maandag 2 april 2012

8 april 2012, Pasen

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE

8 april 2012 is het Pasen, het grootste feest in de Christelijke kerk. Drie dagen na de kruisiging op 'Goede' Vrijdag, is Jezus weer opgestaan uit zijn graf. Het verhaal staat in alle vier evangelies, wij lezen vandaag de versie uit Johannes met Maria die Jezus wil 'vasthouden' maar dat niet mag. In de kunst een populair thema. 'Raak mij niet aan' in de Staten-vertaling en in het Latijn: 'Noli me Tangere'.

Kunst tip 'Noli me Tangere', Latijn: raak mij niet aan' een fresco van Fra Angelico (tussen 1387 en 1400-1455) Gemaakt rond 1425-30 voor het San Marco Klooster in Florence, Italië. Via the Artchive.com naar vergroting. Link ibiblio.org

Muziek tip: Georg Friedrich Handel schreef in 1746 een oratorium over Judas Maccabeus de opstandelingen leider tegen de Seleuciden 167vChr. Zijn verhaal staat in de deuterokanonieke* boeken Makkabeen 1 en 2.

*later aan de kanon (lijst) van Bijbelboeken toegevoegd. In Judas Makkabeus zit een aria die in het Hymnary (liedboek) boek van de Engelse en Schotse kerk is opgenomen (416 Thine is the glory) maar oorspronkelijk the Conquistador Hero Omes! Heette In 1884 schreef Edmond Louis Buddy een nieuwe tekst die over de wederopstanding gaat. Georg Friedrich handel muziek, Budry tekst uitvoerenden niet vermeld (3m08). Op You Tube: youtube


De Bach cantates voor deze zondag zijn “Christ lag in Todes Banden” (Koraalcantate, BWV 4), “Der Himmel lacht! die Erde jubilieret” (BWV 31) en “Kommt, eilet und laufet” (Het Paas oratorium” BWV 249, geen cantate, want dat is zonder orkest en koor). Het is ook een Paas Passie omdat Jezus de hoofdfiguur is. Deze cantates horen bij Marcus 16: 1-7 'Het lege graf, dat is bijna hetzelfde verhaal als Johannes dat wij lezen.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) “Christ lag in Todes Banden” (Koraalcantate, BWV 4) door met de tekst in het duits door het Münchener Bach-Chor en het Münchener Bach-Orchester gedirigeerd door de beroemde Bach dirigent (organist, koorleider en klavecinist Karl Richter (1926-1981) op een opname uit 1969. (4m23) Link youtube

Of kijk op dit blog op 24 april 2012 naar : J.S. Bach - “Kommt, eilet und laufet” (BWV 249, Paas Oratorium / Passie. Philippe Herreweghe dirigeert het Collegium Vocale, Gent en Mark Padmore, tenor en Peter Kooy, bas (5m14).


TEKSTEN

Deze zondag veel bevrijding en gejuich. Uiteraard, de (weder)opstanding van Jezus is en belooft beide en is dus reden voor deze vreugde. De drie regels uit de 1e Jesaja lezen als een vreugdepsalm. Daarna in de 'echte' psalm 118, de bekende regels over de afgekeurde steen die de hoeksteen wordt. In de brief aan de Kolossenzen van Paulus 'Zint op de dingen boven, niet op de dingen op de aarde'. In Johannes het geloof van de leerlingen die het nog niet begrijpen, maar het wel geloven en Maria die Jezus eerst niet herkent.

Jesaja 25:6-9
Psalm 118:15-24
Kolossenzen 3:1-4
Johannes 20:1-18
Gezang
210

Het 1e couplet van Gezang 251: Sta op! Een morgen ongedacht, Gods dag is aangebroken, er is in een bewogen nacht een nieuwe lente ontloken. Het leven brak door aarde en steen, uit alle wondren om u heen spreekt, dat God heeft gesproken.


