maandag 8 augustus 2011

14 augustus 2011, 9e van de zomer, 8e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensenlezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal,maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De zomer, een saaie periode in de kerk? niet in Enschede waar het pastoraal team allerlei extra activiteiten organiseert.10 augustus in de Opstandingskerk, Zonstraat 9 : Bijbels koken. 17 augustus in de Apostel Thomaskerk, Th de Keyserstraat 20: De heer Beuzel, conferencier. 24 augustus in de Opstandingskerk:Zingen door de eeuwen heen en op 31 augustus in de Apostel Thomaskerk: Bingo (!). Link (pfd) pgenschede

Spel tip: De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Winsum(Groningen) maakte een eigen canon- kaartspel voor catechisatie(godsdienstles) en iedereen die de bijbel beter wil leren kennen. Op de kaarten staan de belangrijkste personen en gebeurtenissenin de bijbel(se geschiedenis).

Met de 50 kaarten kunnen 4 spelen gespeeld worden: - leg de kaarten in de juiste tijdsvolgorde - test je bijbelkennis - raad welke gebeurtenis wordt afgebeeld - drie op een rij (?).Link gkv-winsum bijbelspel Verkrijgbaar bij Ark boekhandels

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Erforsche mich, Gott,und erfahre mein Herz” (BWV 136), 'Wo Gott der Herr nicht bei uns hält' (Koraalcantate BWV 178) 'Es ist dir gesagt, Mensch, was gut
ist' (BWV 45). NB deze teksten horen eigenlijk bij de Bergrede inMattheus 5 en de waarschuwing voor valse profeten.

Of kijk op dit blog op 25juli2010 voor BWV 136 door dirigent PieterJan Leusink en het Hollands Boys Choir (4m12 - 1m27 - 4m26 -53sec met Windows media player).

Concert tip
Wellicht in de buurt van het vakantieadres in Frankrijk, in de Auvergne? Op 13aug2011 om 21uur, in de Église de Pontaumur. Het Slotconcert van het Bach en Combrailles Festival met de zondagse Bach Cantates 45, 136 & 178). Door Les Inventions, Oscar Verhaar, alt, Bernard Loonen, tenor, Jens Hamann, bas, dirigent: Patrick Ayrton. Festval site: bachencombrailles NB Er vis om 12 uur ook een kort (gratis) lunchconcert.Link oscarverhaar

TEKSTEN
Het thema is deze week: 'de kerk voor iedereen', in Jesaja heel letterlijk: mijn huis zal huis van gebed heten voor alle gemeenschappen. In Romeinen de joden hebben gefaald, zodat de heidenen (ook) gered kunnen worden en in Mattheus de vrouw uit Kanaan en haar grote geloof waarmee ze haar dochter redt. De psalm heet 'heb genade met ons', maar dan volgt r3 'Dat men opaarde zal kénnen uw wég, onder alle volken úw bevríjdende wérk.

Jesaja 56:1-7
Psalm 67
(Romeinen 11:13-24)
Mattheüs 15:21-28(31)
Tussentijds 64 op kerklied een beschrijving

Sprong in de Tijd naar het oecumenisch leesrooster met (bijna)dezelfde teksten voor 14 augustus 2005 (in het engels). Link Journey with Jesus

JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. We lazen er al eerder uit omdat Jesaja zo'n belngrijke profeet is. Hij leefdevan in de 8e eeuw voor Christus in Jeruzalem. De 3e Jesaja en
auteer van dit stuk leefde na de Babylonische ballingschap (536-538 voor Christus).

Het gaat hier over de vreemdelingen en de eunuchen of de 'ontmanden'. Als zij de sabbath respecteren en zich aan de wet houden, horen zij er gewoon bij. In de Nieuwe Bijbelvertaling
heet dit stuk dan ook 'Redding voor buitenstaanders'.

Opvallend vond ik r5 zij krijgen een gedenkteken en naamin mijn tempel. Het is de inspiratiebron voor allerlei vormen van herdenken geworden (Yad Vashem, 4 mei, 9/11 etc.)

