zondag 14 augustus 2011

21 Augustus 2011, 10e van de zomer, 9e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!


Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen

lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een

leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan

meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal,

maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE

In de zomer openen kerken hun deuren in de Eusebius kerk,

Kerkplein 1, Arnhem exposeert Ans Marcus met een "Hommages

aan Couturiers". De wereld van de mode spreekt velen tot de

verbeelding. Mode staat synoniem voor magie en dat is niet

zonder rede(n). Mode is een sprookje, een droom en een rijke

inspiratiebron waar de kunstenares Ans Markus intens gelukkig

van wordt. Haar bewondering voor de ontwerpers en hun creaties

deed haar weer naar haar kwasten grijpen.


Kunst tip: Ans: ’Door de jaren heen heb ik zoveel moois gezien.

Beeldschone ontwerpen die nooit vergeten mogen worden. Daarom

staat mijn nieuwe werk in het teken van de oude- en nieuwe

couturiers. Met 'Hommages aan Couturiers' deel ik mijn passie

voor mode met de rest van de wereld en hoop ik een steentje bij te

dragen aan de eeuwige roem van de ontwerpers’. Link eusebius


Op You Tube: een impressie van de expositie met toelichting

door Ans Markus (4m). youtube


De Bach cantates voor deze zondag zijn 'Herr, gehe nicht ins

Gericht” (BWV 105), 'Was frag ich nach der Welt' (BWV 94)

en 'Tue Rechnung! Donnerwort' (BWV 168). NB Deze cantates

horen bij Lucas 16: 1-9, de gelijkenis van de onrechtvaardige

rentmeester.


Op You Tube:
JS Bach cantate 102, 1 Coro begeleid door Hobo

I/II, Viool I/II, Viola, Continuo, zonder omschrijving (5m21)

Link youtube Tekst cantatas 102


Gedirigeerd door Harnoncourt zonder bron (6m56) op youtube

of kijk op dit blog op 1aug2010 naar BWV 186-5, zonder

omschrijving of bewegend beeld.

Concert tip

Rooms-Katholieke St. Bavokathedraal, Leidsevaart 146 Haarlem

Zo 21 Aug 10.00 uur, voorganger Ds. Luttikhuis Haarlem Jazz

Zo 21 Aug 19.00 uur Zomeravondmuziek 'Haarlem zingt' liederen

van Johannes de Heer tot Gospel Link bavo NB de Diensten zijn

via webcam online te volgen klik hier bavo dienstmorgen


TEKSTEN

De teksten en het gezang deze week gaan over het (niet)

kunnen begrijpen van God en zijn keuzes. In het Gezang uit

zich dat in de 'waarom' vraag (zie hieronder).


In Jesaja belooft God troost en redding, in de lof psalm dankt

David God voor bemoediging en kracht na zijn gebed, maar

ook het vernietigen van vijanden en uiteindelijke redding.

In Romeinen legt Paulus uit waarom niet de joden, maar de

heidenen het eerst bekeerd worden (terwijl Jezus voor de joden

preekt lazen we vorige week nog in Mattheus 15:24). In

Mattheus 16 spreekt Jezus over zijn (komend) lijden, sterven

en opstaan.


Jesaja 51:,1-6

Psalm 138

(Romeinen 11:25-36)

Mattheüs 16:21-27(28)

Gezang 484


Mooie begin regels in Gezang 484:

Waarom moest ik uw stem verstaan?

Waarom, Heer moet ik tot U gaan zo ongewende paden?

Waarom bracht Gij die onrust mij in 't bloed

is dat genade?


De melodie uit 1560 staat in het (Evangelischer) KirchenGesang

Buch is wellicht een 14eeuws Paaslied. Tekstschrijver Ad den

Besten (1923) noemde het zijn meest persoonlijke gedicht,

omdat de 'ik' hier spreekt. Daarom neem ik het op als gebed

aan het einde van dit blog.


