maandag 9 april 2012

15 april 2012, 2e na Pasen, Thomaszondag

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
15 april 2012 is de 2e zondag na Pasen. De zondag heet ook wel Beloken Pasen of het slot van de Paasweek. "Beloken" komt van beluiken, of "afsluiten".
Paus Johannes Paulus heeft in 2002 deze zondag uitgeroepen tot ''Barmhartigheidszondag of Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. In het latijn heet deze zondag Dominica in albis, zondag in witte kleren naar de witte doopkleren van volwassen die uit keuze gedoopt worden.
Een 3e/4e naam is Quasimodo-zondag naar de beginwoorden van het introïtus gezang "Quasi modo geniti infantes..." wat betekend als pasgeboren kinderen" wat verwijst naar de nieuwe gelovigen. (1 Petrus 2:2).
In de Orthodoxe Kerk wordt deze dag Thomaszondag genoemd: naar de ''ongelovige'' Thomas, die de wonden van Jezus wilde zien in Johannes 20:24-29. Dat lezen wij deze week ook want op deze zondag vertellen de evangelies over de verschijningen van Jezus na zijn wederopstanding aan zijn leerlingen. We lezen in Johannes over zijn verschijning op de 1e zondagavond ofwel Paaszondag en de volgende zondag als de ongelovige Thomas zijn 'zin krijgt'. 
 
Kennis tip: Bij Pasen horen eieren voor heidenen en christenen. Het ei is bijna overal ter wereld symbool van de opstanding en dus hét symbool voor Pasen. Al eeuwen lang worden eieren beschilderd, vroeger zelfs in de kleuren van het altaar om ze in de kerk te wijden. Er werden vroeger al eierrolwedstrijden gehouden en eieren werden uitgewisseld tussen geliefden of (in de Middeleeuwen) aan bedienden cadeau gedaan. Het verstoppen van eieren komt van de oude gewoonte om eieren in akkers te begraven om deze vruchtbaar te maken. Nog steeds staan ouders op Paaszondag voor dag en dauw op om eieren te verstoppen die de kinderen mogen gaan zoeken. Bron: vanharte

De Bach cantates voor deze zondag zijn Erfreut euch, ihr Erzen” (BWV 66) en “Bleib bei uns, denn es will Abend werden” (BWV 6) Deze cantates horen bij de Emmaüsgangers in Lucas 24:13-35 die Jezus ontmoeten na zijn wederopstanding (dit lezen wij niet). Het openingskoor zingt letterlijk regel 29 uit Lucas 24 hier met een mooie dubbele betekenis. 
 
Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) “Erfreut euch, ihr Erzen” (BWV 66) een kennelijk bijzondere uitvoering met alleen mannenstemmen. De bespreking van Eduard van Hengel op zijn Bachsite eduardvh (10m34) Link youtube

of kijk op dit blog op 1mei11 naar JS Bach (1685-1750) Cantate BWV 6 “Bleib bei uns, denn es will Abend werden” Part 1 (Coro) en Aria zonder naam van de solisten en het koor, gedirigeerd door Harnoncourt (9m19).

Concert tip
Za 14april2012 om 20uur Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 te Lemelerveld 'Bas-bariton in concert' Harm Hoeve, orgel en Rob van Surksum, bas-bariton spelen en zingen ‘The Holy City’ van S. Adams, ‘Ave Maria’ van J.S. Bach/Ch. Gounod, Twee delen uit Cantate 92: ‘Ich habe genug’ en ‘Schlummert ein’ van J.S. Bach, Twee werken uit Italië: ‘Caro mio ben’ van G. Giordani en ‘Slavenkoor’ van G. Verdi, Twee musicalliederen: ‘Chess’ van B. Anderson en ‘Music of the night’ van A. Loyd-Webber, etc. En orgelsolo's. Kaarten 12euro, kinderen t/m 12jaar gratis Reserveren op tel. nr. 0572-371838 (Huetink) of 038-4224079 (Boks). Koffie/thee met een koek en een drankje en hapje na afloop inclusief. Link christelijkeconcertagenda

