dinsdag 27 december 2011

Nieuwjaarsdag 1 jan 2012

Welkom bij wat lezen we deze week?
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE

Het is de eerste dag en de eerste zondag van het nieuwe jaar en de zondag 'Naamgeving en Besnijdenis'. 8 dagen na de geboorte worden joodse jongetjes besneden en krijgen zij een naam. Het staat 'allemaal' in 1 regel beschreven in Lucas 20:21. Dat Jezus deze naam zou krijgen wisten we al van de aankondiging door de engel in Lucas 2:26-38 (dat wij lazen op 18dec11. In Handelingen zegt Petrus dat de naam van Jezus de vele bekeringen na Jezus kruisiging (en het missiewerk van de apostelen) tot stand brengt.

Kunst tip: Fra Angelico (1395-1455) de 'Armadio degli Argenti' (zilveren kist) circa 1450. Het leven van Jezus in 9 beelden vanaf zijn stamboom (?) en de annunciatie tot en met de opdracht in de tempel (op 12-jarige leeftijd). Tempera on panel. Museo di San Marco, Florence, Italy. Link abcgallery Angelico of wga angelico armadio


De Bach cantates voor Nieuwjaar -als dat op zondag valt- zijn "Singet den Herrn ein neues Lied" (BWV 190), "Jesu, nun sei gepreiset" (Koraalcantate BWV 41), "Herr Gott, dich loben wir" (BWV 16), "Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm" (BWV 171), "Fallt mit Danken, fallt mit Loben" (uit het Weihnachtsoratorium BWV 248/4) en "Lobe den Herrn, meine Seele" (BWV 143). Lucas 2:21 over de naamgeving van Jezus (BWV 171) en vast ook Psalm 96 en 98 (BWV 190).

Op You Tube: JS Bach, Coraal van de Cantate 41 “Jesu nun sei gepreiset” zonder bronvermelding (7m47). Link youtube

Eigenlijk is de cantate een (smeekgebed) voor een goed nieuwjaar:

Jesu, nun sei gepreiset
Zu diesem neuen Jahr
Für dein Güt, uns beweiset
In aller Not und G'fahr,
Dass wir haben erlebet
Die neu fröhliche Zeit,
Die voller Gnaden schwebet
Und ewger Seligkeit;
Dass wir in guter Stille
Das alt Jahr habn erfüllet.
Wir wolln uns dir ergeben
Itzund und immerdar,
Behüte Leib, Seel und Leben
Hinfort durchs ganze Jahr!

Bron en volgende coupletten: webdocs.cs.ualberta


Concert tip

Ondanks dat de Bachcantates alleen voor dit bijzondere nieuwjaar op zondag zijn, heb ik geen concerten gevonden. Wel 'Bach, Colonna, Purcell en Sweelinck' in de Nieuwekerk in Amsterdam op Nieuwjaarsdag om 15uur. Met bas-bariton Harry van der Kamp. Kaarten 10euro, warme wijn in de pauze. NB In de Nieuwe Kerk is nu de tentoonstelling 'Jodendom: een wereld vol verhalen'. Link nieuwekerk orgelconcerten


Op de radio
op Nieuwjaarsdag om 14uur in 'Nuovo Musiche' Bach motetten waaronder BWV 225 “Singet dem Herrn ein neues Lied Link concertzender

Op TV op Nieuwjaarsdag om 11.30uur, Ned2 Kerkdienst vanuit Evangelisch Centrum "De Schuilplaats" in Ede met Ds. Aart de Goede Link zendtijdvoorkerkenTEKSTEN

Deze week is het thema zegeningen naar de naamgeving en besnijdenis van Jezus op de 8e dag na zijn geboorte Lucas 2:21 (zoals alle Joodse jongetjes). Dat is toevallig bij ons Nieuwjaarsdag. In Numeri de priesterzegen, de psalm is een lofpsalm: 'God kroont de mens met glorie en eer'. Met een opvallende verwijzing naar 'de stem (mond) van de kinderen, de allerkleinsten zuigelingen)' in r3. In Handelingen is volgens Petrus (alleen) de naam van Jezus verantwoordelijk voor de wonderen en de bekeringen.

