maandag 23 januari 2012

29 januari 2012

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
29 januari 2012, is de 4e zondag van de Epifanie, de Openbaring. Weer lezen we teksten waarin wordt geopenbaard dat Jezus de Messias, de Verlosser is.


De Bach cantates voor deze zondag zijn "Jesus schläft, was soll ich hoffen?" (BWV 81) en "Wär Gott nicht mit uns diese Zeit" (BWV 14 koraalcantate). Deze cantates horen bij Mattheus 4 (niet op het leesrooster).

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Aria uit "Jesus schläft, was soll ich hoffen?" (BWV 81) door de J. S. Bach-Stiftung en tenor: Bernhard Berchtold. Uitvoering in de Evangelischen Kirche in Trogen, Zwitserland. (3m17) Link youtube.com
De tekst van de aria
Die schäumenden Wellen von Belials Bächen
Verdoppeln die Wut.
Ein Christ soll zwar wie Felsen stehn,
Wenn Trübsalswinde um ihn gehn,
Doch suchet die stürmende Flut
Die Kräfte des Glaubens zu schwächen.
De complete tekst op webdocs.cs.ualberta.ca
Of kijk op dit blog op 30jan11 naar J.S. Bach - Cantata "Wär Gott nicht mit uns diese Zeit" BWV 14 (1/2) Tekstschrijver onbekend, de tekst staat onder de video. 'Unsre Stärke heißt zu schwach' vanaf 5m42. Amsterdam Baroque Orchestra, dirigent Ton Koopman. (10m08) In 2 delen.

Concert tip
Zat 28jan2012, tijd: 20-22uur in de Grote Kerk, Markt 63, Vlaardingen Jubileumconcert van het Koor Animato met 4 stukken van Mozart en de Nelson Messe van Haydn. Mmv RBO Sinfonia, Arjen leistra op het Orgel, Lilli Jordan: sopraan, Maarja Purga: alt, Leon van Liere: tenor en Patrick Pranger: bas. Kaarten 17,50euro Link kamerkooranimato

TEKSTEN
Deze week is het thema profeten. In Deuteronomium belooft Mozes de komst van een profeet 'zoals hij' en waarschuwt voor valse profeten. In de psalm 'Hij heeft zijn volk verlossing gebracht'. In Korinthe legt Paulus uit dat kennis verwaand maakt, alleen de liefde bouwt op. In Marcus verricht Jezus een wonder in de tempel, een bewijs van zijn Goddelijkheid, want hij drijft een duivel uit een man die bezeten werd door een onreine geest.

Deuteronomium 18:15-20
Psalm 111
1 Korintiërs 8:1b-13
Marcus 1:21-28
Tussentijds 168

DEUTERONOMIUM
Deuteronomium is het 5e boek van het Oude Testament. Het woord Deutero, 2e verwijst naar de 2e uitleg van de wetten, maar nu in de nieuwe omstandigheden. Het zijn toespraken van Mozes vlak voor zijn dood en de aankomst in (verovering van) Kanaan na de jarenlange omzwerving in de Sinai woestijn.

Ons stukje gaat over wonderdoeners en profeten en bevat de waarschuwing te luisteren naar de goede profeet, die God zal sturen uit hun eigen volk. Nb in de Groot Nieuws Bijbel is het een 'bemiddelaar'. In Handelingen 3:22 en 7:37 wordt er naar verwezen door Petrus en Stefanus. Toch lezen wij een andere tekst uit het Nieuwe Testament.

Met profeten die een woord spreken in mijn naam dat ik hem niet geboden heb te spreken...sterven zal hij, die profeet! In de Nieuwe Bijbel Vertaling staat -veel gevaarlijker- dan moet hij ter dood gebracht worden en de Groot Nieuws Bijbel die verdient de doodstraf.

Kunst tip: Frida Kahlo (1907 - 1954) Mozes wordt in een rieten mandje in de Nijl gelegd (1945). In het schilderij is dat omringd door allerlei symbolen en allegorien, heiligen en apostelen en..... profeten. Nu in het Museum of Fine Arts Houston, USA.
Link Kahlo Moses
of
Kunst tip: Nicolaas Roerich (1874 - 1947) Mozes, de leider. (1926) Nu in het N. K. Roerich International Centre-Museum, Moskou, Rusland. Link moses NB op wikipaintings 141 schilderijen van Mozes, met oa prachtige Chagalls.

