maandag 28 november 2011

4 december 2011, 2e zondag van Advent


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
4 december 2011 is de 2e zondag van de Advent en heet 'Populus Sion' naar het gebed :
Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes:
et auditam faciet Dominus gloriam vocis suae,
in laetitia cordis vestri.
Qui regis Israel, intende: qui deducis velut ovem Ioseph.
in het engels:
People of Zion, behold! the Lord is coming to save all nations:
and the Lord shall let you hear the glory of his voice,
for the joy of your heart.
O Shepherd of Israel, hear us: you who lead Joseph like a flock.
NB God als herder van Israel komen we vandaag ook tegen in psalm 80.

Op You Tube:
Gregoriaans gezongen gebed Introit et communio (5m31) Link youtube

 
De (enige) Bach cantate voor deze zondag is "Wachtet! betet! Betet! wachtet" (NB Ook een bekend stukje uit de Mattheus Passion: wachet und betet, (das Ihr nicht in anfechtunf fallet) . Deze cantate BWV 70a hoort bij Lucas 21:25-33, de Rede over het eind der tijden.
NB De muziek voort 1 Johannes 19-28 horen wij op de 4e zondag van Advent 18dec11 of ga naar dit blog op 19dec2010.
Op You Tube: Zonder de uitvoerenden onder leiding van John Elliot Gardiner (13e cd van de serie Bach Pelgrimage). Een stevige, swingende BWV 70 “Wachet, Betet, betet wachet” (3m41). Link youtube
Of kijk op dit blog op 5dec2010 naar 'Wachtet betet, betet wachet' (BWV 70). Zonder vermelding van de uitvoerenden, maar met mooie beelden van o.a. de Annunciatie, de verkondiging door aartsengel Gabriel (van de geboorte van Jezus) aan Maria (4m11) .

Concert tips
4dec2011 om 17uur in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1, Groningen. JS Bach Cantate 'Wachtet Betet, betet wachet' (BWV70a) en 229 door Jelte Hulzebos en het Cantate Consort & Barokorkest Link Nieuwe Kerk.
4dec2011 om 15uur in de Lutherse kerk Lutherse Burgwal 7, Den haag (op loopafstand van Den Haag CS). Stabat Mater, 13e eeuws (Maria) gedicht, nu opnieuw op muziek gezet door Egon Kracht (die ook een prachtige Mattheus Passie maakte) Link christelijkeconcertagenda of Passiemuziek


TEKSTEN
Deze week is het thema weer de komst van God/Jezus en het einde der tijden en het lijden. Letterlijk in Jesaja 'na de straftijd' maak de weg vrij voor de komst van de Heer. In de Groot Nieuws Bijbel in psalm 80 'u bent in ons midden'. 2 Petrus benadrukt dat 'de (terug) komst' echt zal komen, maar een dat voor God 1 dag is is als 1000 jaar (voor mensen). Het stuk van de evangelist Johannes begint met Johannes de Doper die de (1e) komst van Jezus aankondigt. NB Alle evangelien beginnen trouwens zo'n beetje met Johannes de Doper als voorloper van Jezus.

Jesaja 40:1-11
Psalm 80:1-8
2 Petrus 3:8-18
Johannes 1:19-28
Gezang 67, (volgens De Ontmoeting in nunspeet een lofzang van Zacharias, de vader van Johannes de Doper)

JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. We lezen deze week uit het 1e geschrift van de 2e of deutero Jesaja die optrad tijdens en na de Babylonische ballingschap, wellicht 'de straftijd' in r2 vertaald met 'geboete ongerechtigheid, haar strijd vervuld'.

In dit stukje kondigt hij de komst van God aan, heel letterlijk, nadat de weg klaar/vlak gemaakt. R3 'bereidt de weg van de Ene; effent recht door de steppe een heirbaan voor onze God!' In r5 de Adventsboodschap 'Onthuld wordt dan de glorie van de Ene (aan) alle vlees tesamen. In de Groot Nieuws Bijbel vertaald met 'Dan zal de Heer verschijnen, heel de mensheid zal getuige zijn'. Ook mooi is r8 'het woord van onze God houdt stand in eeuwigheid!'