Numeri 6:22-27

Psalm 8

Handelingen 4:8-12

Lucas 2:21

Tussentijds 211


NUMERI

Numeri is het 4e boek van het Oude Testament. Het is genoemd naar de 2 volkstellingen (net als bij de geboorte van Jezus) die plaatsvinden voor de reis in de Sinai en aan het einde. Het vertelt wat er tijdens de reis door de Sinai gebeurde en geeft voorschriften aan de mensen. Onder andere over 'onreinheid', waarschijnlijk 'besmettelijkheid' en dat onreine mensen weg moeten worden gestuurd in Numeri 5. Bizar, maar ongevaarlijk lijkt me, de 'ontrouwtest' voor vrouwen in Numeri 5: (11)12-31. In Numeri 6 hoe je rein wordt om een gelofte af te leggen. Het stukje dat wij lezen heet 'De Priesterzegen', Mozes vertelt Aaron en zijn zonen hoe ze mensen moeten zegenen. Een prachtige (gekozen) zegen voor Nieuwjaarsdag.

In de Bijbel staan nog meer zegeningen, maar zoals de priesterzegening, voor een groep of gemeente, alleen in het Nieuwe Testament volgens de site van wilsonmar. (Daar staan ze met bronvermelding).

Kunst tip: Op 'Bijbel en Cultuur' een drukkersmerk met de priesterzegen in het colofon (fol. 199 verso) van het boek 'Sefer Josippon'. Gedrukt in 1841 in Calcutta door El'azar ben Mari Aharon Sa'adja Iraqi ha-Kohen. Onder het drukkersmerk de naam van de drukker: El'azar ben Mari Aharon Sa'adja Iraqi ha-Kohen. Nu in de Valmadonna Trust LibraryLonden, VK. Link bijbelencultuur

of

Kunstip: 'Aaron's priesterzegen' in de 'Ratner Bible', een werk in uitvoering van Phillip Ratner Link ratnermuseum In een powerpoint staan meer werken op doek (niet deze?). Er is ook een boek 'Genesis', 'Exodus' en 'Heroes' met sculpturen. Song of Songs (psalmen?) zijn in zwart-wit.


NUMERI 6:22-27

22 Dan spreekt de Ene tot Mozes en zegt:

23 spreek tot Aäron en tot zijn zonen en zeg:

zo zult ge de zonen Israëls zegenen;

door tot hen te zeggen:

24 de Ene zal je zegenen en je bewaken!

25 de Ene laat zijn aanschijn tot je oplichten

en is je genadig!

26 de Ene heft zijn aanschijn tot je op

en legt op jou vrede!

27 Leggen zullen ze mijn naam

op de zonen Israëls; ik zal hen zegenen!

In de naardensebijbel vertaling ZoekNumeri → 6

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Else Griffioen, Theologe uit Rotterdam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Numeri is het 4e boek van het Oude Testament.


Liever live?

Protestantse Kerk Tilburg, Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8, Tilburg. Tijd: 10.30uur (vanaf 9.45uur ontmoeting en koffie), voorganger is ds. Ruth Jellema. De achtste dag na Kerstmis is de dag van de naamgeving en de besnijdenis. De joodse wet schrijft voor dat een jongetje op de achtste dag moet worden besneden. Lucas 2:21 vertelt dat dit dus ook voor Jezus geldt. Het is vandaag ook de eerste dag van het nieuwe jaar. Traditiegetrouw horen daar goede wensen bij: “een gezegend Nieuwjaar”. Daarom krijgt de gemeente op deze dag de zegen mee van de Eeuwige, uit Numeri 6:22-27 Link pkn-tilburg 1jan12 naamgeving en besnijdenis Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van ds K.W. de Jong voor de Bron in Alphen (Protestants) op 1jan2006 over Numeri 6 en de priesterzegen. Link preken


Op You Tube: In het hebreews en het engels, de 'Blessings and peace of God sung over your life' door Sharbel (1m33). Link youtube


PSALM

Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. Deze psalm heet in het latijn 'Domine, Dominus noster' naar r2, tevens een bron voor een hymne, kijk bij de You Tube tip naar de Gregoriaanse hymne.

