dinsdag 6 december 2011

11 december 2011, 3e zondag van Advent


Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
11 december 2011 is de 3e zondag van de Advent en heet 'Gaudate ' naar het vers dat gebaseerd is op de Brief van Paulus aan de Filippenzen vers 4:4-6 . Gaudate is Latijn voor 'verheug u'. Ook wij lezen veel 'vreugdevolle' teksten deze week.
Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete.
Verheugt u altijd in de Heer, ik herhaal het, verheugt u!
Modestia vestra nota sit omnibus hominibus:
Dominus enim prope est.
Dat uw bescheidenheid aan alle mensen bekend worde,
want de Heer is nabij.
Nihil sollicit sitis: sed in omni oratione petitiones vestrae
innotescant apud Deum.
Weest om niets bekommerd,
maar laat al uw verlangens aan God kennen door het gebed.

Op dit blog op 12dec2010 jongenskoor 'Angel Voices' zingt Gaudete uitgevoerd voor Kerst in 1998. Begin solo door Adam Harris (2m02).

Santa Lucia op 13 december
13december vieren vooral Zweden het Lichtfeest van de Sicilaanse Heilige Santa Lucia. Bekend beeld is de kaarsenkrans die meisjes dan op hun hoofd dragen, terwijl zij Santa Lucia's lied zingen. Prachtig is Anne Sofie von Otters versie van het lied, zij trad er een paar jaar geleden mee op als slotlied in het Concertgebouw voor haar CD 'Home for Christmass'. Jammer genoeg staat er geen video van online, wel mp3 versies te koop bij Amazon en I Tunes.

Op You Tube: een filmpje over de legende van Santa Lucia met 'het lied' (5m43) Link youtube Filmpje van Globen Luciakonsert - jul jul strålande jul een schoolviering van Santa Lucia in Uppsala, Zweden (2m35) youtube

De Bach cantate voor deze zondag is "Ärgre dich, o Seele, nicht" (BWV 186a). Deze cantate hoort bij Mattheüs 11:2-10, over Jezus en Johannes de Doper maar niet dezelfde de tekst die wij lezen in Johannes 3. In Mattheus vraagt Johannes wie Jezus is , in Johannes weet hij het al zonder aankondiging. Nieuwe Bijbel Vertaling: Biblija.net Mattheus 11:2-10

Op You Tube: JS Bach Cantate 186a “Agre dich o Seele nicht” door Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists, gedirigeerd door John Elliot Gardiner. De CD serie heet 'Pelgrimage' (3m57). Link youtube of Ton Koopman en het Amsterdam Baroque Orchestra (12m) youtube NB Bij barnesandnoble zijn alle delen van zijn canatte 186 te horen.

Of kijk op dit blog op 12dec2010 J.S. Bach BWV 186 Tenor Aria "Mein Heiland lass sich merken" door Kurt Equiluz tenor, Bach-Collegium Stuttgart, dirigent Helmuth Rilling. Beeld: JS Bach's grafsteen. (3m07) Met de tekst.

Concert tip
11dec11 om 15uur in Muziek en Dansschool Amstelveen Stadsplein 99 Amstelveen 'koper'concert Christmas Flowers door (familie ensemble) Vulpenbrass. Toegang vrij, zaal open 14.30uur. NB de KerstCD wordt hier 'gepresenteerd'. Link naar oa de inhoud van het concert vulpenbrass jammer genoeg geen voorproefjes op de site.

TEKSTEN
Deze week is het thema 'vreugde' naar de naam van de 3e Adventszondag Gaudate. In Jesaja 65 over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Er zal zelfs geen gehuil of hulpgeroep meer klinken. In de 'Pelgrims'psalm 126 vreugde over de Heer die iets groots heeft verricht. In 1 Tessalonicenzen 5:16 Wees altijd verheugd en in Johannes 3 wordt de vriend van de bruidegom vervuld met grote vreugde. Het is Johannes de Doper die de stem van Jezus hoort.
Jesaja 65:17-25
Psalm 126
1 Tessalonicenzen 5:12-24
Johannes 3:22-30
Tussentijds 132

JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Er zijn eigenlijk meerdere Jesaja's. Jesaja de schrijver van boekrollen 1-39, de 2e of deutero Jesaja van boekrol 40 tot en met 55 en de boekrollen 55-66 zijn door meerdere mensen geschreven. We springen van de eerste boekrol van de 2e of deutero Jesaja vorige week naar de voorlaatste boekrol van het derde deel geschriften. Naar een heel mooi stukje over 'een nieuwe hemel en een nieuwe aarde'.
De nieuwe aarde wordt zo mooi dat zuigelingen niet meer zullen sterven en iedereen 100 wordt (behalve de vervloekten). Heel beeldend is het beeld in r25 van 'de wolf en het lam zullen samen eten', de leeuw eet hooi net als het rund en de slang eet stof. Dat laatste is trouwens niet echt nieuw(s), dat had God al bepaald in Genesis 3:14 vanwege de rol van de 'sluwe' slang bij de 'zondeval' van Adam en Eva..
NB Dit lazen we ook al op 20juni2010. Ik koos toen als video het prachtige 'Morning has broken' van Cat Stevens bij Isaiah 65'(: 17-25) met mooie beelden van de nieuwe aarde (3m30) Link youtube
Kunst tip: Glas-in-lood raam van een leeuw en een lammetje in Saint James Anglican Church, Halifax Canada. Donated bij William (Bill) & Eva Gates. Link stjamesanglican
JESAJA 65:17-25
17 Want zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; aan de eerste dingen zal niet meer worden gedacht en ze zullen niet meer in het hart opklimmen. 18 Nee, ze zullen verrukt zijn en het uitjubelen voor altijd en immer om wat ik schep; want zie, ik herschep Jeruzalem tot jubel en haar gemeente tot een verrukking; 19 jubelen zal ik om Jeruzalem en verrukt zijn over mijn gemeente; in haar zal niet meer worden gehoord een stem die weent Of een stem die schreeuwt; 20 er zal daar niet meer wezen een zuigeling van enkele dagen of een grijsaard die zijn dagen niet volmaakt; want de jonge jongen zal als man van honderd jaar sterven en de zondaar wordt pas als man van honderd jaar vervloekt. 21 Ze zullen huizen bouwen en daarin zetelen, wijngaarden planten en de vruchten ervan eten. 22 Ze zullen niet bouwen en een ander gaat er zitten, niet planten en een ander eet het op; nee, als de dagen van de boom worden de dagen van mijn gemeente, en het maaksel van hun handen zullen mijn uitverkorenen zelf verslijten. 23 Ze zullen niet zwoegen voor niets en geen kinderen baren voor chaos, nee, een zaad van gezegenden van de Ene zijn zij en hun spruiten met hen. 24 Het zal geschieden: voordat zij roepen antwoord ik; terwijl zij nog spreken verhoor ik. 25 Wolf en lam zullen eensgezind weiden, een leeuw zal stro eten als het rundvee, en de slang heeft stof als zijn brood; ze zullen geen kwaad doen en geen verderf stichten, op heel mijn heilige berg, zegt de Ene.
In de naardensebijbel vertaling Zoek Jesaja →65.
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Magdaleen van den Bijl, leerkracht uit Gorinchem op voorleesbijbel. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Zevenaar. De Martkt ?, Zevenaar. Tijd: uur, voorganger L. den Besten. De lezingen voor deze zondag, Jesaja 65:17-25 en Johannes 3:22-30, roepen ons op tot lef om te dromen over een wereld waar alles en iedereen naar hartenlust kan leven. Link pkn.kerkenzevenaar Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Roy Davidson voor de Gemeente van Christus zonder datum of plaats. Davidson (1940) is een Amerikaanse evangelist die in Belgie en Nederland werkt(e). Op www.oldpaths.com publicaties in het engels en nederlands. Link Gemeente van Christus

Op You Tube: mini documentaire 'Leeuwin adopteert antilope kalfje' (7m44). Loopt slecht af. 416.000 views. Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. De psalm van vandaag is een van de 14 pelgrimsliederen of 'zang van de opgangen' in de Naardense Bijbelvertaling. De psalm 'titel' komt uit het slot van r2 en het begin van r3 'De heer heeft iets groots voor ons verricht' Hier vertaald als de Ene heeft hen grote dingen gedaan.