Kunst tip: Arjan Baarssen, actief kerklid in Urk koos op zijn blog nongradio voor de herfst een doek van de engels schilder John William Waterhouse (1849-1917). Het heet 'Gather Ye Rosebuds While Ye May' (1908). Op de site een toelichting op het doek. Naar r8 Link nongradior hoop-in-de-herfst

JESAJA 40:1-11
1 Troost, troost mijn gemeente!,zegt uw God;
2 spreekt tot het hart van Jeruzalem
en roept haar toe dat haar strijd vervuld is,
omdat haar ongerechtigheid geboet is,
omdat zij uit de hand van de Ene
dubbel heeft ontvangen
voor al haar zonden!
3 Stem van een roepende:
in de woestijn,
bereidt de weg van de Ene;
effent recht door de steppe
een heirbaan voor onze God!
4 elk dal moet worden opgetild,
elke berg en heuvel worden vernederd,
het bultige moet effen worden,
bergruggen tot een vallei
5 onthuld wordt dan de glorie van de Ene,
alle vlees tezamen, zij zullen zien
dat de mond van de Ene heeft gesproken!
6 Een stem die zegt 'roep!',
en ik zeg 'wát zal ik roepen?'
alle vlees is gras
en al zijn glorie als een bloem op het veld:
7 verdorren zal gras, verwelken een bloem
wanneer de adem van de Ene
erover heeft gewaaid;
voorwaar, gras is degemeente!
8 verdorren zal gras,
verwelken een bloem,
maar het woord van onze God
houdt stand in eeuwigheid!

9 Klim jij op een hoge berg,
vreugdebode Sion!,
verhef met kracht je stem,
vreugdebode Jeruzalem,
verhef die en vrees niet!
zeg tot de steden van Juda:
zie, hier is uw God!
10 zie, mijn Heer, de Ene,
zal komen in sterkte
en zijn arm zal zijn heerschappij voeren;
zie, zijn loon heeft hij bij zich,
zijn werk gaat voor zijn aanschijn uit;
11 als een herder weidt hij zijn kudde,
met zijn arm vergadert hij lammeren,
in zijn boezem draagt hij hen,
zogenden geleidt hij.
In de naardensebijbel vertaling Zoek Jesaja → 40
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij 'Liever luisteren'.


Liever luisteren?
Kobus Hennipman van het Nederlands Bijbel Genootschap op voorleesbijbel. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.


Liever live?
Christelijk Gereformeerde gemeente Aalten, Berkenhovestraat 9, Aalten. Tijd: 9.30 en (15uur?), voorganger Ds R. Bikker. Link cgkaalten.nl Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van Dick Wursten, predikant voor de Protestantse Gemeente in Antwerpen maar hier een preek voor de gemeente in Genk (ook Belgie) op 2e Advent 9dec2007 over Jesaja 40 en Handels Messiah Link dick.wursten NB Op zijn uitgebreide site preken, verhandelingen en klassieke muziek.


Op You Tube De beginregel Troost, troost mijn gemeente werd de inspiratiebron voor Georg Friedrich Handels (1685-1759) 'Comfort ye' in The Messiah (1741). De tekst van Charles Jennens gebaseerd op het Oude en Nieuwe Testament staat op worshipmap met verwijzingen naar de bijbelteksten.
Hier gezongen door Michael Spyres 24nov2007 Wenen, Oostenrijk (6m17). Link: youtube 
Of Op You Tube: het Kerstconcert in de Doelen in Rotterdam in 2004 met Andre Post, tenor, Continuo Rotterdam olv Cor de Haan (6m51), mooie verfilming. Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. Psalm 80 is een uit de bundel van Asaf (psalm 73-83), priester en verantwoordelijk voor de liturgische gezangen in de eerste joodse tempel (de tabernakel) van Salomo. Hij leefde tijdens Koning David (circa 1040 vChr. tot circa 970 v Chr).
R2, het 2e stukje is in de Groot Nieuws Bijbel vertaald met 'Heer u bent in ons midden', mooi voor de Advent. In de Nieuwe Bijbelvertaling met een cherub (engelen) troon net als hier in de Naardense Bijbelvertaling (cheroeviem).

De Efraim, Benjamin en Manasse uit r3 zijn stamvaders; 2 broers en hun oom. De oom is Benjamin, de jongste zoon van Jakob en de enige volle broer van Jozef. Efraim en Manasse waren zijn neven, zonen van Jozef en kleinzonen van Jakob. De nakomelingen van Efraim en Manasse vormden twee van de drie belangrijkste stammen samen met Juda. Jeruzalem lag in het stamgebied van Benjamin's nakomelingen, maar het was geen belangrijke stam. Bron: Wikipedia.

