dinsdag 23 augustus 2011

28 augustus 2011, 11e van de zomer, 10e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De eerste startzondagen beginnen alweer, want de vakanties in het Zuiden en Midden zijn voorbij. Startzondagen zijn het begin van het kerkelijk 'seizoen' en bieden meestal een overzicht van alle
(geplande) activiteiten. Het overzicht van andere startzondagen2011

De Protestantse Gemeente Steenbergen (Noord Brabant) Kerkplein 7, Steenbergen heeft haar Startzondag deze zondag en organiseert na de dienst (aanvang 10uur) een foto puzzeltocht met als thema 'Liefde' en daarna een High Tea. Link startzondag2011 of protestantse-gemeentesteenbergen bij 'Rond de kerken'.

Kunst tip: De World Press Photo tentoonstelling is tot en met 28 augustus te zien in de Grote Kerk in Naarden. Het zijn winnaars in veel categorieën van de jaarlijkse persfotografie wedstrijd. De
reizende tentoonstelling, is te zien in 90 steden wereldwijd. NB Er zijn dit jaar erg weinig foto's leuk voor kinderen. Link World Press Photo 2011_Naarden of Grote Kerk Naarden

Of maak een spirituele wandeling in Scheveningen en Den Haag langs een begraafplaats, (gedenk)beelden, hofjes, kerken, beelden etc. Link Spirituele wandeling van kerk zonder dak naar schone kunst

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Schauet doch und sehet, ob irgend ein Schmerz sei" (BWV 46), "Nimm von uns, Herr, du treuer Gott" (Koraalcantate BWV 101) en "Herr, deine Augen sehen
nach dem Glauben" (BWV 102). NB Deze teksten horen (eigenlijk) bij Lucas 19:41-48: voorspelling van de verwoesting van Jerusalem.

Op You Tube:
JS Bach Cantata BWV 46 "Schauet doch und sehet" o.a. door John Elliot Gardiner (6m45). Link youtube

of kijk op dit blog op 8aug2010 naar naar J.S. Bach BWV 101 Duett Joanne Lunn, Sopraan en Daniel Taylor, Alt met de English Baroque Soloists gedirigeerd door J. E. Gardiner (6m08) en intro's van
chorus, recitative, aria van BWV 46 

TEKSTEN
Deze week gaan de teksten over van alles, over onwillige en koppige gelovigen, over de kracht van geloof en het (on)nut van offers. In Jeremia het volk dat niet luistert en/of niet doet wat God wil zoals
brandoffers brengen, in de lofpsalm ook lof voor God's 'rechtspraak'. In Romeinen het advies om te doen waarvoor men getalenteerd is in de gemeenschap,' het lichaam' van (in) Christus'. In Mattheus wel 3 wonderen: een genezing, de kracht van het nietige mosterdzaadje en een nuttige vondst. Verder harde kritiek op het 'kleine' geloof van de leerlingen en Jezus visie op de (tempel) belasting en koppig zijn.

Jeremia 7:23-28
Psalm 105:1-7
(Romeinen 12:1-8)
Matteüs 17:14-20
Gezang 409

JEREMIA
Jeremia is het 24ste boek van het Oude Testament. Jeremia is een van de 'grote', belangrijke profeten. Jong en eerst onwillig werd hij geroepen en profeteerde tijdens de ondergang van Juda en haar
hoofdstad Jeruzalem (in 586 en het begin van de Babylonische ballingschap). Jeremia. is beroemd door zijn eigen werkwoord 'Jeremiëren' = jammeren, weeklagen. Zijn dreigende profeties waren niet erg populair. Jeremia 7 is een nog profetie uit de tempel (in Jeruzalem, na zijn waarschuwingen voor de naderende verwoesting van de tempel mocht hij het complex niet meer betreden. In r 25-26 Jeremia profeteert God's klacht dat er niet naar zijn profeten wordt geluisterd 'al zond hij ze vroeg op de dag'.