Ook mooi is het beeld van het in tranen, wenend maaien of zaaien en in vreugde, jubelend oogsten zowel in r5 als 6.


Kunst tip: Liturgisch bloemschikken is het maken van bloem- en plantendecoraties voor in de kerk. Hiervoor zijn handreikingen en workshops om de vrijwilligers te informeren en te inspireren. Hier een mooie sober gestileerd koren met graankorrels op een paars doek (de liturgische kleur voor de 40dagentijd, deze Advent is roze) in de Protestantse Kerk Oude Haske. Met uitleg van alle bloemschikkingen. De korenschoof staat bij 29maart2009, de 5e zondag voor de 40dagentijd. Link pknoudehaske. Tini Brugge heeft een site met uitleg en voorbeelden over liturgisch bloemschikken Link liturgischbloemschikken
PSALM 126
Zang van de opgangen. In convertendo.

1 Als de ENE een keer brengt
In de kerkering van Síon,
zullen wij zijn
als mensen die dromen.
2 Dan is vol van lachen; onze mond,
van jubel onze tong,
dan zullen ze bij de volkeren zeggen:
'de ENE heeft aan hen
grote dingen gedaan!'
3 Grote dingen zal de ENE aan ons doen,
verheugde mensen zullen wij worden!
4 Breng, ENE, in onze kerkering een keer,
als bij de ravijnen in de Negev.
5 Die zaaien in tranen,
in jubel zullen zij maaien.
6 Wie gaat, gaat voort al wenend,
dragend een handvol van het zaad,
wie thuiskomt, komt aan in jubel,
als drager van zijn schoven.

In de naardensebijbel vertaling Zoek Psalmen >126
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Maria Holt-Butzelear uit Aerdenhout op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse kerk De Ontmoeting Arthur Brietstraat 38, Nunspeet. Tijd: 10-11uur, voorganger ds J de Pagter Nb Wel psalm 126 maar verder Richteren en Lucas. Link deontmoetingnunspeet Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Hendrik Jan Bosman voor de Protestantse Maranathakerk in Nijmegen over Psalm 126 en Marcus 'Herinnering en Verwachting' Link bosman_vanderwoude

Op You Tube: Anglicaans gezongen psalm 126 door jongenskoor the Trinity Chamber Singers, koormeester Horst Buchholz en organist Todd Wilson. In de Trinity Cathedral (Episcopal) in Cleveland Ohio door het jongens tijdens een Choral Evensong op 10Feb2010 (2m24). Link youtube

1 TESSALONICENZEN 5
1Tessalonicenzen is het 13e boek van het Nieuwe Testament. We lazen al 6x eerder uit deze brieven van Paulus aan de gemeente in Tessaloniki (Macedonie/Griekenland vana medio oktober tot 20nov2011. Het stukje heel laatste aanwijzingen. Paulus vraag respect voor de leiders en terechtwijzers van de gemeente (hier 'weet te hebben') en moedigt mensen aan elkaar ook terecht te wijzen/ let er op dat niemand kwaad met kwaad vergeldt. Streef altijd naar het goede. Mooi en bekend is r21 Onderzoek (hier Toets) alles en behoudt het goede. Praktisch lijkt me r22: vermijdt het kwaad in welke vorm het zich ook voordoet. In de Naardense Bijbelvertaling “houdt u ver van elke vorm van het boze”.