De meeste psalmen 'van' David en zijn tijdgenoot Asaf zijn (5) eeuwen voor de Babylonische ballingschap ontstaan (Statenvertaling). De 'bevrijding' en de nare buren slaan wellicht op de tijd van de Richteren en de val van het Noordrijk volgens K. Waaiman in 'Mystiek der Psalmen', maar hij vervolgt ook dat r9 -17 over de Babylonische ballingschap gaat... (hier niet opgenomen)
De Latijnse naam van de psalm 'Quis Regis Israel' naar r2 is deel van het responsorium een antwoord vers, waarbij een door een of enkelen gezongen regel beantwoord wordt door een groepje zangers of koor. De You Tube video is Psalm 80 als responsorium. NB Deze psalm lazen wij van r9-20 op 2okt2011.

Kunst tip: Pietro Perugino (1446-1526, Italie), 'God de Vader met engelen op een plafondschildering van de Annunciatie (1503). Link pietro-perugino

PSALM 80 Qui regis Israel.
1 Voor de koorleider,
op de wijs van de Leliën zijn er getuige van
een getuigenis, van Asaf, een musiceerstuk.
2 Herder van Israël, neig uw oor,
gij die Jozef drijft als een kudde,
die op de cheroeviem zetelt,verschijn dan in glans;
3 aan het aanschijn van Efraïm, Benjamin
en Manasse,
laat uw heldhaftigheid ontwaken,
ga over tot onze bevrijding:
4 breng gij, o God, ons de keer:
in het licht van uw aanschijn
worden wij bevrijd!
5 Ene, der heirscharen God,
tot wanneer de wolk van uw woede
bij het bidden van uw gemeente?
6 Gij hebt hen doen eten: brood van tranen,
ge drenkt hen met tranen driemaal zoveel!
7 Ge maakt ons tot twistappel van onze buren,
onze vijanden drijven met ons de spot!
8 God der heirscharen, breng ons de keer,
in het licht van uw aanschijn worden wij bevrijd!!
In de naardensebijbel vertaling Zoek Psalmen en dan 80
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?
Hennie Bruinsma op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.


Liever live?
Oecumenische Gemeente, De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet. Tijd: 10 uur, voorganger Ds de Pagter. NB Nunspeet leest Richteren, alternatieve Leesroster maar wel Psalm 80. Link deontmoetingnunspeet Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van ds Tjeerd de Boer, zendeling in Zuid-Afrika voor de (GKV) Gereformeerde Martuskerk in Amersfoort op 1december Wereldaidsdag als gebed voor mensen in nood. Link martuskerk


Op You Tube: Psalm 80, in het engels al Responsorium in aint Peter's Catholic Church (1821, Diocese of Charleston City of Columbia, South Carolina USA) op de 4e? Adventszondag (C-jaar). Joseph Gelineau. (2m31 ). Link youtube2 PETRUS
2 Petrus is het 22ste boek van het Nieuwe Testament. De genummerde Brieven van dezelfde schijver(s) worden apart opgenomen. (1) Petrus een van Jezus 12 leerlingen was 'apostel' met breed gezag en gaf aanwijzingen aan niet door hem gestichtte gemeenten. 2 Petrus is niet geschreven door de apostel Petrus, want van later datum.
NB Paulus en zijn brieven zijn Petrus bekend in r15. Ook de brief van Paulus aan de 1 Thessalonicenzen 5:2, in r10 verwijst Petrus naar het beeld van de eindtijd die komt als 'een dief in de nacht'. In de evangelien van Mattheus 24, Marcus 13 en Lucas 21 staat 'alleen' dat het heel onverwacht zal komen.
Nieuw(s) is dat de eindtijd met veel vuur en vlammen vergezeld zal gaan. Mattheus 24 had het over oorlogen, aardbevingen en hongersnoden en een zons- en maansverduistering (net als Marcus 13 die ook vallende sterren en hemellichamen voorspelde)
Kunst tip: Initiaal van Sint Petrus met sleutel, zijn symbool, attribuut die de sleutels van de hemel voorstellen. In een Historiebijbel met Psalter en Nieuwe Testament uit 1443. Gemaakt in Utrecht door Gerard Wesselz. van Deventer (scribe) en de Meester van Den haag, verluchtingen. Nu in de Koninklijke Bibliotheek, Meermanno Westreenianum in Den Haag (KB 69 B 10). Link meermanno