JESAJA
Jesaja
is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de grote profeten of voorspellers en leefde/werkte van 750-700 voor Christus. Eigenlijk zijn er 3 Jesaja's, de 2e, deutero Jesaja leefde tijdens de Babylonische ballingschap rond 550 voor Christus en schreef boekrol 39-55 en de derde, trito Jesaja, waarschijnlijk een groep mensen, schreef na de Babylonische ballingschap na 539 voor Chr. Wij lezen deze week een stukje van de 1e Jesaja uit zijn ''Apocalyptische geschriften'' (boekrol 24-27), maar het leest bijna als een psalm, het heet het 'Feest op Sion' in de Groot Nieuws Bijbel en komt na een stukje dat 'danklied' heet. Onze regels lezen bijna als een psalm/lied.

Kennis tip: Zion (Hebreeuws: ציון, uitspraak Tsion; in Nederlandse Bijbelvertalingen: Sion) is een van de heuvelen/ bergen van Jeruzalem. Vroeger lag hier het oude Jeruzalem van David (s graf) en Salomo. Tegenwoordig is dit het joodse kwartier van de huidige Oude Stad. Volgens de Engelse Wikipedia pagina verschoof Zion een paar keer van plaats doordat verwees naar een fort, de woonstede van David en Salomo, de tempelberg en de westelijke heuvel. Link http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Zion

JESAJA 25:6-9

6 Maken zal de Ene, de Omschaarde, voor alle gemeenschappen, op deze berg, een feestdronk met olierijke spijzen, een feestdronk van lang-bewaarde wijnen,vetrijke spijzen vol merg, glasheldere lang-bewaarde wijnen. 7 Laten slijten zal hij, op deze berg, het aanschijn van de sluier waarmee zijn omsluierd alle gemeenschappen, en de bedekking waarmee zijn overdekt alle volkeren. 8 Verslinden zal hij de dood, voor immer, en afwissen zal mijn Heer, de Ene, de tranen van elks aanschijn; de smaad van zijn gemeente zal hij wegdoen van over heel de aarde, zó heeft de Ene gesproken! 9 Zeggen zal men te dien dage: zie, deze is onze God, wij hebben gehoopt op hem en hij heeft ons bevrijd, dit is de Ene, wij hebben gehoopt op hem, laten wij juichen en verheugd zijn om de bevrijding die hij heeft gebracht!

In de naardensebijbel vertaling Zoek Jesaja →25

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?

Henk Jansen ofm op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?

Protestants Rijswijk Oude Kerk Herenstraat 62b, Tijd: 10uur Ds. A. Cuperus m.m.v. projectkoor Oude Kerk. Of in de Nieuwe kerk, Steenvoordelaan 364, Tijd: 10uur Ds. M.C. Wind, m.m.v. Cantorij Nieuwe Kerk. De lezingen op deze Paasmorgen zijn uit Jesaja 25:6-9 en Johannes 20:1-18. Link pdf protestantsrijswijk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds M Visser voor de Protestantse Handwegkerk in Amstelveen op 15 mei 2011 over Wat is de kerk? (Lucas 14 en Jesaja 25:6-9) Link handwegkerk

Op You Tube: In het Engels Sam Rennebohm en Tinley Ireland lezen Jesaja/Isaiah 25:1-9, het danklied en het feest op Sion. FirstChurchMedia van de First United Pentecostal Church in Nashville, Tenessee, USA (2m26). Link youtube


PSALM

Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. In het Latijn heet de psalm Confitemini Domino naar de 1e regel, breng dank aan de Heer. We lazen vorige week 2 stukjes, een stuk dat populair is bij begrafenissen, deze week regels die passen bij de kruisgang en kruisiging r18 en natuurlijk de wederopstanding r17.