Een verkondiging over dit gezang van ds. Ronald Heins voor

de (Protestantse) Kruiskerk Eerbeek op 26 juni 2011. Preek


JESAJA

Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Dit deel is

geschreven door de 2e of deutero Jesaja rond 550-540 voor

Chr. Dat is tijdens de Babylonische ballingschap en na de

verwoesting van Jeruzalem. In de Groot Nieuws Bijbel, een

'begrijpelijker' bijbelvertaling bedoeld voor niet Christenen maar

niet voor gebruik in de kerk heet dit stuk 'Troost voor Jeruzalem'

dat staat bijna zo in r3 'Sion troosten, al haar puinhopen troosten;.


God spreekt in de leesrooster tekst keuze direct tegen zijn volk.

Ik heb regel 7 en 8 toegevoegd omdat die er voor mijn gevoel

bijhoren. Daarna wordt God juist direct aangesproken door de

profeet/schrijver. De regels gaan over 'gerechtigheid' dat een

nogal politiek beladen begrip is geworden in de kerk, wellicht

dat het daarom is weggelaten, hoewel het in r5 ook staat.


Kunst tip: 'Nabucco' de opera van Guiseppe Verdi (1813-1901)

gaat over de joden tijdens de ballingschap in Babylon onder

Nebukadnezar (Nabucco). Op de site van het mannenkoor uit

Koningsbosch staat de partituur van het beroemde slavenkoor

en een korte toelichting. Link mannenkoorkoningsbosch

Op wikipedia de vertaling Va,_pensiero


JESAJA 51:1-7

1 Hoort naar mij, gij die gerechtigheid najaagt,

zoekers van de Ene!

kijkt op naar de rots waaruit ge zijt gehouwen,

naar de holte van de put waaruit ge zijt gegraven!

2 kijkt op naar Abraham, uw vader

en naar Sara die voor u weeën heeft doorstaan!-

want als eenling heb ik hem geroepen,

maar ik heb hem gezegend en vermenigvuldigd.

••

3 Ja, de Ene zal Sion troosten, al haar puinhopen troosten

en haar woestijn maken als een Eden,

haar steppe als de hof van de Ene;

vrolijkheid en vreugde zal in haar zijn te vinden,

een danklied en het geluid van muziek.

••


4 Geeft acht op mij, gemeente van mij,

natie van mij, neigt naar mij uw oren:

want een onderricht zal van mij uitgaan

en mijn recht beroer ik tot een licht

voor de gemeenschappen.


5 Nabij is mijn gerechtigheid, uitgetrokken is mijn heil,

mijn armen zullen de gemeenschappen richten;

op mij vestigen de verste kusten hun hoop,

op mijn arm wachten zij.


6 Heft uw ogen op naar de hemelen

en kijkt naar de aarde beneden,

want de hemelen zullen als rook vervliegen

en de aarde zal als een gewaad vergaan,

die op haar zetelen zullen sterven als muggen;

mijn bevrijdende heil zal voor eeuwig wezen,

mijn gerechtigheid niet worden gebroken!

••


(7 Hoort naar mij, gij die weet hebt van gerechtigheid,

een gemeente met mijn Wet in hun hart!-

vreest niet de hoon van een sterveling

en laat u door hun lasteringen niet breken.

8 Want als een gewaad zal de mot hen opvreten,

een wormpje zal hen verteren als wol;

mijn gerechtigheid zal voor eeuwig wezen,

mijn heil van geslacht tot geslachten!)


De naardense bijbel vertaling uit 2007 van Pieter Oussoren.


Link naar de tekst in de Nieuwe Bijbel Vertaling


Liever luisteren?

Guus Glastra uit Den Haag op voorleesbijbel

In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.

of ga naar downloadbijbel

Jesaja is het 23ste boek van het OT.


Liever live?

Protestantse Gemeente De Ark te Reeuwijk, Kerkelijk centrum ‘de Ark’

’t Kerkestuk 1, Reeuwijk-Brug

Tijd: 9.30 uur, voorganger: ds A.A. van der Wel. Jesaja 51:1-6 en Matth

16:21-27. 'Jezus vertelt zijn leerlingen welke weg hij moet gaan. Er zijn

mensen die tegen hem zijn. Hij zal zelfs gedood worden, maar op de

derde dag zal hij weer opstaan'. Link pgdeark

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:


Preek van ds. Neely Kok voor de (Protestantse) kerk van Deil en

Enspeijk 'Comfort and challenge' of troost en uitdaging op 24aug2008.