Kunst tip: Man in the Universe, schilderij van Irv Davis (2000) naar psalm 8. Met uitgebreide toelichting over de psalm. Link judaism

PSALM

1 Voor de koorleider, op de wijs van 'De Gititische',

(GNB voor Gad) een musiceerstuk van David.

2 Ene, onze Heer,

hoe machtig uw naam op aarde overal,

die uw glans uitstalt tegen de hemel!

3 Uit de mond van kinderen en zuigelingen

grondvestte gij kracht om wie u benauwen,

om tot rust te dwingen vijand

en wraakzuchtige.

4 Zie ik uw hemelen,

door uw vingers gemaakt,

maan en sterren

die gij hebt gegrondvest,

5 wat dan een mensje dat gij hem gedenkt,

de mensenzoon dat gij hem bezoekt?

6 Weinig laat ge hem ontbreken, of hij is God,

met glorie en luister wilt gij hem kronen.

7 Ge laat hem heersen

over de maaksels van uw handen,

alles hebt ge gezet onder zijn voeten:

8 wolvee, runderen, zij alle,

en ook de beesten op de velden;

9 de vogels van de hemel

en de vissen in de zee,

wat trekt langs de paden van de zeeën.

10 O Ene, onze Heer,

hoe machtig uw naam

op aarde overal!


In de naardensebijbel vertaling Zoek Psalmen >

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Gijs Zomer, predikant in Hoogland op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.


Liever live?

(Evangelisch) Luthers Den Haag, Lutherse Burgwal 7-9, Den Haag Tijd 11uur, voorganger Ds J van der Meij. Link luthersdenhaag (pdf) of luthersdenhaag (site). Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek/psalm uitleg van de Broeders in Christus, in Nederland georganiseerd in 'ekklesia's'. Bijbelstudie is essentieel voor de Broeders (en zusters). De uitleg gaat over de profetieen in psalm 8 en 45 en hun verwijzingen naar Jezus. Link broedersinchristus

Op You Tube: Gregoriaans gezongen psalm 8:2 met de tekst in het Latijn (en onder de video in het engels) door Schola Hungarica (3m22). Link youtube

of

Op You Tube: Psalmen van Nu psalm 8, met mooie natuurbeelden (zonder de uitvoerenden, waarschijnlijk de Psalmen van Nu band met zanger/bandleider Sergei Visser (4m43). Link youtubeHANDELINGEN (van de apostelen)

Handelingen is het 5e boek van het Nieuwe Testament, het is het vervolg op Lucas en geschreven door de dezelfde schrijver rond 80-90 na Christus. Het boek verhaalt vooral over de eerste christenen, maar net in dit stukje ook over de vroege missiewerken van Petrus en Johannes die vrijwel dagelijks naar de tempel gaan en er ook spreken. Dat valt slecht bij de priesters en ze moeten zich verantwoorden, maar vooral uitleggen waarom de missie zo succesvol is (!). De naam van Jezus r10 en 12 is de verklaring.


Kunst tip
: Fra Angelico (1395 - 1455) Petrus preekt (met Marcus) op het Linaiuoli Tabernakel (Predella, 1433). Tempera op hout. Nu in het Museo di San Marco, Florence, Italie. Link abcgallery fra Angelico.

HANDELINGEN 4:8-12

8 Dan raakt Petrus vervuld van

heilige geestesadem, en zegt tot hen:

oversten van de gemeente en oudsten,

9 als wij heden terechtstaan

om een weldaad aan een mens die ziek was,

waardoor hij is gered,

10 dan mag het wel bekend worden aan u allen

en aan heel de gemeenschap van Israël

dat door de naam van Jezus Christus,

de Nazoreeër,

die gij gekruisigd hebt

maar die God uit de doden heeft opgewekt,

dat door hem hij hier

gezond tegenover u staat!

11 hij is 'de steen, veracht door u,

door de bouwers, die is geworden

tot hoofd en hoeksteen' (Psalm 118:22),

12 en de redding is door niemand anders;

want er is geen andere naam

onder de hemel gegeven bij de mensen

waardoor wij moeten worden gered!


In de Naardensebijbel vertaling Zoek Handelingen -> 4

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Jan van Hemert uit Vlaardingen op voorleesbijbel. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Handelingen is het 4e boek van het Nieuwe Testament.


Liever live?