Kunst tip: Michelangelo Buonarroti (1475–1564), fresco (circa 1508-1512) van Jeremia in de Sixtijnse kapel, Vaticaanstad Rome Italië. Link Jeremia

JEREMIA 7:21-28
21 Zo heeft gezegd de Ene, de Omschaarde, de God van Israël:
voegt uw opgangsgaven bij uw slachtoffers en eet rustig het vlees
22 want ik heb met uw vaderen niet gesproken en hen niet geboden
ten dage dat ik hen uitleidde uit het land van Egypte,
over woorden betreffende opgangsgave en slachtoffer;
23 alleen dít woord heb ik hen geboden, toen ik zei:
hoort naar mijn stem, wezen zal ik u tot God
en gij zult mij tot gemeente wezen;
wandelen zult ge over heel de weg die ik u zal gebieden,
opdat het u goed gaat!
24 maar ze hebben niet gehoord en hun oor niet geneigd,
maar zijn voortgegaan in de raadslagen,
in de zelfverzekerdheid van hun kwaadaardig hart;
ze werden tot rug en niet tot aanschijn,

25 vanaf de dag dat uw vaderen zijn weggetrokken
uit het land van Egypte tot op deze dag;
ik zond tot u al mijn dienaren de profeten,
vroeg op de dag zond ik ze
26 maar ze hebben niet naar mij gehoord
en hun oor niet geneigd; ze hebben hun nek verhard,
deden erger kwaad dan hun vaderen;
27 zul jij tot hen al deze woorden spreken en horen ze niet naar jou,
zul je tot hen roepen en antwoorden ze je niet,
28 zeggen zul je dan tot hen: dit is het heidenvolk van hen die
niet hebben willen horen naar de stem van de Ene, hun God,
en geen terechtwijzing aannamen;
de trouw ging verloren, weggesneden uit hun mond!

De Naardense Bijbel vertaling uit 2007 van Pieter Oussoren.
Link naar de tekst in de Nieuwe Bijbel Vertaling

Liever luisteren?
Ronald Vonk van Radio Rijnmond op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst. Of ga naar downloadbijbel Jeremia is het 24ste boek van het OT.

Liever live?
Prot GemeenteWestervoort Dorpstraat 61 Westervoort (bij Arnhem). Tijd 10 uur, voorgangster ds. Joanne Greving De lezingen zijn Jeremia 7: 23-28 en Matteüs 17: 14-20. Gemeenschappelijk punt in
beide lezingen is het gebrek aan geloof. Israël had een gebrek aan geloof en daarom keerde het zich van God af en ook Jezus leerlingen hebben te weinig geloof, daardoor kunnen ze de maanzieke jongen niet genezen. Link werenfried  
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Ds. Michaël Verboom voor het Kerkje in Vuursche op 5 juni 1757 over Jeremia 7 vers 4-7 'Vertrouw niet op valse woorden' Link destulpkerk
of
Ds J de Kok voor de Kruiskerk in Diever op 31 augustus 2008 over Jeremia 7 en Matheus 17 over defaitisme in de kerken en bij gelovigen. Pfd kruiskerkdiever of kruiskerkdiever
Op You Tube: In het engels de teksten van Exodus en Jeremia 7:22 'Tegenstrijdigheden in de Bijbel' over offergaven (2m). Het offer als 'aflaat' keurt Jeremia (al) af. Mdean heeft 124 korte video's met veel (tegenstrijdige) onderwerpen uit de Bijbel. (En critici) Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat liederen en gedichten. De psalm heet Confetimini Domino naar de 2e regel in het latij (op scripturetext)

De psalm staat ook letterlijk in 1 Kronieken 16:8-22 als psalm van Asaf 'Op die dag droeg David Asaf en zijn verwanten op voortaan als volgt de lof van de HEER te zingen: Link 1 Kronieken 16 (NBV)