Link kerkdeilenenspijk


Op You Tube: Met de tekst in het engels maar in welke taal?

Servisch, Russisch? De uploader theantspb heeft cyrilische teksten

(4m52). Link youtube


PSALM

Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150

liederen en gedichten. Deze psalm van David heet 'Confetibor tibi'

vertaald als 'I shall confess to you, Lord my God'. NB Het latijn staat

niet letterlijk zo in de Vulgaat Psalm 138


Kunst tip: Claudio Monteverdi (1567-1643) schreef een motet

(zangstuk) met de titel 'Confetibor tibi Domine' als deel van zijn

kerkmuziek 'Selva morale e spirituale', moreel en geestelijk woud

in 1640. Op You Tube: de sopraan Olga Pasiecznik begeleid

door 'Altri Stromenti' (andere barok instrumenten) (5m37)


Kunst tip 2: Gedicht van Lloyd Haft naar Psalm 138

Als ik u prijs

is mijn hart heel,

ook waar duizend beelden

mij blijven aanstaren.

Lees verder op Link lhaftblog naar psalm 138


PSALM 138 van David Confitebor tibi.

1 U zal ik danken met héel mijn hárt,

tegenover goden músicéren voor ú.


2 Ik zal mij buigen naar uw heilig paleis

en uw naam danken om uw vríendschap, om uw tróuw,

want groter dan alles hebt gij gemaakt uw náam, óns tóegezegd.


3 Ten dage dat ik ríep hebt gij geántwoord, mij ruimte geschapen

met krácht ín mijn zíel.

4 U, ENE, zullen danken alle kóningen der áarde,

wanneer ze horen de tóezeggingen ván uw mónd.

5 Zij zullen zingen op de wégen van de ÉNE,

dat groot is de glórie ván de ÉNE!

6 Want zo verheven is de ENE dat hij een vernéderde áanziet

en een hoogmoedige van vérre ál herként.

7 Al moet ik ook gaan door benauwing, gij doet mij leven,

tegen de toorn van mijn vijanden zéndt gij uw hánd uit,

uw réchterhánd bevríjdt mij.

8 De ENE zal het voor mij voleinden,

ENE, uw vríendschap is voor éeuwig,

laat niet varen de wérken ván uw hánden!


Uit de naardense bijbelvertaling uit 2007 van Pieter Oussoren.


Link naar de tekst in de Nieuwe Bijbel Vertaling


Liever luisteren?

Jan Wolfsheimer uit Zoetermeer op voorleesbijbel

In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.

of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.


Liever live?

(Protestantse) Abdijkerk, Willem III straat 40, ‘s-Gravenhage

(Loosduinen)

Tijd: 10uur, voorganger: Ds. R.J. de Vries, organist Vincent

Hildebrandt Psalm 138 wordt gezongen en de hele liturgie

staat al online als pdf: Abdijkerk 21 augustus 2011 Link abdijkerk

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van Jack Nugter voor de Westfriese Evangelie Gemeente op

14maart2010. Link westfrieseevangeliegemeente


Op You Tube: Psalm 138 gezongen door het Westminster Abbey

Choir tijdens het bezoek van Paus Benedictus in sept 2010 (2m49).

Link youtube


ROMEINEN

Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief

van de apostel Paulus aan de gemeente in Rome. We lezen verder na

vorige week in een stukje dat in de Groot Nieuws_Bijbel 'Het geheim

van Israels redding' heet. In r25 (Pas) Als alle heidenen, niet joden

Christen zijn geworden zullen ook de joden zich bekeren. R30 omdat

de joden ongehoorzaam zijn worden de heidenen gered.

Mooi is de (bijna) slot regel 33 'God is ondoorgrondelijk, onnaspeurlijk


Kunst tip: Basiliek Sint Paulus buiten de Muren. Nadat de apostel

Paulus in 64 of 67 na Christus onthoofd was, werd hij buiten de

Romeinse stadmuren begraven. Op zijn graf werden kerken gebouwd.

Link Sint-Paulus_buiten_de_Muren

Of Google naam + afbeeldingen voor eindeloos veel foto's.


