maandag 16 april 2012

22 april 2012, 3e van Pasen, Misericordia


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
22 april 2012 is de 2e na of de 3e zondag van Pasen. Katholieken noemen deze zondag Misericordia Domini naar Psalm 33:5 'Van de barmhartigheid van de HEER is de aarde vervuld'. Op het oecumenisch leesrooster staat echter psalm 98.
 
Kunst tip: Wolfgang Amadeus Mozart schreef in 1775 een heftig, bijna dreigend religieus werk dat onder de Latijnse naam bekend is Misercordia Domini (KV 222).

Op You Tube: Het Rias Chamber Chorus en het Berlin Radio Symphony Orchestra gedirigeerd door Marcus Creed (op de CD LaserLight 15883 uit 1990) (6m20) Link youtube
Heel anders Misercordia Domini door Taizé zangers van/voor het Protestantse klooster in Taizé, Frankrijk (2m53). Link youtube.

De Bach cantates voor deze zondag zijn “Du Hirte Israel, höre” (BWV 104), “Ich bin ein guter Hirt” (BWV 85), “Der Herr ist mein getreuer Hirt” (Koraalcantate BWV 112). Hirt betekent herder en deze cantates horen dan ook bij Johannes 10: 12-16 "Ik ben de goede herder" wij lezen Johannes 21:15 ev waarin Jezus Petrus 3x vraagt zijn schapen te weiden.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) “Du Hirte Israel, höre” (BWV 104) met Paul Agnew, tenor en Klaus Mertens, bas. The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir Ton Koopman met de complete tekst (18m46) Link youtube

Of kijk op dit blog op 8mei11 naar J. S. Bach - Cantata "Der Herr Ist Mein Getreuer Hirt" (BWV 112). Amsterdam Baroque Orchestra, dirigent Ton Koopman (1 van 2, 5m21).
Bach schreef een motet (BWV 225) voor de psalm die wij deze week lezen (98). Kijk bij de psalm onderaan bij Op You Tube. Motetten werden geschreven voor uitvoering bij begrafenisdiensten. Deze meerstemmige stukken zijn zo moeilijk dat ze zelden uitgevoerd worden door amateurs. Bron Wikipedia Motetten Singet_dem_Herrn_ein_neues_Lied

Concert tips
Zo22april12 van 16-17.30 uur in de Kruiskerk, Kerkweg 6 te Wezep een meezing-concert van 20 psalmen in de Kruiskerk te Wezep. 20 recent verschenen psalmvertalingen op teksten van Huub Oosterhuis en muziek van Antoine Oomen. Met het Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek o.l.v. Antoine Oomen en Roland Aalbers aan de vleugel. Eerst samen de volkspartijen oefenen, dan samen zingen Link kruiskerkwezep of
Zo22april12 om 19uur, Sint-Maartenskerk, Kerkplein 1, Zaltbommel. JS Bach cantate
Du Hirte Israel, höre” (BWV 104) met Arie Hoek en het Cappella & Bachorkest Sint-Maarten Link Stichting Maartenskerkmuziek


TEKSTEN
Deze week is het thema de toekomst. In Micha de belofte van een toekomstige hemel(se stad) op aarde waar God zelf zetelt, onderwijst, recht spreekt. Waar vrede is en religieuze tolerantie. Een mooie toekomst bezongen in psalm 98. In 1 Johannes 1 het woord en het licht en in zijn evangelie (21:15ev) Jezus die 3x maar Petrus vraagt of hij zijn 'schapen' wil weiden. In het gezang ook Petrus die weer tot drie maal toe gevraagd wordt. 