Volgens de Joodse traditie wordt psalm 118, een van de 6 Hallel of lofpsalmen gezongen met Pasen. Psalm 118 is de laatste in de reeks psalmen nr 113 – 118. Hallel betekent lof (halleluja = loof Jahweh) en het zijn de lofliederen die bij de grote feesten werden gezongen. Deze reeks heet ‘Egyptisch’ omdat de verlossing uit Egypte er in wordt genoemd (Psalm 114). Ook in de Psalm 118 vinden we verwijzingen naar de verlossing uit Egypte: vers 14 is een aanhaling uit het lied van Mozes, waarin hij God dankt voor hun verlossing bij de Schelfzee. (Bron: Broeders in Christus).

Regel 24 is de vaste welkomstgroet van de kerkdienst door dominee Schuller senior: This is the day the Lord has made, let us rejoice (tot 13maart2012) in de Crystal Cathedral. Bij ons uitgezonden als the Hour of Power, elke zondag op RTL 5 om 8 en 9 uur. Wikipedia Crystal_Cathedral Het lied this is the day the Lord has made is populair op huwelijken (zie hieronder en beneden Op You Tube).

Op You Tube: This is the Day door Belamore (3m07) Meer Belamore muziek geen informatie op muziekjes of newcatholicmusic Link youtube

Kitch tip: Engelssprekenden zijn (Kennelijk) dol op wandtegels, ingelijste teksten, pennenbakjes en ander fraais met psalm 118 regels 24. Google vindt 359.000 beelden Link google images psalm 118 this is the day

PSALM 118:15-24

15 Een stem van jubel en bevrijding in de tenten der rechtvaardigen: de hand van de ENE was krachtdadig! 16 De hand van de ENE was verheven, de hand van de ENE was krachtdadig! 17 Ik stierf niet, nee ik mag leven, ik mag vertellen de daden van de ENE! 18 Gekastijd heeft mij de ENE, gekastíjd, maar aan de dood gaf hij mij niet prijs 19 Opent voor mij gerechtigheidspoorten: door hen wil ik ingaan, danken de ENE! 20 Dit is de poort naar de ENE, rechtvaardigen komen daardoor naar binnen! 21 Ik breng u dank, want u gaf mij antwoord, u werd mij tot bevrijding! 22 De steen die de bouwers verachtten is geworden tot hoofd van een hoek. 23 Zij werd dat vanwege de ENE, zij is een wonder in onze ogen. 24 Dit is de dag die de ENE gemaakt heeft, laat ons juichen, verheugd zijn om hem!

In de naardensebijbel vertaling Zoek Psalmen > 118

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?

Albert Koevoet uit Rotterdam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?

Grote of Lebuinuskerk Grote Kerkhof, ingang Kleine Poot 7, Deventer Tijd: 10-11.20uur, voorganger ds Ingrid de Zwart mmv Jan Kleinbussink zingt Psalm 118 (antifoon) Link pkn-deventer of jankleinbussink Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van Eddy Reefhuis voor de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam op 1 april 2007, Palmzondag (!). Link pdf willemdezwijgerkerk

Op You Tube: This Is The Day een 'anthem' van John Rutter. Het lied werd speciaal geschreven voor het huwelijk van de Britse prins William en Kate Middleton De tekst is van de Deken en Chapter of Westminster. Het bevat woorden uit psalm 118, 148, 91, 121 en 27. Gezongen door het koor van Westminster Abbey en koorleden van de Chapel Royal op het huwelijk. (5m02) Link youtubeKOLOSSENZEN
Kolossenzen is het 12e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van Paulus -uit de gevangenis, waarschijnlijk uit Rome- aan de Christen gemeente in Kolosse in het westen van Klein Azie (Phrygie, nu Turkije). In de brief staat ook ''u de mensen in Laodicea'', (Kol 2:1) dat is een plaats vlakbij Kolosse.

De brief bevat een waarschuwing tegen kritiek (Kol 2:16) en spijswetten (Kol 2:21), maar de regels voor deze week passen heel mooi bij Pasen en de wederopstanding.

