woensdag 16 november 2011

20 november 2011


Welkom bij wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week dezelfde verhalen, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
20 november 2011 is de 10e zondag van de herfst en de 3e zondag van de Voleinding (Luthers). Lutherse Protestanten tellen af naar Advent, dat weer aftelt naar Kerst. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en Protestanten herdenken dan de overledenen (gemeenteleden). Wat de Katholieken al op 2 november op “Allerzielen' deden.

Aanstaande zondag is al weer de derde Preek van de Leek 2011 in de Singelkerk, Singel 452, Amsterdam. Deze zondag door filosofe en schrijfster Désanne van Brederode over 'de worsteling met God & duivel'. Volgende week burgemeester Eberhard van der Laan.
Net als bij een gewone kerkdienst worden geen kaartjes verkocht en geen plaatsen gereserveerd. Er wordt gecollecteerd voor een goed doel en voor het project. De dienst begint om 17:00 uur, de kerk opent om 16.30uur, maar het wordt vast druk. Link PreekvandeLeek

Omdat ik van de week zo'n mooie regenboog heb gezien (het teken van het verbond van God met de mensen na de zondvloed in Genesis 5:14) Op You Tube: 'Somewhere over the rainbow' 'Bruddah' Israel "IZ" Kamakawiwoʻole (Hawai 1959-1997) (3m48) Link youtube

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Was soll ich aus dir machen, Ephraim” (BWV 89), "Mach dich, mein Geist, bereit” (Koraalcantate BWV 115) en "Ich armer Mensch, ich Sündenknecht” (cantate voor tenorsolo BWV 55). De cantates horen bij Mattheus 18:23-35 met de gelijkenis van het kwijtschelden van schulden.
Op You Tube: "Ich armer Mensch, ich Sündenknecht”, cantate voor tenorsolo BWV 55. Leonhart Consort, tenor(solo) Kurt Equiluz. Dirigent Gustav Leonhardt. Link youtube
of kijk op dit blog op 31okt2010 naar JS Bach cantata “Mach dich, mein Geist, bereit” BWV115 deel 1 van 3, dirigent Harnoncourt (4m28).

Concert tip
20nov11 17uur, Nieuwekerk Nieuwekerkhof 1, Groningen. Een gezongen Avondgebed in het Engels door koor Canticum Groninghae, o.l.v. Daniël Rouwkema en op het orgel Stef Tuinstra. Op de zondag “Christ the King” (ik denk vanwege psalm 97 en Mattheus 24) o.a. De hymne “Crown Him with many crowns”. Voorganger is ds. Ynte de Groot, er is geen overweging wel twee korte inleidingen op de lezingen 2 Samuël 23:1-7 en Matteüs 28: 16-20. Meer informatie schoonheidmeteenziel of nieuwekerk choral-evensong
of 20nov11 Van 19-20.15uur in de Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen 14, Bussum. Omdat het de laatste zondag van het kerkelijk jaar is het Requiem van Mozart. Ook de grote bewerkingen voor koor, orkest en orgel van Ludo Vugs van ‘Heer herinner u de namen’ en ‘God heeft het eerste woord’, zoals Voices die kort geleden heeft opgenomen op hun nieuwe CD “Hemels”. Uitvoerenden The Voices (koorpartijen), Wilhelminaconsort met concertmeester Wouter Groesz en Wybe Kooijmans op het orgel. Solisten: Marca Hanegraaff (sopraan), Karen Sanders (alt), Erik Janse (tenor) en Rob van Surksum (bas) en dirigent Piet Philipse. Het is een oecumenisch samenzijn met 2 liturgen: Stephan de Jong (Prot) en Eugene Jongerden (RK). Gevonden op: christelijkeconcertagenda
 


TEKSTEN
Deze week is het thema nog steeds geoordeeld worden maar nu vooral op de Dag des Oordeels, in de Eindtijd. Zowel Daniels visioen beschrijft dat, als psalm 97 waar God als rechter straft maar ook weer het licht voor de rechtvaardigen schijnt. In 1 Tessalonicenzen 5 'Bereid u voor op de dag van de Heer en im Mattheus beschrijft Jezus op de Olijfberg die dag 'in detail' met allerlei verwijzingen naar het Oude Testament. Een bijna onuitputtelijke bron voor iconografische verbeelding, maar ook voor poetische beschrijving: 'ontmoet de kinderen van de dag en het licht' versus 'de kinderen van de nacht'. 