Micha 4:1-5
Psalm 98 (4)
1 Johannes 1:1-17
Johannes 21:15-24(25)
Gezang
83


MICHA

Micha
is het 28ste boek van het Oude Testament. Het is een van kleinere profeten en er wordt gezegd in de Goed Nieuws Bijbel (GNB) dat hij een tijdgenoot van de 1e Jesaja was rond 750-700 voor Chr. Hij voorspelde net als Jesaja de verwoesting van de tempel (Micha 1), maar ook een bloeitijd voor de Heer en zijn bergstad Jeruzalem. In het stukje dat wij vandaag lezen zit een regel die letterlijk bij Jesaja voorkomt (2: ...4) en heel bekend is: zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen, zij zullen niet meer volk tegen volk een zwaard dragen en zij zullen geen oorlog meer leren; Het is een soort motto van de Verenigde Naties en staat behalve op een beeld in de tuin (zie dit blog 28nov2010 ook op de muur gebeiteld. Hemelburgers UN
 
Volgens de GNB (1984) wordt Micha gekenmerkt door de dialoog in boekrol 2-5 waarin hij wordt tegengesproken door tegenstanders. In de Nieuwe BijbelVertaling (NBV uit 2004) is dit niet 'zo' terug te lezen. Kennelijk kan het ook Micha zelf zijn die na het zuur ook zoet profeteert (deze uitdrukking kom van de berijmde versie van psalm77). De NBV dateert Micha ook veel later: rond 500 voor Christus. De Micha die nu bekend is is geredigeerd in de 3e of 4e eeuw voor Chr.

Kunst tip: Naar r4 Het gedicht onder de appelboom van psychiater dichter Rutger Kopland met o.a. toen werd het langzaam weer te mooi om waar te zijn … gelukkig kwam er iemand naast mij zitten, om precies te zijn jij Link op pknemmenoost gedicht onderdeappelboom

Als Remonstrants gedoopte, een zeer liberale variant van het Protestantisme, wordt ik erg aangesproken door regel 5 waarin het geloof in andere goden wordt gerespecteerd: Want alle gemeenschappen mogen voortgaan ieder in de naam van zijn god.... De preek van ds Piet van Die gaat over deze regel.

MICHA 4:1-5
1 Geschieden zal het in het latere der dagen dat de berg met het huis van de Ene gereed zal staan aan het hoofd van de bergen, hij boven heuvels verheven zal zijn; gemeenschappen zullen naar hem toestromen 2 en gaan zullen vele volkeren, en zeggen: gaat mee, laten wij opklimmen naar de berg van de Ene, naar het huis van Jakobs God opdat hij ons zal onderrichten in zijn wegen en wij zullen gaan over zijn paden; ja, van Sion moge onderricht uitgaan, spreken van de Ene uit Jeruzalem! 3 Rechtspreken zal hij tussen vele gemeenschappen en terechtwijzen zal hij krachtige volken tot ver weg; zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen, zij zullen niet meer volk tegen volk een zwaard dragen en zij zullen geen oorlog meer leren; 4 zij zullen zitten ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom en niemand die hen opschrikt; ja, de mond van de Ene, de Omschaarde, heeft gesproken! 5 Want alle gemeenschappen mogen voortgaan ieder in de naam van zijn god, maar wij zullen voortgaan in de naam van de Ene, onze God, voor eeuwig en dan nog!

JESAJA 2:4 Rechtspreken zal hij tussen de volkeren, vonnis vellen voor gemeenschappen vele; smeden zullen ze hun zwaarden tot ploegscharen, hun speren tot snoeimessen; niet meer opheffen zal volk tegen volk een zwaard, ze zullen de oorlog niet langer leren.
In de naardensebijbel vertaling Zoek Micha →4
Micha is het 28ste boek van het Oude Testament.
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?
Niet Andries Knevel op op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Micha is het 28ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Akkrum, Om e Toer 6 Akkrum, Tijd 9.30 uur, voorganger ds Reinhardt Wollenberg (?) Micha 4 en Johannes 21 evt Handelingen. Link pgakkrum bij nieuws (op issuu) staat het laatste kerkblad voor april/mei. Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Piet van Die voor de gereformeerde (PKN) kerk ‘De Morgenster’ in Papendrecht op 26sept04 over Micha 4:105 'Wegen naar vrede. Link pietvandie (halverwege de pagina)

Op You Tube: Black Eyed Peas protest & vraag song Where Is The Love? (3m13) Lyrics lyrics007 BlackEyedPea WhereIsTheLove Link youtube


PSALM

Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. In het Latijn heet de psalm
Cantate Domino net als psalm 96 die wij op 15jan12 lazen.