TEKSTEN
Deze week is het thema de verschijning van Jezus en zijn boodschap. Maar ook vreugde over de Heer die geeft, die liefheeft en zijn verbond nakomt in Jesaja en de psalm(en). In de 1e brief van Johannes benadrukt hij dat Christenen van hun medemensen moeten houden en in Johannes de Ongelovige Thomas die ook de wonden van Christus wil zien.
Jesaja 26:1-10
Psalm 111 of 133
1 Johannes 5:1-6
Johannes 20:19-31
Gezang 207


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de grote profeten, maar eigenlijk zijn de boekrollen geschreven door 3 of zelfs meerdere mensen. Wij lezen uit de boekrollen van de 1e Jesaja (boekrol 1-39 geschreven rond 750-700 voor Chr.)
Zijn boekrollen 24-26 worden de Apocalyps of de openbaring van Jesaja genoemd, het beschrijft een eindtijd waarin aardse machten zullen vallen en vervangen door Goddelijke wereldmacht. Net als vorige week lezen we een lied, een danklied dat gezongen zal worden in Juda nadat God vrede heeft gebracht. 
 
Kunst tip: de Deipara Virgo oftewel De verheerlijking van de Maagd door Ambrosius Benson (Lombardije, 1495 - Brugge, 1550) een Italiaans/Vlaams kunstschilder. Hij schilderde (ook hier) Sibillen, vrouwelijk profeten zoals Maria, de moeder van Jezus, Maria Magdalena, Lucretia en Judith. Deze vier vrouwenfiguren waren erg populair in het begin van de zestiende eeuw. De gekroonde Maria verschijnt samen met haar zoon tussen de wolken, die door de engelen worden verdreven. Op de voorgrond staan naast de sibillen drie profeten. Zij worden geïdentificeerd aan de hand van de banderollen in hun hand. Van links naar rechts zijn het: De Cumaanse sibille, de profeten Jesaja, Salomo en Balaam en de Perzische sibille. Nu in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen). Link vlaamsekunstcollectie.be

JESAJA 26:1-10
1 Te dien dage zal deze zang worden gezongen in het land van Juda: wij hebben een sterke stad, voor haar vrijheid zet hij muren en schansen. 2 Doet open de poorten, laat binnenkomen het rechtvaardige volk dat de trouw heeft bewaard; 3 in gezindheid geschraagd behoedt ge vrede en nog eens vrede; ja, bij u is toevlucht! 4 Zoekt toevlucht bij de Ene, voor eens en altijd, want hij, de Ene, is de rots der eeuwen. 5 Want hij heeft zuchtend ineen laten zakken die hoog waren gezeten, een vesting onneembaar, hij vernedert haar, hij laat haar vallen ter aarde, haar geraken tot in het stof. 6 Vertreden zal haar de voet, de voeten van de gebogene, de schreden van de geringen. 7 Voor de rechtvaardige is oprechtheid het pad, rechtuit gaat het voetspoor van een rechtvaardige, gij effent het. 8 Ook op het pad van uw gerichten, o Ene, hebben wij gehoopt, op u, naar uw naam en uw gedachtenis is het verlangen van de ziel. 9 Met heel mijn ziel verlang ik naar u in de nacht, ja, in de ochtend zoekt mijn geest in mij naar u; want zodra uw gerichten over de aarde gaan zullen zij gerechtigheid leren, de bewoners der wereld. 10 Wordt een boosdoener begenadigd, zal hij nooit gerechtigheid leren, in het land van rechtvaardigheid sticht hij kwaad; nooit zal hij zien de hoogheid van de Ene.
In de naardensebijbel vertaling Zoek Jesaja → 26