Daniel 12:1-4
Psalm 97
1 Tessalonicenzen 5:1-11
Mattheus 24:14-35
Tussentijds 194 
 

DANIEL
Daniel is het 27ste boek van het Oude Testament. Daniel is een 'mix' van een profeet door zijn dromenuitlegging (Daniel 5) en voorspellende visioenen (boekrol 7, 8, 9, 10-12) en de boekrol staat ook bij de profeten, maar in de Joodse 'Thora' is het een van de geschriften 'Ketoeviem'. Er zijn Hebreewse en Arameese (2-7) delen. Daniel is een Babylonische Balling (6e eeuw voor Chr), maar het verhaal heeft ook 2e eeuw v Chr. Elementen toen Israel ook een buitenlandse heerser had.
Drie verhalen van Daniel zijn erg bekend. In geen kinderbijbel ontbreekt 'Daniel in de Leeuwenkuil' waar hij ongebeten uit kwam (6). Het beeld/visoen van de rijken/heersers gemaakt van klei, ijzer, brons, zilver en goud (2) en 'Mene Mene Tekel Urpharsim' de tekst die verscheen op de muur van koning Beltasassar en door Daniel uitgelegd werd (5). 

In ons verhaal, de laatste rol van zijn boek heeft Daniel een visioen waarin een engel hem een boodschap van God geeft (als hij in rouw is, heeft gevast en zich niet verzorgd). In r2 gaat het over de Dag dat vele 'gestorvenen' zullen ontwaken en in r3 'begripvollen' (elders vertaalt als 'rechtvaardigen') zullen stralen. Intrigerend vond ik r4 maar ik vond geen opvallende vertalings verschillen. 

Kunst tip: 'Belshazzar's Feast' (1931) van Willam Walton (1902-1983). Uitvoering door dirigent Sir Andrew Davis met Willard White, BBC Symphony Chorus, Leeds Festival Chorus en het BBC Symphony Orchestra in Leeds Town Hall. 1999 BBC serie 5 British Masterpieces. (1=10m19) In 5 delen: Mene Mene tekel in deel 4. Link youtube NB Een uitvoering met Bryn Terfel was onderdeel van de 100e Night of the Proms (1994). Op DVD en CD. 

Kunst tip: Rembrandt van Rijn (1609-1669) Belshazzar's Feest (1635) nu in de National Gallery London VK. Link Rembrandt van Rijn 'The writing on the wall'

Kunst tip: Art Crimes, 'the writing on the wall' is de eerste online internationale graffiti-art galerie met graffiti. De site startte in 1994 met foto's van Susan Farrell en Brett Webb. In 2004 had Art Crimes al duizenden foto's uit 445 steden over de hele wereld. Link graffiti

DANIEL 12:1-4
1 in die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst
die de zonen van jouw gemeenschap bijstaat;
wezen zal het een tijd van benauwing
zoals er niet geweest zal zijn
sinds er een volk was tot aan die tijd;
maar in die tijd zal jouw gemeenschap
ontsnappen:
al wie geschreven wordt gevonden
in de boekrol;

2 velen van hen die slapen in het stof
van de rode grond, zullen ontwaken,
dezen tot leven in eeuwigheid
en die voor hoon en huiver in eeuwigheid;
3 de begripsvollen zullen stralen

zoals het hemelgewelf straalt,
zij die velen rechtvaardigen
als de sterren, voor eeuwig en immer;

4 maar jij, Daniël,
verberg de woorden en verzegel de boekrol
tot aan de tijd van het einde;
velen zullen rondspeuren
en veelomvattend wordt het weten!

In de www.naardensebijbel.nl vertaling Zoek Daniel → 12
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Rik van Waasbergen uit Rotterdam op voorleesbijbel. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar www.downloadbijbel.nl Daniel is het 27ste boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Didam, Torenstraat 10, Didam Tijd 10-11uur, voorganger mw ds A.U. Melzer. Lezingen : Daniël 12:1-4; Matteüs 24:14-35 Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Wat zal de toekomst brengen? Waar gaan we héén? Niemand die daar een antwoord op heeft. Maar zou het werkelijk zo zijn dat er geen oorlog meer komt, geen verwoesting, dat we in eigen land nooit meer oog in oog staan met een vijand? We kunnen aan de woorden van Jezus geen verwachtingen ontlenen over een louter zonnige toekomst, alsof het paradijs hier al een beetje aangebroken is. Integendeel, zijn rede over de komst van de Mensenzoon schudt ons op. Het Koninkrijk van God heeft geen zachte landing. God gaat tot het uiterste om zijn volk te redden en te beproeven. De onderste steen van ons leven moet eens boven komen. En toch zegt Jezus: vrees niet. Geloof. Wie op God vertrouwt vindt een einde dat zonder einde is. Ik zal die steen zelf wegdragen. We sluiten een jaar af dat nog lang niet klaar is. Maar straks stappen we advent in: vreugdetijd van de Heer. Hij maakt van ons bevrijde mensen, zonder angst voor morgen, voor de dag die komt. Link: sowdidam Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek suggesties en achtergronden van daniel 12 van Cees den Heyer voor Kerk en Vrede. Link kerkenvrede zie ook de Preek bij Mattheus over Daniel 12 en Mattheus 24.