2 PETRUS 3: 8-18
8 Maar dit ene mag u niet ontgaan,
geliefden, dat bij de Heer
een dag is als duizend jaren
en 'duizend jaren als een dag' (Psalm 90:4)
9 De Heer is niet traag
met wat is aangekondigd,
hoewel sommigen het traagheid achten,
maar hij is lankmoedig jegens u,
omdat hij niet wil dat sommigen
verloren gaan; nee, dat allen
tot bekering komen.

10 De dag des Heren zal komen als een dief,
(1 Tessalonicenzen 5:2)
en dan zullen de hemelen met gedruisvoorbijgaan
en de elementen brandend ontbonden worden,
maar en de aarde en de werken
op haar verricht zullen te vinden blijven.
11 Als alle dingen zo ontbonden worden,
hoe moet gij dan niet uitmunten
in heilige wandel en vroomheid,
12 verwachtend en verhaastend
de komst van de dag van God,
waardoor hemelen in vuur-en-vlam
ontbonden zullen worden
en elementen brandend smelten.
13 Maar wij verwachten
zoals hij heeft aangekondigd
'nieuwe hemelen en een nieuwe aarde'
(Jesaja 65:17),
waarin gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, haast u
nu ge dat alles verwacht, om
onbevlekt en onberispelijk
in vrede door hem gevonden te worden.
15 En beschouwt de lankmoedigheid
van onze Heer als redding,
zoals ook onze geliefde broeder
Paulus naar de hem gegeven wijsheid
aan u heeft geschreven,
16 en zoals in alle brieven
wanneer hij daarin over deze dingen spreekt,
al zijn daarin enkele moeilijk te begrijpen
dingen, welke onkundige en
onstandvastige mensen dan
verdraaien, zoals ook met
de overige geschriften,
tot hun eigen ondergang.
17 Gij dan, geliefden, die dit
van tevoren weet, weest waakzaam,
dat ge niet meegesleept wordt
in de dwaling van die teugellozen
en uit uw eigen standvastigheid valt,
18 maar groeit in genade en kennis
van onze Heer en redder, Jezus Christus.
Hem zij de glorie, en nu
en tot de dag van de eeuwigheid!
In de Naardensebijbel vertaling Zoek 2 Petrus 3
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?
Frits Otten op voorleesbijbel. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel 2 Petrus is het 22ste boek van het Nieuwe Testament.


Liever live?
Protestantse Gemeente Grave, Bagijnestraat1 Grave, NB de gemeente publiceert het leesrooster in haar kerkblad, Gemeenteleven maar niet de (verkorte) liturgie ('bij de diensten'). De dienst 4 december 'wordt ingevuld door de kinderen'. Tijd: 10uur, voorganger niet genoemd Link protestantsekerkgrave Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Beluister de Preek van Ds G Koekoek voor de Baptistengemeente Triomfatorkapel in Alphen aan de Rijn op 22mei2011 over 2 Petrus 3 8-14 'de Dag van het Oordeel' een dag na een voorspelde en massamediaal gecommuniceerde laatste dag. Link mp3 triomfatorkapel


Op Veoh: in het engels Sean O'Brien kijkt naar de 2e brief van Petrus (5m, meer delen en een serie) Milwauky USA. Link veohJOHANNES
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelieen met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelieen komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Johannes wijkt hier en daar wat af met de volgorde en heeft ook verhalen die niet in Mattheus, Marcus en Lucas staan.
Johannes was geen apostel, het Johannes evangelie is van later datum, waarschijnlijk aan het eind van de 1e eeuw en dus 70 jaar na de kruisiging. Johannes noemt zichzelf simpel 'leerling' in Johannes 21:24. 
Het Johannes evangelie begint met '1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God'. Net als de andere evangelien begint hij (inhoudelijk) met Johannes de Doper in het stukje dat we vandaag lezen. In r23 zegt Johannes de Doper “Ik ben een roepende in de woestijn”, het werd een uitdrukking voor zinloos spreken, niet gehoord worden.