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Henk Janssen ofm deken uit Arnhem op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse gemeente Naarden, Grote Kerk, Kerkplein Naarden. Tijd: 10uur, voorganger dr JP Schouten, feestelijk diensten van Pasen tot Pinksteren.Link Kerkjournaal Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Afscheidspreek van ds. Nelleke Janse-van Zessen over psalm 104 en Jesaja 26:1-6 bij haar afscheid op 17juni2011 in ‘t Hoge Licht, Driebergen. Link grotekerkdriebergen (onderaan)

Op You Tube: Taizé lied over Jesaja 26:9 Opgenomen op een Youth Meeting in Brussel België, 2008/2009. Iedere Nacht verlang ik naar u, o God, ik hunker naar u met heel mijn ziel. My soul yearns for you in the night, my spirit within me earnestly seeks you. Meine Seele sehnt sich nach dir in der Nacht, mein Geist sucht dich zutiefst in mir. L`anima mia anela a te di notte, il mio spirito nel mio intimo ti cerca. (2m54) Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. In het Latijn heet de psalm Confitebur tibi. Eer aan de Heer in de Naardense Bijbel vertaald met (H)alleluja. Psalm 111 is een acrostichon: de versregels beginnen met de opeenvolgende letters van het Hebreeuwse alfabet.
De 1e regels is al een interessant vertalingsonderwerp, in de Naardense Bijbel 'de kring der oprechten', in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is het ''broeders'' en in de Groot Nieuws Bijbel (GNB 1984) is het 'in eendracht samen'.
In psalm 111 wordt God geloofd, ook in r6 omdat hij zijn uitverkoren volk het land van andere volken gaf. Dat is gezien de situatie in Israël natuurlijk een wat gevoelig onderwerp, wellicht dat daarom ook psalm 133 wordt voorgesteld* (NB We lazen deze psalm ook al op 29jan12 misschien dat er daarom een alternatief is). In de Naardense Bijbel is de vertaling zo duister dat dit niet helder is. Maar in de NBV en de GNB staat letterlijk ''hij gaf hun het land van andere volken''. * Omdat psalm 133 een korte psalm is zet ik hem er even onder.

Kunst tip: Priester, violist en componist Antonio Vivaldi Venetië, 1678 – Wenen, 1741), componeerde Beatus vir voor psalm 111 voor twee sopranen, een alt, vierstemmig(?), violen en basso continuo in B flat major (RV 598). Uitvoering door Susan Gritton, sopraan I; Catrin Wyn-Davies, sopraanII, Catherine Denley, alt; de King's Consort met Robert King als dirigent (7m26). Link YouTube Of kijk op dit blog op 1mei2011 naar de psalm in C flat (Kunst tip bij psalm 111)

PSALM 111
1 Alleluia, ik dank de Ene met heel het hart, binnen de kring der oprechten, een samenkomst; 2 groot zijn de daden van de Ene, doorvorsbaar voor elk met behagen daarin; 3 en glans en luister straalt van zijn werk, fleur houdt zijn gerechtigheid voor altijd; 4 genadig en barmhartig is de Ene, hij doet zijn wonderen voorgoed gedenken; 5 indachtig is hij voor eeuwig zijn verbond, ja, wie hem vrezen gaf hij teerkost; de kracht van zijn daden heeft hij zijn gemeente gemeld; 6 verleende hun het erfdeel van volkeren; 7 machtig zijn zijn handen in trouw en recht, nooit onbetrouwbaar is al wat hij instelt; 8 ondersteund voor altijd en eeuwig, product van trouw en oprechtheid; 9 redding, loskoop zond hij zijn gemeente, sloot voor eeuwig zijn verbond, te vrezen en heilig is zijn naam! 10 vreze voor de Ene is het beginsel van wijsheid, weg tot goed inzicht voor wie daarnaar doen; zijn lof blijft staande voor altijd!
 