DEUTERONOMIUM 18:15-20
15 Een profeet uit je kring, uit je broeders, zoals ik,
zal de Ene, je God, voor jou doen opstaan;
naar hem zult ge horen!
16 geheel naar wat je gevraagd hebt
van de Ene, je God, bij Horeb,
op de dag van de vergadering, toen je zei:
ik kan niet langer
horen de stem van de Ene, mijn God,
en dit grote vuur moet ik niet nog eens zien,
wil ik niet sterven!
17 Toen zei de Ene tot mij:
ze doen goed met wat ze gesproken hebben:
een profeet zal ik voor hen doen opstaan
uit de kring van hun broeders, zoals jij;
18 geven zal ik mijn uitspraken in zíjn mond,
spreken zal hij dan tot hen
al wat ik hem zal gebieden.
19 En het zal geschieden:
de man die niet hoort naar mijn uitspraken
welke hij zal spreken in mijn naam,
zelf zal ik het van hem terugvragen!
20 Echter, de profeet die zo onbekookt is
om een woord te spreken in mijn naam
dat ik hem niet geboden heb te spreken,
of die zal spreken
in de naam van andere goden,
sterven zal hij, die profeet!

In de naardensebijbel vertaling Zoek Deuteronomium > 18
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Chantel de Boer uit Rotterdam op voorleesbijbel NB begint bij Deuteronomium 16-18:22. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Deuteronomium is het 5e boek van het OT.

Liever live?
Gereformeerde Kerk Gameren-Zuilichem, Zijlstraat 1, Zuilichem (Bommelerwaard). Tijd: 10uur (?), voorganger Ds HJ Paas: 'Regelmatig komt in gesprekken naar voren dat onze tijd zo vol zit met “andere geesten”, met ontstellend veel openheid voor bijvoorbeeld witte en zwarte magie, terwijl je in de meest gewone “bladen” en via sites kunt inschrijven op een cursus voor “wicca” (van oorsprong “hekserij”). En hoe gemakkelijk gaan in tv programma’s “BN-ers” niet op zoek in verre oosterse oorden naar rust, die ze in hun eigen volle showbizz leven zo missen. Inmiddels heeft mij al enkele keren de vraag bereikt of ik daar in een themadienst aandacht aan wil schenken. Terecht, omdat voor ons de vraag immers is: wat zegt God daarvan in Zijn Woord? Omdat het terrein zo breed is zal ik het misschien wel verdelen over 2 zondagen, maar in ieder geval hoop ik op 29 januari in de verkondiging uit te gaan van Deuteronomium 18:9-15 en 1 Samuël 28:4-14.' NB om 19.30uur een Gloriadienst met ingediende lievelingsliederen. Link gerefkerkzuilichem Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Arlie Francis voor discipledaily op 18dec11 over de komst van profeten, Chanuka, het joodse lichtfeest en Kerst. Link discipledaily.org

Op You Tube: Een filmpje van Son of Man production (uploader tundungsenduk) over het al of niet kloppen van r15 'uit uw midden' (in de NaardenseBijbel uit je kring, uit je broeders) dat niet in de Septuagint (oudste Griekse Bijbelvertaling) zou hebben gestaan en door de vertalers is toegevoegd. Verwijst ook vaag naar Mohammed als de ware Messias en de Arabieren als broeders. (5m28). Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. In het Latijn heet de psalm Confitebur tibi (Domine). Een goede vertaling vond ik niet, wel 'I shall confess to you my Lord'. Net als psalm 112 en 113 begint de psalm in de Groot Nieuws Bijbel vertaling met De Heer is rechtvaardig in de NBV met Hallelujah. Het is een lofpsalm.

De link met de ander leesrooster tekst zit misschien in r9 'redding, loskoop zond hij zijn gemeente' verwijzend naar Jezus als Verlosser.

Kunst tip: Damien Hirst (1965) Psalm Print: Confitebor tibi uit 2009 te koop voor tussen de 5000 a 7000US$ op Link artvalue of bij www.gagosian.com (6000US$).

PSALM 111
1 Alleluia, ik dank de ENE met heel het hart,
binnen de kring der oprechtén, een samenkomst;
2 groot zijn de daden van de ENE,
doorvorsbaar voor elk met behagen daarin;
3 en glans en luister straalt van zijn werk,
fleur houdt zijn gerechtigheid voor altijd;
4 genadig en barmhartig is de ENE,
hij doet zijn wonderen voorgoed gedenken;
5 indachtig is hij voor eeuwig zijn verbond,
ja, wie hem vrezen gaf hij teerkost; de
6 kracht van zijn daden
heeft hij zijn gemeente gemeld;
verleende hun het erfdeel van volkeren;
7 machtig zijn zijn handen in trouw en recht,
nooit onbetrouwbaar
is al wat hij instelt;
8 ondersteund voor altijd en eeuwig,
product van trouw en oprechtheid;
9 redding, loskoop zond hij zijn gemeente,
sloot voor eeuwig zijn verbond,
te vrezen en heilig is zijn naam!
10 vreze voor de ENE
is het beginsel van wijsheid,
weg tot goed inzicht voor wie daarnaar doen;
zijn lof blijft staande voor altijd!

