maandag 30 april 2012

6 mei 2012, Cantate!

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Deze 4e zondag na pasen zondag wordt Cantate genoemd, 'Zingt!” naar psalm 98:1 "Zingt de Heer een nieuw lied". Wij lazen de psalm 2 weken geleden (22april2012 ) en deze week een couplet uit psalm 119.

Kunst tip: Op de site van Kunstzaal van Heiningen in Den haag het schilderij ''Zangvereniging Cantate'' van Willy Belinfante (1922) zonder jaar Link Willy Belinfante Meer Willy Belinfante op kunstzaalvanheijningen via Google serach afbeeldingen en nog 2 koren (ets) op galeriepetit en laetitiadehaas (kaarten te koop voor het Ronald McDonald kinderfonds).


De Bach cantates voor deze zondag zijn “Wo gehest du hin” (BWV 166) en “Es ist euch gut, daße ich hingehe” (BWV 108) Deze cantates horen bij Johannes 16: 5-15, de afscheidsrede van Jezus, wij lezen Johannes 15, de ware wijnstok.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Bach Cantata BWV 108 “Es ist euch gut, daße ich hingehe” de intro, aria van de bas en tenor. Dirigent is Harnoncourt maar de andere uitvoerenden worden niet gemeld. (8m11) Tekst cantatas Link youtube De aria van de alt door Aafje_Heynis (1924) met het Wiener Symphoniker o.l.v. Hans Gillesberger in 1960 (3m59) youtube

Of kijk op dit blog op 22-mei11 naar J.S. Bach - Cantate 166 “Wo gehest du hin?”, deel 2 naar de aria van de tenor. Uitvoering door de J.S. Bach-Stiftung St. Gallen. Tenor Gerd Türk.

Concert tip
Zo6mei12 om 17uur in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1, Groningen een Cantatedienst door de Capella Groningen o.l.v. Enrique López Cortón. Met o.a. Het Motet ’Der Geist hilft unser Schwachheit auf’ (BWV 226). Een motet uit 1729 voor een begrafenis. Toch is de tekst niet treurig maar troostrijk, net als de muziek van dit dubbelkorig werk. Verder 3 Engelse hymnen “Remember not, Lord, our offences” (Henry Purcel), Almighty and everlasting God (Orlando Gibbons) en Turn thy face from my sins (Matthew Locke). Tot slot psalm 100: “Jauchzet dem Herrn, alle Welt” ( Mendelssohn, opus 69, nr 2) De voorganger is ds. Evert Jan Veldman en het Timpe orgel wordt bespeeld door Jelte Hulzebos. De toegang is gratis en bij de uitgang is er een collecte. Link Nieuwekerk


TEKSTEN
Deze week is het thema de wetten of voorschriften. In de Groot Nieuws Bijbel in de term in psalm 119 ruimer en minder dwingend vertaald met mijn opdracht. Het begint al in het boek Deuteronomium, waarin Mozes de wetten nog eens uitlegt en in psalm 119 worden ze bezongen en geprezen en er wordt nadrukkelijk om uitleg gevraagd r19. In 1 Johannes 3 'heb uw naaste lief' en houd de geboden in acht. In Johannes 15 benadrukt Jezus hoe belangrijk het is om bij hem te blijven, met hem verbonden te blijven (Groot Nieuws Bijbel, meestal in de NBV en de SV is het blijf 'in' mij).

Deuteronomium 4:32-40
Psalm 119:17-24
1 Johannes 3:18-24
Johannes 15:1-8
Tussentijds 6


DEUTERONOMIUM
Deuteronomium is het 5e boek van het Oude Testament en het laatste boek van de Torah, de joodse naam voor de 1e vijf boeken van het Oude Testament (voor de komst van Jezus). In dit boek Mozes, vlak voor zijn dood in de Sinai woestijn, de wetten nog eens uit. Het zijn toespraken waarin hij benadrukt hoe belangrijk het is om trouw te zijn en te blijven aan de Ene God als zij straks Kanaan intrekken. In ons stukje beargumenteert hij hoe uniek de Ene God is in zijn daden voor zijn volk. Ga de geschiedenis maar na spreekt mij als historica wrel aan, maar het volk heeft 40 jaar in de woestijn getrokken en was afgesneden van vergelijkende informatie (en internet). En passant is het ook nog een stukje imperialistische theologie in r 40 de bloedrode grond elke de Ene, je God, je nu geeft voor alle dagen!