Kunst tip: Psalm 97 (98) in het Glenorchy psalter, een psalmenboek uit 1450 genoemd naar een van haar latere bezitters in het eerste kwart van de16e eeuw de 3e Earl of Glenorchy, Colin Campbell. Het Glenorchy Psalter werd gebruikt in een klooster in Argyll, in Schotland voor de Reformatie. Nu in de British Library London, VK Link europeana.eu

PSALM 98 Cantate Domino.1 Zingt voor de ENE een nieuw gezang, want wonderen heeft híj gedaan; redding bracht hem zijn rechterhand, de macht van zijn heilige arm!
2 Doen kennen heeft de ENE zijn reddende werk, voor de ogen der volkeren heeft hij zijn gerechtigheid onthuld.
3 Hij gedacht zijn vriendschap en zijn trouw aan Israëls huis, toen zagen alle einden der aarde de redding door onze God! 4 Schalt het uit voor de ENE, heel de aarde, weest blij, jubelt, musiceert!
5 Maakt muziek voor de ENE bij de harp, bij de harp muziek die klinkt als een klok!
6 Bij trompetten en de klank van de ramshoorn, schalt het uit voor het aanschijn van de Koning, de ENE!
7 Davere de zee en zijn volheid, de wereld en wie op haar zijn gezeten!
8 Laat rivieren klappen in de hand, laat eensgezind bergen juichen met hen mee!
9 voor het aanschijn van de ENE, want hij zal komen om te richten de aarde, hij zal de wereld in gerechtigheid richten, gemeenschappen naar ongekromd recht!
In de naardensebijbel vertaling Zoek Psalmen → 98
Psalmen is het 19te boek van het Oude Testament.
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.Liever luisteren?
Janneke Almekinders op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Niet gevonden. Kijk op churchatwork voor een (Katholieke) dienst bij u in de buurt.

Preek van Klaas-Willem de Jong voor de (PKN) Hervormde/Gereformeerde Gemeente Oudshoorn-Ridderveld in 2001 over Jesaja 44 en psalm 98. Thema: Eindelijk gerechtigheid! Link jong psalm98

Op You Tube: JS Bach moten Lobet Den Herrn In Seinen Taten (BWV 225) door het Hilliard Ensemble. Met de tekst in het Engels Psalm 98 (1-3) en 150 (2;6) De tekst in het Duits op webdocs 225 (3m56) Link youtube


1 JOHANNES
1Johannes is de 23ste boekrol van het Nieuwe Testament en de brieven gaan vooraf aan Openbaringen van de zelfde auteur. De brief wordt aan Johannes toegeschreven vanwege het begin (Het woord) dat wij vandaag lezen en dat sterk lijkt op het begin van zijn evangelie. Mooi en bekend zijn de regels 5-7 over het God is het licht en de wandel niet in de duisternis.

Kunst tip: Het reinigend licht, cleansing light van Cornelis Monsma (1945 Friesland) abstract expressionistisch kunstenaar die christelijke thema's verbeeldt. Link monsmart Meer werk van Monsma op biblical-art artist