ROMEINEN 11:25-36

25 Want opdat ge niet alleen maar bezig zijt met uzelf,

wil ik u, broeders-en-zusters,

niet onkundig laten van dit geheimenis:

een verharding is voor een deel over Israël gekomen,

totdat de volheid der volkeren binnenkomt,

26 en zó zal heel Israël worden gered, zoals geschreven staat:

'komen zal uit Sion de verlosser, Jesaja 59:20-21

afwenden zal hij van Jakob de goddeloosheid; Jesaja 27: 9

27 dit is het verbond van mij met hen Jesaja 59:20-21

wanneer ik hun zonden wegneem'.

28 Naar de verkondiging zijn zij vijanden, door u,

maar naar de uitverkiezing beminden, door de vaderen.

29 Want onberouwelijk zijn de genadegaven

en de roeping door God.

30 Want zoals gij vroeger ongehoorzaam geweest zijt aan God

maar nu ontferming geniet door hún ongehoorzaamheid,

31 zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden

opdat door de ontferming aan u betoond,

ook zij nu ontferming mogen genieten.

32 Want God heeft hen allen opgesloten in ongehoorzaamheid

om zich over hen allen te ontfermen.

33 O diepte van rijkdom en wijsheid en kennis van God!

hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen

en onnaspeurlijk zijn wegen!

34 Want 'wie kent het denken van de Heer

of wie is zijn raadsman geweest? Jesaja 40:13


35 Of wie heeft hem ooit iets gegeven

dat hem teruggegeven zou moeten worden? Job 41:3

36 omdat uit hem en door hem en tot hem alle dingen zijn!

Aan hem zij de glorie tot in de eeuwigheden. Amen.


De Naardense bijbelvertaling uit 2007 van Pieter Oussoren.

Link naar de tekst in de Nieuwe Bijbel Vertaling


Liever luisteren?

Bas van Dam uit Hoogvliet op voorleesbijbel

In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.

Of ga naar downloadbijbel

Romeinen is het 6e boek van het NT


Liever live?

Geen dienst met vermelding Romeinen 11:25-36 gevonden.

Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:


Preek van Ds. R. Th. de Boer voor de Gereformeerde Kerk Leusden

op 9feb2002 over Romeinen 11:25-36. 'Ik geloof dat we mogen

zeggen: Er is hoop voor Israël! Verwacht veel van Gods

barmhartigheid, verwonder je over Gods plan en aanbid Gods

grootheid en wijsheid. Link doc gkv-leusden Link download gkv-leusden


Op You Tube: Opwekking(slied) 673 'Heer van de hemelse machten'

naar Jesaja 6:3, Romeinen 11:33-36, Filippenzen 2:5-11. Tekst &

muziek: Judith Koedoot. Arrangement. Eric Lagerström. Essence

music Link youtube

of

Op Vimeo: Preek van Chris Lazo in het engels over Romans 11:21-28

en 'koppigheid' voor Reality Adorn Carpinteria, California in de VS

(55m23) Link vimeo


MATTHEUS

Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. We maken een

kleine sprong in de tekst naar de ene regel waarin Jezus zijn lijden,

dood en opstanding na drie dagen aankondigt (Matth 16:21.) Ook in

Marcus 8:31 & Lucas 9:22 wordt dit alles in één regel verkondigd.


Petrus die 'tegen' is en verzoening voorstelt, wordt door Jezus voor

Satanist en struikelblok (Gods tegenstander) uitgemaakt.

Beroemd/bekend is r25 wie zijn ziel wil redden zal haar verliezen

(alternatieve vertaling: wie wil leven zal sterven). R26 Wie zijn ziel

verliest voor mij zal haar vinden. Alternatieve vertaling: wie voor mij

sterft zal eeuwig leven.


Kunst tip: Witte Kruisiging (1938) van Marc Chagall (1888-1985)

een van de weinige afbeeldingen van gebeurtenissen in het Nieuwe

Testament met toelichting ook op de plaats in zijn oeuvre (Artikel

in JOP Magazine voor de Protestantse Kerk in Nederland).