Kennis tip: (de grote) Religie voor Dummies, de grote wereldgodsdiensten vergeleken in hun overeenkomsten die mn over de schepping en momentn in een mensenleven gaan (geboorte, volwassenheid, verbintenis, dood). De beste beschrijving vond ik op Link demo.astium

DEUTERONOMIUM 4:34-40
34 Want vraag toch naar eerdere dagen die geweest zijn vóór jouw aanschijn, vanaf de dag dat God op de aarde een roodbloedige mens schiep en van het ene eind van de hemelen Tot aan het andere eind van de hemelen: is er ooit iets geschied als dit grootse woord, of te horen geweest als dit? 33 heeft ooit een gemeenschap de stem van God horen spreken vanuit het vuur zoals jíj hebt gehoord, en bleef hij in leven? 34 Of heeft ooit een god beproefd ertoe te komen zich een volk te nemen uit de schoot van een ander volk door beproevingen, tekenen, wonderen en oorlogen, met sterke hand en uitgestrekte arm en grote vreeswekkende daden, Zoals al wat de Ene, uw God, voor u heeft gedaan in Egypte voor uw eigen ogen? 35 Jij kreeg het te zien, om te weten: ja, de Ene, dé God is hij, géén is er verder buiten hem. 36 Vanuit de hemelen heeft hij zijn stem doen horen om je terecht te wijzen, op de aarde heeft hij je zijn grote vuur doen zien en zijn woorden heb je gehoord vanuit het vuur. 37 Om het feit dat hij je vaderen beminde kiest hij voor hun zaad na hen, en leidt hij je met zijn aanschijn, met zijn grote kracht, weg uit Egypte, 38 om volken groter en sterker dan jij te onterven van jouw aanschijn, om je er te doen aankomen, om je hun land ten erfdeel te geven zoals op deze dag. 39 Beseffen zul je op deze dag, en doen keren tot je hart, dat de Ene, dat hij dé God is in de hemelen boven en op de aarde beneden; verder géén. 40 Bewaken zul je zijn inzettingen en zijn geboden die ik je op deze dag gebied, zodat het je goed gaat, jou en je zonen na jou; en opdat je je dagen zult verlengen op de bloedrode grond elke de Ene, je God, je nu geeft voor alle dagen!

In de naardensebijbel vertaling Zoek Deuteronomium → 4
Deuteronomium is het 5e boek van het Oude Testament.
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Ons stukje helemaal aan het einde, Jeltien Kraaijeveld-Wouters op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Deuteronomium is het 5e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Sint-Catharijne Brielle Sint Catharijnehof 1, Brielle. Tijd 10uur, Voorganger ds. Anke Dekker, Ouderling Willem Delwel, Organist Willem Chr. Meyboom. Op het leesrooster pslam 98 (Cantate) Deuteronomium 4 en Johannes 15. Link catharijnekerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Aleide Blanken voor de Protestantse Gemeente Hengelo op 10mei2009 over Deuteronomium 4 en Johannes 15 Link protestantsegemeentehengelogld. kies 10mei2009

Op You Tube: Naar r32 'What a wonderful world', gesproken door Richard Attenborough als trainer voor zijn BBC series met prachtige beelden van de natuur en dieren. (2m03) Link youtube
en natuurlijk dan ook even de gezongen versie van Louis Armstrong (2m09). Link youtube Tot slot natuur, maar niet zo goed als van Richard Attenborough, en Louis zingt weer (1m53) youtube of youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. Psalm 119 is de langste psalm met 176 regels en 22 coupletten van 8 regels. Daarom lezen we meestal maar een stukje uit de psalm, vandaag het 3e couplet dat in het Latijn Gimel. Retribue servo tuo naar de 17e regel.

Het leest als een gebed : r17;1, 18;1, 19,2 en als een lofpsalm r17;2, 18;2, 20;2. Weer lezen we een smeekbede om verlost te worden van smaad en hoon r 22;1 een vaak terugkerend thema in het Oude Testament. Ik heb het eens geturfd. Het woord eer komt 237 x voor, zowel in eer bewijzen, verliezen, aantasten, tot eer strekken of bewaren. Spot 63 x, bespotten 11 x, spotten 8 x hoon 23 x, honen 8 x en smaad 23 x. Het vaak vijanden die het doen.