Kunst tip: Abraham bouwt een altaar in Hebron (na Sodom en Gomorra en het lot van Lot). History Bijbel van Utrecht, Verluchters van de 1e Generatie: Alexander Meester, Claes Brouwer, Psalter Meester, Meesters van Otto van Moerdrecht, Meester Azor, Meester F, Gethsemane Meester (circa 1430 Nu in het Meermanno Westreenianum, Koninklijke bibliotheek Den Haag. Miniatuur 22 van
78 D 38 I of 18v. Link Meermanno

PSALM 105 Confitemini Domino
1 Brengt dank aan de ENE, róept hem bij zijn náam,
maakt bij de gemeenschappen zijn hándelén bekénd.
2 Zingt voor hem, wilt spélen voor hém,
maakt gewág van al zijn wóndere wérken!
3 Prijst u gelukkig met zijn héilige náam,
verheuge zich het hart van wie zóeken náar de ÉNE!
4 Vraagt raad bij de ÉNE en zijn krácht,
zoekt zijn áangezícht voortdúrend.
5 Weest indachtig zijn wónderen die hij déed,
zijn tekenen, de réchtspraak ván zijn mónd,
6 Zaad van Ábraham, zijn díenaar,
zonen van Jákob, door hém verkóren!
7 Hij, de ÉNE, is onze Gód,
over heel de áarde klínkt zijn réchtspraak

De Naardense Bijbel vertaling uit 2007 van Pieter Oussoren.
Link naar de tekst in de Nieuwe Bijbel Vertaling

Liever luisteren?
Mirjam Nieboer van IKON en vertaler Duits op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Vierpolders, Dijckpotingen 1, Vierpolders. Tijd 9.30 uur, voorganger mevr. ds. S. Hovestad-de Jong en op het orgel Marco Koster. Link dorpskerkvierpolders Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Wim van der Schee voor de Gemeente in Loenen-Abcoude op 13maart 1996, (houdbaarheid verstreken) Link wvdschee 

Op You Tube: Song of Taizé (een oecumenisch klooster in Taize in Frankrijk) 'Confitemino Domino' met beelden van Christus als de Goede herder (4m07). Zonder datum of bron. Link youtube

You Tube Mix for Taize: Taize playlist You Tube

ROMEINEN
Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. We maken een sprongetje naar een mooie tekst over de taak die mensen kunnen vervullen als onderdeel van de gemeenschap/de wereld. Met heel
concrete voorbeelden van 'gaven' en er bij passende beroepen. r7 en 8 kennen nogal wat verschillende vertalingen: In de Leidse Vertaling: 'Heeft iemand profetie, zo zij die het geloof gelijkvormig
heeft iemand een ambt, zo neme hij het ambt waar; leert iemand, zo neme hij het leren waar'. In de Lutherse Vertaling: 'Hebt gij de gave der profetie, gebruik die overeenkomstig uw geloof; of die van
het bedienen leg u toe op het bedienen; of zijt gij een onderwijzer, geef dan onderricht'. Meer vertalingen op Biblia.net Link Romeinen 12

Kunst tip: Naar r7, de (oudste) Universiteit van Bologna in het Liber ethicorum des Henricus de Alemannia, Henricus doceert. Uit de 2e helft van de 14e eeuw door Laurentius de Voltolina op perkament. Nu in het Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Kupferstich kabinett, Min. 1233 Berlijn, Duitsland. Link Laurentius_de_Voltolina op History of European research universities.