Kunst tip: 'De Kruisgang, de weg naar Calvarie': Jezus kijkt naar zijn moeder en de apostel Johannes kijkt gekweld toe. Op de achtergrond Judas die zich heeft opgehangen. Gebroeders van Limburg, Herman, Paul en Jean (Vlaams, werkten in Frankrijk van 1399 tot 1416 veel) voor Jean duc de Berry. Hier de 'Getijden (Hours) van de Passie' in Les Belles Heures (1405–1408/9). Nu in het Metropolitan Museum of Art (Cloisters Collection), New York, USA. (Folio 138v) Link metmuseum art of illumination Op dezelfde site een video over Middeleeuwse manuscripten in het engels (2m08). Link getty


JOHANNES 1:19-28
19 En dit is het getuigenis van Johannes,
wanneer de Judeeërs vanuit Jeruzalem
tot hem priesters en levieten zenden
om hem de vraag te stellen:
u, wie bent u?
20 Hij belijdt,hij loochent het niet en belijdt:
ik ben de Christus niet!
21 Ze vragen hem:
wat dan wwl? bent u Elia?
Hij zegt: dat ben ik niet!
De profeet, bent u dat?
En hij antwoordt: nee!
22 Dan zeggen ze tot hem:
wie bent u,
zodat wij een antwoord kunnen geven
aan wie ons hebben gestuurd?
wat zegt u over uzelf?
23 Hij verklaart: ik, ik ben
'de stem van een roepende in de woestijn:
maakt recht de weg van de Heer!' (Jesaja 40:3)
zoals Jesaja, de profeet, heeft gezegd.
24 De afgezanten zijn
uit de gelederen van de farizeeërs.
25 Ze stellen hem een vraag
en zeggen tot hem:
waarom doopt u dan,
als u niet de Christus bent,
niet Elia en niet de profeet!
26 Johannes antwoordt hun en zegt:
ik doop met water;
midden onder u staat hij
van wie u het niet weet
27 die, na mij, komende is,
voor wie ik niet waardig ben om zelfs maar
de riem van zijn schoeisel los te maken!
28 Dat alles geschiedt bij Betanië
aan de overzij van de Jordaan,
want daar was het dat Johannes doopte.
In de Naardensebijbel vertaling Zoek Johannes → 1
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Erik Maan, Heilssoldaat op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Johannes is het 1e boek van het NT.


Liever live?
Protestantse StreekGemeente de Wijngaard (omvat ook Borculo, Geesteren, Gelselaar) Hervormd Haarlo & Waterhoek, Wollinkweg 19 Haarlo. Alle kerkdiensten worden uitgezonden op internet. Tijden en adressen ontbreken alleen muv Haarlo. Tijd: 10uur, voorganger J Koudijs uit Hoog Keppel. Link pkndewijngaard Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Uitleg van de tekst in de Betacursus over 1 Johannes 1:19-52. De betacursus 'doet' Johannes (de protestantse of katholieke Alpha-cursussen zijn 'een kenningsmakingscursus over het christelijk geloof'. Link betacursus


Op Gloria TV: Fra Angelo gaat voor in een Katholieke dienst in het engels, 'Homilie' voor de doop van bescheidenheid (van Johannes de Doper) naar Johannes 1:19-28 ( m ) zonder beschrijving muziek. (6m) Link gloria.tv of op Dailymotion homily-baptism-of-humility

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed voor de Advent van het blog Opvoedingsproject

God, onnoembaar in zovele talen,
leer ons geloven dat uw Naam is
‘Ik zal er zijn’,
een naam als een afspraak,
een belofte, een teken van leven.

Leer ons geloven,
dat U ons leven binnenkomt,
zo klein en kwetsbaar,
zo gewoon en afhankelijk
als een pasgeboren kind.

Leer ons geloven dat
Gij tot ons komt
als vredevorst
en bron van vertrouwen,
in Jezus, uw Zoon,
die mens van belofte,
die onze leidraad werd naar
uw land van belofte.
Hij die uw Naam geworden is
Immanuël’, God-met-ons.
Link zonder bronvermelding met (meer) werk van anderen advent

VOLGENDE WEEK
11 dec 2001 3e zondag van Advent 
Jesaja 65:17-25
Psalm 126
1 Tessalonicenzen 5:12-24
Johannes 3:22-30
Tussentijds 137

Geen opmerkingen:

Een reactie posten