Kennis tip: Riemer Roukema, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit. in Kampen, schreef een artikel over 'De Messias aan Gods rechterhand' Het verscheen in G.C. den Hertog. S. Schoon (red.), Messianisme en eindtijdverwachting bij joden en christenen, (Zoetermeer 2006 p92-107) In de apostolische geloofsbelijdenis wordt uitgesproken dat Jezus Christus na zijn opstanding uit de doden zit aan de rechterhand van de Vader. In de bijdrage gaat Roukema na wat dit geloofsartikel in het vroege christendom betekende en wat de oudtestamentische en joodse achtergronden hiervan zijn. Link riemerroukema

KOLOSSENZEN 3:1-4

1 Als ge met de Christus opgewekt zijt, zoekt dan de dingen die hierboven zijn, waar de Christus is, 'ter rechterhand van God gezeten' (Psalm 110:1). 2 Zint op de dingen boven, niet op de dingen op de aarde. 3 Want ge zijt gestorven, en uw leven is met de Christus verborgen in God. 4 Wanneer de Christus verschijnt, ons leven, dan zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid.

Psalm 110:1 Tijding van de ENE aan mijn heer: zet je aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden heb gezet als bank onder je voeten!

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Kolossenzen → 3

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?

Ans Schrover uit Rotterdam op voorleesbijbel.nl In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Kolossenzen is het 12e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?

Rooms Katholieke Parochie Sint Christoffel, Heilige Clemenskerk, Molenstraat 21, Steenwijk Tijd: 11uur, voorganger pastoor Th. van der Sman (Eucharistieviering) Thema: De dag breekt aan Lezingen Handelingen 10:34a-43, Psalm 118: 2, Kolossenzen 3:1-4 en Johannes 20, 1-9. Zang: Schola Cantorum Link RKParochiehchristoffel PDF Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds bas van der Graaf voor de Jeruzalemkerk Amsterdam op 6april2008 over Christelijke spiritualiteit Link graafwerk

Op You Tube: In het Engels gezongen Colossians 3:2-4 door/bij East Coast College Training 2010 @ Athens, Georgia. (1m08) Link youtube


JOHANNES

Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 28:1-8, Marcus 16:1-8 en Lucas 24:1-12.

Het is het verhaal van het lege graf en Maria Magdalena's ontmoeting met de tuinman, het blijkt Jezus te zijn. De ontmoeting met Jezus eindigt in het beroemde Noli mi tangere, raak mij niet aan want ik ben nog niet opgeklommen naar de Vader. Dit gebeurt nadat zij al eerder 2 engelen heeft gezien in zijn lege graf, een aan zijn hoofdeinde en een aan het voeteneind.

Kunst tip: In dit blog op Pasen2011 links naar het veel verbeelde Noli me Tangere daarom deze keer de 2 engelen in het graf, dat echter veel minder vaak verbeeld lijkt (biblicalart) Hier zijn ze te zien op de achtergrond van Noli me tangere op een fresco van Giotto di Bondone (1266 – 1337) circa 1304-06 in de Cappella Scrovegni (Arena Chapel), Padua, Italië. Link christusrex

JOHANNES 20:1-18

1 Op de eerste dag na sabbat komt Maria Magdalena vroeg, als het nog donker is, aan bij het graf en ontwaart dat de steen uit het graf gehaald is. 2 Ze rent dan weg en komt aan bij Simon Petrus en bij de andere leerling, die welke Jezus het meest heeft liefgehad, en zegt tot hen: ze hebben de heer uit het graf gehaald en we weten niet waar ze hem hebben gelegd! 3 Dan gaat Petrus mee naar buiten, en de andere leerling ook, en zo zijn ze aangekomen bij het graf. 4 De twee zijn tegelijk erheen gerend, maar de andere leerling loopt sneller dan Petrus en komt als eerste aan bij het graf; 5 hij bukt erbij neer en wordt gewaar dat de lijkwindsels daar zomaar liggen; hij gaat echter niet naar binnen. 6 Dan komt, volgend op hem, ook Simon Petrus aan, en die gaat de grafkamer binnen; hij aanschouwt hoe de lijkwaden daar liggen, 7 en ook de zweetdoek die zijn hoofd bedekt heeft, dat die niet bij de lijkwaden ligt maar apart, opgerold op een eigen plek. 8 Dan pas gaat ook de andere leerling naar binnen, die als eerste bij het graf is aangekomen; als hij alles heeft gezien begint hij te geloven. 9 Want ze hadden nog geen besef van het schriftwoord dat hij uit de doden moest opstaan. 10 Dan gaan de leerlingen weg, weer naar hun metgezellen.

