbel

Mattheus is het 1e boek van het NT.


Liever live?

Protestantse gemeente Meppel,

Oude Kerk, Groenmarkt 2 Meppel, 9.30uur, ds. Kees Stroop

Het Erfdeel Atalanta 2 Meppel, 10uur, ds Femke Groen

Link protestantsegemeentemeppel

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:


Preek van Rob Moens, dominicaan, in Genk, Belgie

'Zoals zaaiers' Link preken


Op Google Video: Andre Piet met 'de gelijkenis van de zaaier'

op 9dec2007 (48m) Link video.google


GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed

en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed

dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een vertaald gebed over de

schoonheid van de Schepping, de natuur.


Roaring Fork (in Tenessee USA)

Heer, ik voel me zo dicht bij U
Wanneer ik rust aan deze waterkant
Uw glorieuze werken verwonderen mij
Het lijkt alsof ik U horen kan

"Ik heb dit alles geschapen voor jou"
Roept Uw stem mij daar toe
Het geluid van het stromende water
Is bewijs voor alles wat U doet

Uw majestueuze pracht wordt vertoond
Door deze prachtige coulissen
En hoe machtig Uw daden werkelijk zijn
Die vele mensen nog missen

Dank U voor dit moment
Waarin ik over U droom en denk
Dank U voor deze kalme stroom
Mijn stille plaats, wat een mooi geschenk

Bron: allaboutreflections gedichten-over-de-natuur


VOLGENDE WEEK

17 juli 2011, 5e van de zomer 4e na Trinitatis


Jesaja 40:12-25

Psalm 86

(Romeinen 8:18-25)

Mattheüs 13:24-30, 36-43

Gezang 641 opmerking:

  1. Hallo, even een ogenblik terug was ik op zoek naar de informatie over hetzelfde onderwerp en nu ben ik hier. Dus veel informatie, erg goed uitgevoerd blog. Dit is echt informatief en ik zal zeker zie mijn vrienden hetzelfde. bedankt
    Golden Guernsey Goats

    BeantwoordenVerwijderen