PSALM 133 Ecce, quam bonum!
1 Opgangenzang, van David Zie, hoe goed en hoe lieflijk, als broeders ook zetelen in eendracht. 2 Dat is als de goede olie op het hoofd, die neerdaalt op de baard, de baard van Aaron, die neerdaalt op de monding van zijn mantels; 3 als dauw van de Hermon, die neerdaalt op de bergen van Sion, want daar heeft de Ene geboden de zegen, leven tot in der eeuwigheid.
In de naardensebijbel vertaling Zoek Psalmen en dan 111 en 133
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Rinse Posthuma op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.
Liever live?
Protestantse emeente Schoonhoven-Willige-Langerak De Hoeksteen Albert Schweitzerlaan 2, Schoonhoven Tijd: 10uur, voorganger nb Link pg-dehoeksteen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt
Preek In het Engels, omdat de psalmen in het Engels vaak zo mooi klinken en de psalm hier regel voor regel behandeld wordt. Homily van Dom Mark Daniel Kirby, Prior van Stamullen Priory, onder het patronaat van Our Lady of the Cenacle, in Stamullen, County Meath, Ierland. Op 31jan10 waarin hij stelt dat de psalm gaat over Jezus. Link psalm 111
Op You Tube: De tekst van psalm 111 met mooie beelden en muziek door ThuisbijThuis (2m54). Link youtube

1 JOHANNES 5
1 Johannes 5 is het 23ste boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief die wordt toegeschreven aan de leerling Johannes en waarvan het begin inderdaad opvallende gelijkenis vertoont met de beginregels van het evangelie van Johannes. De brief is meer een breed gericht schrijven en waarschuwt tegen valse profeten, anti- christen, tegenstanders van Jezus. Vooral me mensen die zich verheven voelen boven anderen en zelfs boven de regels en wetten van de Heer worden toegesproken en dat geldt ook voor de 6 regels die wij deze week lezen. Johannes roept op tot liefde voor de medemens, iedereen r1 ... 'wie uit hem geboren is'.
R6 hij die gegaan is door water (doop) en bloed (kruisiging). NB In Johannes verhaal van Jezus dood Joh 19:34 staat als enige het verhaal dat Jezus zij(de) na zijn dood door een soldaat met een lans doorboord werd en dat er bloed èn water uit liep. 
 
Kunst tip: vanwege het bloed in r6 Christus als man van Smarten, met zijn martelwerktuigen, een bekend fenomeen in de christelijke kunst. In het Rijksmuseum, Amsterdam hebben ze een huisaltaartje uit 1400 dat ook een reliekhouder is. Op de site wordt het begrip man van Smarten uitgelegd. Link Rijksmuseum BK-17045

1e brief van JOHANNES
1 Ieder die erop vertrouwt dat Jezus de Christus is, is uit God geboren, en ieder die liefheeft hem die geboren deed worden heeft lief wie uit hem geboren is. 2 Hieraan herkennen we dat we de kinderen Gods liefhebben: wanneer we God liefhebben en zijn geboden doen; 3 want dit is de liefde voor God, dat we zijn geboden houden, en zijn geboden zijn niet zwaar, 4 omdat al wat uit God geboren is de wereld overwint; en dit is de overwinning die de wereld heeft overwonnen: ons geloof. 5 Als iemand de wereld overwint dan is het wie het geloof heeft dat Jezus de Zoon van God is; 6 hij is het die gegaan is door water en door bloed, Jezus Christus, niet met het water alleen, maar met het water en met het bloed; de Geest is het die dat betuigt, omdat de Geest instaat voor de waarheid;
In de Naardensebijbel vertaling Zoek 1e brief van Johannes → 5
Ook interessant de vertaalaantekening bij de NBV vertaalaantekeningen Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.
 