1 JOHANNES 1:1-17
1 Wat is geweest van het begin af, wat wij hebben gehoord, wat wij met onze ogen hebben gezien, wat wij hebben aanschouwd en onze handen hebben betast van het woord dat leven is, 2 ja, het leven zelf is verschenen, en wij hebben gezien en betuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is verschenen; 3 wat wij hebben gezien en gehoord kondigen wij ook u aan, opdat ook gij gemeenschap hebt met ons; onze gemeenschap is met de Vader en met zijn zoon Jezus Christus; 4 en dat wij dit nu schrijven maakt onze vreugde volkomen! 5 En dit is de verkondiging die wij van hem hebben gehoord en u kond doen: God is licht, en duisternis is er bij hem helemaal niet! 6 Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen we en bedrijven we onwaarheid; 7 als we in het licht wandelen zoals hij in het licht verkeert, dan is er gemeenschap tussen ons beiden en reinigt het bloed van zijn zoon Jezus ons van alle zonde; 8 als we zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden we onszelf en woont er geen waarheid in ons; 9 als we onze zonden belijden: hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid; 10 als we zeggen dat we nooit zondigen, maken we hem tot leugenaar en woont zijn woord niet in ons.
In de Naardensebijbel vertaling Zoek 1 Johannes →1
1 Johannes is het 23ste boek van het Nieuwe Testament.
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?
Oemar van der Woerdt uit Rotterdam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse gemeente Groesbeek, Kerkstraat 18, Groesbeek. Tijd 10.00 uur, voorgangster da Overbeek uit Nijmegen Micha4, 1 Johannes 1 en Handelignen.Link pkn-groesbeek Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Beluister de Preek van ds P Veerman op 5 juli2009 over 1 Johannes 1:5-7 (het Licht) op de EO met 14 muziekstukken over Licht. Link EO Groot_Nieuws

Op You Tube: in het Engels met de tekst voorgedragen als een rapsong door Boogalu 1 John 1 upload door HipHopFix (2m28) Link youtube


JOHANNES
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt alleen voor bij Johannes maar is wel belangrijk, het maakt Petrus de vader van de Christelijke kerk; hij moet de schapen wijden. Saillant detail: Jezus vraagt Petrus tot drie keer toe of hij van hem houdt, een verwijzing naar de verloochening van Jezus door Petrus toen Jezus gevangen werd genomen.

Ook opvallend, r20-r24 waarin Johannes stelt dat hij de leerling is waarvan Jezus het meeste houdt en de slotregel (r25) Die zo ongelofelijk tijdloos is. Er zijn nog vele andere dingen die Jezus heeft gedaan; als die één voor één beschreven werden zou, naar ik meen, de wereld zelf geen ruimte meer hebben voor de volgeschreven boeken.

Kunst tip: Johannes de evangelist met zijn symbool de arend/adelaar in Petrus Comestor, Bible historiale. Raoulet d'Orléans (kopiist), Jean Bondol, Eerste Meester van de Bijbel van Jean de Sy, en anderen (verluchters) In 1372 in Parijs. Nu in het Meermanno Westreenianum Koninklijke Bibliotheek Den Haag. Nr 10 B 23. Link mnemosyne
of
Kunst tip: Glas in lood raam van Jezus en Petrus door William Morris en Ford Maddox Brown voor de Jesus kerk, in Troutbeck , Cumbria UK. Zonder datering maar William Morris leefde van 1834 tot 1896 en wordt beschouwd als een van de belangrijkste kunstenaars van de Arts&Crafts, toegepaste kunst. Link stainedglassphotography