Kunst tip: Naar r21: de prachtige voormalige bibliotheek van het Rijksmuseum in Amsterdam. Link rijksmuseum Jan van Esch maakte de prachtige foto vlak voor de sluiting: janvanesch

1 TESSALONICENZEN 5:12-24
12 Maar wij vragen u wel,
broeders-en-zusters,
om weet te hebben
van wie onder u zwoegen, in de Heer
voor u staan en u vermanen,
13 en om hen allerovervloedigst in liefde
hoog te achten vanwege hun werk.
Houdt vrede onder elkaar.
14 Maar wij roepen u op,
broeders-en-zusters,
vermaant wie ordeloos leven,
vertroost de kleinmoedigen,
ondersteunt de zwakken,
hebt geduld met allen.
15 Ziet toe dat niemand
kwaad met kwaad vergeldt
aan iemand;
nee, jaagt altijd het goede na
voor elkaar en voor allen.
16 Verheugt u altijd,
17 bidt zonder ophouden,
18 zegt dank in alles,
want dat is de wil van God
in Christus Jezus jegens u.
19 Dooft de Geest niet uit,
20 kleineert profetieën niet,
21 maar toetst alles,
behoudt het goede;
22 houdt u ver van elke vorm
van het boze.
23 Hij, de God van de vrede,
moge u heiligen, geheel en al,
en geheel uw geest en ziel en lichaam
moge onberispelijk worden gehouden
in de komst van onze Heer,
Jezus Christus.
24 Hij die u roept is getrouw,
hij zal het ook doen!

In de Naardensebijbel vertaling Zoek → 1 Tessalonicenzen 5
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Nel Rijneveld-Verhoef op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel 1 Tessalonicenzen is het 13e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Kerk Heino / Laag Zuthem, ergens in het centrum van Heino.... Tijd: 19uur, voorganger Jongerendienst Link pknheino Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van Ds KW de Jong voor de Protestantse Gemeente in Alphen (aan de Rijn) op 17juni2007 bij een Belijdenis. NB Preek is ook als MP3 te beluisteren. Link dejong

Op You Tube: Spiritual Discernment (het vermogen het slechte gedachten en daden te herkennen) door 'Proclaim His Word' een groep waar ik verder niets over kon vinden. Beetje polemisch en anti andere verkondigers (5m39). Link youtube

JOHANNES
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelieen met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelieen komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Bij Johannes is de volgorde -een beetje- anders en komen juist 'andere' verhalen voor.

Dit stukje gaat (weer) over Johannes de Doper, we lazen vorige week 4dec11 al over hem in Johannes 1:19-28. Johannes die -zoals hier- verkondigt dat Jezus veel groter is dan hij komt in alle evangelien voor: Mattheus 3:11-12, Marcus 1:7-8 en in Lucas 1:15-17. NB Johannes de Doper gaat nog even door in Johannes 3:31-36 (dat niet op het leesrooster staat).

Ook interessant het fenomeen dopen of (rituele) reiniging (Groot Nieuws Bijbel) In dit stukje staat dat Jezus (ook) is gaan dopen in Juda. De doop is het enige sacrament dat door de hele christelijke wereld wordt erkend (je kan ook maar een keer gedoopt worden). Meer over dit initiatie ritueel op wikipedia

Kunst tip: De doop van (kerkvader) Augustinus (1463) door Benno Gozzoli (1420-1497, een leerling van Fra Angelico). In de kloosterkerk van het Augustijns Instituut, de Sant’Agostino in San Gimignano, Italie. Op de site staat de hele kapel afgebeeld met toelichtingen. Link augustijnsinstituut

JOHANNES 3:22-30
22 Na dit alles komt Jezus,
met zijn leerlingen,
aan in het Judeese land;
toen hij zich daar
een tijd met hen had opgehouden
is hij gaan dopen.
23 Maar ook Johannes is blijven dopen:
in Enon, dicht bij Salim,
omdat daar water in overvloed was
en al wie er aantraden,
die werden gedoopt.
24 Want Johannes was nog niet
in de gevangenis gegooid.
25 Dan geschiedt er
een meningsverschil
vanuit de leerlingen van Johannes
met een Judeeër
over reiniging.
26 Ze komen aan bij Johannes
en zeggen tot hem:
rabbi,
die met u was aan de overkant van
de Jordaan,
over wie u toen getuigd hebt,
zie, hij doopt nu
en allen komen tot hem!
27 Johannes antwoordt en zegt:
een mens kan niets aannemen
als het hem niet gegeven is
vanuit de hemel;
28 zelf zijt ge mijn getuigen
dat ik heb gezegd
'ik ben de Christus niet!',
nee 'een afgezant ben ik
voor hem uit'
29 wie de bruid heeft, die is
de bruidegom
en de vriend van de bruidegom
die naast hem staat en naar hem hoort,
verheugt zich vol vreugde
over de stem van de bruidegom;
welnu, deze vreugde is
ten volle de mijne geworden:
30 hij moet toenemen en ik minder worden!