ROMEINEN 12:1-8
1 Ik roep u dan op, broeders-en-zusters,
vanwege de barmhartigheden van God,
om uw lichamen in te zetten
als een levende, heilige, aan God
welbehaaglijke offerande,
uw eredienst in de zin van het woord.
2 Wordt niet gelijkvormig aan deze eeuw,
maar wordt hervormd in vernieuwing van het denken,
zodat gij kunt toetsen wat de wil van God is,
het goede en welbehaaglijke en volmaakte.
3 Want door de genade die aan mij gegeven is
zeg ik tot ieder bij u:
denkt niet hoger dan men moet denken,
maar denkt tot bedachtzaamheid,
zoals God ieder een mate van geloof heeft toebedeeld.
4 Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben,
maar alle leden niet hetzelfde te doen hebben,
5 zó zijn wij die velen zijn één lichaam in Christus,
maar iederéén leden van elkaar,
6 met genadegaven die naar de genade ons gegeven
verschillend zijn: hetzij profetie, dan naar gelang van het geloof;
7 hetzij dienstbetoon, dan in het dienstbetoon;
hetzij wie onderricht geeft in het onderricht;
8 hetzij wie aanspoort in de aansporing;
wie weggeeft, in eenvoudigheid;
wie vooraanstaat, in ijver;
wie zich ontfermt, in vrolijkheid.

De Naardense Bijbel vertaling uit 2007 van Pieter Oussoren.
Link naar de tekst in de Nieuwe Bijbel Vertaling

Liever luisteren?
Jan Heutink uit Hoogvliet op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
Of ga naar downloadbijbel Romeinen is het 6e boek van het NT.

Liever live?
Oud Katholieke Kerk Sint Vitus, Melkpad 12, Hilversum Tijd: 9.37uur (?), voorganger drs Leen Wijker, het is de 'Zondag van het klein geloof' (Mattheus 17) Link hilversum.okkn
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van ds. Attie Minnema voor de Kerk op Ypenburg op 31Aug2008 in een themadienst: het leven is liturgie over Romeinen 12:7 (en zondagsrust). Link kerkopypenburg

of Luister naar de preek van Koen Schelstraete voor de Christen Gemeente Berchem Belgie op 17juli2011 over Romeinen 12:1-8 'Een gezamelijk offer' Link christengemeenteberchem

Op You Tube: Romeinen 12:2 in het engels 'Transformers' (2m) door NexgenYM101. Link youtube

MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Dit stuk begint met de genezing van de jongen met epilepsie, vallende- of hier 'maan' ziekte. Jezus verwijt zijn leerlingen hun 'klein' geloof dat zij de jongen niet hebben kunnen genezen. Het verhaal komt ook voor bij Marcus 9:14-29 en Lucas 9:37-43a en is populair in de kunst. Zoek op 'text' op biblical-art.com

De tekstkeuze is breed, met wel 5 thema's. De discipelen, leerlingen wordt hun 'klein' geloof verweten door Jezus, de gelijkenis van het mosterdzaadje en nog een wonder van de 'stater' (een munt) in de mond van de vis om belasting te betalen zitten in de tekst van vandaag. 

Kunst tip: De Heilige Familie, waarin Jezus Christus niet kan vallen in zijn looprekje in het 'Getijdenboek van (de Meester van) Catharina van Kleef'. Circa 1440(1440) Nu in de (v/h Pierpont)

Kunst tip: 'Het wonder van de stater' door een onbekende meester in een Angelsaxische bijbel, mogelijk uit Canterbury, rond 1000. Tempera (eierverf) en bladgoud op perkament. Nu in het J.Paul
Getty Museum, Los Angeles VS. Link Getty art.

MATTHEUS 17: 14-28
14 Als zij weer bij de schare komen
komt er een mens op hem af die voor hem op de knieën valt
15 en zegt, heer ontferm u over mijn zoon,
want hij heeft de maanziekte en is er slecht aan toe;
want vaak valt hij in het vuur en vaak ook in het water;
16 en ik heb hem bij uw leerlingen gebracht
maar die hebben hem niet kunnen genezen!
17 Ten antwoord zegt Jezus echter:
o ongelovig en ontaard gebroed!-
tot wanneer moet ik nog bij u zijn,
tot wanneer het met u uithouden?!-
brengt hem hier, bij mij!
18 Als Jezus hem streng toespreekt
gaat de demon weg, uit hem vandaan,
en is de knaap genezen vanaf dat uur.
19 Dán komen de leerlingen bij Jezus -als ze onder elkaar zijn-
en zeggen: waardoor hebben wíj hem niet kunnen uitdrijven?
20 En hij zegt tot hen: door dat gebrek aan geloof bij u!
want het is wáár, zeg ik u:
wanneer ge een geloof hebt als een mosterdkorrel,
zult ge tot deze berg zeggen 'ga van hier naar daar!'
en hij zal gaan,
en er zal niets zijn dat ge niet kunt;
21 maar dit gebroed vertrekt nooit, behalve door bidden en vasten!