Kunst tip: In het Burnet psalter, (psalmenboek) psalm 119 ( toen nog 118) Retribue servo tuo begint bij de mooie initiaal R. Het Burnet Psalter Een 15e eeuws manuscript geschonken dat door i Gilbert Burnet (1643-1715), Bishop of Salisbury, historicus, theoloog en adviseur van William III aan Aberdeen Marischal College (University) werd geschonken. Burnet had er gestudeerd. (Folio 211 verso) Link abdn

PSALM 119:17-24 (3e couplet)
17 Gun het uw dienaar dat ik mag leven,
om te waken over uw woord.
18 Geef zicht aan mijn ogen, dat ik acht sla
op de wonderen uit uw Wet!
19 Gast-en-zwerver ben ik op de aarde,
verberg uw geboden voor mij niet!
20 Geteisterd wordt mijn ziel door verlangen
naar uw rechtsregels, te aller stond.
21 Gij dreigt verwatenen met uw vloek,
die afdwalen van uw geboden.
22 Gij, wentel van mij smaad en verachting,
ik heb uw overeenkomsten toch gehouden?
23 Gingen vorsten ook zitten,
voerden ze over mij gesprekken, uw dienaar
bepeinst uw inzettingen.
24 Geluk vind ik juist in uw overeenkomsten,
mijn raadslieden, dat zijn zij!

In de naardensebijbel vertaling Zoek Psalmen > 119
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Thijs van den Brink, presentator EO op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Niets gevonden. De Katholieke parochies die vaak (wel) de psalm vermdelen hebben deze keer de (echte) Cantate psalm 98 op het rooster staan. De Oud Katholieken okkn parochies hebben ook psalm 119 staan, maar ik vond er geen behalve degene die ik al vaak opneem. Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van Ds Ton de Ruiter voor de Gereformeerd kerk vrijgemaakt in Enkhuizen op 30sept 2001. Link prekendiespreken

Op You Tube: in het Engels een preek over psalm 119 als gids voor de vreemdeling de reiziger r19 en de Lonely Planet voor de toerist. Pastor Jesse Johnson, IBC Lead Teaching Pastor op Pilgrim's Passage van immanuel Church, Springfield Virginia. (37m) Link vimeo


1 JOHANNES
1 Johannes is een brief van Johannes de evangelist in het midden van de 1e eeuw of eind 2e eeuw geschreven in zijn stijl. Het is het 23ste boek van het Nieuwe Testament. Deze brief lazen we vorige week ook maar we slaan een stukje ''over'' dat gaat over haat en gehaat worden als Christenen.

In het stuk dat wij deze week lezen wordt het belang van naastenliefde -in de praktijk- benadrukt. Daarom voeg ik regel 17 toe. Metterdaad in r18 is een mooi begrip voor naastenliefde in de praktijk (en de naam van de EO fondsenwerving voor christelijke zending-, hulpverlening- en ontwikkelingsprojecten over de hele wereld. Het heeft zendtijd op radio (op zaterdag) en TV (donderdag) maar vermeldt nergens tijden en zenders (!). Uitzendingen zijn te zien/beluisteren op de website metterdaadtv.

Kunst tip: Johannes de Evangelist in het Book of Mulling of Moling uit het einde van de 8e eeuw. Een ''zak'' formaat boekje met de 4 evangelies (dus eigenlijk niet de brieven van Johannes). Nu in Trinity College Library Dublin, Ierland. MS 60 (A. I. 15). Link BookMulling John over het boek Book_of_Mulling

1 JOHANNES 3:18-24
(17 wie in de wereld z'n bezit heeft en toekijkt terwijl zijn broeder-of-zuster gebrek heeft en zijn binnenste voor hem-of-haar sluit, hoe kan de liefde Gods in zo iemand blijven? 18 Kinderen, laten we niet liefhebben met woorden of met de tong, maar metterdaad en in waarheid! 19 Hieraan zullen wij herkennen dat we 'uit de waarheid' zijn, en staande voor hem ons hart kunnen overtuigen; 20 en als ons hart ons niet meer wil kennen, dat God groter is dan ons hart en kennis heeft van alle dingen. 21 Geliefden, als ons hart ons niet miskent, hebben wij vrijheid van spreken bij God; 22 en al wat we vragen krijgen we van hem, omdat we zijn geboden houden en doen wat welgevallig is voor zijn aanschijn. 23 En dit is zijn gebod: dat wij zullen geloven in de naam van zijn zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, zoals hij ons als gebod gegeven heeft. 24 Wie zijn geboden houdt blijft in hem, en hij in zo iemand; en hieraan herkennen wij dat hij in ons blijft: uit de geestesadem die hij ons gegeven heeft.