Kunst tip: In Bussum hebben we 26juli de eerste 'struikelstenen' gekregen. Het zijn iets uitstekende stoepstenen met de namen van Joodse mensen, die zijn weggevoerd in de 2eWereldoorlog. De stenen worden geplaatst voor hun huizen Links Stolpersteine en Lijst Stolpersteine in Nederland.

JESAJA 56
1 Zo heeft gezegd de Ene:
waakt over recht en doet gerechtigheid,
want mijn heil is nabij om te komen,
mijn gerechtigheid om zich te onthullen!

2 Zalig de sterveling die dit doet,
de mensenzoon die daaraan vasthoudt!
die waakt over de sabbat
dat hij die niet ontwijdt,
waakt over zijn hand
voor het doen van welk kwaad dan ook!
••

3 Laat de zoon van de vreemdeling niet zeggen,
die zich aansloot bij de Ene niet zeggen:
scheiding makend scheidt de Ene mij af
van zijn gemeente!,
en laat de ontmande niet zeggen:
zie, ik ben een dorre boom!
••

4 Want zo heeft gezegd de Ene:
aan de ontmanden
die mijn sabbatten zullen bewaren,
die gekozen hebben voor wat mij behaagt,-
en vasthouden aan mijn verbond,
5 aan hen zal ik geven in mijn huis,
binnen mijn muren,
een hand en een naam,
als groter goed dan zonen en dochters;
een eeuwige naam geef ik hem,
die niet zal worden weggemaaid.
••

6 En de zonen van de vreemdeling
die zich hebben aangesloten bij de Ene
om in zijn eredienst te staan,
de naam van de Ene lief te hebben
en hem tot dienaars te zijn,-
al wie over de sabbat waakt
dat hij hem niet ontwijdt,
wie vasthouden aan mijn verbond,
7 doen komen zal ik hen
naar de berg van mijn heiligdom
en verheugen zal ik hen
in mijn huis van gebed;
hun opgangsgaven en hun offers
zullen welgevallig zijn op mijn offersteen,
ja, mijn huis
zal huis van gebed heten
voor alle gemeenschappen!

De naardense bijbel vertaling uit 2007 van Pieter Oussoren.
Link naar de tekst in de Nieuwe Bijbel Vertaling

Liever luisteren?
Rob Vredeling op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbel
Jesaja is het 23ste boek van het OT.

Liever live?
Onze Lieve Vrouwe van Lourdes Parochie Maastricht
Tijd 9uur in de Gulielmus, Olympiaweg 89, Maastricht
Tijd 10.30uur in de Onze LieveVrouw van Lourdes kerk
Lourdesplein (hoek Voltastraat President Rooseveltlaan)
Eerste lezing Jesaja 56:1-7 Evangelie Mattheus 15:21-28.
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Ds. M.H.T. Biewenga van de Nederlands Gereformeerde
Kerk te Enschede, waarschijnlijk rond 1 mei 2005. Link kerken
of de
Preek van ds Bas van der Bent van 14aug2011 voor de Thomaskerk in Midwoud over Jesaja
en Mattheus: Link basalkmaar

Op You Tube: Jerusalem, Israel: Yad Vashem of The Hall of
Remembrance. De naam komt van het Hebreews, " yad va-shem”
een gedenkteken en een naam ofwel r5 uit Jesaja 56 (18sec).
Link youtube
of een film van het 'Kinder' Yad Vashem, de namen en leeftijd
van de vermoorde kinderen worden voorgelezen in het engels (2m).
Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat
liederen en gedichten. NB in sommige boekrolen staan ook
psalmen/gebeden/liederen.

De psalm heet in het latijn. Deus misereatur 'Moge God
medelijden hebben' naar de eerste regel (waarvan ik juist het
tweede deel het mooist vind). Het is vooral een lofpsalm.
NB Sela aan het eind van regel 2 en 5 is een rustteken.

Kunst tip: David speelt de harp, miniatuur bij de 1e psalm in het
Psalter van Napels, van de Meester van Isabella di Chiaromonte,
verlucht door Matteo Felice. Circa 1465-1470.
Nu in het Meermanno Westreenianum, Koninklijke Bibliotheek in
Den Haag (131 F 18 15r). Link meermanno

PSALM 67 Deus misereatur.
1 Voor de koorleider, bij snaren, een musiceerstuk, een zang.