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Johannes →3
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Erik Maan uit Rotterdam op voorleesbijbel. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse gemeente Enkhuizen, Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen. Tijd: 10 uur, voorganger ds J Borst. “Midden in de advent licht de liturgische kleur paars op tot roze: vreugde! Waar wij naar uitzien is immers een vreugdevol gebeuren. De lezing uit Rechters 13 onderstreept dit: Manoach en zijn vrouw krijgen van een engel, een bode van God, te horen dat er een zoon geboren zal worden, die een begin zal maken met de bevrijding van het volk. In Johannes 3 wijst Johannes de Doper nogmaals van zich af, naar Jezus toe. Hij neemt een bescheiden plaats in, waarmee hij ware grootheid laat zien”. Link pknenkhuizen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van luitenant Aalt Fikse voor het leger des Heils corps Kampen op 9okt2011 over Johannes 3:22-30 Geert Wilders en Job Cohen en Johannes de Doper en Jezus. Link legerdesheils

Op You Tube: De doop van Jezus door Johannes de Doper in Jezus of Nazareth, de film van top(opera) regisseur Franco Zeffirelli uit 1977. Volgt de evangelies (6uur16). In 41 delen op You Tube (2m36). Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een soort dankgebed, eigenlijk een Christmass Carrol over vreugde: god rest ye merry gentleman (anno 1833).

God rest ye merry, gentlemen
Let nothing you dismay
Remember, Christ, our Saviour
Was born on Christmas day
To save us all from Satan's power
When we were gone astray
O tidings of comfort and joy,
Comfort and joy
O tidings of comfort and joy

In Bethlehem, in Israel,
This blessed Babe was born
And laid within a manger
Upon this blessed morn
The which His Mother Mary
Did nothing take in scorn
O tidings of comfort and joy,
Comfort and joy
O tidings of comfort and joy

From God our Heavenly Father
A blessed Angel came;
And unto certain Shepherds
Brought tidings of the same:
How that in Bethlehem was born
The Son of God by Name.
O tidings of comfort and joy,
Comfort and joy
O tidings of comfort and joy

"Fear not then," said the Angel,
"Let nothing you affright,
This day is born a Saviour
Of a pure Virgin bright,
To free all those who trust in Him
From Satan's power and might."
O tidings of comfort and joy,
Comfort and joy
O tidings of comfort and joy

The shepherds at those tidings
Rejoiced much in mind,
And left their flocks a-feeding
In tempest, storm and wind:
And went to Bethlehem straightway
The Son of God to find.
O tidings of comfort and joy,
Comfort and joy
O tidings of comfort and joy

And when they came to Bethlehem
Where our dear Saviour lay,
They found Him in a manger,
Where oxen feed on hay;
His Mother Mary kneeling down,
Unto the Lord did pray.
O tidings of comfort and joy,
Comfort and joy
O tidings of comfort and joy

Now to the Lord sing praises,
All you within this place,
And with true love and brotherhood
Each other now embrace;
This holy tide of Christmas
All other doth deface.
O tidings of comfort and joy,
Comfort and joy
O tidings of comfort and joy
Bron: God Rest Ye Merry Gentlemen – Christmas Carol Music and lyrics. Op You Tube: Annie Lennox (Eurithmics) zingt God rest ye Merry Gentlemen met prachtige videoclip. 604.000 views (3m44) Link youtube

VOLGENDE WEEK
18 december 2011, de 4e zondag van Advent.
2 Samuël 7:4-16
Psalm 132
Romeinen 16:25-27
Lucas 1:26-38
Gezang 128

Geen opmerkingen:

Een reactie posten