Link JOP Coach een beeld van een engel


MATTHEUS 16:21-27 (en 28)

1 Van dan af begint Jezus aan zijn leerlingen duidelijk te maken

dat hij een andere weg moet gaan: op Jeruzalem aan;

dat hij daar veel te lijden zal krijgen van de oudsten,

overpriesters en schriftgeleerden,

ja gedood zal worden,

en 'ten derden dage' zal worden opgewekt. Hosea 6:2

22 Petrus neemt hem bij zich

en begint hem ernstig te onderhouden,

zeggend: zoek verzoening heer, dát mag uw lot niet wezen!

23 Maar hij keert zich om en zegt tot Petrus:

ga wég daar, achter mij, satan die je bent!

je bent me een struikelblok, omdat je met je hart niet bent

bij de zaken van God maar bij die van de mensen!

24 Het is dán dat Jezus tot zijn leerlingen zegt:

als iemand dat echt wil, achter mij aan komen,

moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruis dragen,

en zó mij volgen!

25 want al wie zijn ziel wil redden zal haar verliezen

maar al wie zijn ziel verliest vanwege mij,

die zal haar vinden!

26 want wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint

maar het bekoopt met zijn ziel?

en wat kan een mens geven in ruil voor zijn ziel?

27 want weldra zal de mensenzoon komen

in de glorie van zijn Vader met zijn engelen,

en dán zal hij een ieder teruggeven

'naar hoe hij heeft gehandeld' Psalm 62: 18


(28 zeker is het, zeg ik u,

er zijn er van wie hier staan die de dood niet zullen proeven

totdat ze de mensenzoon hebben zien komen in zijn koninkrijk!)


De Naardense bijbelvertaling uit 2007 van Pieter Oussoren.

Link naar de tekst in de Nieuwe Bijbel Vertaling


NBV: Hosea 6:2 Hij redt ons na twee dagen van de dood,

de derde dag doet hij ons opstaan: in zijn nabijheid zullen wij leven


Liever luisteren?

Henk de Jong uit Soest op voorleesbijbel

of ga naar downloadbijbel

Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament.


Liever live?

Blauwkapel Kapeldwarsweg 21, (ten noord oosten van) Utrecht

Route de kerk in het fort is vanaf de zuidzijde bereikbaar via De

Darwindreef, Bastionweg en de Kapelweg.

Tijd: 9.30 en 10.30 uur, voorganger Drs. D. Werkman en organist

dhr. Dick van Dijk. Men streeft ernaar het leesrooster te volgen

Link onderwegkerkblauwkapel bijbelrooster

Route Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:


Preek van Jaap Haasnoot voor de Hervormde gemeenten

Watergang en Ilpendam in augustus 2005. Link pdf Matt-16


Op You Tube: Op 5min20 in het engels Math 16:21-28 uit de

film 'The Gospel of Matthew' [deel 14 van 26] uit 2005 door de

International Bible Society GNN International. Met Bruce

Marciano als Jezus en Richard Kiley als de oude Matthew/verteller.

Link youtube


GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed

en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed

dat Jezus heeft geleerd. Deze keer gezang 484 uit het Liedboek

voor de Kerken een 'persoonlijk' gedicht/gebed van Ad den

Besten.


Waarom moest ik uw stem verstaan?

Waarom, Heer moet ik tot U gaan

zo ongewende paden?

Waarom bracht Gij

die onrust mij

in 't bloed is dat genade?


Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.

Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,

al 't oude en vertrouwde?

O blinde schrik,

mijn God, mag ik

niet eens mijzelf behouden?


Want ik zie voor mij kruis na kruis

mijn weg langs en geen enkel huis

waar ik nog rust zou vinden.

Kom ik zo echt

bij U terecht,

ben ik wel uw beminde?


Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,

dat het zo goed is, dat die weg

ook door uw Zoon gegaan is,

en dat uw land

naar alle kant

niet ver bij mij vandaan is.


Bron Gezang 484 uit het Liedboek voor de Kerken 1973


VOLGENDE WEEK

28 augustus 2011, 11 van de zomer en 10e na Trinitatis


Jeremia 7:23-28

Psalm 105:1-7

(Romeinen 12:1-8)

Matteüs 17:14-20

Gezang 409

Geen opmerkingen:

Een reactie posten