22 Terwijl ze samen zijn in Galilea zegt Jezus tot hen:
het is de weg van de mensenzoon
om te worden overgegeven in handen van mensen
23 die hem zullen doden;
maar ten derde dage zal hij worden opgewekt!
Zij worden zeer bedroefd.
24 Als ze Kafarnaoem binnenkomen,
komen de ontvangers van de dubbeldrachmen
op Petrus toe en zeggen: die leermeester van jullie,
betaalt hij geen dubbeldrachmen?
En hij zegt: jawél!
25 Maar als hij het huis binnenkomt is Jezus de eerste om hem te zeggen:
wat denk jij, Simon: de koningen der aarde,
van wie nemen zij tolgelden of accijns?
van hun eigen zonen of van elderswonenden?
26 Als hij zegt: van die van elders!,
beweert Jezus tegen hem: dan zijn dus de zonen er vrij van!
27 maar laten we geen struikelblok voor hen leggen:
ga naar de zee, werp de vishaak uit en de eerste vis die bovenkomt,
haal die op; open zijn mond, dan zul je een stater vinden:
neem die en geef hem aan hén,
voor mij en voor jou!

De Naardense Bijbel vertaling uit 2007 van Pieter Oussoren.
Link naar de tekst in de Nieuwe Bijbel Vertaling

Liever luisteren?
Henk de Jong uit Soest op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbe
Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Bethelkerk, hoek Händellaan 50 (ingang Kerk(zaal), Mozartlaan en Traviatastraat in Den Haag (Loosduinen ) Tijd 10uur, voorganger: ds. Jaap van den Berg. 'Dat Jezus bij vlagen bepaald onaardig kan zijn, zagen we de afgelopen twee zondagen al. Zo was hij bepaald niet aardig tegen de Kanaänitische vrouw, niet tegen Petrus, en deze zondag ook niet tegen zijn leerlingen (Matteüs 17,14-21). Als hij zo fel is, dan gaat het hemblijkbaar om essentiële dingen. Link Bethelkerk-DenHaag Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Ds J. Vlastuin (Hersteld Hervormd, orthodox predikant en docent theologie aan de VU) over Mattheus 17:24-27, 'De didrachmen betalen' Link wvanvlastuin

Kennis tip: Alle genezingen door Jezus (of zijn volgelingen) op een rijtje healingroomsgouda.nl.
Op You Tube: Uit de film/TV miniserie van Franco Zefirelli 'Jesus of Nazareth' (1977) 'Jesus casts out a demon from a man' in het engels, met de tekst in het engels, duits en frans. 'De genezing van de jongen, hier bezeten door een demon ipv epileptisch (3m45) Link you tube De film begint hier youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een Slotgebed van een dienst van de Dominicanen in Schilde, Vlaanderen Belgie.

Slotgebed
Als je geloof zo groot zou zijn als een mosterdzaadje
dan zou je bergen kunnen verzetten - zegt God -
en zieken genezen
omdat je iets uitstraalt van mijn liefde en van mijn tederheid.
Durf je wortels los te maken
en te planten in de zee van levend water.
Ik wil je laten delen in mijn levensvreugde.
Ik wil jouw God zijn
en je voorgaan op het pad van vrede.
Bron: preaching

VOLGENDE WEEK
4 september 2011, 12e van de zomer 11e na Trinitatis

Ezechiël 33:7-11
Psalm 119:33-40
(Romeinen 12:9-21)
Mattheüs 18:(1)15-20
Tussentijds 84

Geen opmerkingen:

Een reactie posten