11 Maar Maria was blijven staan bij het graf, erbuiten, weeklagend; in haar weeklacht dan bukt zij neer, de grafkamer in, 12 en aanschouwt hoe daar twee engelen in witte gewaden zitten, één bij het hoofdeind en één bij de voeten, daar waar het lichaam van Jezus heeft gelegen. 13 Zij zeggen tot haar: vrouwe, waarom deze weeklacht? En zij zegt tot hen: omdat ze mijn heer hebben weggehaald, en ik weet niet waar ze hem hebben gelegd! 14 Dat zeggend keert zij om, kijkt achter zich en aanschouwt Jezus die daar staat, en ze heeft niet geweten dat het Jezus was. 15 Jezus zegt tot haar: vrouwe, waarom deze weeklacht, wie zoek je hier? En ze denkt dat het de tuinman is en zegt tot hem: heer, als u hem hebt weggedragen, zeg me waar u hem hebt neergelegd; dan zal ik op mijn beurt hem daar ook ophalen! 16 Jezus zegt tot haar: Maria! Zij keert om en zegt tot hem in het Hebreeuws: rabbóeni! dat wil zeggen: meester! 17 Jezus zegt tot haar: houd mij niet vast!, want ik ben nog niet opgeklommen naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg tot hen: ik klim op naar mijn Vader en uw Vader, mijn God en uw God! 18 Als zij, Maria Magdalena, aankomt, verkondigt ze aan de leerlingen 'ik heb de Heer gezien', en dat hij dit alles tot haar heeft gezegd.

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Johannes >20

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?

Oemar van der Woerd (1993) uit Rotterdam op voorleesbijbel.nl In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?

Rooms Katholieke Parochie de Heilige Familie (Goeree Overflakkee en de Hoekse Waard), 5 kerken Onze Lieve Vrouwe ten hemel opneming, Kerkstraat 1, Achthuizen. Tijd: 9.30uur, voorganger nb Link deheiligefamilie of vieringen-maart-april Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van pastoor Ambro Bakker sma, de deken van Amsterdam voor Pasen 2012. Met het gedicht "De drievoudige dood" van Victor E. van Vriesland. Link dekenaat-amsterdam

Op You Tube: In het Engels, reisfilmpje, the empty grave (de tombe van Jozef van Arimathea (14m23) door Sygnate. Link youtube


GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een Paasgebed op de site van het dekenaat Nazareth (België).

PAASGEBED: HIJ ZAG EN GELOOFDE
Heer van het leven,
op deze morgen delen wij
in de verwondering van de vrouwen,
van Petrus en Johannes:
het graf is leeg! U bent verrezen!

Heer van het leven,
wij zoeken U
want er is nog zoveel dood in ons,
er zijn zoveel zwachtels die ons vasthouden in ons graf.

Heer van het leven,
wij smeken U:
spreek vandaag uw woord van leven
tot ieder van ons
opdat wij zouden ervaren dat U opstaat,
elke dag opnieuw,
in het diepste van ons hart.

En leg dan op onze lippen, Heer,

het lied van de verrijzenis
waarmee wij U kunnen loven:
'Alleluia, Jezus leeft!'

Link dekenaat-nazareth

VOLGENDE WEEK
15 april 2012, 2e van Pasen

Jesaja 26:1-13
Psalm 111 (Psalm 133)
1 Johannes 5:1-6
Johannes 20(19)24-31
Gezang 207

Geen opmerkingen:

Een reactie posten