Op You Tube: Ironmonkeypalm 4van8 'Knowledge Increase EndDays Daniel 12'. Een apocalyptische video met mn medische technologie als argument van menselijke arrogantie. Met uitgebreide toelichting met bijbelverwijzingen (5m, goede video met sterke muziek 'Ultra Records') Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. Psalm 97 gaat over God als rechter en een zinspeelt op een Dag des oordeels. Net als bij Daniel (is) r11 Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige, en vreugde voor oprechten van hart.

Kunst tip: Jean-Joseph Cassanea De Mondonville (1711-1772) Grand Motet: "Dominus regnavit" - Mov. 1-3/6 1. "Dominus regnavit", 2. "Etenim firmavit", 3. "Parata sedes" uitgevoerd door Les Arts Florissants, dirigent William Christie. Mondonville, was een Frans violist en componist in de tijd van Jean-Philippe Rameau. Uitgebreide tekst onder de video (9m24). Link youtube 1-3 en youtube4-6

PSALM 97 Dominus regnavit.
1 De ENE werd koning, laat juichen de aarde,
laat zich verheugen eilanden véle!
2 Rondom hem zijn wolken en duister,
gerechtigheid en recht funderen zijn troon
3 Vuur gaat voor zijn aanschijn uit,
verschroeit zijn benauwers rondom!
4 Zijn bliksems verlichtten de wereld,
de aarde zág het en beefde.
5 Bergen smolten als was
voor het aanschijn van de ENE,
voor het aanschijn van de Heer van heel de aarde.
6 De hemelen hebben zijn gerechtigheid gemeld,
gezien hebben alle gemeenschappen zijn glorie.
7 Dat zich schamen al wie dienen een hakbeeld,
zich gelukkig prijzen met goden van niets,
buigt u voor hém, al gij goden!
8 Sion hoorde en was verheugd,
de dochters van Juda juichten,u
vanwege uw gerichten, o ENE!
9 Want gij, ENE,
zijt de Hoogste over heel de aarde,
zeer hoog staat gij boven alle goden!
10 Die liefhebt de ENE, haat het kwade,
hij bewaakt de zíelen van zijn vríenden,
aan de hand van bozen
zal hij hen ontrukken
11 Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige,
en vreugde voor oprechten van hart.
12 Verheugt u, rechtvaardigen, ín de ENE,
zegt dank, zijn heiligheid indachtig!
In de www.naardensebijbel.nl vertaling Zoek Psalmen > 97
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Janneke Almekinders uit Rotterdam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
De Drie Ranken, Egelantierlaan 202, Apeldoorn. Tijd: 19uur, voorganger niet bekend. Taizevesper met Psalm 97 en 1Tess5 en Meditatieve liederen “Cést toi ma lampe Seigneur”, “Mon âme se repose” , “I am sure I shall see”, “Gott ist nur Liebe” en “In Resurrectione tua” Link 3ranken Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt

Preek van Dr. H. F. Kohlbrugge voor de Nederlands-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld op 4sept1870, nadat Napoleon II, de keizer van Frankrijk, zich met zijn ganse leger te Sedan op genade of ongenade had moeten overgeven aan Willem I, koning van Pruisen. Link pdf enigstetroos Kohlbrugge (ga naar pag 68)

Op You Tube: 'Jesus Christ is Lord – Jesus est Seigneur' video door Allan Rich opnamen van een Live performance 'Church for the Nations' 3juni2007. Link youtube


1 TESSALONICENZEN 5
1 Tessalonicenzen is het 13e boek van het Nieuwe Testament. Dit stuk heet \bereid u voor op de komst'. Opvallend: de dag dat de Heer komt komt als een dief in de nacht. Heel plotseling en toch onverwacht. In r4 'Verkeer niet in duisternis', Slaap niet, waak en wees nuchter voor de komst van de Heer. Want gij zijt kinderen van overdag, van het licht. Mooi beeld dat een sterke lading heeft gekregen. 