Liever luisteren?
Wil Noordegraaf uit Rotterdam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel 1 Johannes is het 23ste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
St Jacobus parochie, Heilige Jacobus de Meerdere kerk, Parkstraat 65a, Den Haag. 4 diensten 9uur Nederlandse liturgie, om 10.15uur: Latijnse Hoogmis, Gregoriaanse Missa I, Regina Caeli, Credo IV, om 12.15uur Nederlandse liturgie met zang; kinderwoorddienst Elly Schoonbeek-Hofstede en om 15uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Marialof. Bijzonderheden Beloken Pasen en de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Teksten: Handelingen 4:32-35 (alt), 1 Joh. 5, 1-6 en Joh. 20, 19-31. 3 diensten Link StJacobus Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van onbekende preker toegezonden aan ontmoeting.be op 5/1998(?) over 1 Johannes 5:1-10 of 'Mens erger je niet' Link ontmoeting.be

Op You Tube: In het Engels Dr Oakley voor/door Alpha & Omega ministries over de 1e brief van Johannes 5:1 Regeneration, Faith and Tradition (18m) Link youtube

JOHANNES
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Johannes was 'een leerling' van Jezus, het is echter waarschijnlijk pas rond 90 na Christus opgeschreven in Efeze (Turkije). Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven, sterven en wederopstanding van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor: soms identiek en soms een beetje anders.
Het eerste stukje dat we deze week lezen komt voor bij alle evangelies het accent is wel anders. Bij Mattheus 28:16-20, Marcus 16:14-18 en in Lucas 24;36-49 ligt het wat meer op de uitzending van de leerlingen om evangelisatie werk te gaan doen (in Marcus 16:17-20 zelf door wondergenezingen en handopleggingen). In ons stukje uit Johannes gaat het juist om het vergeven van mensen en ''vrede zij met u''.
Het 2e stukje dat we lezen komt alleen voor bij Johannes maar 9is wel hele bekend, het is het verhaal van de 'Ongelovige Thomas' die even weg was tijdens Jezus verschijning aan de leerlingen en zegt het alleen te geloven als hij de handen van Jezus heeft gezien met de gaten van de spijkers en de zij met het gat van de speer (waar water en bloed uit stroomde ? . NB In Lucas 24:40 laat Jezus ook zijn handen en voeten aan de leerlingen zien als bewijs van zijn kruisiging.
De laatste regel is heel bijzonder en ook uniek voor Johannes: hij richt zich direct tot de lezer met een soort samenvatting en appèl: Dan doet Jezus ook wel vele andere tekenen voor het aanschijn van de leerlingen, die niet zijn opgeschreven in dit boek; maar déze zijn opgeschreven opdat gij zult geloven dat Jezus is: de Christus, de Zoon van God, en opdat u die dit gelooft leven hebt in zijn naam!

Kunst tip: De ongelovige Thomas, nb in het Engels heet hij the doubting, de twijfelende Thomas, dat heeft toch een heel andere inhoud. Hier een olieschilderij op paneel van AH, niet deze blogger maar een 16e eeuwse anonieme schilder uit de Nederlandse school, van wie 9 panelen zijn opgenomen in Joconde, de digitale collectie van Franse Musea. Artist AH of Joconde Nu in het Musee des Beaux Arts, Lyon, Frankrijk. Link biblical-art

JOHANNES 20:(19)24-31
19 Als het dan laat is op die dag, de eerste na de sabbat, en de deuren gesloten zijn daar waar de leerlingen zijn uit vrees voor de Judeeërs komt Jezus binnen en gaat in het midden staan; hij zegt tot hen: vrede voor u! 20 Als hij dat zegt toont hij aan hen zijn handen en zijn zijde. Vol vreugde zijn dan de leerlingen bij het zien van de Heer. 21 Dan zegt Jezus weer tot hen: vrede voor u! zoals de Vader mij heeft uitgezonden zo stuur ook ik u uit! 22 Als hij dat gezegd heeft blaast hij hen toe en zegt hij tot hen: neemt in u op aanblazing van de Heilige; 23 wier zonden ge vergeeft, hun zijn ze vergeven; wie ge ze laat houden, die houden ze!