2 God zij ons genadig en zégene óns,
hij doe zijn áanschijn óver ons líchten. sela

3 Dat men op aarde zal kénnen uw wég,
onder alle volken úw bevríjdende wérk.
4 U, God, zullen geméenschappen dánken,
u dánken de geméenschappen álle.
5 Bij de naties is vreugde en jubel
omdat gij gemeenschappen éerlijk berécht,
en náties!
op áarde geléidt. sela

6 U, God, zullen geméenschappen dánken,
u dánken de geméenschappen álle.
7 De aarde heeft ons gegéven haar gewás,
zo zegent ons Gód, ónze Gód.
8 Gód zal ons zégenen
vrezen zullen hem álle éinden der áarde.

De naardense bijbel vertaling uit 2007 van Pieter Oussoren.
Link naar de tekst in de Nieuwe Bijbel Vertaling

Liever luisteren?
Nel van Buuren uit Maasland op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Sint Paulusparochie. Locatie Heilige Caecilia, Borculoseweg 43,
Neede Pastoor Boogers (?) "O wicht, wat heb iej 'n groot
vertrouwen" Jesaja 56: 1.6-7 Psalm 67 Romeinen11:13-15.29-32
Mattheus 15: 21-28. En/of om 11.00 uur Oecumenische Tentdienst
op het SEN-feestterrein/bij de muziekkoepel aan de Oranjelaan.
Thema “Neede, daar zit muziek in”, voorganger G. Slütter-
Peterkamp uit Rekken en Needse (muzikale) talenten.
Link parochieneede kies > overdenking
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Oeds Blok voor de Baptistengemeente in Amersfoort,
'Lied van de oogst' op Nieuwjaarszondag 4 januari 2009.

Op You Tube: Dorchester Canticles II. 'Deus Misereatur: Psalm
67' door de Festival Singers of Florida, lekker bombastisch
arrangement. Dirigent Kevin Fenton, Tarik O'Regan (?), solo David
LaJeunesse, organist Boyd Jones, harpiste Kristina Finch, percussie
Melinda Leoce en Benjamin Yancey (6m06). Link youtube
of
Ook op You Tube: Mogens Pedersøn: 'Deus misereatur nostri'
Psalm 67 door het Aarhus Baroque Choir op een concert in maart
2008. Motet voor 5 stemmen, uit het 'Praetum Spirituale' 1620.
Met de tekst in het Latijn. (4m51) Link youtube

Deus misereatur nostri,
et benedicat nobis,
illuminet vultum suum super nos,
et misereatur nostri.
Et cognoscamus in terra viam tuam,
in omnibus gentibus salutare tuum.
Confiteantur tibi populi, Deus, omnes.
Laetentur et exultent gentes,
quoniam judicas populos in aequitate
et gentes in terra dirigis.

ROMEINEN 11
Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. We maken
een sprong naar het 11 dat in de Nieuwe Bijbelvertaling de titel
'Israels redding, bescheidenheid voor de heidenen heet. Paulus
schrijft iets eerder in zijn brief aan de gemeente in Rome dat de
joden door God 'gepland' faalden om de heidenen te redden. R8
'zoals ook geschreven staat: ‘God heeft hun geest verdoofd, hun
ogen blind gemaakt en hun oren doof, tot op de dag van vandaag’.
Paulus noemt zich de apostel voor de volkeren lees 'heidenen'
maar benadrukt dat het Jezus en zijn Christendom voortkomen
uit het jodendom, aan de hand van de parabel van de edele en de
geente wilde olijf.

Kunst tip: Europse olijfboom, Olea europaea – Illustratie in
'Franz Eugen Köhler’s Medicinalpflanzen' uit 1887. Duitsland

ROMEINEN 11: 13-24
13 Tot u, de volkeren, zeg ik:
als ik dan toch een apostel van volkeren ben,
acht ik het de glorie van mijn dienstwerk
14 als ik hoe ook mijn vlees-en-bloed
jaloers zal kunnen maken en enkelen van hen kan redden.