In de Naardensebijbel vertaling Zoek → 1 Johannes 3
1 Johannes is het 23ste boek van het Nieuwe Testament.
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Wil Noordegraaf uit Rotterdam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel 1 Johannes is het 23ste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
(Protestantse) Grote Kerk, Kerkplein Almelo Tijd 10 uur, voorganger: ds. A.J. Bijl, lektor: Linda Koetsier. Lezingen: Deuteronomium 4:32-40, 1 Johannes 3:18-24, Johannes 15:1-8. Link pga-grotekerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van de Amsterdamse deken Ambro Bakker voor as zondag dekenaat-amsterdam de kracht van de liefde of anoniem voor Protestants Belgie uit 1992 (upload 1998) over 1 Johannes 3:18-24 Hebben wij vrijmoedigheid tegenover God? Link ontmoeting

Op You Tube: in het Engels, een preek van bisschop Youssef van de Koptisch (Egyptisch) Christelijke kerk in het zuiden van de VS (57m) NB Het geluid is een beetje zacht. Link suscopts


JOHANNES
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Deze bekende vergelijking van Jezus komt (alleen) voor bij Johannes.

Kunst tip: In de Pylgeralmanak een fresco op het plafond boven het koor, Jezus als pantocreator omringd door wijnranken. In de 13e eeuwse Sint Urbanus kerk in Dorum, Duitsland. Link pylgeralmanak detail wikimedia op de.wikipedia

JOHANNES 15 de ware wijnstok
1 Ik ben de ware wijnstok, en mijn Vader is de landman. 2 Elke rank aan mij die geen vrucht draagt die neemt hij weg, en elke die wel vrucht draagt, die zal hij reinigen opdat hij nog meer vrucht zal dragen. 3 Gij zijt reeds gereinigd door het woord dat ik tot u heb gesproken 4 blijft één met mij, zoals ik met u: zoals de rank vanuit zichzelf geen vrucht kan dragen als hij niet één blijft met de wijnstok, zo ook gij niet als ge niet één blijft met mij. 5 Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken: wie dan één blijft met mij, zoals ík met hem, die draagt overvloedig vrucht; los van mij kúnt ge geen vrucht maken. 6 Als iemand niet één blijft met mij wordt hij opzijgeworpen zoals met ranken gebeurt, en verdort: ze brengen die bijeen en werpen ze in het vuur, waar ze verbranden. 7 Als gij blijft in de eenheid met mij en al wat ik gezegd heb u bijblijft, al wat ge wilt: vraagt het en het zal u ten deel vallen. 8 Daarin wordt mijn Vader verheerlijkt: dat ge overvloedig vrucht draagt en u zo leerlingen van mij betoont.

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Johannes > 15
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament.
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Henk Van der Woerd uit Rotterdam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Remonstrantse Geertekerk, Geertekerkhof 23 Utrecht (op loopfafstand van CS)
Tijd: 10.30uur, voorganger ds Florus Kruyne Ik ben de ware wijnstok’ en mijn Vader is de landman.’ Ook hier weer het beeld van de hovenier (hij was er al met Pasen, ’s morgens vroeg in de hof) die snoeit wat het niet doet en die verzorgt wat een begin heeft gemaakt. Pas op dat de metafoor van het snoeien van dooie takken niet te ver wordt doorgevoerd. Dat kan leiden tot allerlei onbarmhartige veroordelingen. Link Geertebrief_mei Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Henk Zielman (Baptist) voor zijn website geloofjijindebijbel? over Johannes 15:1-8 'god wil liever ons, dan onze activiteiten ' met onderaan ''to do'' tips. Link geloofjijindebijbel

Op You Tube: Een hit in 1978-1979 van zangduo Elly & Rikkert bekend door mn hun christelijke kinderliedjes De Ware wijnstok (2m51) Link youtube Tekst De ware wijnstok


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een (aanroepings)gebed uit het Burnet Psalter uit de 15e eeuw nu in het bezit van Aberdeen University en in zijn geheel online gezet. Hier boven staat de link naar psalm 119:17-24 (folio 211v).

Het gebed is een aanroeping, (invocatie) van (de namen van) God als bescherming tegen de pest, voor vrouwen in barensnood en alle die worden belaagd door vuur of water. (Folio 66verso)

Een invocatieon van de namen van God
Messyas + Sother + Emanuel, Sabaoth + Adonay, + Panton, + Craton, + Ysus, + Primogenitus + Mediator, + Rex, + Alpha Et Omega, + Omousyon, + Salvator + Vita + Via + Sapiencia, + Virtus + Ego sum, + Qui sum, + Agnus, + Ovis + Vitulus, + Aries, + Serpens, + Leo, + Vermis, + Rex, + Christus + Pater + Filius, + Et spiritus sanctus. Amen.

Bron: abdn

VOLGENDE WEEK
13 mei 2012, 6e van Pasen
Jesaja 45:15-19 Psalm 33:12-22
1 Johannes 4:7-21 Johannes 15:9-17(20)
Tussentijds 87

Geen opmerkingen:

Een reactie posten