Kunst tip: Naar r5 'We are children of the light' een traditioneel kerklied door Cinq Soeurs. Producent Neil Lefaive. (3m11) Link youtube

1 TESSALONICENZEN 5:1-11
1 Maar over tijden en tijdstippen,
broeders-en-zusters, hebt ge het niet nodig
dat er aan u geschreven wordt.
2 Want zelf weet ge precies
dat de dag van de Heer,
als een dief in een nacht,
zo zal zij komen.
3 Wanneer ze zeggen: 'alles is
vrede en veiligheid', dan
overvalt hen plotseling een verderf,
zoals de eerste wee haar die
een kind in de buik heeft,
en ontvluchten is er niet bij.
4 Maar gij, broeders-en-zusters,
verkeert niet in duisternis,
zodat die dag u als een dief
beet zou nemen;
5 want gij zijt allen kinderen van licht
en kinderen van overdag;
wij zijn het niet van nacht
en niet van duisternis.
6 Dus moeten wij dan niet slapen
zoals de overigen,
maar wakker blijven
en nuchter zijn.
7 Want slapers slapen 's nachts
en wie zich bedrinken
worden 's nachts dronken;
8 maar wij die van overdag zijn,
laten wij nuchter zijn,
bekleed met een harnas van
geloof en liefde, en met een helm
van hoop op heil!
9 Want God heeft ons niet bestemd
voor zijn toorn, maar voor
het verkrijgen van heil
door onze Heer, Jezus Christus,
10 die voor ons gestorven is
opdat wij, hetzij wij wakker zijn,
hetzij wij slapen, gelijkelijk met hem
zullen leven.
11 Blijft daarom elkaar bemoedigen
en bouwt elkaar op, de een de ander,
zoals ge ook doet!
In de www.Naardensebijbel.nl vertaling Zoek 1 Tessalonicenzen → 5
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Nel Rijneveld-Verhoef uti Valkenburg op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Tessalonicenzen is het 13e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Borne, Oude Kerk, Oude Kerkstraat 2, de Nieuwe Kerk, Deldensestraat 76 de kapel van het Dijkhuis (zie kaart). Tijd: 10uur, voorgangers OK ds. G.J.A. Veening m.m.v. Cantorij, NK ds. J. Meijer m.m.v. Jongerenkoor Con Spirito. DH ds. T. Nieuwenhuis, Den Ham Protestants interkerkelijke dienst met Heilig Avondmaal. OKenNK We gedenken alle gemeenteleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. We noemen hun namen en er is gelegenheid een licht te ontstoken. Lezingen 1Tess 5:1-11 en Matteüs 24:14-35. In beide lezingen gaat het over de komst van de Heer. Er wordt gesproken over het einde van de tijden en de vraag is altijd weer of dat een einde is in de verre toekomst of dat het als het ware denkbaar is in alle tijden. In ieder geval gaat het om crises en crises maken veel duidelijk. Link pdf protestantsegemeenteborne Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds.Jan K.C.Kronenberg voor Gemeente? Leeuwarden op 12mei1991 over Kinderen van het Licht en de duisternis. Link pdf dsjkc.weebly
Op de site van het Bijbelgenootschap een tekst over de vertaling van 1Tess5:8-9 over het harnas en de helm voor het project de Bijbel in de Gewone Taal (Komt uit in 2014). Link pdf bijbelgenootschap BGT

Op You Tube: Lecrea featuring Dillavou & Sonnie Sandoval 'We are children of the Light' van het album Rehab (3m34) Link youtube Lyrics Lecrae:Children Of The Light

MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelieen met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelieen komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt (alleen) voor bij Mattheus, het is deel van de rede van Jezus over de verwoesting van de Tempel (r15 deze heilige plaats). NB Het sterke begin wordt textueel beschouwd als de laatste regel van de vorige alinea.
Veel verwijzingen naar profeties in het Oude Testament, Daniel (12,13 en 7) Jesaja, Deuteronomium en Zacharias. Opvallend vond ik de verkorting van de ramptijd door God (r22), de nadrukkelijke waarschuwingen voor valse (woestijn) messiassen (r24) en na de rampen de zons- en maansverduistering (r29.)