In de naardensebijbel vertaling Zoek Psalmen > 111
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Rinse Postuma uit Ermelo op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Augustinus Parochie Buitenveldert-Amsterdam (op de grens met Amstelveen), Amstelveenseweg 965 Amsterdam. Tijd: zat 9.30uur, zon 10.30 en 11.45uur (zonder zang). Celebrant niet vermeld, wellicht de Amsterdamse deken zelf Ambro Bakker. Link augustinusparochie Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van JR Church op 31dec2010 Will psalm 11 be fullfilled in 2011? vertaald door weeswaakzaam.nl 'een Christelijke maar open-nieuwswebsite, niet specifiek bedoeld voor 1 doelgroep'. Beetje technisch vanaf het thema wordt het interessanter. Link weeswaakzaam
Op You Tube: Antonio Vivaldi (1678-1741) "Confitebor tibi, Domine" RV596 Movement 4-6 voor alt, tenor, bass, twee hobo's, strijkers en basso continuo (C major RV596). 4. "Intellectus bonus omnibus facientibus eum" Allegro, 5. "Gloria Patri, et Filio" Allegro en 6. "Et in saecula saeculorum" Allegro. Uitgevoerd door La Grande Ecurie et la Chambre du Roy met James Bowman: counter-tenor, John Elwes: tenor, Stephen Varcoe: bariton, dirigent Jean-Claude Malgoire (4m26). Link youtube


1e brief aan de KORINTIERS
1 Korintiers is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe geschreven rond 55 na Christus uit Efeze (Turkije). De gemeente was door Paulus zelf gesticht tijdens zijn 2e zendingsreis.

In de brief die typerend is voor Paulus worden allerlei dingen nog een toegelicht of uitgelegd omdat er verschillende opvattingen zijn over christelijk leven. Ook in onze tekst gaat het over 'wel of niet' meer van het eten van afgodenoffers (vlees). Op wikipedia Offer staat dat dit voor arme mensen een zeldzame gelegenheid was om vlees te eten. Toch is Paulus ertegen. Want: r8 Nu plaatst voedsel ons niet dichter bij God; als wij niet eten komen we niet tekort. Bovendien ondermijnt de ouderwetse gewoonte (vlees)offers te eten het geloof en ondermijnt het zwakke medegelovigen.

Op rkk een korte uitleg van de Katholieke Eucharistie waarin gelovigen wijn drinken en een hostie eten. Het is geen offer, maar een herdenking van het offer van Jezus en het laatste avondmaal. Protestanten drinken wijn (of druivensap) en eten brood in hun Heilig Avondmaal dienst.

Kunst tip: Het offer door Israelieten (eigenlijk in Leviticus) in een Historiebijbel uit Utrecht. Door de Meesters van Otto van Moerdrecht (Utrechtse groep) en de Meester van Evert Zoudenbalch (verluchters). Circa 1435 Nu in het Meermanno Westreenianum Nr MMW 10a18 verso 69. Link mnemosyne
1 KORINTIERS 8:1b-13
1b (Maar) kennis maakt verwaand
het is de liefde die opbouwt;
2 als iemand meent
enige kennis verworven te hebben,
kent hij nog niet zoals men moet kennen;
3 als iemand God liefheeft,
dan wordt die door hem gekend.
4 Over het eten dus van de afgodenoffers
weten we
dat er niet één afgod in de wereld is,
en dat er niet één God is behalve één.
5 Want ook al zijn er zogenaamde goden,
hetzij in de hemel hetzij op aarde,
zoals er vele goden zijn en vele heren,
6 maar voor ons is er één God, de Vader,
uit wie alle dingen zijn
en voor wie wij zijn bestemd,
en één Heer, Jezus Christus,
door wie alle dingen zijn
en door wie wij zijn.
7 Maar niet in allen is die kennis aanwezig;
sommigen zijn tot nu toe zo gewend
aan de afgod
dat ze een afgodenoffer als zodanig eten
en hun geweten, zo zwak als het is,
wordt er door bezwaard.
8 Nu plaatst voedsel ons niet dichter bij God;
als wij niet eten komen we niet tekort,
en als wij eten houden we niet over.
9 Maar let op dat deze volmacht van u
niet tot aanstoot wordt voor de zwakkeren.
10 Want als iemand jou, die kennis bezit,
in een afgodshuis ziet neerliggen,
wordt dan niet dat geweten
van hem die zwak is ertoe opgebouwd
om de afgodenoffers te eten?
11 Want dan gaat door jouw 'kennis'
wie zwak is verloren,
die broeder-of-zuster voor wie Christus
is gestorven!
12 Als ge op die manier
tegen de broeders-en-zusters zondigt
en hun zwakke geweten kwetst,
zondigt ge tegen Christus.
13 Daarom, als voedsel
mijn broeder of zuster ten val brengt,
eet ik tot in der eeuwigheid geen vlees meer,
om mijn broeder of zuster
niet ten val te brengen.