De ongelovige Thomas
24 Maar één van de twaalf, Tomas, die Tweeling genoemd wordt, was niet bij hen toen Jezus kwam; 25 dus hebben de andere leerlingen het hem gezegd: wij hebben de Heer gezien! Maar hij zei tot hen: als ik niet in zijn handen het litteken van de spijkers zie en niet mijn vinger kan leggen op de plek van de spijkers en mijn hand mag leggen op zijn zijde, zal ik echt niet geloven! 26 Acht dagen later zijn zijn leerlingen weer daarbinnen en is ook Tomas bij hen. Jezus komt binnen; de deuren zijn gesloten; hij gaat in het midden staan en zegt: vrede voor u! 27 Daarop zegt hij tot Tomas: breng je vinger eens hierheen, en zie mijn handen; breng je hand hierheen en leg hem op mijn zijde; geef je ongeloof op en geloof! 28 Tomas antwoordt en zegt tot hem: mijn Heer en mijn God! 29 Jezus zegt tot hem: omdat je mij gezien hebt ben je tot geloof gekomen; zalig die niet zien en toch geloven! 30 Dan doet Jezus ook wel vele andere tekenen voor het aanschijn van de leerlingen, die niet zijn opgeschreven in dit boek; maar déze zijn opgeschreven opdat gij zult geloven dat Jezus is: de Christus, de Zoon van God, en opdat u die dit gelooft leven hebt in zijn naam!
In de Naardensebijbel vertaling Zoek Johannes 20
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Oemar van der Woerdt uit Rotterdam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Thomasviering in de Mariakerk, Wilhelminalaan 63, Oosterhout Tijd: 10.30uur, voorganger nb. Thomasvieringen zijn - in de voetsporen van ‘de ongelovige Thomas’ - bedoeld voor mensen die graag zelf willen onderzoeken voordat zij geloven. De vieringen zijn toegankelijk voor gelovigen en ongelovigen. We luisteren naar wijze en prikkelende woorden uit het evangelie, zijn stil met elkaar, we bidden en zingen. We delen brood dat ons verbindt met de aarde, met elkaar, met Hem. Na de viering is er gelegenheid om elkaar onder het genot van een kop koffie te ontmoeten. Link thomasoosterhout Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van de Dominicanen voor 27 april Pasen op over Wat is nu geloven?
(27 april)
Link dominicanen.be

Op You Tube: Uit de film The Visual Bible: the Gospel of John uit 2003 van Philip Saville met Christoffer Plummer als de verteller (John). Het begint bij Jozef van Arimathea die Jezus naar een graf brengt en vanaf 4m26 Jezus bezoekt de leerlingen en vanaf 6m komt Thomas (9m50). Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het gebed uit de preek bij Johannes 20 over de ongelovige Thomas.

Vandaag is de verrezen Heer ook hier midden onder ons.
Daarom bidden wij vol vertrouwen:
Voor alle eerlijk zoekende mensen,
en voor allen die halsstarrig weigeren
te geloven in de verrijzenis van de Heer;
dat zij mogen komen tot een persoonlijke ontmoeting met Hem.
Voor alle eerste communicanten en vormelingen;
dat zij binnen de geloofsgemeenschap
steeds steun vinden voor hun geloof.
Voor onze plaatselijke Dominicushuisgemeenschap;
dat wij steeds mogen leven
vanuit de kracht van de verrijzenis van Jezus.
Want Gij, God, laat ons niet alleen,
wanneer angst en twijfel ons overvallen.
Wees ons steeds nabij in Jezus, onze Heer. Amen.

VOLGENDE WEEK
22 april 2012, 3e van Pasen

Micha 4:1-5
Psalm 98 (Psalm 4)
1 Johannes 1:1-7
Johannes 21:15-24(25)
Gezang 83

Geen opmerkingen:

Een reactie posten