JOHANNES 21:15-25
15 Wanneer ze dan het morgenmaal gehouden hebben zegt Jezus tot Simon Petrus: Simon-van-Johannes, heb je mij lief, méér dan zij? Hij zegt tot hem: ja Heer, u wéét dat ik uw vriend ben!
Hij zegt tot hem: weid mijn bokjes! 16 Weer, een tweede keer, zegt hij tot hem: Simon-van-Johannes, heb je mij lief? en hij zegt tot hem: já Heer, u weet dat ik uw vriend ben! Hij zegt tot hem: hoed mijn schaapjes! 17 Ten derden male zegt hij tot hem: Simon-van-Johannes, ben je mijn vriend? Petrus wordt bedroefd, omdat hij ten derden male tot hem zegt 'ben je mijn vriend?', en hij zegt tot hem: Heer, u weet alles, u kent mij toch als uw vriend? Jezus zegt tot hem: weid mijn schaapjes! 18 vast en zeker is het, zeg ik je: toen je jonger was omgordde je jezelf en ging je waar je wilde; wanneer je oud wordt zul je je handen uitstrekken en een ander zal je omgorden en brengen waar je niet wilt! 19 Daarmee zegt hij in tekentaal met wat voor dood hij God verheerlijken zal. Als hij dat gezegd heeft zegt hij tot hem: volg mij!20 Als Petrus zich omkeert neemt hij waar dat de leerling welke Jezus het meest heeft liefgehad hem volgt, hij die ook bij de maaltijd tegen zijn borst leunde en zei 'heer, wie is het die u overlevert?' 21 Als hij hem dan ziet zegt Petrus tot Jezus: Heer, en wat zal híj? 22 Jezus zegt tot hem: indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, is dat iets tegen jou? voor jou geldt: volg mij! 23 Als dit woord dan aankomt bij de broeders denken ze dat die leerling niet zal sterven; maar Jezus heeft niet tot hem gezegd dat hij niet zal sterven, nee, 'indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, is dat iets tegen jou?' 24 Hij is de leerling die van dit alles getuigt en dit alles heeft beschreven, en we weten dat zijn getuigenis waar is. 25 Er zijn nog vele andere dingen die Jezus heeft gedaan; als die één voor één beschreven werden zou, naar ik meen, de wereld zelf geen ruimte meer hebben voor de volgeschreven boeken.

In de
Naardensebijbel vertaling Zoek Johannes 21 Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament.Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Wil Noordergraaf uit Rotterdam op voorleesbijbel1 (1-4) en voorleesbijbel2 (5-7 ev). In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Oude of Martini Kerk, Herenstraat 77 ( tussen de Parkweg, de Van Schagenstraat en de Herenstraat centraal in het Oude Dorp van) Voorburg. Tijd: 10 en 19uur, voorganger Ds. Sterrenburg, Johannes 21: 15-24. Voor deze zondag wordt Handelingen 3: 17-26 als alternatieve lezing aangereikt, de lezing die de kinderen vandaag volgen. Link oudekerkvoorburg Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. Marco Luijk voor de Protestantse Gemeente Uitgeest Akersloot op 30april2006 over Johannes 21:15-24 en Hooglied 1. Thema: heb je me lief? Link doc uitgeest-akersloot.pkngemeente 30apr06

Op You Tube: Niet erg goed, ook de opname, maar wel met verwijzingen naar de Bijbelteksten waaronder Johannes 21:19 en in de tekst van de Monkeys is her/she is vervangen door God. Zonder vermelding van de uitvoerenden. Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer naar het thema van deze week een gebed 'Om Toekomst' uit 20 gebeden op Gedachten over Gebed. Van (Remonstrantse) kerkwinkel Koinonia met oa mooie ikonen.

OM TOEKOMST
Vol van verlangen kijken wij uit naar wegen
die ons bevrijden van onrust en onzekerheid,

die ons leiden naar harmonie.

Wij zouden meegenomen willen worden
op uw goddelijke stroom van licht en lucht,
doordrongen van uw onuitputtelijke goedheid.
Wij zouden gedragen willen worden
op de vleugels van uw Geest
zodat we vrede vinden in een leven
binnen de horizon van ons bestaan.
We zien uit naar een leven
waarin het leed ons raakt, maar niet zó
dat we ervoor weglopen;
Waarin vreugde de boventoon voert, zó
dat we ons bestaan dagelijks kunnen ontvangen
als een kostbaar geschenk.
Daarom bidden wij:
Schepper Geest, bron van leven,
roep ons weg uit een zinledig bestaan
en open steeds voor ons Uw toekomst.

VOLGENDE WEEK
29
april 2012, 4e van Pasen
Ezechiël 34:1-10, Psalm 65, 1 Johannes 3,1-8, Johannes 10,11-16(18) en Gezang 75

Geen opmerkingen:

Een reactie posten