Kunst tips: 12 bladzijden met schilderijen op biblical art on the worldwideweb biblical-art met oa Fra Angelicoi en Giotto en op pag 5 allemaal getijdenboeken. Ik kies hier voor: 'Ten Hemelopneming van de uitverkorenen, de gezegenden' door Hieronymus Bosch (circa 1450 – 1516) Rond 1500. Olieverf op paneel. Nu in het Palazzo Ducale, Venetie, Italie Link biblical-art met doorkliks naar grotere afbeeldingen.

MATTHEUS 24:14-31
14 Deze aankondiging van het koninkrijk
zal worden gepredikt
in heel de bewoonde wereld
tot ze aan alle volkeren is betuigd
en dan komt de voleinding;
15 wanneer ge dus
'de gruwel der verwoesting'
die voorzegd is door Daniël, de profeet,
ziet staan 'op de plaats van het heiligdom'
(Daniel 11:31)
lezer, denk het je in!
16 laten dan wie in Judea zijn
vluchten naar de bergen;
17 wie op het platte dak is, moet niet
afdalen om iets uit zijn huis te halen
18 en wie op het land is moet niet
achterwaarts omkeren
om zijn mantel op te halen.
19 Wee die een kind in de schoot hebben
of er een zogen in die dagen;
20 bidt dat uw vlucht
niet 's winters moet geschieden
of op sabbat;
21 want er zal dan een grote verdrukking zijn
'zoals niet geschied is
van het begin der wereld af
tot nu toe' (Daniel 12:1),
en ook niet geschieden zal;
22 als die dagen niet werden verkort
zou alle vlees reddeloos zijn;
maar vanwege de uitverkorenen
zullen die dagen worden verkort.
23 Als dan iemand tot u zegt:
zie, hier is de Christus of hier,-
gelooft het niet!
24 want er zullen namaakchristussen en
namaakprofeten ontwaken, en zij zullen grote
'tekenen en wonderen geven' (Deut. 13,2)
zodat ze, als het mogelijk is,
ook de uitverkorenen
op een dwaalspoor brengen;
25 zie, ik heb het u voorzegd!
26 Als ze dan tot u zeggen
'zie, in de woestijn is hij!'
trekt er niet op uit;
'zie, in de binnenkamers!',
hecht er geen geloof aan!
27 Want zoals de bliksem
uitschiet van het oosten
en schijnt tot in het westen,
zó zal het zijn met
de nadering van de mensenzoon!
28 Waar het lijk ligt
daar verzamelen zich de gieren.
29 Maar onmiddellijk na de verdrukking
van die dagen 'zal de zon worden verduisterd
en de maan haar glans niet geven,
zullen de sterren van de hemel vallen
en de krachten des hemels
door elkaar worden geschud' (Jesaja 13:10 en 34:4)
30 dan zal het teken van de mensenzoon
aan de hemel verschijnen, en dan
'zullen alle stammen der aarde
zich op de borst slaan' (Zach. 12,10)
als ze zullen zien 'de mensenzoon
komend op de wolken des hemels' (Daniel 7:13)
met macht en met grote heerlijkheid;
31 hij zal zijn boden uitzenden
'met groot trompetgeschal' (Jes. 27,13)
en zij zullen zijn uitverkorenen samenbrengen
'uit de vier windstreken
van de hoeken der hemelen
tot aan hun andere hoeken' (Deut. 30,4)!
In de www.Naardensebijbel.nl vertaling Zoek Mattheus en 24
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Thom Snik uit Tilburg op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar www.downloadbijbel.nl Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
(Protestantse Gemeente) De Triangel, Parkwijklaan 5, Almere Tijd: 10.30uur, voorganger Ds HGF Hubbers. Link pdf liturgie pkn-detriangel Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Koos van Eetten voor de Gemeenschap De Hooge Berkt op 20nov05 over Mattheus 24 en Daniel 12. Link hoogeberkt

Op You Tube: Ben jij klaar voor de opname? Video van Bart Kooyker (1m) met o.a. Mat 24:27 Link youtube
of
Op You Tube: 'A Thief in the Night', opening (2m) van een 'cultfilm' over de Laatste Dag uit 1972 op de Dag des Oordeels Link youtube1 Hele film op: youtube2

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer geen gebed maar een citaat van Albert Camus:
'Don't wait for the last judgment - it takes place every day”VOLGENDE WEEK
27nov11 1e zondag van Advent
Jesaja 64:1-9
Psalm 85
1 Korintiërs 1:1-9
Marcus 13,24-37
Gezang 122

Geen opmerkingen:

Een reactie posten