In de Naardensebijbel vertaling Zoek 1 Korintiers 8
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Gerrit de Graag uit Enkhuizen op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar www.downloadbijbel.nl 1 Korintiers is het 7e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Kerk Eibergen, De Oude Mattheüs, Grotestraat 50, Eibergen. Tijd: 10uur, voorganger ds Struijk. Link pkneibergen-rekken Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van evangelist Jaap Fijnvandraat gebpubliceerd op zijn uitgebreide site met artikelen over de Bijbel en Bijbelteksten. Het gaat over offervleeseten. Link jaapfijnvandraat

Op You Tube: discussie in het engels door Yale Divinity School Dean Harold W. Attridge en Professor Emeritus David L. Bartlett over 1 Corinthians 8 (-11) 'Idol Meat: to eat or not eat meat'. Sessie 5 van 8 videos (10m49) van de Yale Bible Study Series in cooperation met The Congregational Church of New Canaan in New Canaan, CT. Meer informatie en studie materiaal op: yale.edu/yalebiblestudy/ Link youtube

MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelieen met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelieen komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Lucas 4;31-37. r23 Een 'mens, behept met een onreine geest, die krijst (... r24) ik weet wie je bent: de heilige van God!'

Kunst tip: 'Jezus geneest een bezetene in Kafernaum omringd door 12 mannen/apostelen'. Romaanse fresco (muurschildering) in het Lauthaus van het Bendiktijnsklooster in Lambach, Oostenrijk. Link Christus_heilt_einen_Besessenen

Of op The_Exorcism een miniatuur uit Les Très Riches Heures du duc de Berry (circa 1410) van de Gebroeders van Limburg et al. Folio 166r 'de uitdrijving' nu in Musee Conde Chantilly, Frankrijk.

MARCUS 1:21-28
21 Zij trekken Kafarnaoem binnen;
en meteen is hij op de sabbatdagen
de synagoge binnengekomen
en onderricht gaan geven.
22 Ze hebben versteld gestaan
over zijn onderricht,
want hij heeft hen onderricht
als iemand met volmacht,
en niet zoals de schriftgeleerden.
23 Meteen is er in hun synagoge
een mens, behept met een onreine geest,
die krijst
24 en zegt: wat is er tussen ons en jou,
Jezus Nazarener!
ben je gekomen om ons te vernietigen?
ik weet wie je bent: de heilige van God!
25 Jezus straft hem af en zegt:
zwijg jij, en ga uit hem weg!
26 De onreine geest laat hem stuiptrekken
en schreeuwend met groot geschreeuw
gaat hij uit hem weg.
27 Allen zijn zo verbaasd
dat zij bijna ruzie krijgen; ze zeggen:
wat is dit? een nieuw onderricht,
met volmacht!, en beveelt hij
de onreine geesten iets, dan
gehoorzamen ze hem!
28 En dit ongehoorde over hem
verspreidt zich meteen overal heen,
heel het ommeland van Galilea in.

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Marcus > 1
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Josehine Baak uit Tilburg op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar www.downloadbijbel.nl Marcus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Kerk Kloosterveen, Kloosterveste, Vesteplein 5, Kloosterveen. Tijd: 10uur, voorganger Em Ds Jan Ridderbos. Link pknkloosterveen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van em ds Jan Ridderbos over Marcus 1:21-28 over de heilige versus de onreine Geest voor de Protestantse Kerk Kloosterveen op 29jan12. Link pdf pknkloosterveen
Op You Tube: in het engels Cosmic Authority (Mark 1:21-28) John MacArthur John, pastor-teacher van Grace Community Church in Sun Valley, California, president of The Master's College and Seminary, en teacher bij het Grace to You media ministry. (59m49)
Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het gebed uit het Evangelisch Luthers Dienstboek voor deze zondag, de 4e van de Epifanie.

Heilige God,
verhoor ons als wij vragen
om de komst van uw koninkrijk
en laat het bevrijdend Woord
van Jezus, uw Zoon, ons voldoende zijn
in goede en kwade dagen,
in onmacht en eenzaamheid,
omdat het ons leven doet
in uw gezegende nabijheid,
vandaag en tot het einde van onze dagen.
Amen.

VOLGENDE WEEK
5 februari 2012, 5e van Epifanie

2 Koningen 4:18- 21(22-31)32-37
Psalm 142
1 Korintiërs 9:16-23
Marcus 1:29-39
Gezang 170

Geen opmerkingen:

Een reactie posten