15 Want als hun verwerping al verzoening voor een wereld is,
wat is dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?
16 Als het eerstelingsgraan geheiligd is, dan ook heel het deeg:
als de wortel geheiligd is, dan ook de takken.
17 Maar als enkele van de takken zijn weggebroken
en jij, een wilde olijfloot, als enting daartussen bent gestoken
en mede-deelgenoot van de wortel,
van de vettigheid van de olijfboom, bent geworden,
18 beroem je dan niet tegen de andere takken; áls je je beroemt:
'niet jíj torst de wortel maar de wortel jou!'
19 Dan zul je zeggen: er zijn takken weggebroken
opdat ík ingestoken zou worden?
20 Dat is waar;
maar door het gebrek aan geloof zijn zij weggebroken,
en jij, jij staat er door het geloof;
verbeeld je niet te hoge dingen, nee, heb ontzag.
21 Want als God de takken die er van nature bijhoren
niet heeft ontzien, zal hij ook jou niet ontzien!
22 Zie dan Gods goedertierenheid én gestrengheid:
over die zijn gevallen komt wel zijn gestrengheid
maar over jou Gods goedertierenheid,
als je volhardt bij die goedertierenheid,
anders zul jij óók worden weggekapt.

23 Maar ook zíj zullen eens, als ze niet volharden in hun ongeloof,
als entingen worden ingestoken; want God is bij machte
hen opnieuw als enting in te steken.
24 Want als jij bent weggekapt uit de wilde olijf
waar je naar je natuur bij hoort en tegen je natuur
bent ingestoken in een edele olijf,
hoeveel makkelijker zullen dan zij die er van nature bijhoren
worden ingestoken in de eigen olijf!

De naardense bijbel vertaling uit 2007 van Pieter Oussoren.
Link naar de tekst in de Nieuwe Bijbel Vertaling

Liever luisteren?
Bas van Dam uit Hoogvliet op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
Of ga naar downloadbijbel
Romeinen is het 6e boek van het NT.

Liever live?
Oud Katholiek Groningen, Engelberterweg 39, Engelbert
(op 2e en 4e zondag van de maand)
Tijd 11 uur, Pastor Victor Scheijde (?)
Zondag van de Kananese vrouw, gedachtenis v.d. heilige
Profeet Micha. 1e lezing: Jesaja 56:1-3a; 6-7 2e lezing:
Romeinen 11, 13-24 evangelie: Matteüs 15, 21-28

Overdenking van Romeinen 13-24 van Remco over 'De betekenis
van de olijfboom uit Romeinen 11' op website The end is near

Op Vimeo: Pastor Brenty Stephens van Four Point Church in
Acworth, Georgia USA. 'Romans 11 tough, but informative,
for your learning' (15m) Link vimeo

MATTHEUS 15
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. We maken een
spring na vorige week naar Mattheus 15 en dit deel heeft in de
Nieuwe Bijbelvertaling als titel 'Rein en onrein'. De gekozen tekst
is vrij bekend, het vertelt over de vrouw uit Kanaan, een niet joodse
die Jezus vraagt haar dochter te genezen. Jezus negeert haar eerst en
antwoord dan op haar smeekbede in r24 'ik ben slechts uitgezonden
tot de verloren schapen van het huis van Israël! Haar grote geloof
leidt tot genezing van haar dochter. Het verhaal komt ook voor bij
Marcus 7:25-30.

Ik kreeg hem tijdens de orientatie cursus bij de Remonstranten
en vind het een lastige tekst. Vergelijkt Jezus hier niet-joden met
honden?

Kunst tip: De hond eet van de etensresten in 'Een huishouden van
Jan Steen (ca. 1626 - January 1, 1679) Doek uit 1868 en niet het
enige met deze titel of inhoud (link2): Link1 Jan Steen 2 Jan Steen
Jan Steen heeft trouwens ook Bijbelse verhalen geschilderd:

MATTHEUS 15:21-28 (29-30) en evt e31
21 Jezus gaat daar weg en neemt de wijk naar
de gebiedsdelen van Tyrus en Sidon.
22 En zie, een Kananese vrouw uit dat gebied komt naar buiten
en heeft het uitgeschreeuwd en zegt:
ontferm u over mij, heer, zoon van David;
mijn dochter wordt kwaadaardig door een demon bezeten!
23 Maar hij antwoordt haar met geen woord.
Zijn leerlingen komen tot hem
en hebben hem gevraagd en gezegd: maak u van haar los,
want zij schreeuwt ons achterna!
24 Maar hij zegt ten antwoord: ik ben slechts uitgezonden
tot de verloren schapen van het huis van Israël!
25 Maar zij komt, bewijst hem hulde en zegt: heer, help mij!
26 Maar ten antwoord zegt hij: het is niet fraai
het brood van de kinderen te nemen en aan de hondjes te geven!
27 Maar zij zegt: zeker, heer; want de hondjes eten tóch al
van kruimels die vallen van de tafel van hun heren!
28 Dan zegt Jezus ten antwoord tot haar:
o vrouw, groot is je geloof!-
geschieden moet aan jou zoals je wilt!
Vanaf dat uur wordt haar dochter gezond.

(29 Jezus gaat daar weg, komt aan bij de zee van Galilea
en klimt het bergland in; als hij daar is gaan zitten
30 komen talrijke scharen tot hem, met bij zich lammen,
kreupelen, blinden, doofstommen en vele anderen,
en werpen die hem voor de voeten; en hij geneest hen),

31 zodat de schare zich verwondert als ze aankijken
hoe stommen spreken, kreupelen gezond zijn, lammen lopen
en blinden kijken; en zij verheerlijken Israëls God.

De naardensebijbel vertaling uit 2007 van Pieter Oussoren.
Link naar de tekst in de Nieuwe Bijbel Vertaling

Liever luisteren?
George Hendrikse uit Kloetinge op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbel
Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Schelfhout, vieringen in het Wijkcentrum
Schelfhorst, Binnenhof 53, Almelo
Tijd 10:00uur, voorganger Mevr. Henriët Veenstra-Looms.
Uitzending voor Radio Almelo. Het thema voor de dienst is:
De moeder van het zieke meisje. Lezingen uit Jesaja 56:1-7
en Matteüs 15:21-28. Link emmaus-schelfhorst
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Webpagina van ds. K.E. Bras over Wonderen in het Nieuwe
Testament als achtergronden voor de Bethlehemkerk (zd, zpl)
Link netbits
of de
Preek van ds Bas van der Bent van 14aug2011 voor de Thomaskerk in Midwoud over Jesaja
en Mattheus: Link basalkmaar

Op You Tube: The Canaanite Woman Encounter er wordt niet
gesproken, de tekst is in het engels (2m20). Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed
en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed
dat Jezus heeft geleerd. Deze keer naar aanleiding van het thema
van deze zondag en Jesaja 56:7 het gebed voor 21 maart 201, de1
Internationale Dag voor de uitbanning van rassendiscriminatie.
Vertaald uit het engels door google translate, een beetje aangepast
en ingekort.

Heer van alle naties, hoor ons gebed
om een einde te maken aan discriminatie in al haar vormen.
Heer van alle naties, hoor ons gebed
dat elke persoon mag worden gerespecteerd
en gewaardeerd als een kind van God.
Heer van alle naties, hoor ons gebed
dat de Kerk een universeel teken van eenheid
onder alle volkeren mag zijn.
Heer van alle naties, hoor ons gebed.
dat ieder van ons kan ons deel kan erkennen
van fouten en zonden uit het verleden
van discriminatie en racisme.
Heer van alle naties, hoor ons gebed
om een geest van vergeving en verzoening tussen volkeren,
die een geschiedenis van wederzijds wantrouwen, haat
of agressie delen.

Heer van alle naties, hoor ons gebed
dat de slachtoffers van raciale vooroordelen
degenen die hen vervolgen kunnen vergeven,
en dat hun vervolgers (hun hart) veranderen.
Heer van alle naties, hoor ons gebed.

VOLGENDE WEEK
21 augustus 2011, 10e van de zomer 9e na Trinitatis

Jesaja 51:1-6
Psalm 138
(Romeinen 11:25-36)
Matteüs 16:21-27(28)
Gezang 484

Geen opmerkingen:

Een reactie posten