Protestantse Beatrixkerk, Beatrixlaan 54, Ede Tijd: 10uur, voorganger Ds A Lunshof. Leesrooster inclusief psalm 8 en Handelingen 4. Link taborkerk pdf kerkblad of beatrixkerk Of kijk op churchatwork voor een kerk bij u in de buurt.


Preek Etienne (van de Ende?) Stilletijd ligt op het 'blog voor mijn petekind' Katrien Handelingen 4:8-12 toe. 25Sept11 Link etienne-stilletijd


Op You Tube: 'A name that saves' pastor Walter E. Ellis, (nogal heftig) preken en zingend in de Pilgrim Rest Missionary Baptist Church Montgomory Alabama in de VS op 10okt2010 (15m) Link youtubeLUCAS

Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelieen met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelieen komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt (alleen) voor bij Lucas.


Het direct wordt gevolgd door (22 Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, 23 zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd NBV). In Leviticus 12:8 staat nl dat wie een kind krijgt niet in de tempel mag komen vóór dat er eerst een offer werd gebracht van 2 duiven.


Kunst tip: Jan van Scorel, (1495-1562) de 'Presentatie van Jezus in de tempel' doek circa 1528-1530. Nu in het Kunsthistorisch Museum, Wenen, Oostenrijk. Link bijbelencultuur

op Statenvertaling.net kunst een verzameling zwart-wit prenten van de presentatie in de tempel (Lucas 2:22) die ook door Rembrandt is geschilderd. rembrandtpainting.net Nu in het Mauritshuis in Den Haag (1631).


LUCAS

21 "En als acht dagen vervuld zijn en hij besneden moet worden, wordt hem de naam Jezus genoemd, genoemd door de engel voordat hij in de moederschoot werd ontvangen"

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Lucas →2:21

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij 'Liever luisteren'.


Liever luisteren?

Henny Plaisier-Wendt & Bas Plaisier, de Scriba van de Protestantse Kerk in Nederland tot 2008 (en zijn vrouw) op voorleesbijbel. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.


Liever live?

Rooms Kathoilieke Parochie van de Heilige Nicolaas, Markt 55, Valkenswaard. Tijd: 11uur? Check via de link onder 'Vieringen', de info komt uit het kerkblad. Voorganger/celebrant pastoor/deken Willy Schaar: 'Heilige Maria, Moeder van God (1 januari 2012) Numeri 6:22-27 en Lucas 2:16-21 met als thema: Wat we elkaar toewensen. Link valkenswaard-kerken.nl Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van Hein Jan van Ogtrop voor de Rooms Katholieke Bavo Kathedraal in Haarlem op 1jan2008 over besnijdenis. Link rkbavo


Op God Tube: In het engels, een prachtige animatie met zand waarin Lucas 2:21-40 wordt verteld. (2m42) Link godtube


GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het Gebed van de gGlovigen dat volgt op de tekst uit Handelingen 4:23-31. De leerlingen vragen God om bescherming tegen vervolgers en bijstand door tekenenen (wonderen) en bij hun verkondiging, missionair werk.Gebed van de gelovigen

Heer,

u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen

en alles wat daar leeft,

u hebt door de heilige Geest,

bij monde van onze voorvader David,

uw dienaar, gezegd:

“Waarom snoeven de volken

en beramen de volksstammen zinloze plannen?

De koningen van de aarde zijn aangetreden

en de heersers spannen samen

tegen de Heer en zijn gezalfde.”

Want inderdaad, in deze stad

hebben allen samengespannen tegen Jezus,

uw heilige dienaar, die door u is gezalfd:

Herodes, Pontius Pilatus,

alle volken en ook de stammen van Israël,

om datgene te doen waarvan u had bepaald

en voorbestemd dat het moest gebeuren.

Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen

en stel ons, uw dienaren, in staat

om vrijmoedig over uw boodschap te spreken

door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden

en er tekenen en wonderen gebeuren

in de naam van Jezus, uw heilige dienaar.’

(31 Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God).


VOLGENDE WEEK

8 jan 2012, Epifanie of Openbaring


Jesaja 60:1-6

Psalm 72

Efeziërs 3:1-12

Mattheüs 2:1-12

Gezang 157

Geen opmerkingen:

Een reactie posten